Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.Ünİte Fen s ÇaliŞma Testlerİ

3.Ünİte Fen s ÇaliŞma Testlerİ

Ratings:

4.71

(7)
|Views: 2,540 |Likes:
Published by okutman

More info:

Published by: okutman on Dec 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
DERS: FEN BİLGİSİ ÜNİTE: KUVVET VEHAREKETADI SOYADI:..ÇALIŞMA TESTLERİ -1
1. Yukarıdaki konumların hangisindemıknatıslar birbirini çeker?A) I - IIB) I - IIIC) II - IIID) I - II2. ve 3. sorular yukarıdaki şekle görecevaplandırılacaktır.2.II ve IV numaralar sırasıyla hangiyönleri gösterir?A) doğu - batıB) kuzey - güneyC) batı - doğuD) güney - kuzey3.I ve III numaralar sırasıyla hangiyönleri gösterir?A) doğu - batıB) kuzey - güneyC) batı - doğuD) güney - kuzey4.Kuvvet ile ilgili ağıda verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?A)Kuvvet cisimlerin yönünüdeğiştirebilir.B)Kuvvet duran bir cismi hareketegeçirebilir.C)Kuvvet ve itme farkkavramlarr.D)Kuvvet hareketli cisimleriyavaşlatabilir.5.Aşağıdaki olayların hangilerindesürtünme kuvvetinin etkisi vardır?I.Zincir takılan arabanın buzlu yoldakaymamasıII.Ağaçtaki olgunlaşan elmanındüşmesiIII.Araçlan dönemeci güvenli birşekilde almasıA) I - IIB) I - IIIC) II - IIID) I - II6. Hava direnci ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?A)Hava direnci bir sürtünme kuvvetiçeşididir.B)Hava direnci paraşütlerin uçmasınısağlar.C) Hava direnci yalnızca havadakiaraçlara etki eder.D) Hava direncinin yönü hareketlininyönüne zıttır.7.Su yüzeyinde hareket eden kayığaaşağıdakilerden hangileri etki eder?I.Hava direnciII.Su direnciIII.Temas gerektiren kuvvetA) I - IIB) I IIIC) II - IIID) I II - III8.Mıknatıs aşağıda verilenmaddelerden hangisini çeker?A) demir bilye - alüminyum çatalB) demir bilye - plastik topC) demir tencere - nikel kaşıkD) altın kaşık - alüminyum çatal9.Aşağıdaki olayların hangisindetemas gerektirmeyen kuvvet vardır?A)Havada asıbayrağın dalgalanmasıB)Futbolcunun topu kaleye atmasıC) Paraşütle Ali'nin uçması
 
D) Terzinin mıknatısla toplu iğneleritoplaması10. I, II ve III yaylarına sırasıyla demir,kurşun ve alüminyum levhalar asılmıştır.Bu levhaların altlarına şekildeki gibimıknatıslar yaklaştırılırsa I, II ve III noluyaylardaki uzamalar nasıl değişir?I II III A)artar değişmezdeğişmezB)artarartardeğişmezC)değişmez azalırartarD)azalırartardeğişmez11. Aşağıdaki cümlelerden hangileridoğrudur?I. Mıknatısların zıt kutupları birbirini çeker.II. Mıknatısların aynı kutupları birbiriniçeker.III. Mıknatıs plastiği iter.A) yalnız I B) yalnız IIC) I ve II D) I. II. III12.knatıs ıdakilerin hangisiniitebilir?A) demirB) nikelC) camD) mıknatıs13.ıdaki olaylan hangisindetemas gerektirmeyen bir kuvvetuygulanmıştır?A)Marangozun çiviyi tahtaya çakmasıB)Pusulanın “S” kutbunun güneyigöstermesiC)Futbolcunun kaleye gol atmasıD)Kalemin yazı yazması
A-B-C-C-B-C-D-C-D-A-A-D-B-C-D-D-A-C-B
14.rtünme kuvveti ile ilgiliaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)Sürtünme kuvveti pürüzlüyüzeylerde daha fazladır.B)rtünme kuvveti cismin ağırlığınabağlıdır.C)Hava direnci, su direncindenbüyüktür.D)Sürtünme kuvveti hareketidurdurabilir.15. Mıknatıs aşağıdakilerin hangisini herzaman çeker?A) mıknatısB) mikaC) camD) demir16.ıdaki zeylerin hangisindesürtünme daha azdır?A) asfalt yolB) mermer yüzeyC) karlı alanD) buzlu yüzey17.ıdaki knatısı ortadan ikiyebölersek K ve L'nin işareti sırayla ne olur?K LA)N SB)S SC) N ND) S N18.ıdakilerden hangisi cisim ileyüzey arasındaki sürtünmeyi arttırır?A)Çakıllı yolları asfaltlamakB)Kapıların menteşelerini yağlamakC)Toprak yollara çal taşı dökmekD)Arabalara tekerlek takmak19.ıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?A)Hava direnci, sürtünme kuvvetiçeşididir.B)Su direnci, sürtünme kuvvetideğildir.C)knatısın çekim kuvveti, temasgerektirmeyen kuvvettir.D) Kuşların uçmasında hava direncininönemi büyüktür.
 
DERS: FEN BİLGİSİ ÜNİTE: KUVVET VEHAREKETADI SOYADI:..ÇALIŞMA TESTLERİ -2
1. Aşağıdaki iki mıknatıs birbiriniçektiğine göre I ve I! numaralı kutuplarınişaretleri sırasıyla ne olmalıdır?A) N NB) S - SC) N SD) S - N 2. Mehmet oyuncağını aşağıdakizeminlerin hangisinde daha kolay hareketettirebilir?A) halıB) tahtaC) betonD) buz 3. Mıknatıs aşağıdaki cisimlerdenhangisini çeker?A) plastik bardakB) silgiC) toplu iğneD) kâğıt 4. Veli cisimleri ok yönlerinde çekiyor. Bucisimlere uygulanan sürtünme kuvvetihangisinde batı yönündedir?5.rtünme kuvveti aşağıdakilerdenhangisine bağlı değildir?A)Cismin ağırlığınaB) Sürtünen yüzeyin alanınaC) Yüzeyin pürüzlü oluşunaD) Yüzeyin kaygan oluşuna6.Aşağıdaki olayların hangisindecisme herhangi bir kuvvetuygulanmamıştır?A)Ahmet'in basketbol topunu potayaatması olayındaB)Veli'nin taşı yukaya doğru atmaolayındaC) Hasan'ın yüksekten elmayı aşağıyadoğru bırakması olayındaD) Mehmet'in suyu ısıtarak hacminideğiştirmesi olayında 7. Pusulanın “N” kutbu hangi yönügösterir?A) doğuB) batıC) kuzeyD) güneyŞEKİL I ŞEKİL II8. Şekil II'deki gibi asılı bir mıknatısabaşka bir mıknatıs yaklaştırıldığındagörünümü şekil II'deki gibi oluyor.Buna göre bu mıknatısın I ve IInumaralı kutuplarının işareti sırası ilenasıldır?A) S NB) N - SC) S SD) N - N 9. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerdenhangileri doğrudur?I.Cismin şeklini değiştirebilir.II.Hareketin doğrultusunudeğiştirebilir.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->