Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duffy McGregor - Delirul Placerii

Duffy McGregor - Delirul Placerii

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Dyanna Bombonik

More info:

Published by: Dyanna Bombonik on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
 DUFFY MCGREGOR 
 
DELIRUL PL
Ă
CERE
 
CAPITOLUL I
 Ford-ul avea zece ani, dar John Gort nu inten
ţ
iona s
ă
-l schimbe, de
ş
i prieteniiîl luau peste picior, iar Ela îl înnebunise s
ă
-
ş
i cumpere o ma
ş
in
ă
nou
ă
. Chiar cucîteva zile în urm
ă
, Pierre Sarraud, prieten de-o via
ţă
, i-o trîntise, cu tupeul luifran
ţ
uzesc:
B
ă
trîne, este vremea s-o dai dracului de rabl
ă
! Dac
ă
 
ţ
ie nu-
ţ
i pas
ă
c
ă
te facide rîs, gînde
ş
te-te la nevast
ă
-ta.
Ş
i, conducînd cu 80 pe or 
ă
de-a lungul rîului Oak,John se gîndea la ea. Era întors pe dos, îngrijorat
ş
i... foarte excitat. F
ă
ă
voie, îiveneau în minte felurite scene din via
ţ
a lor intim
ă
. Revedea vulva Elei, ca un cuibtrandafiriu, sînii... dar mai bine s
ă
înceteze; s
ă
se uite la
ş
osea, la p
ă
dure. Ce naiba,avea 45 de
 
ani
ş
i îi venise erec
ţ
ia brusc, de parc
ă
ar fi fost un adolescent bubos!Dar ziua aia afurisit
ă
fusese altfel; de diminea
ţă
se sim
ţ
ise straniu, acum aveafebr 
ă
 
ş
i, în pantaloni, penisul zvîcnea la fiecare cinci secunde.Ajuns la Oak Ridge Hall, casa colonial
ă
a str 
ă
mo
ş
ilor lui, care se în
ă
l
ţ
adeasupra v
ă
ii rîului Oak, auzi un claxon sunînd st
ă
ruitor în spatele s
ă
u
ş
i îi f 
ă
culoc gr 
ă
 bitului automobilist, îl dep
ăş
i brusc un Rover 
ş
i John frîn
ă
chiar în spatelema
ş
inii din care Sarraud se
ş
i d
ă
duse jos.
Ei, b
ă
trîne! Ce spui de nout
ăţ
i?, îl apostrof 
ă
Pierre, gesticulînd cu ziarul înmîn
ă
. -
Ş
tii c
ă
mi-au telefonat de la Ottawa?John î
ş
i fix
ă
n
ă
uc prietenul. Pierre era medic în Oak Ridge, unde avea o cas
ă
 la fel de veche precum cea a familiei Gart -de pe vremea r 
ă
zboaielor cu indienii,rîdea el.
 
Ţ
i-au telefonat de la Ottawa? Cine?
To
ţ
i
ş
tiu în afar 
ă
de tine! Peste dou
ă
zile sose
ş
te la noi o echip
ă
de filmare
ş
i multe dintre scenele exterioare se vor turna la Oak Ridge. Tehnicienii vor sta înora
ş
, dar actorii, produc
ă
torul
ş
i regizorul vor s
ă
fie g
ă
zdui
ţ
i altfel.
Unde?, întreb
ă
John, mirat - Unde? Aici nu sînt hanuri, moteluri, nimic.Intrar 
ă
în cas
ă
.
Chiar pentru asta mi-au telefonat azi-di-minea
ţă
cei de la agen
ţ
ia de filme.Vor s
ă
g
ă
zduim, contra plat
ă
, un anume num
ă
r de persoane. Le-am r 
ă
spuns c
ă
da,în ceea ce m
ă
prive
ş
te, apoi le-am dat num
ă
rul t
ă
u de telefon
ş
i pe cel al veri
ş
oareitale, Donna.
Care naiba agen
ţ
ie?, mîrîi John, agasat.
Eagle Films! Drace, pe ce lume tr 
ă
ie
ş
ti?
 
Ş
i le-ai dat num
ă
rul meu?!
Ca s
ă
-
ţ
i fac o pl
ă
cere, idiotule!, se enerv
ă
Pierre. Î
ţ
i dai seama c
ă
pentrutine
ş
i Ela este o ocazie unic
ă
, irepetabil
ă
? E
ş
ti scenaristul Societ
ăţ
ii Teatrale dinOak Ridge, da sau nu?
Ş
i nevast
ă
-ta nu dore
ş
te un prilej de lansare?
Pierre, ai înnebunit?, protest
ă
John.
Ş
i eu
ş
i Ela sîntem amatori
ş
i, la urmaurmelor, n-am nici un chef s
ă
-mi n
ă
v
ă
leasc
ă
în cas
ă
un furnicar de oameni!
Eu tocmai veneam la voi s
ă
-i spun
ş
i Elei, dac
ă
nu cumva au anun
ţ
at-o dejacei din Ottawa, îl mustr 
ă
francezul. Cerule, John, d
ă
-
ţ
i seama! Am putea s
ă
nedistr 
ă
m pu
ţ
in, s
ă
ie
ş
im din cenu
ş
iul
ă
sta monoton al vie
ţ
ii de zi cu zi.
 
Nici prin gînd nu-mi trece, b
ă
trîne!, r 
ă
spunse ferm John.
Bine. Dar vreau s
ă
aud asta
ş
i de la Ela, st
ă
rui la fel de ferm Pierre. Ce maist
ă
m, hai, o s
ă
am prilejul s
ă
mai gust din sherry-ul
ă
la sec al vostru, c
ă
pe al meul-am terminat..
Dar...
Ce dracu', omule, locuie
ş
ti în cea mai mare cas
ă
de la noi
ş
i refuzi s
ă
 g
ă
zduie
ş
ti, pe bani, oamenii care ar trebui s
ă
te intereseze cel mai mult!
Vino în birou, bolborosi John, intrînd într-o camer 
ă
mare, dreptunghiular 
ă
,tapisat
ă
cu c
ă
ţ
i. -Ah,
ş
emineul e stins, fire
ş
te... stai s
ă
-l aprind...
O chemi tu sau o chem eu pe nevast
ă
-ta?, îl lu
ă
Pierre de-a dreptul. - Nuvreau
ş
emineu aprins, vreau un sherry
ş
i vreau s
ă
vorbesc cu Ela...John se duse pufnind pîn
ă
în pragul biroului
ş
i o chem
ă
cu voce tare pe so
ţ
iasa. Nu primi nici un r 
ă
spuns. Se îndrept
ă
spre sufragerie. Nimeni, în vestibul
ş
i buc
ă
t
ă
rie, la fel. Deschise u
ş
a care d
ă
dea în gr 
ă
din
ă
: nici urm
ă
de Ela. Reveni învestibul
ş
i-o strig
ă
înc
ă
o dat
ă
, gîndindu-se c
ă
era sus, în dormitor. Uneori se sculafoarte tîrziu
ş
i abia dac
ă
mai avea timp s
ă
prind
ă
unicul complex de magazinedeschis. Acum î
ş
i amintea c
ă
nu v
ă
zuse afar 
ă
mica Toyota ro
ş
ie. Se întoarse în birou, unde Pierre deja pusese sherry în dou
ă
pahare.
Prin urmare?
Nici urm
ă
de Ela; înseamn
ă
c
ă
nu s-a întors de la cump
ă
ă
turi.
Ciudat, fiindc
ă
...De ce era ciudat, Pierre nu izbuti s
ă
spun
ă
, pentru c
ă
sun
ă
telefonul. John
ă
spunse
ş
i recunoscu glasul repezit al veri
ş
oarei lui:
Ai auzit? Ai auzit? Nu-i minunat? Fii o bomboan
ă
, d
ă
-mi-o o clip
ă
pe Ela,am uitat s-o întreb ceva..
Ela nu e acas
ă
, Donna...
Ce tot îndrugi? Este! Du-te sus, mototolule, cred c
ă
-
ş
i probeaz
ă
rochia pentru cocktail
ş
i n-a auzit c
ă
ai venit.John îi d
ă
du receptorul francezului:
Vorbe
ş
te tu cu Donna, eu urc s
ă
v
ă
d dac
ă
Ela este sus...O lu
ă
la goan
ă
pe sc
ă
ri, f 
ă
ă
probleme, datorit
ă
antrenamentului s
ă
u dealerg
ă
tor. Deschizînd u
ş
a dormitorului, îi fu dat s
ă
vad
ă
o cumplit
ă
dezordine:deasupra patului nef 
ă
cut erau îngr 
ă
m
ă
dite haine peste haine, maiouri
ş
i furouri...Pîn
ă
 
ş
i cutiile de pantofi ale Elei erau acolo. Prin u
ş
a întredeschis
ă
a b
ă
ii, se auzeaapa curgînd. Nevast
ă
-sa era sub du
ş
. Tocmai se s
ă
 punea între picioare
ş
i gesturileei aveau ceva nespus de voluptos. R 
ă
mase s
ă
o priveasc
ă
sim
ţ
ind cum i se stîrne
ş
teiar 
ăş
i dorin
ţ
a. Erau c
ă
s
ă
tori
ţ
i de zece ani
ş
i nu puteau s
ă
aib
ă
copii din cauza uneimalforma
ţ
ii a ei, pe care nu se îngrijiser 
ă
s
ă
o înl
ă
ture pentru c
ă
John nu se sim
ţ
eaîn stare s
ă
fie tat
ă
iar Ela nu voia s
ă
fie mam
ă
, de teama s
ă
nu-
ş
i deformezefrumosul trup.În zece ani, John n-o privise niciodat
ă
foarte atent. Cînd avea chef de sex -
ş
iîn ultimii ani cheful îi sc
ă
zuse considerabil - se urca pur 
ş
i simplu pe ea, în chipregulamentar, nicicînd în alt
ă
pozi
ţ
ie,
ş
i se v
ă
rsa imediat. La început Ela protestase; apoi se obi
ş
nuise, dezam
ă
gindu-i pe prietenii
ş
i rudele lui John, care, înfa
ţ
a fetei exuberante
ş
i cu plete de culoarea focului, îi prorocise o c
ă
s
ă
torielini
ş
tit
ă
. Eleonor se deprinsese cu acea nefireasc
ă
pudoare sexual
ă
, în schimb pusese st
ă
 pînire pe John, care, spre a sc
ă
 pa de tiranie, st
ă
tea tot mai mult laserviciu sau f 
ă
cea jogging ore în
ş
ir.
 
Ela îl observ
ă
pe b
ă
rbatu-s
ă
u
ş
i-i f 
ă
cu cu ochiul:
Ei, spionule, ai auzit noutatea? Nu e extraordinar?
Ş
tii tu cine e Dino deSanteris? E cel mai mare produc
ă
tor din Canada! Le-am
ş
i telefonat celor dinOttawa s
ă
ni-i trimit
ă
chiar pe Santeris în gazd
ă
! Pe el
ş
i pe fiic
ă
-sa! Nu pot s
ă
-mirevin. Vorbea cu înfl
ă
c
ă
rare, continuînd s
ă
-
ş
i plimbe s
ă
 punul pe fese, pe coapse,urcînd spre sînii tari, coborînd spre micul tufi
ş
ro
ş
cat, unde z
ă
 bovea îndelung.
Ai telefonat? Tu?, se încrunt
ă
John, în timp ce înl
ă
untrul s
ă
u ciuda de a nufi fost nici m
ă
car întrebat se lupta cu dorin
ţ
a.
Da. Trebuie s
ă
-i mul
ţ
umim lui Pierre, care m-a sunat imediat din ora
ş
!
Pierre e la noi, vorbe
ş
te la telefon cu Donna, care vrea s
ă
-
ţ
i spun
ă
cevaurgent, suspin
ă
John, amânînd o eventual
ă
ceart
ă
cu nevast
ă
-sa.
Cum? De ce nu mi-ai spus imediat. D
ă
-mi repede halatul! Ela întrerupses
ă
 punitul
ş
i intr 
ă
sub jetul de ap
ă
, f 
ă
cîndu-
ş
i sînii s
ă
salte, tari, obraznici.
Francezul o
ţ
ine de vorb
ă
, o lini
ş
ti John. - Nu în
ţ
eleg frenezia care v-aapucat pe to
ţ
i
Iar eu nu în
ţ
eleg lipsa ta de în
ţ
elegere!, se enerv
ă
Ela, strecurîndu-se înhalat. -Unde naiba sînt papucii mei? Caut
ă
-mi papucii, hai, caut
ă
-i!
Calmeaz
ă
-te, morm
ă
i b
ă
rbatul. -Unde î
ţ
i sînt papucii?
Dac
ă
a
ş
 
ş
tii nu
ţ
i-a
ş
spune s
ă
mi-i cau
ţ
i, nu crezi?, pufni ea, sco
ţ
îndu-
ş
icasca de cauciuc. Un
ş
uvoi de p
ă
r de culoarea fl
ă
c
ă
rilor îi c
ă
zu pe umeri.
D
ă
-mi o pereche de pantofi... Oricare, John...
Nu te îmbraci mai întîi? Jos e Pierre... - N-o s
ă
m
ă
deranjez pentru bufni
ţ
aaia b
ă
trîn
ă
! înf 
ăş
urat
ă
în halat, î
ş
i puse pantofii cu toc
ş
i se îndrept
ă
spre u
şă
.
Pune
ţ
i cel pu
ţ
in chilo
ţ
ii, Ela. Uite-i acolo! La naiba!Tocurile
ţă
c
ă
neau pe sc
ă
ri
ş
i John o urm
ă
sup
ă
rat. Francezul era un vechi prieten
ş
i, pe deasupra, medicul familiei, nici vorb
ă
de neîncredere, dar... oricum!Chiar goal
ă
sub halat!În birou, Pierre înc
ă
vorbea Ia telefon cu Donna. O salut
ă
pe Ela
ş
i îi întinsereceptorul, în timp ce-l ducea la ureche, ea îi porunci so
ţ
ului:
John, scoate din frigider puddingul. Pierre r 
ă
mîne cu noi la mas
ă
. Trebuies
ă
vorbim.John îl privi întreb
ă
tor pe francez, care încuviin
ţă
din cap. A
ş
adar, adio la ceî
ş
i pusese în gînd s
ă
-i fac
ă
Elei... În buc
ă
t
ă
rie, scoase puddingul din frigider, a
ş
ez
ă
 tacâmurile, t
ă
ie pîinea în felii, puse pe mas
ă
o sticl
ă
de vin. Era întors pe dos. Maiîntîi blestemata aia de excita
ţ
ie, iar acum beleaua asta cu trupa de cinema!
Ş
tia prea bine c
ă
nu s-ar fi putut opune Elei, lui Pierre
ş
i Donnei - acestei spontanecoali
ţ
ii. Se întoarse în birou. Ela vorbea înc
ă
la telefon. V
ă
zu c
ă
î
ş
i pusese un picior peste cel
ă
lalt
ş
i coapsele i se dezveliser 
ă
pîn
ă
sus. O margine a halatului sel
ă
sase în jos, dezgolindu-i complet un sîn. Cînd intr 
ă
el, Ela se acoperi, mai multde form
ă
, continuînd s
ă
vorbeasc
ă
. Pierre învîrtea paharul în mîn
ă
, ar 
ă
tînd clar c
ă
 nu are alt
ă
preocupare.
O.K., atunci r 
ă
mîne a
ş
a: dup
ă
ce iei masa, vii la mine, dar repede, fiindc
ă
 trebuie s
ă
m
ă
duc la coafor. La revedere. Închise
ş
i se uit
ă
la so
ţ
ul ei.
Vrei s
ă
-mi pui
ş
i mie o pic
ă
tur 
ă
, dragule?
Nu te duci s
ă
te îmbraci? o întreb
ă
John, întinzîndu-i un pahar cu sherry.
Sigur c
ă
da, doar n-o s
ă
stau a
ş
a la mas
ă
. Deci, se pate c
ă
jocurile sînt
ă
cute. Aici vor sta Dino de Santeris
ş
i fiica-sa, Lena; la tine, doi actori: SheenaBrown
ş
i Bob Bolton.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->