Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cerap-contoh ulasan

cerap-contoh ulasan

Ratings:
(0)
|Views: 2,699|Likes:
Published by Peter Anchal

More info:

Published by: Peter Anchal on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
PK 10/10123401234ii
 
i
 
i
 
iiiiivviiiixxixiiixv
 
(KELUARAN 4 JAN 2010)
ARAHAN:
Sila guna no
1
apabilamengisi ruangan Skor Gurumerangkumi sepanjang tahun persekolahan semasaTiada (0%)Sangat Sedikit (1% - 24%)Sebahagian Kecil (25% - 49%)Kebanyakkan (50% - 74%)Sebahagian Besar (75% - 100%)BilAspekNoItemmenggunakan masa dengan optimumobjektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentukperlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dankemahiran yang perlu dikuasai)berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaranterkinipenilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektifpengajaran dan pembelajaran untuk mengenalpasti kelemahandan kekuatan murid serta merancang dan melakukanpenambahbaikan)aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaiandengan keupayaan murid dan peruntukan masa)
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 1
mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan muridGuru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan:
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 2
iiiiviiGuru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungisekurang-kurangnya:Guru melaksanakan set induksi yang:menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan muridmenjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkandengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaranGuru menyampaikan pengajaran dengan:menarik perhatian dan merangsang minat muridmengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas(daripada mudah kepada kompleks, pengajaran konkrit kepadaabstrak)(a)menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepatii
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 3
iItemiGuru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan:menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan danperkembangan pengajaranivmenggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevendan sesuaimenghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian muridSkor Gurumenggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yangberkesanviixmelaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan muridmelaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan(verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal,intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalismelaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa,alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme,perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan)xiixivxvimelaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deriamenerapkan kemahiran berfikirfleksibel mengikut situasimenggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiransecara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 4
penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran(lisan/penulisan/pemerhatian)
Jumlah Skor Aspek 4 
2RancanganPelajaran Harian(b)
Jumlah Skor Aspek 2 
vi
Jumlah Skor Aspek 1
(a)RancanganPelajaranTahunanSet Induksi(a)
Jumlah Skor Aspek 3
Penyampaian/ PerkembanganPelajaran
BORANG PENCERAPAN KLINIKAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Panduan Skor13
 
4(a)
 
iiiiivviviiviiiix
 
iiiiiiivvviviiviii
 
iiiiiiiv
 
iiiiiiivv
 
iiiiiiivvvi
 Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 8
memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepadaperlakuan yang baikmengikuti keupayaan dan kebolehan muridmenekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasanmemberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 5
memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatifmuridmengalih arah soalan kepada murid-murid lain
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 7
berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain dan bahanmempelbagaikan jenisnyamenjalankan aktiviti yang dirancang oleh gurumembuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada olehguru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan)membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkanemosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang)membuat latihan dengan betulmembuat pembetulan bagi latihan yang salahMurid melaksanakan latihan atau tugasan dengan:kemas dan bersihmenepati masamenepati format dan prosedur latihan dan tugasaniimengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif(contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom)memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihanmenunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan(jika berkenaan)Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan:imembuat rujukan spontan (jika berkenaan)iixmembawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan)membuat persediaan awalmembuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan)mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 6
Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan:Guru menyoal murid dengan:menyusun aras soalan dari mudah ke sukarmengemukakan soalan bertumpu dan bercapah7Peneguhanmempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhanbersesuaian dengan muridiii8Latihan danTugasan(a)
Jumlah Skor Aspek 8
Guru memberi latihan/tugasan (projek, kerja rumah) kepada muriddengan:
 
tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari6Penglibatan Murid(a)
Jumlah Skor Aspek 6 
Teknik PenyoalanGuru(a)
Jumlah Skor Aspek 5 
ivmengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahamimenyebarkan soalan ke seluruh kelasmemberi masa untuk murid berfikirmencungkil jawapan daripada murid5
 
(a)
Jumlah Skor Aspek 7Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 11
lengkap
 
11
 
Hasil Kerja Murid(a)
Jumlah Skor Aspek 11 
memberi ulasan yang membina10Penutupan(a)
Jumlah Skor Aspek 10Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 9
Guru mengakhiri pengajaran dengan:iii
Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 10
9PemeriksaanLatihan danTugasan Murid(a)
Jumlah Skor Aspek 9
memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baikmemastikan murid membuat pembetulanGuru memeriksa latihan dan tugasan dengan:menunjukkan kesilapan muridmemeriksa dalam tempoh dan kekerapann yang munasabah

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zunairah Mohd Noor liked this
Hasroy Lagenda liked this
Hasroy Lagenda liked this
Jessica Davis liked this
amazs2003 liked this
Indra Maniam liked this
Aqilah Muhd Noor liked this
Aqilah Muhd Noor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->