Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Wichita Old Town Warren Theatre LLC Term Loan

Wichita Old Town Warren Theatre LLC Term Loan

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Bob Weeks
The proposal to make a no-interest and low-interest loan to the owners of the Warren Theater in Old Town Wichita, Kansas.
The proposal to make a no-interest and low-interest loan to the owners of the Warren Theater in Old Town Wichita, Kansas.

More info:

Published by: Bob Weeks on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2012

pdf

text

original

 
Dmbhid Oybc Hn( 7(Joy nl ]ojgoydJoy Jnrhjo` Cbbyohm
Arhb 4=, 5;;7
YN1
Cdnu dhi Joy Jnrhjo`
ZREABJY1
N`i Yn}h ]duubh Ygbdyub @@J ‚ Ybuc @ndh
OHOYODYBI E_1
Zrecoyybi dy ygb Ubtrbzy nl ygb Joy Jnrhjo`
DMBHID1
Hb} Erzohbzz
Ubjnccbhidyonh
1 Hn ubjnccbhidyonh(
Edjfmunrhi1
Oh 4???, ygb Joy Jnrhjo` ynnf |duonrz djyonhz yn d{{un|b ygb N`i Yn}h JohbcdUbib|b`n{cbhy [unabjy, oh ygb dubd hn} fhn}h dz N`i Yn}h Ztrdub, eby}bbh Zbjnhi dhi Ygoui Zyubbyzdhi Zdhyd Lb dhi Unjf Oz`dhi D|bhrbz( [ruzrdhy yn ygoz ubib|b`n{cbhy {unabjy, ygb Joy oh|bzybi n|bu )?(9 co``onh oh `dhi djtrozoyonh dhi jnhzyurjyonh nl d 2;;#jdu {dufohm zyurjyrub, zyubby oc{un|bcbhyz dhid jbhyud` {`dqd ygdy ohj`ribz d }dybu lbdyrub dhi {re`oj duy( Ygb dhjgnu jnccbujod` ib|b`n{cbhy oh ygoz {unabjy oz ygb N`i Yn}h ]duubh Ygbdyub, d lo|b#zjubbh cr`yo{`bw cn|ob ygbdybu ygdy d`zn ohj`ribz d z{nuyz edu dhi lbdyrubz ]duubh‟z rhotrb jnhjb{y nl oh#ygbdybu iohohm oh b|bu drioynuorc(Ygb cbcebuz nl ygb n}hbuzgo{ munr{ lnu ygb Ygbdyub, N`i Yn}h ]duubh Ygbdyub @@J ']o``odc A(]duubh, Cduf E( Gryynh, Dhiub} ]( Gryynh, Zyb|bh U( Eduubyy, Id|oi J( Eruf dhi Id|oi B( ]b``z/,gd|b ubtrbzybi lohdhjod` ohjbhyo|bz lunc ygb Joy nl ]ojgoyd oh ygb lnuc nl d `n}#ohybubzy `ndh dhiubirjyonh oh {dufohm lbbz(
Dhd`zoz1
Ygb N`i Yn}h Ygbdyub oz d {n{r`du ibzyohdyonh oh N`i Yn}h dhi zbu|bz dz d cdanu dyyudjyonh yn euohm {dyunhz yn ygb N`i Yn}h dubd( Gn}b|bu, oyz ub`dyo|b` zcd`` zoqb, jnc{dubi yn hnucz oh ygb cn|obygbdybu ohirzyu, gdz jubdybi hbmdyo|b bjnhncobz nl zjd`b ygdy gd|b ubzr`ybi oh zomholojdhy lohdhjod` `nzzbziruohm ygb ygbdybu‟z louzy lo|b bduz nl n{budyonh( Ygb n}hbuz gd|b ohzyoyrybi d hrcebu nl ubcbiodynucbdzrubz yn ubirjb ygb n{budyohm iblojoy, ery gd|b ebbh rhde`b yn ubirjb oy jnc{`byb`( Oh nuibu yn ubirjbygb iblojoy yn d yn`bude`b `b|b` dhi fbb{ n{bh ygb ygbdybu, ygb n}hbuz gd|b ibybucohbi ygdy oy }o`` ebhbjbzzdu yn ublohdhjb ygb jruubhy )9(? co``onh cnuymdmb `ndh dhi enuun} dh diioyonhd` )4(4 co``onh ynlrhi jbuydoh oc{un|bcbhyz dhi bhgdhjbcbhyz yn ygb ygbdybu(N`i Yn}h ]duubh Ygbdyub @@J {un{nzbz yn enuun} )< co``onh lunc ygb Joy, dy dh ohybubzy udyb nl 4(52" {bu dhhrc, }oyg d ybuc nl ybh bduz dhi {uohjo{d` {dcbhyz edzbi nh 5;#bdu dcnuyoqdyonh 'ubzr`yohm oh d ed``nnh {dcbhy dy ygb bhi nl ybh bduz/( Ygb {un{nzbi ybucz nl ygb `ndh ohj`rib lnumo|bhbzz nl ohybubzy {dcbhyz iruohm ygb louzy lo|b bduz nl ygb `ndh ybuc( N`i Yn}h ]duubh Ygbdyub @@J dmubbz yn mo|b ygbJoy d louzy cnuymdmb nh ygb ygbdybu `dhi, ero`iohm dhi lruhozgohmz, lowyrubz dhi btro{cbhy yn zbjrub ygb`ndh( Ygb ohio|oird` cbcebuz nl ygb n}hbuzgo{ bhyoy gd|b dmubbi yn {un|oib ygb Joy }oyg {buznhd`mrdudhybbz, lruygbu zbjruohm ygb `ndh(Oh diioyonh yn ygb Joy `ndh, N`i Yn}h ]duubh Ygbdyub @@J gdz ubtrbzybi ub`obl lunc {dufohm lbbz(Erzohbzzbz oh ygb N`i Yn}h Ztrdub dubd {d )4; {bu zyd`` {bu cnhyg yocbz ygb hrcebu nl zyd``z ygb}nr`i gd|b gdi yn {un|oib rhibu ygb N`i Yn}h Qnhohm N|bu`d, ol ygb ioi hny {d ygb {dufohm lbbz(Erzohbzzbz oh ygb ubzy nl N`i Yn}h {d )=(2; {bu zyd``( Oy oz {un{nzbi yn ubirjb ygb {dufohm lbbz oh ygbbhyoub N`i Yn}h Ztrdub dubd yn cdyjg ygb )=(2; lbb oh ygb ubzy nl N`i Yn}h( Ygoz jgdhmb }o`` zd|b ygbN`i Yn}h Ygbdyub )=,2;; {bu bdu(
597

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->