Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zbirka Zadataka Iz Nastave CNC Tokarenja - Sinumerik

Zbirka Zadataka Iz Nastave CNC Tokarenja - Sinumerik

Ratings: (0)|Views: 1,209 |Likes:
Published by Tin Ćurić

More info:

Published by: Tin Ćurić on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
 
Zbirka zadataka iz nastaveCNC tokarenjau I. tehni
č
koj školi TESLAIvo Slade,
dipl. ing. stroj.
 
Zbirka zadataka iz nastave CNC tokarenja u I. tehni
č
koj školi TESLA, Zagreb, Klai
ć
eva 7
.dipl.ing.strojarstva
Ivo Slade
2 /59
 
501. ZADATAK
Potrebno je napisati NC-program za upravlja
č
ku jedinicu SINUMERIK 840D za
č
eono tokarenje obratka dimenzija
ΦΦΦΦ
25 x 100 mm. Materijal obratka je aluminijAlCu5PbBi. Alat je tokarski nož za grubo tokarenje – lijevi.NAPOMENA: pri rješavanju zadatka koristiti uobi
č
ajene obrasce za Plan stezanja,Plan rezanja, Plan alata, Operacijski list te NC-program. Obrasci u prilogu zbirke.
501.1 NACRT
 
Zbirka zadataka iz nastave CNC tokarenja u I. tehni
č
koj školi TESLA, Zagreb, Klai
ć
eva 7
.dipl.ing.strojarstva
Ivo Slade
3 /59
 
501.2 RJEŠENJE ZADATKA501.2.1 OPERACIJSKIlLISTOperacijski list
je osnovni – mati
č
ni dokument tehnološke pripreme. Izra
đ
uje se zasvaki pojedini dio proizvoda. U njemu je definiran tehnološki proces, a izgled ovisi opoduze
ć
u - radionici te o na
č
inu upotrebe. Naj
č
ć
i sadržaj operacijskog lista su :operacija, zahvat, stroj ili strojna grupa, alat ili naprava te njihovi režimi rada tj brzinarezanja, posmak, dubina rezanja, broj prolaza, tehnološka i pomo
ć
na vremena itd.
Operacija
je onaj dio strojne obrade koji se obavlja na jednom radnom mjestuod uzimanja obratka do njegovog odlaganja (tokarenje, bušenje, glodanje, rezanje,prešanje, sastavljanje,..)
Zahvat
je odre
đ
ena logi
č
ka cjelina unutar operacije(glodanje alatom D=40mm, bušenje svrdlom D=5mm, narezivanje navoja M10,tokarenje grubim lijevim tokarskim nožem, ...)
Brzina rezanja v
(m/min) ovisi o materialu obratka i materijalu alata. Svakiproizvo
đ
a
č
alata daje svoje brzine rezanja za taj alat. Postoje preporu
č
ene brzinerezanja koje se nalaze u raznim tablicama. Kod grube obrade koriste se manjebrzine rezanja i ve
ć
i posmaci, dok se pri finoj obradi koriste ve
ć
e brzine rezanja, amani posmaci.
Broj okretaja
glodala se prema brzini rezanja ra
č
una
n = (1000*v) / (D *
ππππ
)
 
Posmak
tokarskog noža po okretu
s
(mm/okr)Brzine posmaka glodala se kre
ć
u kod grubog tokarenja izme
đ
u 0,1 i 0,5 mm/okr dokse kod finog tokarenja kre
ć
u od 0,001 do 0,1 mm/min. Ovo su op
ć
e preporuke, alione ovise o vrsti alata, materijalima, snazi stroja,...
Dubina obrade
(strugotine)
a
(mm) ovisi o alatu i snazi alatnog stroja.Tako
đ
er postoje razli
č
ite tablice i preporuke za dubinu strugotine u ovisnosti omaterijalu obratka.
Broj prolaza i
 – potrebno ponavljanje obrade, ovisno o dubine strugotine, odsirove mjere do željene dimenzije obratkaDa se odredi specifikacija alata potrebno je napraviti detaljni tehnološki proces – odnosno razraditi proces po operacijama i zahvatima (fazama). Ovdje je potrebnoodrediti optimalni alat za predvi
đ
en stroj kako bi se u najkra
ć
em vremenu dobilioptimalni rezultati
Operacijski list za 501. zadatak
OPERACIJA : tokarenjeZAHVAT :
č
eono tokarenjeSTROJ : EMCO Turn 105 ConceptALAT : grubi lijevi tokarski nož, kataloški brojNAPRAVA : drža
č
alataBRZINA REZANJA
v
: 240 m/min odnosno n=1286 o/min (izvor TITEX )POSMAK
s
: 0.070 mm/okrDUBINA REZANJA
a
: 1 mmBROJ PROLAZA
i
: 1Odabrane vrijednosti za EMCOTurn 105 Concept su :broj okretaja glodala
n=1300
o/min iposmak
s=0.07
mm/okr

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->