Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Sin of Contempt for Others

The Sin of Contempt for Others

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by dlee7067
A treatise on Matt. 5:22 and the subject of abusive speed directed at others.
A treatise on Matt. 5:22 and the subject of abusive speed directed at others.

More info:

Published by: dlee7067 on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

 
@ Txm`tbum nk L`tt+ =:88,84—Q`xt 8—Tmxlu no Enktmlqt
(
H}t B u`r tn rn} tf`t mvmxrnkm yfn bu `kixr ybtf fbu hxntfmx uf`cc hm i}bctr  hmonxm tfm en}xt7 `kd yfnmvmx uf`cc u`r tn fbu hxntfmx# )X`e`#) uf`cc hm i}bctr  hmonxm tfm u}qxmlm en}xt7 `kd yfnmvmx uf`cc u`r# )Rn} onnc#) uf`cc hm i}bctr mkn}if tn in bktn tfm obmxr fmcc+ Bo tfmxmonxm rn} `xm qxmumktbki rn}xnoomxbki `t tfm `ct`x# `kd tfmxm xmlmlhmx tf`t rn}x hxntfmx f`u unlmtfbki`i`bkut rn}# cm`vm rn}x noomxbki tfmxm hmonxm tfm `ct`x# `kd in rn}x y`r7obxut hm xmenkebcmd tn rn}x hxntfmx# `kd tfmk enlm `kd qxmumkt rn}xnoomxbki+
( &L`tt+ =:88,84 K@U"B y`kt tn dm`c bk tfbu `xtbecm uqmebobe`ccr ybtf tfm umenkd ec`}um bk tfbu ut`tmlmkt no Jmu}u yfmxm fm u`ru (
Yfnmvmx uf`cc u`r tn fbu hxntfmx# )X`e`#) uf`cc hm i}bctr hmonxm tfmu}qxmlm en}xt 
+( Lr l`bk bktmxmut bu knt fny tfbu q`uu`im l`r f`vm `qqcbmd tn tfmJmybuf `}dbmkem cbvbki }kdmx tfm C`y no Lnumu tn yfnl Jmu}u uqngm h}t x`tfmx fny dnmu bt `qqcr tn rn} `kd lm tnd`r+ Tfm Ixmmg ynxd tx`kuc`tmd (u}qxmlm en}xt( bucbtmx`ccr (tfm U`kfmdxbk( &umm tfm ubdm l`xibk kntm bk tfm K@U"+ Tfbu y`u tfm Jmybuffbif en}xt tfmk bk mbutmkem `kd B `l u}xm kmbtfmx rn} knx B `xm enkemxkmd `hn}t ` en}xttf`t f`u cnki ubkem q`uumd oxnl tfm o`em no tfm m`xtf+ Hmubdmu ym `xm knt Jmybuf knx dn ym cbvm }kdmx tfm C`y no Lnumu+ Kmvmxtfmcmuu# tfmxm bu ` y`xkbki bk tfbu tm`efbki tf`ttx`kuemkdu tfm `imu+ @ innd qc`em tn hmibk bu ybtf tfm ynxd (X`e`( yfbef bu lm`kbkicmuu tn tfm `vmx`imxm`dmx no tfm Hbhcm+ Enkump}mktcr# l`kr tx`kuc`tbnku tx`kuc`tm tfm Ixmmg dboomxmktcr }ubki tmxlu nx qfx`umu u}ef `u (bku}ctu fbu hxntfmx( &MU_"# (bku}ctu ` hxntfmx( &KMT#KXU_ bu ublbc`x"# (Rn} innd,onx,kntfbki( &K@U }qd`tm—B }umd tfm nxbibk`c K@U bk lr p}ntm `t tfm tnq no tfm q`im# IKH"# `kd (Mlqtr omccny( &RCT"+ _bkm)u
 @k Mqnubtnxr Dbetbnk`xr no Kmy Tmut`lmkt Ynxdu
u`ru# (Bt y`u ` ynxd no }ttmx enktmlqt# ubikborbkimlqtr# bktmccmet}`ccr x`tfmx tf`k lnx`ccr# mlqtr,fm`dmd+( Utxnki)u Dbetbnk`xr dmuexbhmdbt `u (` tmxl no }ttmx vbcbobe`tbnk+( B hmcbmvm oxnl lr ut}dr tf`t tfm RCT &Rn}ki)u Cbtmx`cTx`kuc`tbnk" enlmu tfm ecnumut no `kr no tfm tx`kuc`tbnku bk ibvbki tfm hmut tx`kuc`tbnk no tfm Ixmmg+ Yfmk nkm t`gmu ` cnng `t tfm v`xbn}u tx`kuc`tbnku ibvmk `hnvm onx tfm Ixmmg `kd cm`xkutfm lm`kbki no tfm Ixmmg ynxd }umd hmfbkd tfnum tx`kuc`tbnku bt hmenlmu nhvbn}u tf`t ym f`vm ` ubk tf`t e`k hm enllbttmd tnd`r mvmk tfn}if ym lbift }um ucbiftcr dboomxmkttmxlu nx ynxdu+ Tfm l`k tf`t yn}cd u`r tfbu gbkd no tfbki tn ` hxntfmx knt nkcr bku}ctutf`t hxntfmx h}t dbuqc`ru ` c`eg no cnvm `kd enlq`uubnk# ` c`eg no gbkdkmuu onx fbuomccnyl`k+ Bt tmccu rn} lnxm `hn}t tfm l`k uqm`gbki tf`k bt dnmu `hn}t tfm l`k fm bubku}ctbki bk u}ef uqmmef+ Bt l`kbomutu ` ommcbki no u}qmxbnxbtr bk tfm uqm`gmx)u lbkd+Bo rn} `xm `k @lmxbe`k f`vm rn} mvmx ynkdmxmd yfr tfm dmuqmx`tmcr qnnx un}tfmxk yfbtm yfn kmvmx nykmd ` uc`vm nx f`d fnqmu no dnbki un on}ift tn }qfncd tfm uc`vm
 
fncdbki xbiftu no xbef un}tfmxk qc`kt`tbnk nykmxu d}xbki n}x Ebvbc Y`x bk tfm 06?1)u> B`l tncd hr tfnum yfn f`vm ut}dbmd tfm u}hjmet tf`t tfm uc`vm i`vm tfml ` umkum no umco  ynxtf bk tf`t tfmxm y`u `t cm`ut nkm l`k hmcny tfmlumcvmu bk tmxlu no fny unebmtr  j}dimd btu nyk+ Tfmr ymxm `t cm`ut hmttmx tf`k tfm hc`eg uc`vm &`u tfmr u`y bt"+ @u cnki `utfmxm ymxm uc`vmu tfmr ymxm knt bk unebmtr)u cnymut e`utm+ T`gm tfm uc`vm `y`r `kd tfmk btbu ` dboomxmkt l`ttmx+Nkm ynkdmxu fny l}ef no tfbu hmcbttcbki no nkm)u hxntfmx nx ubutmx bu ublbc`x bk gbkd+ Bbku}ct `kd l`gm k`}ift no rn} un B e`k ommc hmttmx `hn}t lrumco+ Bo nkm en}cd imt tn tfm hnttnl no bt B u}uqmet tfmxm bu ` innd hbt no bt+ Nkm no tfm u`ddmx tfbkiu `hn}t bt bu tf`ttfmxm `xm un l`kr qmnqcm yfn `xm xm`dbcr ybccbki tn ubdm ybtf tfm bku}ctmx `kd jnbk bkqmxf`qu onx tfm u`lm xm`unk no qmxunk`c cny umco mutmml+ Kmvmxtfmcmuu# tfmxm bu kn dn}ht` ixm`t `ln}kt no tfbu gbkd no hmf`vbnx enlmu oxnl knt un l}ef cny umco mutmml h}tdnykxbift `xxni`kem xmubdbki ybtfbk tfm nkm yfn dnmu bt+Tfmxm bu ` qxbem tn hm q`bd onx u}ef hmf`vbnx+ Bk uefnnc ym e`cc u}ef enkd}et h}ccrbki+Uefnnc ufnntbkiu `kd u}bebdmu no rn}ki qmnqcm notmktblmu `xm dbxmetcr xmc`tmd tn unlmefbcd hmbki enktbk}`ccr u}hjmetmd tn u}ef tnxlmkt hr tfnum yfn yn}cd vmxh`ccr `h}umntfmxu+ Yfmk B y`u ` ut}dmkt bk fbif uefnnc B u`y ` rn}ki ibxc tnxlmktmd &h}ccbmd"lmxebcmuucr d`bcr &tfbu y`u h`eg bk tfm m`xcr ?1)u"+ Tfbu y`u cnki hmonxm uefnncu mvmxi`vm ` tfn}ift no dbuebqcbkbki u}ef enkd}et+ B f`vm `cy`ru unxt no hc`lmd tfnumtnxlmktnxu no fmxu onx tfm y`r fmx cbom t}xkmd n}t+ B u`y yf`t ufm ymkt tfxn}if d`bcr+Ufm y`u inbki tn f`vm ` tn}if in no bt `t hmut `kd kmmdmd `cc tfm cnvm# oxbmkdufbq# `kdgbkdkmuu ufm en}cd imt h}t yf`t ufm int bkutm`d y`u tnxlmktnxu `kd h}ccbmu yfn vmxh`ccr `h}umd fmx d`bcr `kd l`dm fmx cbom lbumx`hcm+Bk `k m`xcbmx `xtbecm nk tfbu q`uu`im B t`cgmd `hn}t `kimx+ Ym n}ift tn hm `kixr `i`bkutubk `kd tf`t yn}cd bkec}dm tfm ubk tfnum mki`im bk yfn yn}cd hmcbttcm ntfmxu# bku}cttfml# `kd e`cc tfml k`lmu+ B f`tm tfbu ubk+ Lr d`d y`u `k fnkmut l`k `kd ` f`xd ynxgmx+ Qmnqcm tfn}ift ymcc no fbl onx tf`t h}t D`d f`d ` uqmmef blqmdblmkt no unxtu`kd f`d unlm dboobe}ctr bk qxnkn}kebki emxt`bk cmttmxu nx un}kdu+ B en}cd }kdmxut`kdfbl qmxometcr `kd mvmxrnkm dbd yfn y`u `xn}kd fbl h}t utbcc fm dbd knt p}btm qxnkn}kemunlm no fbu ynxdu enxxmetcr+D`d kmvmx tncd lm tfbu h}t B cm`xkmd bt c`tmx `kd B kmvmx u`bd ` ynxd tn fbl# kmvmx hxn}ift bt }q tn fbl# h}t B cm`xkmd `u tfmr ymxm m`tbki c}kef nkm d`r `t ynxg nkm nxlnxm no fbu en,ynxgmxu y`u l`gbki o}k no fbl# mvbdmktcr lmxebcmuucr# `kd fm uc`qqmd tfml`k+ Kn dn}ht fm y`u tnn `uf`lmd tn mvmx tmcc bt+ Fm f`d tn f`vm hmmk txmlmkdn}ucr qxnvngmd tn dn tf`t onx bt y`u tnt`ccr n}t no ef`x`etmx onx fbl `kd f`xd tn hmcbmvm fm f`ddnkm u}ef ` tfbki+ Emxt`bkcr# D`d y`u bk tfm yxnki h}t tfmum yfn uqm`g f}xto}c ynxdutn ntfmxu tm`xbki tfml dnyk tn tfm qnbkt no tfm cnuu no `cc dbikbtr yf`t gbkd no cnvm dntfmr f`vm bk tfmbx fm`xtu tny`xd tfnum tn yfnl tfmr `ddxmuu> Bu tfmxm `kr cnvm#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->