Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
780.2012.raport.integrare.europeana

780.2012.raport.integrare.europeana

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by papaiani_vitalii

More info:

Published by: papaiani_vitalii on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
 
GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA
RAPORT
privind
implementarea
Programului
de
activitate
al
Guvernului
„Integrarea
European
ă
:
Libertate,
Democra
ţ 
ie,
Bun
ă
stare”
2011
2014
pentru
anul
2011
Chi
ş
in
ă
u,
aprilie
2012
 
 
2
INTRODUCERE
La14ianuarie2011,ParlamentulRepubliciiMoldovaaacordatvotdeîncredereactualuluiGuvernşiProgramuluisăudeactivitate.Dinstart,noulGuvernşi‐apropusdreptscopsăcontinueimplementareaacţiunilorînceputedeprecedentulExecutiv,care,deasemenea,afostformatdecătreAlianţapentruIntegrareEuropeană.Acesteacţiunisîntîndreptatespredemocratizareacontinuăasocietăţii,relansareaeconomicăaRepubliciiMoldova,integrareaţăriiînUniuneaEuropeană,construireaunuiveritabilstatdedreptcuunînaltniveldebunăstare.ToateacţiunileîntreprinseînaceasperioaauvizatimplementareaprevederilorProgramuluideactivitatealGuvernului“IntegrareaEuropeană:Libertate,Democraţie,Bunăstare”şiaPlanuluideacţiunialGuvernuluipentruanii2011‐2014.Prezentulraportestestructuratînbazacelor12domeniiprioritaredinProgramşianalizeazăniveluldeîndeplinireaobiectivelordeguvernarepreconizate,precumşivaloareaindicatorilordeimpactstabiliţipentrufiecareobiectiv.Scopulcentralalraportuluiesteanalizaevoluţiilorînregistratepeparcursulprimuluiandeimplementare–2011.Totodată,încazulanumitorreformedecomplexitatemaimareşideduratămailungă,s‐arecurslaelucidareaîntreguluicursalacţiunilortransformatoare,dinmomentullansăriiînseptembrie2009,indicînduneorievoluțiaimplementăriiacestorapînăla1aprilie2012.AceastăabordareestejustificatădeperioadarelativscurtădelaînvestireaGuvernului,carenupermite,întoatecazurile,oevaluareplenarăaperformanţeiinstituţiilorguvernamentaleînraportcuţintelederezultatşiimpactaleProgramuluişiPlanuluideacţiunialGuvernului.
 
I.
 
E
DIFICAREA
STATULUI
DE
DREPT
PromovareaproiectuluinoiiConstituţiisevarealizalaceade‐adouaetapăareformeijustiţiei,dupărevizuireanormelorlegislativeprivindorganizareajudecătoreascăşidupăpunereaînaplicareanoilorreguliprocedurale.
a.
Elaborarea
ş
adoptarea
unei 
no
Constitu
 ţ 
ii 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->