Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 4 Issue 18

Newsletter Volume 4 Issue 18

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Endri Bida

More info:

Published by: Endri Bida on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2012

pdf

text

original

 
Ka një debat të hershëm shkencor (por jovetëm), në lidhje me rolin, pozitën dhe pro-tagonizmin e munguar të Shqipërisë, pas pushtimit turk. Sa e vërtetë është kjo tezë?
 
Vërtet, dhe përderisa kohët e fundit edheKryeministri Berisha doli dhe e mbrojti këtëtezë, ka shumë të ngjarë që ajo të hyjë e tëzejë vend edhe në tekstet e historisë, të cilëtreforma ia ka besuar kronikanëve të zgjedhur. Në fakt, është krejtësisht e kundërta, dhe për të vërtetuar këtë nuk ishte e nevojshme qëunë të hidhesha në Venecie, në kërkim tëdokumenteve të panjohura. Edhe pa to, janëshkruar e botuar dokumenta e studime jo të pakta për periudhën 1500
-
1700, të cilatdëshmojnë se Shqipëria vazhdoi, edhe pasSkënderbeut, të jetë vatra e ndezur e re-zistencës antiosmane.I referohem botimeve dokumentare e puni-meve të dy medievistëve të shquar, studjues e botues të palodhur dokumentesh: të paharrua-rit Injac Zamputi, veprat e të cilit duhet tëishin ribotuar shumë më parë se vepra e plotëe Giuseppe Valentinit. I referohem edhe botimeve, e sidomos një studimi monumentaltë albanologut të përkushtuar Peter Bartl, icili dergjej i pashfrytëzuar në BibliotekënKombëtare, dhe që mu për këtë arsye u vurata përkthej e ta botoj vitin e shkuar, në bash-këpunim me Shtëpinë Botuese “Dituria”.Vepra quhet “Ballkani Perëndimor midismonarkisë spanjolle dhe Perandorisë Os-mane”, dhe është në 90% të tij një historievropiane e Shqipërisë dhe e shqiptarëve nëshekujt XVI
-
XVII.Pra, me të dhënat e reja unë vetëm sa e për-forcoj konkluzionin e historiografisë mbinë po ata shekuj. Me përfundimin e këtyrestudimeve (me shpresë!), mendoj se do jetë dhënë një kontribut modest për his-torinë e shqiptarëve në një periudhë tëlënë padrejtësisht pas dore, siç është ajo qënis me vdekjen e Skënderbeut dhe merr fund në prag të krijimit të Pashallëqeve tëmëdha (fundi shek. XVIII).Gjithsesi, për temën në studim, kërkimetnë arkivat e bibliotekat e Venecies plotësojnë nënjë masë e cilësi të pashpresuar, tej çdo parashikimi, bazën dokumentare të njohur  prej meje, dhe që deri tani përfaqësohejkryesisht nga burime spanjolle, vatikane,greke e osmane. Bëhet fjalë për rreth 4mijë dokumente, një pjesë e të cilëvesjellin të dhëna ekskluzive, ndërkohë që tëtjerët konfirmojnë apo rrëzojnë në mënyrë bindëse teza e pohime të mbrojtura derimë tash nga historiografia shqiptare dheajo e huaj. Pra, vlera e tyre është gjithash-tu e çmuar.
 
4000 dokumenta per Shqiptaret ngaSkender Minxhozi (fq.28)
 
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
4000 Documentsfor Albanians
No Sided articlesand no restrictionfor our members,our guest and ourfriends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voicethrough our words.
INSIDE THISISSUE:
Dokumenta
Faqe1-28
Nacionalizmi
Faqe1-28
Xhelal Zeneli, VasilTabaku, Agim desku,Fatbardha Demi,
Faqe2-3,4-57-9
Mimoza Rexhvelaj,Raimonda Moisiu,Silvana Berki, VullnetMato, Pilo Zyba,
Faqe5-79, 12
Skender Braka ,Mimoza Rexhvelaj,Vasil Tabaku, KocoDanaj, Jesika Leon
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe26
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
Prill 30 , 2012 Volume 4, Issue 18
NACIONALIZMI MAQEDONAS POLITIKË SHTETËRORE E QEVERISË (fq. 28)
 
·Midis skilës dhe haribdës – në shtratin eProkrustit Nga: Xhelal Zejneli
 -
e treta, BDI
-
 ja, në të gjitha zgjedhjet e përgjithshme të deritashme e ka marrë verdiktin e popullit, d.m.th. shumicën e votave të elektoratit.
 
Përkundër kësaj, pozita e shqiptarëve nëMaqedoni nuk shënon ndonjë avancim pozitiv tëtheksuar. Përkundrazi, shënon ngecje, për të mosthënë edhe kthim prapa.
 
Duke e rrënuar pozitën e shqiptarëve nëMaqedoni, VMRO
-
 ja synon po ashtu të dobësojë,të komprometojë, të diskreditojë dhe të PPD
-
izojëedhe vetë BDI
-
në, të dalë nga lufta e 2001
-
shit.
 
BDI
-
 ja ka detyrim historik që ta mbrojënga diskreditimi: luftën e 2001
-
shit,Marrëveshjen e Ohrit si dhe verdiktin e popullitqë e fiton tri herë radhazi.
 
 Nacionalizmi maqedonas u ka shpallur luftë ekonomike shqiptarëve. I ka getoizuar dhe ika margjinalizuar shqiptarët. Në hapësirat ku janë shqiptarët nuk ka depërtuar dhe nuk depër-ton as edhe një investim i mirëfilltë. Premtimeka, por jo edhe vepra konkrete. Çështja shqiptarenë Maqedoni ka filluar të marrë përmasë socialedhe ekzistenciale. Pasojat e varfërimit tëshoqërisë shqiptare në Maqedoni do të precipi-tojnë brenda pesë deri dhjetë vjetësh. Një armatëtë rinjsh të diplomuar do të enden rrugëve, si tëtepërt dhe të papërfshirë në proceset prodhuese,
 Shqiptaret te gatshem
 
4000 dokumenta per shqiptaret
 
Ka shkuar per te kryer nje studim te shkur-ter dhe ka zbuluar...
 
Ka shkuar për të kryer një studim të shkurtër dhe ka zbuluar një thesar të tërë. Është rasti ihistorianit të njohur Pëllubm Xhufi, i cili pasdy muaj qëndrimi në Venecia, ka ardhur prejandej me materiale shumta (rreth 4000mijë), të cilat hedhin dritë mbi periudhën pas pushtimit osman në vendin tonë. Ja si shpre-het zoti Xhufi rreth këtij zbulimi, i cili pritettë ribëjë shumë nga tezat e historiografisëzyrtare, rreth kësaj periudhe kohoreZoti Xhufi, sapo keni përfunduar hulumti-min e arkivave veneciane, në kërkim tëdokumenatcionit që lidhet me Shqipërinëdhe shqiptarët. Çfarë periudhe kohore kambuluar studimi juaj dhe sa i gjerë ishte ai?
 
Unë shkova në Venecia më tepër për tëkryer një sondazh e për të tërhequr ndonjëdosje me dokumente, për të cilat kisha dijenimë parë. Por u gjenda përpara një mase tëmadhe materialesh, të panjohura e të shpërn-dara në fonde të ndryshme në Arkivin eShtetit të Venecies, si dhe në Bibliotekat publike e private Marciana, Correr eQuerini. Ndonëse e zgjata qëndrimin në dymuaj, munda të tërheq dorëshkrime qëlidhen drejtpërdrejtë me temën aktuale tëstudimit, “Një vështrim nga Perëndimi mbiShqipërinë e Poshtme, shek. XV
-
XVIII”.Për mungesë kohe, arrita të largohem me pak materiale, por me shumë informacionedhe për dy temat e ardhshme studimore, atombi Shqipërinë e Epërme dhe atë të mesme
 
Page 2 Our Words
qiririt të Naimit, kangët e paknueme tëMigjenit, liria e Mjedës, kënga pleqërishtee Lasgushit…
 
Ai vinte në shkollë i veshur pastër e mesqimë. Hynte në klasë dhe na përshëndesteduke na e bërë me dorë që të uleshim. Pasimerrte mungesat, ngrihej dhe shkruante nëdërrasën e zezë temën e mësimit të ditës. Ndalonte mendueshëm një hop, ngrintekokën dhe një dritë i buronte nga sytë eshpërndahej mbi gjithë klasën, pastajhapte duart si një drejtues orkestre dhefillonte spjegimin e mësimit në një mënyrësi të na merrte me vete mbi vargje, fjalë emetafora në një gjendje emocionale dukehapur para nesh botëra dhe kohëra të tjera.
 
Edhe tani më ushton zëri i tij në mono-logun e Makbethit: Më dil përpara si ariRusie, / si rinocer a tiger Ukranie. Merr ç’formë tjetër daç përveç kësaj/ dhe të përball me nerva të çelikta.Tensioni dhe ritmi i zërit i binte vetëm kur ulej në tavolinë, dhe aty na ftonte ne nëshkollës”, ajo teori dhe praktikë që shkatërroi përfundimisht arsimin shqiptar duke arritur të“formonte” njeriun pa formë.
 
Ishte koha kur partia i kishte shpallur shkrimta-rët dhe krijuesit si “ndihmës të partisë nëedukimin komunist të masave”. Kisha lexuar në atë kohë shkrimin–pamflet të Leninit për  partishmërinë në letërsi, e mbroçkulla të tjeraqë s’mi nxinte mendja. Me atë shqetësim se pomë trembnin atë tufën e paqtë të pëllumbave poetikë, mora guximin dhe shkova një ditë tek salla e mësuesve ku takova mësues Dilaverin. Itregova që kisha lexuar Leninin dhe nuk ekuptoja; letërsia ishte e lashtë dhe i shërbentee ka të pamundur të rrojë në përparim dheme dinjitet. Ato ide ishin fillesat e para tëmendimeve të mia dhe kërkimeve tëmëtejshme për konceptin e kulturës.Por jo vetëm kaq. Diturinë ai nuk e kon-ceptonte si një stoli të veçuar, por si njëmjet dhe kusht për lirinë njerëzore,shoqërore dhe kombëtare. Mbaj mend mesa pathos dilte e shkruante në dërrasën ezezë vargun e Mjedës :
-
Lirim, lirim bërtet gjithkah Malcija…” dhe pastajanalizonte vlerën e lirisë si oksigjeni i jetës për përparimin njerëzor. Kështu ekonceptonte lirinë edhe në jetën e përditshme. Fëmijët e tij dalloheshin për nga shkalla e lartë e emancipimit, tëqeshur, të shoqërueshëm me shokë eshoqe; hijeshonin rrugët me mimoza tëqytetit tonë të vogël.
 
Të vetmet fjalë që nuk dëgjova nga aiishin ato për partinë, gjë e rrallë kjo për shkollën e viteve ’70
-
të kur ishte shpallur me të madhe “revolucionarizimi i bashkëbisedim të analizonim figurëntragjike të Makbethit duke zbërthyer ferrinku të katandis zilia pafre dhe etja pa fund për pushtet. Makbethi, në luftën për  pushtet nuk kishte kursyer as edhe shokune vet të armëve, Bankon. A kishte nënk-uptim për pushtetarët e partisë, të cilëtqëkur kishin ardhur në pushtet vrisnin herë pas here njëri – tjetrin ? Apo vetë fakti semësuesi analizonte kaq thellë këtë tragjeditë epshit për pushtet, na dërgontemesazhin moral neve nxënësve të tij. Edhevetëm me këtë ai kishte kryer rolin emësonjësit në pastërtinë tonë shpirtërore.
 
Duke na spjeguar rilindasit dhe rolin e tyrenë mbarsjen dhe formimin e idesëkombëtare shqiptare, gjithmonë vintetheksin në ngritjen e nivelit kulturor të një populli. Një nga postulatet që shkruante nëdërrasën e zezë ishte shprehja e Naimit;
-
 “Dhe drita e diturisë përpara do nashpjerë”. Si të na thoshtë se, një popull i pa kultivuar me virtyte dhe vlera kulturore
Cerriku dhe Mesuesi I Interrnuar (vijon javen e ardhshme)
 
ndërkombëtarë.
 
 Në gazetë prestigjioze Ameri-kane „ National Geographic“,analisti Prit J. Veselind në njëartikull të tij të cilin e titullon ‚“Shqiptarë një popull zemërthyer“,flet për një deklaratë që një shqiptar nga Maqedonia i jep autorit,, kuthotë : „ ...Neve këtu na vlerrsojnësi një rracë të rrezikshme e provoka-tive dhe populli shqiptarë është nënnjë presion të madh, çdo shiptarë endjen frikën nën lëkurën e tij,.“,( dhjetor 2002 –janar 2003) . Nëkëtë kontekst poashtu është edhereportazhi nga mbledhja e kryesisëtë fondit humanitar „ LiriaKombëtare „ ,në zyrën e saj krye-sore që gjendet në qytetin Patersonmaqedonishtja dhe nuk është popull shumicë. Nëse bëjmë krahasim mePakon e Ahtisar 
-
it, kuemri serb përmendet 32herë dhe në nivel të R. sëKosovës, gjuha serbeështë plotësisht zyrtarenë nivel shtetërror,madje është në përdorimzyrtar edhe nëpër komu-na ku nuk jeton asnjëserb, natyrisht se këtudiskriminimi, mohimidhe degradimi i shqip-tarëve dhe gjuhës shqipeështë mëse eklatante dheshumë joparimor edhenga ana e përfaqësuesvezyrtar të shtetit maqedo-nas, në tërë këtëmarrëveshje, emri shqiptar  përmendet në preambullëne kushtetutës së IRJM
-
ës,sëbashku me komunitetettjera dhe vetëm edhenjëherë në nenin ku flitet për komitetin për mardhënie ndëretnikekrahas me maqedonasit.
 
Pëndryshe shqiptarëtdhe të tjerët çdoherë tjetër që përmenden si nëkushtetutë poashtu edhenë MO përkufizohen metermin komunitet i cili përbën 20% të popullatës,i cili flet gjuhë tjetër nga
PLATFORMË POLITIKE E INSTITUCIONEVE TË REPUBLIKËS SË ILIRIDËS (vijon)
 
të New Jersey
-
it, kumorën pjesë pothuajse tëgjithë kryetarët e degëvedhe nëdegëve te NewYork 
-
ut, New Jerseyiitdhe Conecticut
-
it si edheudhehqesit fetar të qen-drave fetare në Patersondhe Waterburey, ImamMuhamed Osmani dheImam Kaim Dani. Këtëmbledhje e drejtoi meshumë kujdes dhe respektnënkryetari Ajri Hoxha.Diskutimi u zhvillualidhur me mospajtimin etyre me marveshjen shqip-taro
-
maqedone, MO
-
në qëu nënshkrua në 13 Gushtnë Shkup nga de- putetet shqiptarë nëkoalicion me qever-inë vrastare sllavo
-
maqedone.Përfaquesit e UCK – së ua kishin dhënëfjalen te gjithe shqip-tareve brenda dhe jasht se nese pranohetme pak de statusishtetformues nuk dote kete zgjidje teceshtjes shqiptare nëMaqedoni. Këtëkërkesë e kanë bërëdisa herë edhe auto-ritete amerikanesidomos kongresistiEngel Eliot ., por 
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
fatkeqesisht udheheqesit politik dhe ushtarak te UCK 
-
se i shkelen premtimet e dhëna.Në gjirin eFondit Humanitar „ LiriaKombëtare „ punojnë dhe vepro- jnë shumë individ besnik dhefisnik që gjithminë i janë bash-kangjitur lëvizjes për LiriKombëtare , individë nga familjetmë fisnike të Kumanovës , Te-tovës, Dibrës, Gostivarit,Kërçovës , Shkupit,Strugës, Ohrit,Manastirit , Prespës dhe gjithë atij brezi të artë të ILIRIDËS. Praemri Iliridë nuk është donjë sajesëartificiale dhe e përdorur pa pasur mbështetje në vullnetin e popullitshqiptarë, gjatë gjithë historisëshqiptare brenda dhe jashtë terri-torit aktual të Republikës sëIliridës , që duhet të rezultojë me
Bashk me ko-leget ne qeverie ka rezervuarnje karrige neqeli ne Hage!!
 
He’s killing his own people!!
 
This child works for 3 penniesa bucket in Bulqize Albania!!
 
Albania 2012
 
Parathenie e nje filmi tevjeter “Hani derrat eSali …..”
 
4 dead children in Albaniawho had no food to eat in2012
 
GJysherit tane sakrifikuan jeten perte shpetuar jete njerezisht, Sala mekompani po I ekzekuton
 
 
Page 3 Volume 4, Issue 18
E vërteta historike mbi shqiptarët
-
pse nuk thuhet? Fatbardha Demi (vijon)
 
KA ARDHUR KOHA TËMESOHET E VËRTETA HISTORI-KE DHE JO SAJIMET POLITIKE
(19) – f125 Arif Mati“Mikenet=Pellazget” Plejad ,2008
 
(20)
-
Shaban Demiraj“Gjendjagjuhësore e gadishullit ballkanik nëlashtësi” tek ‘Gjuhësia Ballkanike” KapII (dielli.net/pdf/historia/GjuhesiBallkanike.pdf )
 
(21)
-
Arif Mati, intervista 2007 “Derimë sot, nëpër shkolla mësohet një Historie cunguar”
 
Plejad, 2007
 
(32)
-
f22 Arif Mati“Mikenet=Pellazget” Plejad,2008.
 
(33)
-
f11,12 Xhuzepe Krispi “Shqipjanënë e gjuhëve”2009
 
(34)
-
f 281 Arif Mati“Shqiperia ,Odisea e pabesueshme enje populli parahelen” Plejad, 2007
 
(39)
-
f379 MartinBernal “Athina ezeze” shtepia bot“55”,2009
 
(30)
-
Arif Mati,intervista 2007 “Derimë sot, nëpër shkollamësohet një Histori ecunguar”
 
(31)
-
f235 Arif Mati“Shqiperia ,Odisea e pabesueshme e nje populli parahelen”(22)
-
f29 Martin Bernal “Athina e zeze” shtepia bot“55”,2009
 
(23)
-
f35 Arif Mati “Mikenet=Pellazget” Plejad,2008.
 
(24)
-
f.41 po aty
 
(25)
-
f31 Annë
-
Marie Thiesse “Krijimi i identitetevekombëtare” Prishtinë, 2004
 
(26)
-
f 127 Arif Mati “Mikenet=Pellazget”Plejad,2008
 
(27)
-
f123 po aty(28)
-
f25 Patrik Geary “Il Mito delle Nazioni” , 2009
 
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
BEQIR SINA, New York 
 
Lisa Milicaj Këshilltare në Këshilline Bashkisë së Town of PleasantValley në Dutchess County, NewYork, dhe Presidente e Agjencisë sëSigurimit të Parë,
-
President of FirstInsurance Agency Inc.
 
Pleasant Valley
-
Dutchess County, New York : Shqipëtarja e cila është ezgjedhur po me votata e qytetarëveamerikan, është edhe Liza Milicaj,nga Kosova, një zyrtare e lart e njërës prej Lokaliteteve më të vjetra të NewYorkut
-
Town of Pleasant Valley nëdhe Lena Milicaj, emigruan nëShtetet e Bashkuara, perkatesishtnga Kosova në vitin 1968. Dukefolur për historinë e familjes sësaj ajo rrefehet :"Ata dolën ngaKosova, udhëtuan për në Italidhe përfundimisht erdhen nëSHBA, si qindra mijërat e emi-grantëve shqiptarë gjatë këtyre pesë dekadave të fundit. Babai iim tha Lisa, shumë shpejt moriklasa, për të mësuar gjuhënangleze dhe brenda pak vitesh eshfaqi veten në botën e inves- Lisa Milicaj me një shqipe mjafttë kuptueshme , ka shumë dëshirëqë vetem të flasë shqip , mbasi,ajo kudo në punë dhe në jetën esaj të përditëshme, e prezantonveten kudo si një shqiptare eAmerikës. Megjithëse, prindërit esaj kan emigrura nga Kosova 45vjetë më parë dhe ajo ka lindur ketu.
 
Ajo tregon për gazetën kombëtareBota Sot, se prindërit e saj Jak 
-
uDutchess County, New York, .Ajo pos një detyre këshilltare nëKëshillinin e Bashkisë së këtijlokaliteti, mban edhe një post tëlart si kryetare e Agjencisë sëSigurimit të Parë, Inc, kompani ecila është njohur e cila quhetCambridge Who's Who is
-
Kam- bridge Kush është kushi" . Kom- pani e lartë, kjo, për të treguar  përkushtimin, e udhëheqjes dhe përsosmërisë në të gjitha aspektete shërbimeve të sigurimit nëShtetet e Bashkuara.
 
Suksesi i një femre shqiptare në Amerikë ! (vijon)
 
timeve, biznesin e shit blerjes së pasurive të patundshme
-
Real Estate. Ndërkohë, që .Nëna shprehet ajo ashtu sizakonisht gratë shqiptare, u dallua si një Nënë shqiptare, një nënë e shkelqyer,dhe fortë dashur per të rritur, edukuar dhe shkolluar ne fëmijve, pa na harruar dhe mësimin e gjuhës së ëmbël dhe të bukur shqipe".
 
Vetë Lisa, ka lindur më 18 prill, 1970 nëBronx, New York dhe u rrit në një zonëku tani ka shumë familje shqiptarësh, në pjesën veriore të New Yorkut, Westches-ter County, thirret
-
. Ajo jeton së bashkuKonstancit në Britani merr titullinBritanicus Maximus.
 
Pasi qetësoi situatën në kufijtë eDanubit, gjatë viteve 294
-
295 Di-okleciani u muar me organizimin embrojtjes prej Sirmiumi në Rataria,deri në Durostorum, përpara se tëkthehej në Nikomedi. Ai i kreu mësukses detyrimet e veta ushtarake,ashtu si kolegët në pjesët e tjera tështetit. Kufijtë u stabilizuan në tëgjithë shtetin dhe vëmendja u përqëndrua në zhvillimin eekonomisë. Me fuqizimin ekonomik u krijuan mundësi që të shtohen edheforcat ushtarake me katërmbëdhjetëlegjione të reja. Ushtria ngakatërqindmijë ushtarë në kohë paqeje,kaloi në pesëqindmijë në rasteluftërash. Ushtarët erdhën prejrekrutimeve të reja, që u bënëkryesisht prej rajoneve danubiane.Legjionet e reja kishin emërasibolikë: Jovia I dhe II, Herkulia IIdhe IV, Diokletiana III dhe Maksimi-ana I.
 
Legjioni i ri Diokletiana III u krijua prej Dioklecianit gjatë qëndrimit nëEgjypt në vitin 298. Këtij legjioni tënë ushtri, ai nuk lejoi që ata tëmerrnin pozita komanduese. Për të shtuar edhe më shumë in-teresin për karrierën ushtarake, uvendos që bijtë e ushtarëve tëkenë të drejtë të trashëgoninetërit e tyre.
 
Pas fitoreve të Galerit në fronin pers, në vitin 298, Dioklecianimori titujt Armeniacus Maxi-mus, Medicus Maximus, Adia- benicus Maximus dhe PersicusMaximus II. Në vitin 300 morititullin Sarmanticus maximus IVdhe një vit më vonë titullinGermanicus Maximus VI. Nëtërësinë e betejave të fituaraDiokleciani është kurorëzuar siMaximus (Më i Madhi), që u jepej perandorëve pas fitorevetriumfuese plot shtatëmbëdhjetëherë dhe është njëri ndër peran-dorët që ka fituar më shumëtitujt të tillë të lartë ushtarakë.
 
Burrështetas i përmasave të jashtëzakonëshme
 
Autorët e vjetër janë përqëndruar shumë në cilësitë e jashtëza-konëshme të Dioklecianit siforcë e pavarur, ose në kombinimme legjionet. Ato ishin pjesë etrupave fushore dhe ndaheshin nëdisa lloje: kalorësi e lehtë dhe erëndë,kalo-rësi earma-tosur meshigjeta, e tjerë. Numri i tyre ishteafërsisht sa forcat legjionare dhekishin të njejtën strukturë koman-duese provinciale.
 
Për të siguruar më mirë mbrojtjen,Diokleciani vendosi barbarë nëzonat e pabanuara si: Amiens,Beauvais, Troyes dhe Longres.Dhe megjithëse rekrutoi barbarëri i’u dha detyra e ruajtjes sëAleksandrisë. Në fillim të she-kullit IV legjioni u dërgua nëEgjyptin e Jugut në qytetet Tebëdhe KomOmbo.Gjatësundimittë Teo-dosit I barbarëtveriorë tëdërguar silegjionarënë Egjyptshërbyennë këtëlegjion,ndërkohëqë egjyp-tianëtkrijuannjë legjion tjetër të pagëzuar meemrin e Dioklecianit: legjioni IIIDiocletiana Thebaorum, i cilishërbeu në Maqedoni dhe ishtenën urdhërat e komandantit ushta-rak të Trakës.
 
Bashkë me legjionet dhe të barabarta në status me to ishinnjësitë e kalorësisë, që luftonin si
Diokleciani, deshmitari lart i madheshtise (vazhdon)
 
 burrë shteti. Ata panë tek ai personin meinteligjencën politike të nevojëshme, për t’i bërë autopsinë dhe për t’a reformuar sistemin romak të qeverisjes. Po cilat janë reformat dioklecianase? Fillimishtduhet thënë se Ai e mori shtetin në periudhën e luftërave të vazhdueshmecivile, që e kishin dobësuar shumëvendin dhe të kërcënimeve të vazhduesh-me prej armiqëve të jashtëm. Në atëgjendje që ishte, Perandoria e stërmadheRomake mund të shembej brenda pak viteve. Kërkoheshin pra ndryshime tëthella në mënyrën e organizimit tështetit.
 
Ai synonte që shteti të bëhej më ikontrollueshëm, duke instaluar njësistem të ri të trashëgimisë imperiale,qeverisje autokratike dhe larg çdo mbetjetë republikanizmit. Perandoria romakeishte në origjinë monarki kushtetuese embështetur nga ushtria. Por, për takonsoliduar pushtetin, Diokleciani e pastroi legjitimimin e sundimit prej njësërë titujsh, që kishin mbetur që ngakoha e Republikës, përfshirë qënjen ePerandorit si “Princeps”, i pari ndër të barabartët. Rëndësi i’u kushtua titullitmë të rëndësishëm, Imperator (komandant suprem), prej të cilës vjenedhe vetë fjala Perandor. Përveç traditës

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->