Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

2.1. Tổng quan thị trường thương mại điện tử Việt Nam
2.2. Các đề tài nghiên cứu trước đây
3. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
6. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
7. GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
8. ĐỐI TƢỢNG VÀ TỔNG THỂ NGHIÊN CỨU
9. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
9.1. Nghiên cứu tại bàn
Mục đích
9.2. Nghiên cứu định tính
Chọn mẫu
9.3. Nghiên cứu định lượng
Phương pháp nghiên cứu
10. NHỮNG GIỚI HẠN, HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
Giới hạn của đề tài
Hạn chế về kiến thức
1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU
1.1. Mẫu nghiên cứu
1.2. Nơi cư trú
1.3. Giới tính
1.4. Thời gian sử dụng internet hàng ngày
1.5. Chi tiêu hàng tháng
1.6. Mức giá sẵn sàng chấp nhận khi mua sắm trực tuyến
2. HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN
2.1. Các loại hàng hóa sinh viên thường chọn mua sắm trực tuyến
2.2. Sự khác biệt trong chọn lựa các danh mục mua sắm trực tuyến
2.3. Các trang web sinh viên thường mua trực tuyến
2.4. Mức chi tiêu, mức giá sẵn sàng chấp nhận và tần suất mua trực
2.5. Tần suất mua sắm trực tuyến
2.6. Tham chiếu trong mua sắm trực tuyến
2.7. Xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng đến mua sắm trực tuyến của sinh
3.1. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu
3.1.1. Mô hình nghiên cứu
3.1.2. Thang đo
3.2. Kết quả phân tích các nhân tố khám phá (EFA)
3.3. ác định mối tương quan gi a các nhân tố và các yếu tố phụ thu c
3.3.1. T nh tiện lợi và sự hài l ng
3.3.2. T nh thoải mái và sự hài l ng
3.3.3. ếu tố giá và sự hài l ng
3.3.4. hả n ng lựa chọn hàng hóa trong mua s m trực tuyến và sự hài l ng
3.3.5. T nh đáp ứng của trang web mua bán với sự hài l ng
3.3.6. T nh đáp ứng của trang web mua bán với tần suất mua sắm trực tuyến
3.3.7. ự tin tưởng trong mua sắm trực tuyến và sự hài l ng của sinh viên
3.3.8. ự tin tưởng trong mua sắm trực tuyến và tần số mua sắm trực tuyến
3.3.9. ự hài l ng của sinh viên và tần suất mua sắm trực tuyến
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
báo cáo nghiên cứu khoa học (chinh suaRepaired)

báo cáo nghiên cứu khoa học (chinh suaRepaired)

Ratings: (0)|Views: 335 |Likes:
Published by Phuquy Nguyen

More info:

Published by: Phuquy Nguyen on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 54 are not shown in this preview.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nguyễn Sang liked this
Lâm Bi liked this
Lâm Bi liked this
Oy Shi liked this
mydream_0204 liked this
Oy Shi liked this
Lan Do liked this
Lan Do liked this
tomkhai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->