Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DeThiThu Chuyen DH Vinh 2009 Lan 2

DeThiThu Chuyen DH Vinh 2009 Lan 2

Ratings:
(0)
|Views: 89|Likes:
Published by Ngụy Ngọc Xuân
Đề thi thử tại THPT chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2009 Dạng file MS Word Đăng tại vatlyphothong.net
Đề thi thử tại THPT chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2009 Dạng file MS Word Đăng tại vatlyphothong.net

More info:

Published by: Ngụy Ngọc Xuân on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

 
Trang 1/4 -
Mã đề thi
234
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
Khối THPT Chuyên
 
 ĐỀ THI KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN II
- 2009
Môn : Vật lí
(
Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
 
Họ, tên thí sinh :..........................................................................S báo dan
h .......................................
Mã đề thi 234
 A
.
PH
N CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ
SINH 
 
(40 câu: Từ câu 01 đến câu 40)
 Câu 1:
 
Một mạch dao động điện từ khi dùng tụ điện C
1
 
thì tần số riêng của mạch là f 
1
 
= 30kHz, khi dùng tụ điện C
2
 
thì tầnsố dao động
 
riêng của mạch là f 
2
 
= 40kHz. Khi mạch dao động dùng hai tụ C
1
C
2
 
ghép song song thì tần số dao độngriêng của mạch là :
 
A.
24kHz
B.
35kHz
C.
70kHz
D.
50kHz
Câu 2:
 
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 4
cm
)5cos(
 
.
Trong 0,3s đầu tiên đã có mấylần vật đi qua điểm có li độ x = 2cm?
 
A.
2
B.
3
C.
4
D.
1
Câu 3:
 
Chọn câu
đúng
:
A.
Tần số của dòng điện xoay chiều đúng bằng số vòng quay
 
của roto máy phát trong 1 giây
 
B.
Chỉ có dòng điện xoay chiều 3 pha mới tạo ra được từ trường quay
 
C.
Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phát điện xoay chiều 1 pha tạo ra
 
D.
Suất điện động của máy phát điện xoay chiều
 
tỉ lệ với tốc độ quay của roto
 
Câu 4:
 
Có hai cuộn dây mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì hiệu điện thế trên chúng lệch pha nhau
3 / 
 
điện trở thuần r 
1
 
của cuộn 1 lớn gấp
3
 
lần cảm kháng Z
L1
của nó, hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn 1 lớn gấp 2 lần củacuộn 2. Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là:
 
A.
4
B.
2
C.
1
D.
3
Câu 5:
 
Đặt một hiệu điện thế u = 100
 
100cos2
(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C nối tiếp với cuộn dây thì hiệu điệnthế hiệu dụng U
c
= 100
3
V ; U
Lr
= 200V.
Điện trở thuần của cuộn dây r = 50
.
Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là:
 
A.
150W
B.
100W
C.
120W
D.
200W
Câu 6:
 
Đặt một hiệu điện thế u = 20
)(100cos2
 
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây cuộndây có hệ số tự cảm L = 0,12/
)(
 H 
 
và điện trở thuần r = 9
thì hiệu điện thế hiệu dụng U
R
=
)(55
.
Hãy tính điện trở R.
 
A.
30
 
B.
25
 
C.
20
 
D.
15
 
Câu 7:
 
Tại thời điểm ban đầu, 2 chất điểm cùng đi qua gốc
O
theo chiều dương, thực hiện
 
dao động điều hòa trên cùng mộttrục Ox có cùng biên độ nhưng có chu kỳ T
1
= 0,8s và T
2
 
= 2,4s. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2chất điểm đó đi ngang qua nhau?
 
A.
0,3s
B.
0,6s
C.
0.4s
D.
0,5s
Câu 8:
 
Đặt một hiệu điện thế u = 30
)(cos2
 
vào hai đầu đoạn mạch có 2 phần tử X nối tiếp với Y, trong đó X và
Y là
1 trong 3 phần tử sau đây: Điện trở R, tụ điện C và cuộn dây.Biết hiệu điện thế hiệu dụng U
X
= 40V và U
Y
 
= 50V. Nhận xétnào sau đây là
 
đúng
?
Hai phần tử trong mạch là:
 
A.
tụ C và cuộn dây thuần cảm
 
B.
tụ C và cuộn dây không thuần cảm
 
C.
điện trở R và tụ điện C
 
D.
điện trở R và cuộn dây không thuần cảm
 
Câu 9:
 
Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi:
 
A.
Gia tốc có độ lớn
 
cực đại
 
B.
Li độ cực đại
 
C.
Li độ bằng không
 
D.
Li độ cực tiểu
 
Câu 10:
 
Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 11cm. Tại điểm M cách các nguồn A,B các đoạn tươngứng là d
1
= 18cm và d
2
 
= 24cm có biên độ dao động cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 đường cực đại. Hỏiđường cực đại gần nguồn A nhất sẽ cách A bao nhiêu cm?
 
A.
0,5cm
B.
0,2cm
C.
0,4cm
D.
0,3cm
Câu 11:
 
Phát biểu nào sau đây là
sai
 
khi nói về quang phổ vạch phát xạ
?
A.
Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch sáng màu riêng rẻ nằm trên một nền tối
 
B.
Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch quang phổ, vị trí các vạch và độsáng tỉ đối của các vạch đó
 
C.
Quang ph
ổ vạch phát xạ là một dải sáng nhiều màu kề sát nhau một cách liên tục nằm trên một nền tối
 
D.
Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưngcho nguyên tố đó
 
Câu 12:
 
Điều nào sau đây là
sai
 
khi so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại?
 
A.
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh
 
B.
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ
 
C.
Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của tia tử ngoại
 
D.
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy được bằng mắt thường
 
Câu 13:
 
Rọi vào catôt của một tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng
1
 
 
thì dòng quang điện bắt đầu triệt tiêu khi đặtmột hiệu điện thế hãm U
h
. Khi dùng bức xạ có bước sóng
12
25,1
  
 
thì hiệu điện thế hãm giảm 0,4V. Năng lượng của photon có bước sóng
1
 
là:
A.
3eV
B.
4eV
C.
5eV
D.
2eV
Câu 14:
 
Các vạch quang phổ trong dãy Ban
-
me thuộc vùng nào trong các vùng sau đây?
 
A.
Vùng trông thấy và một phần thuộc vùng tử ngoại
 
B.
Vùng tử ngoại
 
 
Trang 2/4 -
Mã đề thi
234
C.
Vùng ánh sáng trông thấy
D.
Vùng hồng ngoại
 
Câu 15:
 
Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung C = 25pF và một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm
L = 10
-4
H.Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện đạt cực đại bằng 40mA. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
 
A.
i = 40sin(2.10
7
t +
2 / 
 
)mA
B.
i = 40sin(3.10
7
t -
2 / 
 
)mA
C.
i = 40sin(3.10
7
t +
2 / 
 
)mA
D.
i = 40cos(2.10
7
t +
2 / 
 
)mA
Câu 16:
 
 Nhận xét nào sau đây là
sai
? Trong một mạch điện xoay chiều có RCL mắc nối tiếp đang có cộng hưởng, nếu tatăng tần số mà vẫn giữ nguyên hiệu điện thế hiệu dụng của nguồn điện xoay chiều đặt vào mạch thì:
 
A.
Hiệu điện thế hiệu dụng U
R
 
giảm
 
B.
Dòng điện trong mạch trở nên chậm pha hơn hiệu
 
điện thế đặt vào mạch RCL
 
C.
Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn R nối tiếp với C sẽ tăng
 
D.
Cường độ hiệu dụng trong mạch sẽ giảm
 
Câu 17:
 
Phát biểu nào sau đây là
không đúng
 
khi nói về ánh sáng trông thấy?
 
A.
Ánh sáng trắng là
 
tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
 
B.
Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với
 
các ánh sáng đơn sắc khác nhau
 
C.
Chiết suất môi trường có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím
 
D.
Ánh sáng đơn sắc
 
không bị lăng kính làm tán sắc
 
Câu 18:
 
Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos
cm
)2 / 3 / (
  
. Biết tại thời điểm t
1
(s) li độ x = 4cm. Tại thờiđiểm
t
1
+
3(s) có li độ là:
 
A.
 – 
4 cm
B.
 – 
4,8 cm
C.
+ 4cm
D.
+ 3,2 cm
Câu 19:
 
Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = Acos(
)
  
, tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có liđộ x = A/2 và đang chuyển động về gốc tọa độ thì pha ban đầu
 
 
 bằng:
 
A.
3 / 
 
 
B.
+
6 / 
 
 
C.
6 / 
 
 
D.
+
3 / 
 
 
Câu 20:
 
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I
-
âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ có bước sóng
m
  
63,0
1
2
 
(có màu tím), thì thấy vân sáng bậc 0, bậc 2, bậc 4 của bức xạ
1
 
trùng với các vân sáng của bức xạ
2
 
.Tính
2
 
.
A.
420nm
B.
380nm
C.
400nm
D.
440nm
Câu 21:
 
Biết vạch thứ hai của dãy Lai
-man tro
ng quang phổ của nguyên tử hidrô
 
có bước sóng là 102,6nm và năng lượngtối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6eV. Hằng số Plăng h =
6,625.10
-34
J.s ; c = 3.10
8
m/s;1eV = 1,6.10
-19
J. Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa
-sen là:
A.
1,2818
m
 
 
B.
752,3nm
C.
1083,2nm
D.
0,8321
m
 
 
Câu 22:
 
Một sóng âm có tần số 500Hz, có tốc độ lan truyền 350m/s. Hỏi hai điểm trên cùng 1 phương truyền sóng phảicách nhau ít nhất bằng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha là 2
3 / 
 
?
A.
0,623m
B.
0,233m
C.
0,563m
D.
0,723m
Câu 23:
 
Kết luận nào sau đây là
sai
? Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A thì:
 
A.
Vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ
-
A đến điểm có li độ +A
 
B.
Gia tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ
-
A đến điểm có li độ 0
 
C.
Gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ
-
A đến điểm có li độ 0
 
D.
Gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ
-
A đến điểm có li độ +A
 
Câu 24:
 
Trong thí nghiệm I
-
âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 nguồn là a, khoảng cách từ 2 nguồn đến màn ảnh làD, x là tọa độ một điểm M trên màn so với vân sáng trung tâm. Hiệu đường đi của hai sóng tại điểm M được xác định bởicông thức nào sau đây?
 
A.
 Dax
2
 
B.
) /(
ax D
 
C.
 Dax
 
D.
)2 /(
Dax
 
Câu 25:
 
Vận tốc của electron khi chuyển động trên quỹ đạo K của nguyên tử hidrô
1
v
thì vận tốc của nó khi chuyển độngtrên quỹ đạo M là:
 
A.
1
2
v
 
B.
3 / 
1
v
.
C.
2 / 
1
v
 
D.
1
3
v
 
Câu 26:
 
Phát biểu nào sau đây là
sai
 
khi nói về tính chất và tác dụng của tia X (tia Rơn
-ghen)?
A.
Tia X không có khả năng ion hóa không khí
 
B.
Tia X có khả năng đâm xuyên
 
C.
Tia X có tác dụng sinh lý
 
D.
Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất
 
Câu 27:
 
Rọi vào catôt của một tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng
1
 
 
thì dòng quang điện bắt đầu triệt tiêu khi đặtmột hiệu điện thế hãm U
h
. Nếu rọi bằng bức xạ
12
5,1
  
thì hiệu điện thế hãm chỉ còn một nửa. Năng lượng của photoncó bước sóng
1
 
là 3eV. Tính công thoát electron của kim loại làm catôt.
 
A.
1eV
B.
1,2eV
C.
2,5eV
D.
1,5eV
Câu 28:
 
Phát biểu nào sau đây là
sai
? Động năng ban
 
đầu cực đại của electron quang điện:
 
A.
Phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại làm catô
t
B.
Phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa anôt và catôt của tế bào quang điện
 
C.
Không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích
 
D.
Không phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa anôt và catôt của tế bào quang điện
 
Câu 29:
 
Một nguồn O dao động với tần số f = 25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm daođộng vuông pha với nhau nằm trên cùng một phương truyền sóng là 2,5cm.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng:
 
A.
50cm/s
B.
25cm/s
C.
2,5m/s
D.
1,5m/s
 
Trang 3/4 -
Mã đề thi
234
Câu 30:
 
Chiếu lần lượt hai bức xạ
1
 
2
12
  
vào catô
t của một tế bào quang điện thì nhận được các electron quangđiện có vận tốc ban đầu hơn kém nhau 2 lần. Giới hạn quang điện là
0
 
.Tính tỉ số
20
  
.
A.
5/2
B.
2
C.
3
D.
3/2
Câu 31:
 
Trong thí nghiệm quang điện ngoài có sử dụng tế bào quang điện thì nhận xét nào sau đây là
đúng
?
A.
Giá trị của hiệu điện thế hãm không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích
 
B.
Dòng quang điện bị triệt tiêu khi hiệu điện thế giữa anốt và c
atôt là U
AK
 
0
C.
Giá trị của hiệu điện thế hãm không phụ thuộc bản chất của kim loại làm catô
t
D.
Dòng quang điện tồn tại cả khi hiệu điện thế giữa anôt và catôt bằng không
 
Câu 32:
 
Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song, cạnh nhau với cùng biên độ và tần số. Vị trícân bằng của chúng được xem là trùng nhau. Biết rằng khi đi ngang qua nhau, hai chất điểm chuyển động ngược chiều vàđộ lớn của li độ đều bằng
3
/2 biên độ. Hiệu số pha của hai dao động này là:
 
A.
 
 /6
B.
 
 /3
C.
 
 /2
D.
 
 /4
Câu 33:
 
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
rad 
1,0
0
 
 
ở một nơi có g = 10m/s
2
.Vào thời điểm ban đầuvật đi qua vị trí có li độ dài s = 8cm và có vận tốc v = 20
3
cm/s.Vận tốc cực đại của vật treo là:
 
A.
0,8m/s
B.
0,2m/s
C.
0,4m/s
D.
1m/s
Câu 34:
 
Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp thì phát biểu nào sau đây là
 
đúng
?
A.
Hiệu điện thế hiệu dụng 2
 
đầu đoạn mạch U luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng của phần tử bất kỳ
 
B.
Hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch U không bé thua hiệu điện thế hiệu dụng U
R
 
C.
Cường độ dòng điện luôn trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 
D.
Hiệu điện thế hiệu dụng
 
2 đầu đoạn mạch U có thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng U
R
 
Câu 35:
 
Biết độ dài tự nhiên của lò xo treo vật nặng là 25cm. Nếu cắt bỏ 9cm lò xo thì chu kỳ dao động riêng của con lắc:
 A.
Giảm 25%
 
B.
Giảm 20%
 
C.
Giảm 18%
 
D.
Tăng 20%
 
Câu 36:
 
Bức xạ chiếu vào
 
một tấm kẽm
 
có bước sóng
 
 
 bằng 1/3 bước sóng giới hạn quang điện của kẽm. Biết
công thoát
điện tử của kẽm là A thì các electron quang điện phóng ra có động năng ban đầu cực đại là :
 
A.
A
B.
2A
C.
1,5A
D.
3A
Câu 37:
M
ột chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng 1 trục Ox có phương trình:
 x
1
= 4cos(
cm
)3 / 
  
; x
2
= A
2
cos(
cm
)
2
  
. Phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(
cm
)
  
.
Trong đó
2 / 
2
   
. Cặp giá trị nào của A
2
 
 
sau đây là
đúng
?
A.
3
cm
3
; 0
B.
2
cm
3
;
 
 /4
C.
3
cm
3
;
 
 /2
D.
2
cm
3
; 0
Câu 38:
 
Trong thí nghiệm giao thoa ánh
sáng dùng khe I-
âng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ màn ảnhđến hai khe là 2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng 480nm và 640nm thì khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vânsáng cùng màu với vân sáng trung tâm là:
 
A.
1,92mm
B.
1,64mm
C.
0,64mm
D.
0,48mm
Câu 39:
 
 Nhận xét nào sau đây
đúng
? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì:
 
A.
Tấm kẽm mất dần điện tích dương
 
B.
Tấm kẽm mất dần điện tích âm
 
C.
Điện tích âm của tấm kẽm không thay đổi
 
D.
Tấm kẽm sẽ đến lúc trung hòa về điện
 
Câu 40:
 
Đưa lõi sắt non vào trong lòng ống dây của
 
một mạch dao động điện từ
 
LC thì sẽ làm :
 
A.
Tăng tần số dao động riêng f của mạch
 
B.
Giảm tần số dao động riêng f của mạch
 
C.
Giảm chu kỳ dao động riêng của mạch
 
D.
Giảm độ tự cảm của cuộ
n dây
B.
PHẦN RIÊNG
:
 
Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II)
 
Phần I. Theo chương trình chuẩn (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50)
 Câu 41:
 
Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau A và B, cách nhau một khoảng AB = 12cm đang dao độ
ng
vuông góc với mặt nước. C là một điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng
CO = 8cm.
Biết bước sóng
 
 
= 1,6cm. Số điểm dao động ngược pha với nguồn có trên đoạn CO là:
 
A.
2
B.
5
C.
4
D.
3
Câu 42:
 
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 4
cm
)2 / 4cos(
  
. Trong 1,125s đầu tiênvật đã đi được một quãng đường là:
 
A.
32cm
B.
36cm
C.
48cm
D.
24cm
Câu 43:
 
Kết luận nào sau đây là
không đúng
 
về lan truyền của sóng cơ?
 
A.
Quã
ng đường mà sóng đi được trong 1 chu kỳ đúng bằng bước sóng
 
B.
Quá trình truyền sóng kèm theo sự vận chuyển vật chất theo phương truyền sóng
 
C.
Quá trình truyền sóng kèm theo sự truyền năng lượng từ nguồn đến những chỗ
 
trong môi trường mà sóng truyền tới
 
D.
Quá trình truyền sóng là sự truyền pha dao động
 
Câu 44:
 
Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Biết điện dung của tụ điện C = 5
 
, hiệu điện thế cực đại hai đầu tụđiện là U
0
 
= 12V. Tại thời điểm mà hiệu điện thế hai đầu cuộn dây u
L
= 8
V, thì năng lượng điện trường và năng lượng từtrường trong mạch có giá trị tương ứng là:
 
A.
1,6.10
-4
J và 2,0.10
-4
J
B.
2,0.10
-4
J và 1,6.10
-4
J
C.
2,5.10
-4
J và 1,1.10
-4
J
D.
1,6.10
-4
J và 3,0.10
-4
J
Câu 45:
 
Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ
5,1:2:1::
321
   
 
vào catôt của một tế bao quang điệnthì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ
vvv
:1:2::
321
, với
 
 bằng:
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Hảo Đặng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->