Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
La mamá de los pollitos 03

La mamá de los pollitos 03

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by Indígnate Uacm
Hoja Universitaria, Revolucionaria y Atea de la UACM. Número 03.
Hoja Universitaria, Revolucionaria y Atea de la UACM. Número 03.

More info:

Published by: Indígnate Uacm on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 
JE_@NNIKB@
Kóe+ 4 Dmzbib bj Eíxmd`. 94 bj eivs` bj 6?96H@CI ZKMWJVTMRIVMI. VJW@NZDM@KIVMI ] IRJI (BJ NI ZIDE-Jt 8 bj eivs` } k` pzjb` jwmriv jk`civej+Ej jkdifv`ki wjv yzj jn båi bj ni ezcjvyzj nzdhi. nOt vzgmikjt yzj tj bjbmdik i „nip`nårmdi― d`e`
e`bzt v`fikbm 
. k`t bmlik n`winm`tit yzj t`e`t } k`t jkrvjlzjk fivirm% cit pivi likiv w`r`t+ @ jtdzdhiv jk n`t ej%bm`t eitmw`t bj mbm`rmsidmôk yzj djnjfvi%e`t ni fjnnjsi } kzjtrvi mep`vrikdmi jk nigiemnmi+ @ t`p`vriv yzj k`t vjlinjk gn`vjt.p`v jt` bj kzjtrvi „d`kbmdmôk gjejkmki―+Nit ezcjvjt ejxmdikit jtrie`t dnivitbj yzj ni pvmkdmpin wm`njkdmi pv`wmjkj pvj%dmtiejkrj. bjn Jtrib` } bj jtit mktrmrzdm`%kjt lzfjvkiejkrinjt yzj t`nipik p`v id%dmôk z `emtmôk ni emt`lmkmi+] jk n` emdv` rjkje`t n` kzjtrv` jk niZIDE+ Vjtznri yzj nit izr`vmbibjt. i rviwítbj ni diepiùi mktrmrzdm`kin „_`v zki ZIDEtmk wm`njkdmi―. rvirik bj d`kwjkdjv i ni d`%ezkmbib bj yzj t`e`t wm`njkrit(`t- } k`bjfje`t tjvn`+ Eét hifvé yzj pvjlzkriv%tj °yzmík jcjvdj ni wm`njkdmi in bjtp`civ bjtz gzjkrj bj mklvjt` i rvificib`vit mkczt%riejkrj bjtpjbmbit0 °Zrmnmsiv i pjvt`kinibemkmtrvirmw` pivi iejkisiv i nit rvifici%b`vit bj nmepmjsi k` jt wm`njkdmi0 °Jnmemkivbj ni p`tmfmnmbib bj zki fjdi i nit ei}`vjtbj 68. ni ei}`v pivrj eibvjt. yzí jt0Nit ezcjvjt t`e`t d`nzeki wjvrjfvinbj ni hzeikmbib } pv`ril`kmtrit bj r`bitnit vjw`nzdm`kjt+ Jk ni ZIDE. t`e`t ni fitjbj ni bjgjkti zkmwjvtmrivmi } jtrj 8 bj eiv%s`. vjmwmkbmdie`t kzjtrvi d`kwmddmôk bjtjlzmv nzdhikb` p`v kzjtrv`t bjvjdh`t }nmfjvribjt+IWMT@
R`b` n` pzfnmdib`iyzå pzjbj tjvnjåb`. d`ejkrib`.dmvdznib`. pmvirjib`.dvmrmdib`. ieib` `if`vvjdmb`+++ jt zkbjvjdh` } vjtp`kti%fmnmbib mkbmwmbzin} d`njdrmwi+
K`veit. nmfjvribjt } bjvjdh`t
_iv` jk Tik N`vjks` Rjs`kd`. 98 bj `drzfvj bj 6?99+++ h`}. dmkd` ejtjt bjtpzít lvmrie`t d`k eét gzjvsi pivi bjgjkbjv kzjt%rvit nmfjvribjt+ Ni zkmwjvtmbib jt ikrilôkmdi i nit g`vrinjsit bj pzjvrit djvvibit. lzivbmit. dhmwir`t } &k`veit bj d`kwmwjkdmi&+
N
i D`emtmôk bj Itzkr`t Njlmtnirmw`t bjn D`ktjc` Zkmwjvtmrivm` ipv`fô. jn 9: bj gj%fvjv` pitib`. jn p`níemd` Dirén`l` bj K`veit bj D`kwmwjkdmi+ Ikrjt bj tzfmvn` inpnjk` bjn D`ktjc`. pivi tz bmtdztmôk } jwjkrzin ipv`fidmôk. bmdhi D`emtmôk n` pzt`i d`ktznri bj ni d`ezkmbib+ Nit dvårmdit in b`dzejkr`. jk n`t pnikrjnjt } ni tjbj Jz%ljkmi bj ni Zkmwjvtmbib Izrôk`ei bj ni Dmzbib bj Eíxmd` (ZIDE-. gzjv`k d`pm`tit+Jn pv`fnjei eét bjnmdib` k` vjtmbj jk jn d`krjkmb` bj n`t ivrådzn`t bjn Dirén`%l`. tmk` jk tz jkg`yzj+ Ni pv`hmfmdmôk. ni d`iddmôk } ni dvmemkinmsidmôk k` pzjbjk tjvjnjejkr`t yzj bjk t`p`vrj i zki k`veirmwmbib bj d`kwmwjkdmi zkmwjvtmrivmi. ez%dh` ejk`t jk zki zkmwjvtmbib yzj kidmô d`k jtpåvmrz dvårmd`. inrjvkirmw` } nmfjvrivm`+°_`v yzí vjdzvvmv in rívemk` „pikbmnni―. i ni tikdmôk p`v bmgzkbmv mkg`veidmôk yzj.pivi n`t `c`t bjn „czjs―. vjtznrj `gjktmwi0 °Jk bôkbj yzjbi ni divmdirzvi p`nårmdi. ni nm%fjvrib bj jxpvjtmôk. ni njlårmei pv`rjtri d`krvi n`t ifzt`t bj ni izr`vmbib0 °Yzí tjkrm%b` rmjkj mkdnzmv. jk jtri emvibi pv`hmfmdm`kmtri. bjnmr`t tikdm`kib`t jk dôbml`t pjki%njt0 °_`v yzí vjwmwmv wmjc`t gikriteit e`vinmtrit. d`e` jn bjn d`krv`n bj ni tjxzinmbib0Tmk bzbi. jtrj Dirén`l` bj K`veit bj D`kwmwjkdmi bjfj pivrmv bj ni d`k
iksi. jn vjtpjr`} ni bjgjkti bj nit nmfjvribjt. k` bj nit vjtrvmddm`kjt bj bjvjdh`t+ N`t } nit jtrzbmikrjt zidjem%rit jxmlme`t yzj. jk d`ktjdzjkdmi. jn b`dzejkr` tji rviktg`veib` } ibiprib` i zki pjvt%pjdrmwi id`vbj in jtpåvmrz bj ni ZIDE. d`e` }i n` hi t`nmdmrib` ni d`ezkmbib+ Hidjvn` bj `rv`e`b`. jn dinb` l`vb` jtrivé tjvwmb` pivi yzj nit izr`vmbibjt pv`gzkbmdjk ni rviktlvjtmôk in`t bjvjdh`t zkmwjvtmrivm`t k` tôn` bjtpmbmjkb` i rvificib`vjt bmtmbjkrjt. tmk` i jtrzbmik%rjt dvårmd`t } jk vjtmtrjkdmi yzj tj pv`kzkdmjk d`krvi n`t ifzt`t bj ni idrzin ibemkmtrvidmôk+
B`t bj n`t ejkticjt jkwmib`t bjtbj ni dzjkri bj R|mrrjv bj ni vjdr`vi bj ni ZIDE+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->