Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gesamtkvnstwerk Res Pvblica, Massimo Morigi, ideologia, ideologia marxista, ideologia marxista in Italia, ideologia marxista italiana, ideologia marxista Italia, italian marxist ideology, idéologie marxiste italienne ,

Gesamtkvnstwerk Res Pvblica, Massimo Morigi, ideologia, ideologia marxista, ideologia marxista in Italia, ideologia marxista italiana, ideologia marxista Italia, italian marxist ideology, idéologie marxiste italienne ,

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Massimo Morigi
Gesamtkvnstwerk Res Pvblica: saggio scritto da Massimo Morigi incentrato sulla costruzione di una teoria politica basata sull’estetizzazione della politica. Principali autori di riferimento della filosofia politica di Massimo Morigi, di Gesamtkvnstwerk Res Pvblica e degli altri lavori di Massimo Morigi pure incentrati ad una critica all’estetizzazione della politica: Machiavelli, Thomas Hobbes, Karl Marx, Giuseppe Mazzini, Nietzsche, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno, Filippo Tommaso Marinetti, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Leo Strauss. Nota finale sintetica di Gesamtkvnstwerk Res Pvblica e criterio ispiratore di tutti gli scritti filosofico-politici di Massimo Morigi: romanticismo politico inteso a superare le artificiose e ridicole suddivisioni fra le varie scienze politiche e orientato verso uno storicismo assoluto e ad una critica neomarxista e neorepubblicana sull’estetizzazione della politica per una teoria critica materialistico-dialettica della Vita Activa contro il totalitarismo, per la rivoluzione italiana democratica e nonviolenta , per un rinnovamento del repubblicanesimo italiano e per la Res Publica democratica ed antifascista intesa come Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale) politica.
Gesamtkvnstwerk Res Pvblica: saggio scritto da Massimo Morigi incentrato sulla costruzione di una teoria politica basata sull’estetizzazione della politica. Principali autori di riferimento della filosofia politica di Massimo Morigi, di Gesamtkvnstwerk Res Pvblica e degli altri lavori di Massimo Morigi pure incentrati ad una critica all’estetizzazione della politica: Machiavelli, Thomas Hobbes, Karl Marx, Giuseppe Mazzini, Nietzsche, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno, Filippo Tommaso Marinetti, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Leo Strauss. Nota finale sintetica di Gesamtkvnstwerk Res Pvblica e criterio ispiratore di tutti gli scritti filosofico-politici di Massimo Morigi: romanticismo politico inteso a superare le artificiose e ridicole suddivisioni fra le varie scienze politiche e orientato verso uno storicismo assoluto e ad una critica neomarxista e neorepubblicana sull’estetizzazione della politica per una teoria critica materialistico-dialettica della Vita Activa contro il totalitarismo, per la rivoluzione italiana democratica e nonviolenta , per un rinnovamento del repubblicanesimo italiano e per la Res Publica democratica ed antifascista intesa come Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale) politica.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Massimo Morigi on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

 
R( < nj 4:
(
JQ DECE\WJE –
^_LNJËÄE G
IENG_HJNLNG HE IWHNE JOG_ELIG_JDLHE’
) DEJIO_L <# ?#4 NG EW^WO_E NG ?22;( ILTTJIE IE_JKJ
 # KGTLI^@QHT^[G_@ 
 
 _GT RQOCJDL
(
WC^JIL^E= ?7%2?%?2<?
 
JQ DECE\WJE ^_LNJËÄE G IENG_HJNLNG HE
IWHNE JOG_ELIG_JDLHE
)
DEJIO_L <# ?# 4 NGEW^WO_E NG ?22;ILTTJIE IE_JKJ
KGTLI^@QHT^[G_@ _GT RQOCJDL-
UUUUUU
-\wgt~l cg}jehg ngc rlrg
 Át~fg~jdl Altdjt~jdl JJ 
#
Kgtli~`qht~{g` _gt Rqocjdl
#
rgtgh~l~e hgcc‚e~~eog ngc ?22;
l Dejiol# æ rjghligh~g kjwt~jajdl~l nlccl t~lhl deiojhl}jehg ngccg twg jhtwaajdjgh}g nj ejkjhg g ngccl twl
lhlcjtj lrrlgh~gigh~g reag~jdl twcc‚l~~wlcg altg ~woe
)dlrj~lcjt~jdl# jh dwj cg iegh~j ngiedl}jg tj ~liw~lheilcjkhligh~g jh lw~ej~ljg g djr~ealtdjt~g ret~ngiedl}jg &deig iet~lhe cg wc~jig qjdghng recj~jdfg j~lcjlhgdec keqghe Ieh~j g# deig# jh aeil lhdel rjú rclt~jdl g nliil~jdl# tj qgng deh cl ~lkgnjl ngc rerece kgde0
wh‚l}jehg nj
njt~w}jehg# |wgccl qgte jc rerece kgde# dfg tg aettg deirjw~l
 ilhw ijcj~lj
nl |wlcdfg nj~~l~egcce
heh aldgh~g rl~g ngcc‚WG lqgoog jiignjl~ligh~g
tdl~ghl~l whl kwgl nj gl}jehg nl rl~g ngccg re~gh}geddjngh~lcj deh twddgttjqe kjwnj}je nlqlh~j lj ~jowhlcj jh~ghl}jehlcj ngc nj~~l~egcce t~gtte# igh~g# tjddeig clrgnj}jehg ngc rerece kgde æ t~l~l ngdjtl rg tennjtalg kcj jh~ggttj ngccl Kgilhjl g ngc ~woe)dlrj~lcgajhlh}jlje# jc ~w~~e qjghg wojdl~e nlj ig}}j nj njt~l}jehg nj ilttl deig whl neceetl qjdghnl# ilklj aw~~engccl dgdj~â recj~jdl ngccl dlhdgccjgl ~gngtdl e ngccl owedl}jl gwergl g heh# deig neqgoog gttgg# tg
t‚jirjgklttg wh ijhjie nj ehgt~â jh~gccg~~wlcg# wh djijhg deh~e c‚wilhj~â re~l~e lqlh~j deh
ig}}j hehijcj~lj il gdeheijdj*( Lhlcjtj jh glc~â iec~e rjl~~l g nj oweh tghte il dfg lcighe wijcigh~g lddg~~lql njgttgg kwjnl~l nlj kjklh~j twccg dwj trlccg dj tj gl cjij~l~j l tlcjg( Eqqje njg dfg wh jhheql~e grwoocjdlhgtjie
dfg qekcjl wtdjg nlcc‚l~~wlcg t~l~e nj t~gjcg
njol~~j~e lddlngijde t~ejde)ajcecekjde twccg twg ejkjhj gn jhnjdlg
whl qjl n‚wtdj~l
 
nlcc‚l
~~wlcg t~l~e ngccg detg recjldfjde)ret~ngiedl~jde l kwjnl ~woe)dlrj~lcjt~jdl nj ie~gngccl ngiedl}jl ngool lcighe njiet~lg gkwlcg wijc~â qgte ~w~~l cl ijkcjeg ~lnj}jehg ajceteajdl g ajceteajde)recj~
jdl eddjngh~lcg nj cjogl}jehg ngcc‚weie(
G jhw~jcg lkkjwhkgg dfg |wgt~e jhheql~e grwoocjdlhgtjie neqâalg liighnl lhdfg nj iec~g nj |wgccg rgddfg lrrgtgh~l~g jh |wgt~e rlrg( Il ngccg |wlcj tj eig~~g whl rwijhjil jhnjdl}jehg tjl rgdfê cl cee td
erg~l æ deh~jhwl g tgirg jh gqecw}jehg lhdfg rg c‚lw~eg t~gtte g
#terl~~w~~e# rgdfê
|wgt~e deh~jhwe dgdlg g g~~jajdlg det~j~wjtdg aetg c‚gcgigh~e rjú jire~lh~g rg wh
l glcg
Qj~l Ld~jql
# jh dwj jc rgnehe dfg dj qjghg dehdgtte rg cg het~g l}jehj g cg twg jgqgtjojcj gn jirgqgnjojcjdehtgkwgh}g# |wgt~e rlrg deirgte# æ
c‚gcgigh~e
rjú jire~lh~g rg re~g ekhj qec~l jdeijhdjlg# jtdjqgg cghll}jehj g dehagjg detã tghte lccl qj~l ngcce
 }eeh recj~j`eh
g ngccl
 recjt
0 whl g~ghl jtdj~~wl jhnjqjnwlcg gdeccg~~jql
dfg det~j~wjtdg c‚ej}}eh~g
ngccl qgl l}jehg nj cjogl}jehg deh~e j ngdg~j lrrlgh~gigh~gjhlrrgcclojcj# il jhqgdg tgirg deh~jhwligh~g jnjtdwttj g eqgtdjl~j# nj ekhj re~gg lw~ej~lje g ngc ngt~jhelrrlgh~gigh~g ie
~lcg ngcc‚weie il
jhqgdg tjdwligh~g jiie~lcg l~~lqgte
c‚jhdgttlh~g
twe lkjgkghgl~eg ngj twej g~ghj tjioecj g hll}jehj( \wgt~l jtdj~~wl nj
 Át~fg~jdl Altdjt~jdl JJ 
ngc agoolje ?2<? æ
|wjhnj ngnjdl~l lcc‚ekkj il~jg il jiie~lcg rerece kgde
(
 
R( ? nj 4:
(
JQ DECE\WJE –
^_LNJËÄE G
IENG_HJNLNG HE IWHNE JOG_ELIG_JDLHE’
) DEJIO_L <# ?#4 NG EW^WO_E NG ?22;( ILTTJIE IE_JKJ
 # KGTLI^@QHT^[G_@ 
 
 _GT RQOCJDL
(
WC^JIL^E= ?7%2?%?2<?
 Tlcj~g jh lw~edle lgereg~j g qjl dfg tj ql ajhlcigh~g l altj
–Ajl~ lt
) rggl~ iwhnwt
’ # njdg jc altdjtie#
 oghgnjg nere ~lh~j t~jnwcj ajtdfj nj we~g ehnjhj dj~jdeilhj g# deig Iljhg~~j liig~~g# qwecg cl kwglcliojddfj nj qgh~etj rgttjijtij rg aehjg kl~jajdl}jehg gt~g~jdl l whKwlt~e lc ie~eg agiltj al J~lcjlhj il qej qej qgh~ghhj tjg~g iene nj rgdgrjg dfg æ t~l~e dliojl~ekcj eilj alietj ghj~gh~j lccl cgql ngcc+Jnglcg g ~ghke l njqj dfg nlccl ~gdhecekjl( \wgt~e æ gqjngh~gigh~gtrgtte tj ~gh~ÿ lttecqgqj lddwtlhne c+errjigh~g rgnlh~jtie
cl dehtgkwgh}l ajhlcg ngcc‚l~g rg c‚l~g(
 nj dl~l oeccl~l owedl}jg njqjg~j dghtwg aeilcjtij
C‚wilhj~â dfg hgj ~girj nj Eige gl
 igtdfjhgjg g rlttl~jtij ~e~wl~ej deh dwj jirlh~lhlehe jc ekkg~~e ngccl deh~gircl}jehg ngkcj ngjj~ie oeccgh~g lnlilh~jhe ngc qet~e qeceh~ljl~e tekjqe l ecjirjdj el ce æ rg tg t~gttl( Cl twlig}}e jc dlire nj ol~~lkcjl lw~elcjghl}jehg fl lkkjwh~e wh ~lcg klneHeh qj kjne ljqgngdj jh Rllnjte dfg clttú qj ~eddfggoog dfg rwÿ qjqgg cl twl lw~enjt~w}jehg deigwoojnjg lcc+jhajhj~e lieg rwjttjie nj Nje igh~g qej el wh rjldgg gt~g~jde nj r
ji‚
enjhg( \wgt~l ætilhjl~g nlc ngtjngje nj deilhnlg wh gtgdj~e nj cl tj~wl}jehg ngccl recj~jdl dfg jc altdjtielkjehligh~j g rgdjÿ lqlh~j lw~edlj fl gte gt~g~jdl( Jc deiwhjtie jtrehngWolhjtij eaajdjhg olhdfg g dlirj ll~j lhnl~g l tdwecl l recj~jdj
}}lhne c‚l~g
(|wgt~j tecghhj reagttej nj tedjecekjl aeijdfg ~gij~j lrjdlt~ej [lc~g Oghmlijh#
 C‚ergl n‚l~g hgcc‚gredl
 ngccl twl jrenwdjojcj~â ~gdhjdl
 Je heh fe hwccl nl jhtgkhlqj iehne deig tehe n+ekhj|we~jnjlhjtie g ale nj whl lgeregtjl awej ~gire trl}jeJ djij~gj ngj klhnj J~lcjlhj tclddjlhe j cee iwg~~j lkgt~j hgcclqjc~â ngcce tdjedde g nlhhe jldehng tdjh~jccg dgrj~lhejirl}jgh}g nj recqgjgl tgh}l nwooje gtrcenglhhe gtrceneheie~j whkfjw~j nwh|wg lw~edlj lqlh~jQej reh~jgjt~j aghl~ej ngc rltte dlcdecl~e qej ogddfjhjdeddjw~j hgcce tae}e nj tgrrgccjg rjilqgg gh~wtjlt~g nj kcejlnj~gij tjg~g tennjtal~~j n+lqg re~w~e dlddjlg jh aehne aehne lcqet~e cg~lilje jngecekjde cl alkjcg g ngcj}jetl J~lcjl agj~l dfgheh iwegLw~edlj lqlh~j g ~w heh njt~l~j lkkeij~ecl jc ~we derelnj~e l olhngccj dfg cl lrjnj~â dwngcg qwec tolcgt~l~j jh djgcerjil ngc ~gireTderrjl wh djij~ge nj klhnj J~lcjlhj g dfjlil Agil~gqjagil~gqj qeclh~jt~j j~lcjlhj lqgql ojtekhe nj ~j~ece qg cegklcjlie hej qg ce gklcjlie hej hej e~~jie ~j~ece gt~l~~e nlcijnecce ngcce tdfgcg~eG tjl |wgc dfg tjl cl rlecl ettl tj tretj deccl rlecl rettl dehcl jil qg~wt~l awt~j cg aekg ngcc+Lqqghjg lddgtg nljojehngkkjlh~j ajghj nj wh rjil~eDj tjlie ajhlcigh~g g tj tdghng jh ~gl |wltj tlh~lOgl~j~wnjhg tdloetl nj deccjhg jhagedj~g trllheQjol l cwhkfg deng ~gtg dfg j rejg~~jcj t~jirgcclhe clqecw~~wetl rjil cjhgl nj deiol~~jigh~e gn æ whl ~wehlh~gdl~~gnlcg dejdl~l l jircelg Kgtú deh tdfjlh~j nj rg~~jcldgl~jTlgie tjlie cg jhkjheddfjl~g ij~lkcjl~jdj l dlhhg rlcrj~lh~j njRgkfjggOldje joldjlg cg lij dfjenl~g nj ijccg ijccg ijccg dwej ~w~~j~lael~j nlc qggigh~g eocje g~gheAjcjrre ^eiilte Iljhg~~j#
\wl~e n‚el
 nj regt
jl ngccl –V ILT’ & iwtjdl nj tgh~jigh~j*
 
^gijhl~e nl Iljhg~~j redfg eg rjil ngccl ie~g# lqqghw~l l Ogcclkje&Deie* jc ? njdgiog <:>># jc
\wl~e
n‚el nj regtjl ngccl –V ILT’
 
 
R( 4 nj 4:
(
JQ DECE\WJE –
^_LNJËÄE G
IENG_HJNLNG HE IWHNE JOG_ELIG_JDLHE’
) DEJIO_L <# ?#4 NG EW^WO_E NG ?22;( ILTTJIE IE_JKJ
 # KGTLI^@QHT^[G_@ 
 
 _GT RQOCJDL
(
WC^JIL^E= ?7%2?%?2<?
 
&iwtjdl nj tgh~jigh~j*
# dj lrrlg
dec twe –Oldje joldjlg cg lij dfjenl
~gnj ijccg ijccg ijccg dwej ~w~~j%~lael~j nlc qggigh~g eocje g~ghe
deig
c‚gt~gie dehkgne nlccl tdghl ngccl t~ejl nj |wgccl rl~g ngc altdjtie dfg
lqgql dgnw~e hgccl ajhg ngcce t~l~e cjoglcg g hgc twddgttjqe qgh~ghhje
deig ln wh‚lw~gh~jdl gtrgjg
h}l jqecw}jehljl# whl jqecw}jehg# rgjh~ghngdj# heh twccl alctljkl nj wh
l –jqecw}jehg dehtgql~jdg’ &
dfg
jhqgdg aw cl aeil rerjl g ngajhj~jql# deh c‚lkkjwh~l ngc ~e~lcj~ljtie# ngc
 altdjtie* il oghtã ngdjtl l qeckgg cg trlccg lccl ~lnj}jehg rg rejg~~ltjqgte whl cjjdl ienghj~â( G tg jh |wgt~l ienghj~â
cl kwgl tecl jkjghg
ngc iehne’ lrrgtgh~lql c‚
woj dehtjt~li
 
ngccl
[gc~lhtdflwwhk
aw~wjt~l&nl |wgt~e rwh~e nj qjt~l cg ltrg~~l~jqg qgte jc altdjtie nj |wgt~llqlhkwlnjl recj~jde)cg~~gljl heh lhnlehe dg~e ngcwtg*# jc
\wl~e n‚el
nj regtjl
æ lhdfg jc tgkhe
ngccl dehtlrgqecg}}l ngcc‚jhg|wjqedlojcg
alccjigh~e altdjt~l nj gt~g~j}}lg cl recj~jdl# gt~g~j}}l}jehg ngccl recj~jdldfg aw lhdfg cl qgl dfjlqg nj qec~l hgc
–rekg~~e aw~wjt~l’
njdeccloel}jehg%etietj dec altdjtie kjwh~e lc re~gg( Whldeccloel}jehg%etietj ) dfg rej hgkcj wc~jij l~~j ngc gkjig lhnâ tgirgrjú laajgqecghnetj ) dfg Oghmlijh#
hgccl rl~g ajhlcg ngcc‚
Er
gl n‚l~ghgcc‚gredl ngccl
twl jrenwdjojcj~â ~gdhjdl
#
 
fl deircg~ligh~g tilj~e lalqeg nj whl jngh~jajdl}jehg
~ew~ dew~ 
al aw~wjtie g altdjtie
<
 &Oghmlijh |wj jh~gtg jc altdjtie tece deig ieigh~e nj rwl gl}jehg gheh deig jc deh~lnnj~~eje deh~ghj~eg recj~jde nj ~w~~g cg rwctjehjlh~jjccwijhjt~g g jl}jehlcjt~g ) rgdjÿ rwg nj tjhjt~l g lqlhkwlnjt~g* ghgccl |wlcg jc
Ajl~ lt ) rggl~ iwhnwt
heh ql jh~gte# deh~ljligh~g l|wlh~e Oghmlijh kjwnjdlql# whjdligh~g deig jc njtqgcligh~e ngccgrwctjehj gl}jehljg ngc altdjtie te~~e jc tgkhe ngcc
‚gt~g~j}}l}jehg ngccl
recj~jdl il lrrgtgh~l lhdfg cl ~gcgecekjl nj ~w~~g cg lqlhkwlnjg gwergg~gtg l ~w~~e tldjajdlg rw nj kjwhkgg lccl awtjehg al l~g g qj~l &igh~gjc altdjtie heh tj lddeh~gh~ÿ nj whl ~ltajkwl}jehg l~jt~jdl il jh~ghngqllhhwcclg cl qj~l g cl rgtehlcj~â jhnjqjnwlcg hgc ieigh~e recj~jde)~e~lcj~lje*(
?
 
<
Twc al
ccjigh~e ngc rekg~~e aw~wjt~l nj gkgiehj}}lg cl dwc~wl altdjt~l g twcc‚geg
nj jngh~jajdlg jc altdjtie recj~jde deh cg trjh~g cjog~ljg aw~wjt~g# aehnligh~lcg D(Tlcljt#
 L~gdl}jl( C‚lqlhkwlnjl aw~wjt~l hgkcj lhhj ngc altdjtie
# Ajgh}g# ClHweql J~lcjl# <::?(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->