Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kaynakcalı-Ataturk-Gunluğu

Kaynakcalı-Ataturk-Gunluğu

Ratings: (0)|Views: 628|Likes:
Published by tunahan emin

More info:

Published by: tunahan emin on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
3
KAYNAKÇALI ATATÜRK GÜNLÜ
Ğ
Ü
KISALTMALAR
1
 A.
: Ak
ş
am Gazetesi.
A.A.
: Atatürk’ü Anarken, Afetinan, 1956.
A.A.B.Y.V.
: Atatürk’e Ait Bilinmeyen Yedi Vesika, M. Fahrettin Kırzıo
ğ
lu,1976.
A.A.D.E.
: Atatürk’ün Askerli
ğ
e Dair Eserleri, Afetinan, 1959.
A.A.G.
: Atatürk’ün Almanya Gezisi, Mehmet Önder, 1981.
A.A.G.K.
: Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanlı
ğ
ı’ndan
Đ
stifasına DairBazı Belgeler, Ulu
ğ
 
Đğ
demir, 1968.
A.A.H.M.
: Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nden Ankara Üniversitesi HukukFakültesi’ne, Ahmet Mumcu, 1977.
A.A.K.
: Atatürk’ün Askerî Ki
ş
ili
ğ
i, Fahri Belen, 1963.
A.A.M.S.
: Atatürk’ün Amerikan Milleti’ne Sesleni
ş
i,
Đ
smail Arar, 1981.
A.An.
: Atatürk Anadolu’da (1919-1921)I, Tevfik Bıyıklıo
ğ
lu, 1959.
A.A.S.
: Atatürk’ün Adana Seyahatleri, Taha Toros, 1939.
A.A.S.
: Atatürk ve Askerî Sanatı, Nusret Baycan, 1985.
A.B.
: Atatürk’le Beraber, Aslan Tufan Yazman, 1969.
A.B.B.K.
: Atatürk’ün Bilinmeyen Bir Konu
ş
ması,
Đ
hsan Güne
ş
, 1986.
A.B.C.H.S.
Đ
.N.
: Atatürk’ün Bütün Cihana Hitaben Söylenmesini
Đ
stedi
ğ
i Nutuk,Anlatan
Ş
ükrü Kaya, Yazan: Yekta Ra
ğ
ıp Önen, Dünya Gazetesi10.XI.1953
A.B.E.B.
: Atatürk Biyografisinin Esasları ve Belgeleri, Na
ş
it Hakkı Ulu
ğ
,1975.
1
Kısaltmaların ait oldu
ğ
u eserlere ait daha geni
ş
bibliyografik bilgi için, yazarların soyadlarına göre düzenlenen,kitabımızın sonundaki “Yararlanılan Kaynaklar” bölümüne bakılmalıdır.
 
4
A.B.H.D.Y.
: Atatürk’ün Bir Hatıra Defterine Yazdıkları, Atatürk Ara
ş
tırmaMerkezi Dergisi, sayı:1, 1984.
A.Bi.
: Atatürk’ün Biyografisi
A.B.
Đ
.B.T.B.H.
: Atatürk’ün Biyografisi
Đ
le
Đ
lgili Bazı Tarih ve Belgeler Hakkında,Faik Re
ş
it Unat, 1963.
A.B.K.M.
: Atatürk’ün Bir Kadına Mektupları, Peyami Safa, Milliyet Gazetesi,21.XI.1954-6.XII.1954.
A.B.Z.
: Atatürk ve Büyük Zafer, Osman Atilla, 1972.
A.C.M.
: Atatürk’ün Cehaletle Mücadelesi, Baki Vandemir, Yerli, Yabancı80
Đ
mza Atatürk’ü Anlatıyor (tarihsiz).
Açık Söz
: Açık Söz gazetesi (Yeni harflerle).
A.Ç.P.R.
: Atatürk ve Çok Partili Rejim, Sait, A. Terzio
ğ
lu, CumhuriyetGazetesi, 10.XI.1963.
A.D.
: Atatürk Diyarbakır’da, Kadri Kemal Kop, 1938.
A.D.B.B.
: Atatürk’e Dair Bazı Belgeler, Münir Aktepe, 1968.
A.D.
Đ
.A.B.
: Atatürk’e Dair En Eski
Đ
ki Yabancı Ar
ş
iv Belgesi Hakkında,Abdurrahman Çaycı, 1971.
A.D.
Đ
.H.
: Atatürk’ün 908
Đ
nkılabında da Çok Büyük Hizmeti Vardır, GalipPasiner, Ak
ş
am Gazetesi, 16.XI.1938.
A.D.K.
: Atatürk Devrimi Kronolojisi, Sami N. Özerdim, 1966.
A.D.M.P.
: Atatürk Dönemi Maliye Politikası, I.Kitap, Cihan Duru-KemalTuran-Abdurrahman Öngeo
ğ
lu, 1982.
A.Dö
: Atatürk Dönemi (19 Altın Yılın Öyküsü), Nejat Saner, 1975.
A.E.
: Atatürk Evi, Ömer Yörüko
ğ
lu, Be
ğ
endik Kültür HizmetleriSerisi:2.
A.E.A.M.
: Atatürk Evleri-Atatürk Müzeleri, Mehmet Önder, 1970.
A.F.D.
: Atatürk’ün Fikir ve Dü
ş
ünceleri, Haz.Utkan Kocatürk, 1984.
A.G.G.
: Atatürk Göçüp Giderken, Mahzar Levento
ğ
lu, 1971.
 
5
A.G.
Đ
.A.
: T.B.M.M. Hükümeti Umur-u Hariciye Vekili Yusuf KemalTengir
ş
enk’in 1922 Martında Yaptı
ğ
ı Avrupa Gezisiyle
Đ
lgili Anılar,Hikmet Bayur, 1976.
A.G.M.K.
: Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal I
ş
ıksel, 1969.
A.G.O.
Đ
.T.B.K.
: Atatürk’ün Günümüz olaylarına I
ş
ık Tutan Bazı Konu
ş
maları,
Đ
smail Arar, 1981.
A.G.S.G.
: Atatürk’ün Gelece
ğ
i Sezi
ş
Gücüne ve
Đ
nsandan Anlayı
ş
ına ÜöÖrnek, 1968.
A.H.
: Atatürk’ün Hatıraları (1914-1919), Falih Rıfkı Atay, 1965.
A.H.I.
: Atatürk’ten Hatıralar, I., Hasan Rıza Soyak, 1973.
A.H.II.
: Atatürk’ten Hatıralar, II., Hasan Rıza Soyak, 1974.
A.H.A.,1973
: Atatürk Haftası Arma
ğ
anı, 10 Kasım 1973.
A.H.A.,1974
: Atatürk Haftası Arma
ğ
anı, 10 Kasım 1974.
A.H.A.,1975
: Atatürk Haftası Arma
ğ
anı, 10 Kasım 1975.
A.H.A.,1977
: Atatürk Haftası Arma
ğ
anı, 10 Kasım 1977.
A.H.A.,1978
: Atatürk Haftası Arma
ğ
anı, 10 Kasım 1978.
A.Ha.
Atatürk’ün Hayatı, Hamza Ero
ğ
lu, 1986.
A.H.A.A.
: Dr. Ne
ş
et Ömer’in A
ğ
zından Atatürk’ün Hastalı
ğ
ına Ait Anılar,Leyla Çambel, Ulus Gazetesi 10.XI.1959-19.IX.1959.
A.H.D.
: Atatürk’ün Hatıra Defteri,
Ş
ükrü Tezer, 1972.
A.H.D.Y.
: Atatürk’ün Hatıra Defterine Yazdıkları; Derleyen:Utkan Kocatürk,1971.
A.H.E.
: Atatürk’ün Hayatı ve Eseri, Yusuf Hikmet Bayur, 1963.
A.H.H.
: Atatürk’ün Hususi Hayatı, Asaf 
Đ
lbay, Tan gazetesi, 8.6.1949-6.9.1949.
A.H.H.B.
: Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Afetinan, 1968.
A.H.N.R.B.M.
: Atatürk’ün Hastalı
ğ
ı, Prof. Dr. Nihat Re
ş
at Belger’le Mülâkat,Ru
ş
en E
ş
ref Ünaydın, 1959.
A.H.P.
: Atatürk’ün Halkçılık Programı,
Đ
smail Arar, 1963.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->