Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
NSF Mimicking Breast Carcinoma

NSF Mimicking Breast Carcinoma

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by gasfgd
Nephrogenic systemic fibrosis, previously known as nephrogenic fibrosing dermopathy, is a newly recognized systemic fibrosing disorder primarily affecting patients with chronic renal failure. Patients with skin involvement often develop papules and plaques with peau d’orange surface changes. The lower extremities and trunk are most commonly affected. The most important histologic differential diagnosis is with scleromyxedema. To our knowledge, we report the first case of nephrogenic systemic fibrosis involving the breasts of a 61-year-old woman with end-stage renal disease, clinically mimicking inflammatory breast carcinoma. We propose that nephrogenic systemic fibrosis be considered in the differential diagnosis as a rare possibility when cutaneous changes in the breast suggest inflammatory breast carcinoma in a patient with renal failure.

(Arch Pathol Lab Med. 2007;131:145–148)
Nephrogenic systemic fibrosis, previously known as nephrogenic fibrosing dermopathy, is a newly recognized systemic fibrosing disorder primarily affecting patients with chronic renal failure. Patients with skin involvement often develop papules and plaques with peau d’orange surface changes. The lower extremities and trunk are most commonly affected. The most important histologic differential diagnosis is with scleromyxedema. To our knowledge, we report the first case of nephrogenic systemic fibrosis involving the breasts of a 61-year-old woman with end-stage renal disease, clinically mimicking inflammatory breast carcinoma. We propose that nephrogenic systemic fibrosis be considered in the differential diagnosis as a rare possibility when cutaneous changes in the breast suggest inflammatory breast carcinoma in a patient with renal failure.

(Arch Pathol Lab Med. 2007;131:145–148)

More info:

Published by: gasfgd on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Fpch ^fthaj Jf` Old—Uaj 636* Gfm|fpy 0>>2
Ml~hpablmic Systloic Ei`pasis 
—Sajaoam lt fj
64<
Cfsl Pl~apt
Ml~hpablmic Systloic Ei`pasis Oioickimb Imfffooftapy@plfst Cfpcimaof
Bfppam G- Sajaoam* OD; Ljiwf`lth R|* OD; ^f|j ^ltlp Paslm* OD 
Ml~hpablmic systloic st`pasis* ~pluia|sjy kmarm fsml~hpablmic st`pasimb dlpoa~fthy* is f mlrjy plcabmiwldsystloic st`pasimb disapdlp ~piofpijy feelctimb ~ftilmtsrith chpamic plmfj efij|pl- ^ftilmts rith skim imuajulolmtaetlm dlulja~ ~f~|jls fmd ~jfv|ls rith
~lf| d’apfmbl 
s|p/efcl chfmbls- Thl jarlp lxtploitils fmd tp|mk fpl oastcaooamjy feelctld- Thl oast io~aptfmt histajabic dieelp/lmtifj difbmasis is rith scjlpaoyxldlof- Ta a|p kmarj/ldbl* rl pl~apt thl stpst cfsl ae ml~hpablmic systloic st/`pasis imuajuimb thl `plfsts ae f 56/ylfp/ajd raofm rithlmd/stfbl plmfj dislfsl* cjimicfjjy oioickimb imfffooftapy`plfst cfpcimaof- Rl ~pa~asl thft ml~hpablmic systloicst`pasis `l camsidlpld im thl dieelplmtifj difbmasis fs f pfpl~assi`ijity rhlm c|tfmla|s chfmbls im thl `plfst s|bblstimfffooftapy `plfst cfpcimaof im f ~ftilmt rith plmfj efij/|pl-(
Fpch ^fthaj Jf` Old-
0>>2;636764<–648)
M
l~hpablmic systloic st`pasis (MSE) is f plclmtjy dl/scpi`ld systloic st`pasimb disapdlp ~piofpijy feelct/imb ~ftilmts rith chpamic plmfj ims|estcilmcy- Fjtha|bh thllxfct cf|sl is |mkmarm* `aml ofppar–dlpiuld cipc|jftimbst`pacytls fpl s|s~lctld ta `l imuajuld im thl ~fthablm/lsis ae this pfpl camditiam- Skim imuajulolmt im MSE epl/v|lmtjy ~plslmts am thl lxtploitils fs lpythlofta|s ~f~/|jls ap ~jfv|ls* aetlm rith
~lf| d’apfmbl
s|pefcl chfmblsfmd raady imd|pftiam- Tp|mcfj imuajulolmt is jlss cao/oam* fmd `plfst imuajulolmt hfs mat ~pluia|sjy `llm pl/~aptld-Rl pl~apt hlpl f cfsl ae f raofm rith fdufmcld plmfjdislfsl rha ~plslmtld rith `ijftlpfj `plfst srljjimb jlfd/imb ta thl cjimicfj io~plssiam ae imfffooftapy `plfst cfp/cimaof- @ia~sy ae aml ae thl `plfsts plulfjld MSE-
PL^APT AE F CFSL
Thl ~ftilmt is f 56/ylfp/ajd raofm rith lmd/stfbl plmfj dis/lfsl am hloadifjysis rha ~plslmtld rith tlmsl srljjimb fmd‘‘dio~jimb’’ ae `ath `plfsts- Thl ~ftilmt’s oldicfj histapy fjsaimcj|dld dif`ltls oljjit|s* hy~lptlmsiam* fsthof* fmd hy~lpca/
Fccl~tld eap ~|`jicftiam Sl~tlo`lp 2* 0>>5-Epao thl Dl~fptolmt ae ^fthajaby fmd Jf`apftapy Oldiciml* MlrYapk/^pls`ytlpifm Has~itfj* Rlijj Capmljj Oldicfj Cajjlbl* Mlr Yapk(Dps Sajaoam fmd Paslm); fmd thl Dl~fptolmt ae ^fthajaby* MlrYapkOlthadist Has~itfj* @paakjym* MY (Dp R|)-Thl f|thaps hful ma pljlufmt stmfmcifj imtlplst im thl ~pad|cts apcao~fmils dlscpi`ld im this fpticjl-Pl~pimts7 Bfppam G- Sajaoam* OD* Plsidlmt im ^fthajaby* MlrYapk/^pls`ytlpifm Has~itfj*Rlijj Capmljj Oldicfj Cajjlbl* <0< L 58 St* Stfpp6>* Mlr Yapk* MY 6>>06 (l/ofij7 bfs9>60Nmy~-apb)-
fb|jf`ijity* rith f plclmt thpao`lctaoy ~lpeapold eap f jlet fpothpao`asis imuajuimb hlp fptlpiaulma|s sh|mt- Thl ~ftilmt rfstfkimb ofmy oldicftiams imcj|dimb l~altim fjef- Thl ~ftilmt’samjy sibmistcfmt jf`apftapy stmdimbs rlpl fm ljluftld cplftimiml(6>-0 ob!dJ)* f oijd mapoacytic mapoachpaoic fmloif (hloa/bja`im* 66-> b!dJ)* fmd oijd thpao`acyta~lmif (~jftljlt ca|mt*64>
6>
3
!
J)- Shl hfd ma ~fj~f`jl `plfst ofss am ~hysicfjlxfoimftiam- Thl cjimicfj io~plssiam rfs imfffooftapy `plfstcfpcimaof* eap rhich f `ia~sy rfs ~lpeapold- Thl plelppimb ~f/thajabist matld ‘‘fm imstjtpftimb ~fttlpm ae st`pa`jfstic cljjs’’ fmds|`oittld thl sjidls eap cams|jtftiam ta p|jl a|t st`paoftasis-
OFTLPIFJS FMD OLTHADS
Cjimicfj imeapoftiam rfs a`tfimld epao ~ftilmt plcapds- Thldifbmasis rfs `fsld am lxfoimftiam ae histajabicslctiamsstfimldrith hloftaxyjim/lasim- Stpaofj o|cim rfs dloamstpftld riththl Fjcifm `j|l histachloicfj ~pacld|pl* fmd CD58/plfctiul fmdCD34/plfctiul cljjs rlpl idlmtistld `y ioo|mahistachloistpy|s/imb f stfmdfpd fuidim/`iatim olthad-
^FTHAJABIC EIMDIMBS
Thl lxcisiamfj `ia~sy s~lciolm ae thl jlet `plfst olf/s|pld <->
4->
6-> co rith fm fttfchld skim ljji~slolfs|pimb <->
6-> co- Thl oicpasca~ic slctiams sharldofpkld thicklmimb ae thl dlpois rith fcc|o|jftiam aethick cajjfblm `|mdjls sl~fpftld `y cjlets im thl ~f~ijjfpyfmd pltic|jfp dlpois (Eib|pls 6 fmd 0)- Thlpl rfs eacfjlxtlmsiam imta thl s|`c|tfmla|s tiss|l fjamb thicklmld st/ `pa|s sl~tfl- Rithim thl dlpois thlpl rfs f jfoimfp ~pa/jielpftiam ae sofjj `jaad ulssljs s|ppa|mdld `y f ~pldao/imfmtjy ~jfsofcytic imstjtpftl (Eib|pl 3)- Hibhlp ofbmist/cftiam ae thl cajjfblma|s stpaof plulfjld fm imcplfsldm|o`lp ae s~imdjld cljjs plslo`jimb st`pa`jfsts fmd im/cplfsld stpaofj o|cim (Eib|pls 4 fmd <)- Thl stpaofjs~imdjl cljjs rlpl jfpbljy CD58/~asitiul fmd CD34/~asi/tiul (Eib|pl 5* f fmd `)-
CAOOLMT
Ml~hpablmic systloic st`pasis is fm lolpbimb dislfsl~pimci~fjjy feelctimb imdiuid|fjs rith fdufmcld chpamicplmfj dislfsl-
6
It hfs fjsa `llm fssaciftld rith chpamic hl/~ftic dislfsl fmd thl hl~ftaplmfj symdpaol-
0
Thl scjlpa/dlpof/jikl c|tfmla|s ofmielstftiams ae this cjimica~ftha/jabic lmtity rlpl stpst plcabmiwld im 6992 im f cahapt aeplmfj difjysis ~ftilmts fmd pl~aptld `y Car~lp fmd caj/jlfb|ls
3
im 0>>>- Thl tlpo
ml~hpablmic st`pasimb dlpoa~fthy
(MED) rfs imtpad|cld im 0>>6-
4
S|`slv|lmtjy* fm f|ta~sy~lpeapold am fm imdiuid|fj difbmasld rith MED pl/ulfjld st`pasis ae thl dif~hpfbo* ~safs o|scjl* plmfj t|/ `|jls* fmd pltl tlstis* s|bblstimb thft thl st`pasimb disap/dlp rfs mat jioitld lxcj|siuljy ta thl imtlb|olmt-
<
Fd/
 
645
Fpch ^fthaj Jf` Old—Uaj 636* Gfm|fpy 0>>2
Ml~hpablmic Systloic Ei`pasis 
—Sajaoam lt fj
Eib|pl 6-
Jar/~arlp iofbl sharimb st`pacajjfblma|s thicklmimb ae thl dlpois (hloftaxyjim/lasim* apibimfj ofbmistcftiam
0>)-
Eib|pl 0-
Oldi|o/~arlp iofbl sharimb thl fcc|o|jftiam ae thick cajjfblm `|mdjls sl~fpftld `y cjlets im thl pltic|jfp dlpois (hloftax/yjim/lasim* apibimfj ofbmistcftiam
4>)-
Eib|pl 3-
Hibh/~arlp iofbl sharimb f ~lpiufsc|jfp* ~pldaoimfmtjy ~jfsofcytic imstjtpftl im thl dlpois (hloftaxyjim/lasim* apibimfj ofb/mistcftiam
4>>)-
ditiamfj pl~apts dloamstpftld thft thl j|mbs* hlfpt* fmdskljltfj o|scjl cfm fjsa `l feelctld*
5*2
fmd fs f camsl/v|lmcl* thl ~plelppld tlpoimajaby is mar MSE!MED-C|pplmtjy* 62< cfsls hful `llm pl~aptld ta thl Imtlp/mftiamfj Clmtlp eap Ml~hpablmic Ei`pasimb Dlpoa~fthyPlslfpch-
8
Ml~hpablmic systloic st`pasis!ml~hpablmic st/ `pasimb dlpoa~fthy is mat plstpictld ta ~ftilmts |mdlp/baimb difjysis eap chpamic plmfj ims|estcilmcy* fmd thl tlp/oimajaby ~pa~asld `y Giolmlw fmd carapklps*
5
‘‘difjysis/fssaciftld systloic scjlpasis*’’ is ma jamblp plcaoolmdld-Cjimicfj io~paulolmt im MSE!MED ofy acc|p im cfslsrhlpl thl plmfj dyse|mctiam is s|cclsse|jjy plulpsld|s|fjjy lfpjy im thl ca|psl ae thl dislfsl `leapl camtpfc/t|pl dlulja~olmt- Thlpleapl* it is io~aptfmt eap ~hysicifmsta `l frfpl ae this dislfsl simcl lfpjy difbmasis ofy jlfdta `lmlstcifj imtlpulmtiam-Ml~hpablmic systloic st`pasis!ml~hpablmic st`pasimbdlpoa~fthy feelcts ofjl fmd elofjl ~ftilmts lv|fjjy* hfsma f~~fplmt pfcifj ~pldijlctiam* fmd hfs `llm dac|olmtldim ~ftilmts epao 8 ta 85 ylfps ae fbl-
6
Oast ae thl cfslpl~apts sa efp hful `llm epao thl \mitld Stftls* `|t athlpcfsls hful `llm dac|olmtld im L|pa~l* Fsif* Imdif* fmdthl Oiddjl Lfst-
9
Plmfj ims|estcilmcy is |miulpsfj im MSE!MED ~ftilmts fmd ofy `l fc|tl ap chpamic- Io~aptfmtjy*6>, ae ~ftilmts rith MSE!MED hful mlulp `llm dif/jywld-
6>
Thl cf|sls ae thl |mdlpjyimb plmfj dislfsl imMSE!MED ~ftilmts fpl ufpif`jl- Thl amslt ae MSE!MEDofy `l tild ta athlp cjimicfj lulmts- Eap lxfo~jl* ofmy~ftilmts dlulja~imb MSE!MED pl~apt f plclmt thpao`aticlulmt im thl ~plcldimb 0 rllks-
6
F sofjj s|`slt ae thlsl~ftilmts hful fmticfpdiaji~im fmti`adils-
66
Fjsa* fm imcitimbpajl eap s|pblpy hfs `llm ~ast|jftld `lcf|sl ofmy ~f/tilmts rith MSE!MED (|~ ta 48,) hful hfd s|pbicfj ~pa/cld|pls* aetlm im thl 0 rllks ~piap ta thl amslt ae MSE!MED-
6
Fm ljluftld lpythpacytl sldiolmtftiam pftl ap C/plfctiul ~patlim rfs ea|md im 9 ae 60 ~ftilmts im amlst|dy-
60
Fjtha|bh thl ~fthablmlsis ae MSE!MED is imcao~jltljy|mdlpstaad* it is tha|bht thft `aml ofppar–dlpiuld cip/c|jftimb st`pacytls fpl f`lppfmtjy plcp|itld ta skim fmdathlp tfpblt tiss|ls* rhlpl thly lmbfbl im dysplb|jftldoftpix ~pad|ctiam fmd ploadljimb-
6
Slulpfj f|thaps hfulcamcj|dld thft TBE/@6 is thl cytakiml pls~amsi`jl eap thlst`patic ~paclss-
6*60
It hfs `llm matld thft ma cfsls ae MSE!MED rlpl idlmtistld ~piap ta 6992- Car~lp fmd caj/jlfb|ls
63
s|s~lct dl~asitiam ae f plclmtjy imtpad|cld of/tlpifj* s|ch fs f camtpfst fblmt* oldicftiam* ap athlp fjjlp/blm im ~lpi~hlpfj tiss|ls fs thl imcitimb lulmt-^ftilmts rith MSE!MED ~plslmt rith ~fime|j ap ~p|pit/ic* syooltpic* skim/cajapld ta lpythlofta|s ~f~|jls caf/jlscimb imta `pfrmy ~jfv|ls—|s|fjjy am thl lxtploitilsfmd tp|mk- Fmkjls* shims* fmd jarlp thibhs fpl thl oastcaooamjy feelctld sitls-
60
Thl skim jlsiams aetlm tfkl amf
~lf| d’apfmbl
f~~lfpfmcl* fmd ~ftilmts fpl aetlm oistfk/lmjy difbmasld fs hfuimb cljj|jitis- Thl cjimicfj dieelplm/tifj difbmasis fjsa imcj|dls scjlpadlpof* lasima~hijic efs/ciitis* lasima~hijif/oyfjbif symdpaol* fmd scjlpaoyxldl/of- Ofmy ~ftilmts rith MSE!MED fpl ea|md ta hful ac/|jfp jlsiams dlscpi`ld fs yljjar scjlpfj ~jfv|ls-
64
F sofjj~lpclmtfbl (
<,) ae MSE ~ftilmts hful f e|joimfmtca|pslchfpfctlpiwld `y f pf~id jass ae oa`ijity fmd slulpl ~fim-
6
Thl acc|pplmcl ae
~lf| d’apfmbl
s|pefcl chfmbls am thl `plfsts ae thl elofjl ~ftilmt im this pl~apt jld ta thl cjim/icfj io~plssiam ae imfffooftapy `plfst cfpcimaof- Ta a|pkmarjldbl* this is thl stpst cfsl ae MSE!MED ~plslmtimbim this ofmmlp-Skim `ia~sy is camsidlpld thl bajd stfmdfpd im thl di/fbmasis ae MSE!MED- Hista~fthajabic stmdimbs imcj|dl fofpkldjy thicklmld pltic|jfp dlpois rith f disapdlpjy fp/pfmblolmt ae cajjfblm st`lps fmd s|ppa|mdimb cjlets- Thl
 
Fpch ^fthaj Jf` Old—Uaj 636* Gfm|fpy 0>>2
Ml~hpablmic Systloic Ei`pasis 
—Sajaoam lt fj
642Eib|pl 4-
Hibh/~arlp iofbl ae thl dlpois sharimb s~imdjld cljjs plslo`jimb st`pa`jfsts (hloftaxyjim/lasim* apibimfj ofbmistcftiam
4>>)-
Eib|pl <-
Imcplfsld stpaofj o|cim is sllm im thl dlpois (Fjcifm `j|l* apibimfj ofbmistcftiam
4>>)-
Eib|pl 5-
Ioo|mastfims eap CD58 (f) fmd CD34 (`)- Ofmy ae thl s~imdjld cljjs rlpl ~asitiul eap CD58 fmd CD34 (ioo|ma~lpaxidfsl* apibimfj ofbmistcftiam
0>>)-
~paclss aetlm lxtlmds imta thl s|`c|tfmla|s tiss|l fmd!ap o|scjl fjamb st`pa|s sl~tfl- Thlpl ofy `l imcplfsldstpaofj o|cim fmd mlaufsc|jfpiwftiam im thl dlpois- Foijd ~lpiufsc|jfp jyo~ha~jfsofcytic imstjtpftl is mat |m/caooam- Ioo|mahistachloistpy plulfjs imcplfsld m|o/ `lps ae CD34/~asitiul* ~pacajjfblm/~pad|cimb st`pa`jfstsfmd CD58/~asitiul cljjs- Thl skim `ia~sy stmdimbs oastcjasljy plslo`jl scjlpaoyxldlof; harlulp* this camditiamcfm `l p|jld a|t am cjimicfj bpa|mds simcl thl jfttlp is matty~icfjjy fssaciftld rith plmfj dislfsl* is oast caooamam thl efcl fmd mlck* fmd acc|ps im ~ftilmts rith fm |m/dlpjyimb ~fpf~patlimloif (|s|fjjy ioo|mabja`|jim B)-
6<
Thl tplftolmt eap MSE!MED is ufpif`jl fmd imcj|dlsplmfj tpfms~jfmtftiam* lxtpfcap~aplfj ~hata~hlplsis* ~jfs/of~hlplsis* fmd capticastlpaids* foamb athlps- Jl@ait
65
s|bblstld pld|cimb thl dasl ae lpythpa~ailtim im ~ftilmtsrith plmfj dyse|mctiam simcl plcao`imfmt lpythpa~ailtimhfs ~atlmtifj st`pablmic ~pa~lptils- Thl a~tiofj ofmfbl/olmt is mat kmarm simcl tplftolmt dftf fpl fufijf`jl eapamjy f sofjj m|o`lp ae cfsls- E|pthlpoapl* it is diestc|jtta fsslss cjimicfj io~paulolmt* fs ma stfmdfpd eap stfbimbthl dislfsl lxists- ‘‘Io~paulolmt’blmlpfjjy io~jils pl/d|ctiam ae imd|pftiam* pld|ctiam ae camtpfct|pls* ap io/~pauld oa`ijity-
6
Eajjar/|~ skim `ia~sy fetlp tplftolmt issljdao |mdlptfklm-Thl tlpo
imfffooftapy `plfst cfpcimaof
rfs ~pa~asld im6904 ta dlscpi`l thl cjimicfj f~~lfpfmcl ae ~ftilmts riththis camditiam-
62
Imfffooftapy cfpcimaof is chfpfctlpiwld `y lpythlof ae thl ofoofpy skim rith thicklmimb* ls/~lcifjjy ft thl ldbl ae thl lpysi~ljaid fplf-
68
Thl skim ofyshar
~lf| d’apfmbl
chfmbls* rhich fpl aetlm oast ~pa/ma|mcld im thl dl~lmdlmt ~aptiams ae thl `plfst- Im fd/ufmcld cfsls thlsl c|tfmla|s ofmielstftiams ofy lxtlmdta thl chlst rfjj- Ty~icfjjy* thl `plfst is lithlp diee|sljyimd|pftld ap f ofss cfm `l ~fj~ftld-
69
Thl dieelplmtifjdifbmasis ae thl cjimicfj ~plslmtftiam ae imfffooftapy `plfst cfpcimaof imcj|dls ofmy mammla~jfstic camditiamss|ch fs cljj|jitis* dll~ ulma|s thpao`asis* pfdiftiam dlp/oftitis* ~asts|pbicfj dlpofj jyo~hldlof*
0>
ofstitis d|lta ufpia|s cf|sls* scjlpadlpof* fmd ~fmmic|jitis- Jyo~ha/ofta|s fmd jl|kloic imstjtpftiam ofy fjsa oioic imfffo/oftapy cfpcimaof- Im ~ftilmts rith plmfj efij|pl* MSE!MED sha|jd `l camsidlpld fs f pfpl ~assi`ijity rhlm c|/tfmla|s chfmbls im thl `plfst s|bblst imfffooftapy`plfstcfpcimaof- Fm f~~pa~piftl s|pbicfj `ia~sy ae thl skim fmd|mdlpjyimb `plfst is mlclssfpy ta distimb|ish MSE!MEDepao imfffooftapy cfpcimaof-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->