Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tinerete fara batrinete

Tinerete fara batrinete

Ratings: (0)|Views: 396|Likes:
Published by Victoria Pache

More info:

Published by: Victoria Pache on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
1
Tinere
ţ
e f 
ă
r
ă
b
ă
trâne
ţ
e –
John Thomas (prelucrare)Cum s
ă
ne redobândim tinere
ţ
ea - Cum poate fi inversat procesul de îmb
ă
trânireReflexiiManifesta
ţ
i semne de îmb
ă
trânire PREMATUR
Ă
?Vi se pare c
ă
tot ceea ce face
ţ
i necesit
ă
un mare efort?
Ş
i-a pierdut pielea dumneavoastr
ă
str
ă
lucirea? Dar mu
ş
chii,
ş
i-au pierdut tonusul?V
ă
irit
ă
lucrurile m
ă
runte? A
ţ
i început s
ă
uita
ţ
i? V
ă
sim
ţ
i
ţ
i confuz?Auzi
ţ
i la fel de clar ca înainte?Vederea dumneavoastr
ă
este la fel de bun
ă
?V
ă
cl
ă
tina
ţ
i pu
ţ
in atunci când merge
ţ
i?R
ă
mâne
ţ
i f 
ă
r
ă
respira
ţ
ie atunci când urca
ţ
i sc
ă
rile?Cât de drept este spatele dumneavoastr
ă
?Au început s
ă
scâr
ţ
âie încheieturile dumneavoastr
ă
?Când de bine v
ă
adapta
ţ
i la c
ă
ldur
ă
 
ş
i la frig?Pune
ţ
i-v
ă
aceast
ă
întrebare important
ă
: am început s
ă
alunec la vale
ş
i s
ă
nu m
ă
mai placla fel de mult ca înainte? Dac
ă
r
ă
spunsul este „da”, este momentul s
ă
face
ţ
i ceva.ÎNCEPE
Ţ
I AST
Ă
ZI… Aceasta este prima zi a vie
ţ
ii care v-a mai r
ă
mas!Avertismente
Ar
ă
ta
ţ
i-mi o femeie
 
care are probleme cu tiroida, un exces de gr
ă
sime, un p
ă
r sub
ţ
iat saur
ă
rit, infec
ţ
ii urinare, SPM (sindrom premenstrual), tumori fibroide, încheieturi dureroase, gingiisub
ţ
iate sau care obose
ş
te u
ş
or
ş
i v
ă
voi spune c
ă
ave
ţ
i în fa
ţă
pe cineva cu probleme aleovarelor, care
ş
i-a pierdut controlul asupra corpului s
ă
u. Ar
ă
ta
ţ
i-mi un b
ă
rbat gras, care
ş
i-apierdut apetitul sexual, care are afec
ţ
iuni ale prostatei, a chelit sau a albit
ş
i
ş
i-a pierdut energia
ş
i v
ă
voi spune c
ă
ave
ţ
i în fa
ţă
o persoan
ă
care
ş
i-a pierdut controlul asupra corpului.
Face
ţ
i-v
ă
timp pentru urm
ă
toarele 12 lucruri
Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
lucra.
Munca este pre
ţ
ul succesului.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
gândi.
Gândirea este sura puterii.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
v
ă
juca.
Jocul este secretul tinere
ţ
ii.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
adora divinitatea.
Adora
ţ
ia este calea c
ă
tre des
ă
vâr
ş
ire
ş
i spal
ă
 praful p
ă
mântului de pe ochii no
ş
tri.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
v
ă
ajuta prietenii
ş
i pentru a v
ă
bucura de prietenia lor.
 
Aceastaeste sursa fericirii.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
iubi.
Iubirea este esen
ţ
a vie
ţ
ii.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
visa.
Visele înal
ţă
sufletul c
ă
tre stele.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
râde.
Râsul u
ş
ureaz
ă
poverile vie
ţ
ii.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
savura frumuse
ţ
ea.
Frumuse
ţ
ea poate fi reg
ă
sit
ă
pretutindeni înnatur
ă
.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru
s
ă
n
ă
tate.
S
ă
n
ă
tatea este adev
ă
rata comoar
ă
a vie
ţ
ii.Face
ţ
i-v
ă
timp pentru a
v
ă
face planuri.
Acesta este secretul care v
ă
va ajuta s
ă
v
ă
face
ţ
itimp pentru primele 11 sfaturi.
 
2
Thomas a descoperit faptul c
ă
ş
tiin
ţ
a medical
ă
” nu pune întreb
ă
rile corecte, motivpentru care nu g
ă
se
ş
te r
ă
spunsurile cele mai bune, în timp ce „medicina alternativ
ă
” porne
ş
te dela jum
ă
t
ăţ
i de adev
ă
ruri
ş
i de la premise complet gre
ş
ite, care nu conduc la rezultate pe termenlung. Scopul acestei c
ă
r
ţ
i este acela de a-i oferi cititorului r
ă
spunsuri la întreb
ă
rile legate des
ă
n
ă
tate, dar mai ales de a îmbun
ă
t
ăţ
i calitatea vie
ţ
ii sale. Lumea ideal
ă
a s
ă
n
ă
t
ăţ
ii reprezint
ă
unmod de via
ţă
bazat pe o
alimenta
ţ
ie integral
ă
, inclusiv o ap
ă
pur
ă
, pe
practicarea unorexerci
ţ
ii moderate
, dublat
ă
de suficient
ă
 
odihn
ă
, cât mai pu
ţ
in stres, p
ă
strarea igienei corporale
ş
i
cultivarea min
ţ
ii
.Cuvânt Înainte de
 
Patricia
Bragg
: Din p
ă
cate, am ajuns o na
ţ
iune pe jum
ă
tate moart
ă
!Suntem m
ă
cina
ţ
i de cancer, boli ale inimii, hipertensiune, osteoporoz
ă
, etc. S
ă
n
ă
tatea noastr
ă
 este din ce în ce mai
ş
ubred
ă
. De ce? O stare bun
ă
de s
ă
n
ă
tate nu va putea fi niciodat
ă
ob
ţ
inut
ă
 urmând sfaturile unui medic sau înghi
ţ
ind tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unuimod de via
ţă
s
ă
n
ă
tos. Oamenii trebuie s
ă
afle mai multe despre felul în care pot atinge aceast
ă
 stare de vitalitate
ş
i de bun
ă
stare interioar
ă
.Introducere de Robert B.
Stephan
D.D.S.:
 
C
ă
ile alese de om sunt în opozi
ţ
ie cu cele aleNaturii. Metodele vindec
ă
toare ale oamenilor nu au nimic de-a face cu procesul natural devindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate. Din p
ă
cate, medicinabazat
ă
pe medicamente chimice a preferat calea cre
ş
terii productivit
ăţ
ii proceselor de vindecare, în detrimentul identific
ă
rii constrângerilor care conduc la declan
ş
area bolilor. Medicina alopatic
ă
 a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai puternice, care nu fac altcevadecât s
ă
suprime simptomele. Ea prefer
ă
s
ă
taie, s
ă
otr
ă
veasc
ă
 
ş
i s
ă
ard
ă
 
ţ
esuturile corpuluiuman, de
ş
i ar putea atinge acelea
ş
i rezultate prin metode mult mai pu
ţ
in agresive. Medicinaactual
ă
nu cunoa
ş
te alt
ă
lume decât cea fizic
ă
 
ş
i chimic
ă
. Aceast
ă
carte ne propune s
ă
ne îndep
ă
rt
ă
m de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten
ţ
ia c
ă
tre cel energetic
ş
i spiritual.Nu este o abordare nou
ă
, ci o redescoperire a unei în
ţ
elepciuni antice.
 
3
Con
ţ
inut
Tinere
ţ
e f 
ă
r
ă
b
ă
trâne
ţ
e – John Thomas (prelucrare) Cum s
ă
ne redobândim tinere
ţ
ea - Cum poate fi inversatprocesul de îmb
ă
trânire................................................................................................................................................1
 
Reflexii.....................................................................................................................................................................1
 
Avertismente............................................................................................................................................................1
 
TIMPUL
ş
i SPA
Ţ
IUL..................................................................................................................................................9
 
Via
ţ
a! O perspectiv
ă
dual
ă
!....................................................................................................................................11
 
O valoare nepre
ţ
uit
ă
...............................................................................................................................................11
 
ENERGIA BUN
Ă
 
ş
i ENERGIA REA.......................................................................................................................13
 
Energia
ş
i aura........................................................................................................................................................13
 
Scurgerile de energie..............................................................................................................................................14
 
Pietrele
ş
i mun
ţ
ii.....................................................................................................................................................14
 
Iisus
ş
i zidul............................................................................................................................................................14
 
Energia
ş
i radicalii liberi........................................................................................................................................14
 
Radia
ţ
ie
ş
i iradiere..................................................................................................................................................15
 
Abuzul de energie - Efectele cuptorului cu microunde..........................................................................................16
 
Sindromul Tunelului lui Carpal..............................................................................................................................17
 
Medicina
ş
i radia
ţ
iile..............................................................................................................................................17
 
Neutralizarea..........................................................................................................................................................18
 
Medicamentele.......................................................................................................................................................18
 
Cum s
ă
r
ă
mâi s
ă
n
ă
tos pân
ă
î 
ţ
i vine vremea s
ă
mori...............................................................................................18
 
CONCEP
Ţ
II
ş
i METODE TERAPEUTICE..............................................................................................................19
 
Medicul..................................................................................................................................................................19
 
Sindromul „exper
ţ
ilor”...........................................................................................................................................20
 
Medicina ALOPATIC
Ă
.........................................................................................................................................21
 
Medicina HOMEOPATIC
Ă
...................................................................................................................................22
 
Totul este o chestiune legat
ă
de numere.............................................................................................................23
 
Homeopatia
ş
i agricultura..................................................................................................................................24
 
Medicina VIBRA
Ţ
IONAL
Ă
..................................................................................................................................24
 
Vindecarea prin manipulare...................................................................................................................................25
 
Psihologia-K...........................................................................................................................................................25
 
Gua Sha..................................................................................................................................................................26
 
Acupunctura...........................................................................................................................................................26
 
Chiropractica..........................................................................................................................................................26
 
Analiza Spinal
ă
în Re
ţ
ea........................................................................................................................................26
 
A
ş
ezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav.....................................................................................................26
 
Atingerea terapeutic
ă
..............................................................................................................................................27
 
Biomagnetismul.....................................................................................................................................................28
 
Magneto-hidrodinamica.........................................................................................................................................28
 
Cromo-terapia secolului XXI.................................................................................................................................29
 
Implanturile la sâni: silicon sau soia?.....................................................................................................................29
 
Racemizare.............................................................................................................................................................29
 
O NOU
Ă
VIZIUNE...................................................................................................................................................31
 
Corpul multidimensional........................................................................................................................................31
 
Procesul de îmb
ă
trânire
ş
i cea de-a Patra Dimensiune...........................................................................................31
 
Plantele alimentare
ş
i insectele...............................................................................................................................32
 
Vacile
ş
i oamenii....................................................................................................................................................33
 
Str
ă
lucirea s
ă
n
ă
t
ăţ
ii................................................................................................................................................34
 
Fulgerul bioelectric!...............................................................................................................................................35
 
Conflictul cu medicina
ş
i
ş
tiin
ţ
a.............................................................................................................................35
 
CE VÂRST
Ă
AVEM?...............................................................................................................................................37
 
Evalua
ţ
i-v
ă
singuri vârsta.......................................................................................................................................38
 
Stabili
ţ
i vârsta bioelectric
ă
pe care o ave
ţ
i acum....................................................................................................38
 
Semnele
ş
i factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelectrice............................................................39
 
Pentru ambele sexe.............................................................................................................................................39
 
Numai pentru b
ă
rba
ţ
i..........................................................................................................................................44
 
Numai pentru femei............................................................................................................................................44
 
Scala de conversie a scorului bioelectric................................................................................................................45
 
PA
Ş
I CARE TREBUIE URMA
Ţ
I PENTRU A REDEVENI TÂN
Ă
R.....................................................................47
 
Mintea
ş
i corpul......................................................................................................................................................47
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
doruk1964 liked this
alexberno! liked this
Tudor Emanuel liked this
Ste Pa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->