Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Ky Hieu Dung Trong Thuy Luc

Ky Hieu Dung Trong Thuy Luc

Ratings:
(0)
|Views: 36,552|Likes:
Published by Trung Dung
Ký hiệu thiết bị dùng trong thủy lực
Ký hiệu thiết bị dùng trong thủy lực

More info:

Published by: Trung Dung on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/22/2014

 
E
ảjk bý afịy càc tafặ
t e
ta
v d
c
Edgktayvdyc*edgks|gt*cgm
ĜƼờ 
jk
Ốjk xì Đẫ
y j
f
ĜƼờ 
jk
Ốjk dìm xfị
c
ĜƼờ 
jk o
ẫy ĐfỀ
y baf
j
ĜƼờ 
jk o
ẫy tagàt
 
ĜƼờjk Đfị
j
ĜƼờ 
jk
jk m
m
Ĝfể
m j
f
jk
Ĝfểm ĐƼờ 
jk
Ốjk kf`g ja`y !baÿjk taÿjk&
 D
 
taÿjk aƠf
 
 Jþt eỂ
tBa
Ồ 
| j
f ja`jaBa
Ồ 
| j
Ốf ja`ja có x`j 0 cafỀ
y
Eäja tíca à|$ dọ
c o
y $ taf
t e
 
dìm màt$
taf
t e
 
dìm jójk
 
Eäja tíca à|
 D
c o
y_af
t e
 
dìm màt
 _af
t e
 
dìm jójk
 
EƠm xì mgtgu taừ
v d
Ự 
c
 
E
ảjk bý afịy càc tafặ
t e
ta
v d
c
Edgktayvdyc*edgks|gt*cgm
EƠm taừ
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
ja
EƠm taừ
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
f
EƠm taừ
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
ja
EƠm taừ
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
fMgtgu ta
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
jaMgtgu ta
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
fMgtgu ta
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
jaMgtgu ta
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
f
EƠm'mgtgu taừ
v d
c tay
j jka
Ểca dƼydƼợ 
jk c
 
ĐỂ
ja
EƠm'mgtgu taừ
v d
c tay
j jka
Ểca dƼydƼợjk ta`v Độ
fC
ứm eƠm xì mgtgu tuyvỀj ĐỖ
jk
Càc dgẠ
f |a
bf
j
C
m taf
t e
ta
v d
c
Ĝồ
jk a
 
Đg à| syẩt xì jafịt ĐỖ
 
 
E
ảjk bý afịy càc tafặ
t e
ta
v d
c
Edgktayvdyc*edgks|gt*cgm
Ĝồ
jk a
 
Đg dƼy dƼợ 
jk
_aöjk oẫ
y
bíj
 
_aöjk oẫ
y a
ỗ 
 
Mgtgu Đfị
jBa
Ồ 
| j
f
ĜỖjk cƠ jộ
 
Dõ qg
 Ca
 
aƼỒjk oõjk caả
vCa
caf
y py`v
Qf d`ja ta
v d
Ự 
c
Qf d`ja tàc ĐỖjk ĐƠj
 
Qf d`ja tàc ĐỖjk ĐƠj xỒf dõ qg
 
Qf d`ja tàc ĐỖjk bæ|
 
Qf d`ja tàc ĐỖjk bæ| 5 càj
 Qf d`ja jaf
y d
Ồ| tàc ĐỖjk ĐƠj
 Qf d`ja jaf
y d
Ồ| tàc ĐỖjk bæ|
 Qf d`ja jaf
y d
Ồ| 5 aƼỒ 
jk

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Quang Pham added this note
like
Quang Pham liked this
Hoàng Dũng Nguyễn added this note
rat cam on ban
1 thousand reads
1 hundred reads
Hoàng Dũng Nguyễn liked this
Hue le Quy liked this
UNETI liked this
Quang Minh Le liked this
delusion_nvd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->