Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dwangbevel OM GroteBroek

Dwangbevel OM GroteBroek

Ratings: (0)|Views: 31,596|Likes:
Published by andreasudo

More info:

Published by: andreasudo on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
25
/
04
2012
16:58
FAX
+
31268884788
-
 
Datum
Ons
kenmerk
Onderwerp
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Arnhem
Postadres Postbus
9032, 6800
EP
Arnhem
Aan
25
april
2012
05/
Bevel
ex artlkel
54a
Wetboek
van
StrafrechtGeachte.
BezoekadresEusebiusbin nensi
ngel28
6811 BX
Arnhem
Tel.
(026)
8884000
Fax
(026)8884757
Bij
beantwoording
de
datum
en ons
kenmerkWilt
u slechts
een
zaak in
uw
brief
beha ndelen.Op 24
april2012
is
mij
gebleken
dat
er
op
de
website
www.grotebroek.nl
een afbeelding is
geplaatst
welke
beledigend is
voor
onze Koningin. Het
betreft
hier
een belediging
welke strafbaar
isgesteld in
artikel
111 van
het
Wetboek
van
Strafrecht.
Onderzoek
heeft
uitgewezen
dat voormelde
website
wordt
gehost
opeen van uw servers.
Het gaathierom deserver
methet
!P-adres
94.75.197.89.
Hierbij
geef
ik
u -na
machtiging door
de
rechter
commissaris
alhier
-
het
bevel,
conform
artikel
54a
Wetboek
van
Strafrecht,
deze website zo spoedig, doch
uiterlijk
op
25
april
2012
te
19.00
uur
ontoegankelijk
te
maken.Indien
u
niet
voldoet
aan
dit
bevel
maakt
u zich schuldig aan een
strafbaar
feit.
Bijlage:
machtiging rechter-commissaris
 
 25/04
2012
16:41
FAX
•31263582700
BOB ARNHEM
-
ZUTPHEN
RB
ARNHEM
RC
RECHTBANK
ARNHEM
Derechter-commissaris
belast
met
debehandellng van strafzaken.
Parketnummer: 05/900571/12
1410002/0003
141001/001
I
[xj MACHTIGING BEVEL ONTOEGANKELIJK MAKEN GEGEVENS INTERNET (art. 54a Sr).
[)
AFWIJZING MACHTIGING BEVEL ONTOEGANKELIJK MAKEN GEGEVENS INTERNET(art. 54a Sr).
OVERWEGENDE:
De officier v?n justitia heeft op 25 april 2012 (schriftelijk) gevorderd dat de rechter-commissarismachtiging verleent om:de toegang tot
de
website www.grotebroek.ni
(I
P-adres 97.75.197.89) zo spoedig mogelijk, dochuiterlijk op 25 april 2012 te 19 00 uur ontoegankelijK zal zijn gemaakt.[x]
De
Officier van justitie heeft daartoe overgelegd een proces-verbaal van de poiitie Gelderland·Zuid d.d. 25 april 2012.
[X]
De rechter-commissaris is van oordeel dat de vordering kan worden toegewezen op de 9ronden,
op
de wijze
en
onder de voorwaarden als
in
de vorderin9 omschreven.
BESLISSING:
De rechter-commissaris
be
last
met
de behandeling van straf:zaken[x] machtigt
de
officier van justitie overeenkomstig de vordering.[ )
De
rechter-commiss?ris wljst de vordering afAldus gedaan te
Amhem op
25
april2012
c_:"""j
~-~
.___
__
~
De rechter-commissarisMr. J.B.J. Driessen
25/04
2012
WOE
16:51
[TX/RX
NR
5015]
141001

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->