Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
Diálogo Verde/ marzo-abril 2012: El problema de la basura en Puerto Rico

Diálogo Verde/ marzo-abril 2012: El problema de la basura en Puerto Rico

Ratings: (0)|Views: 5,364|Likes:
Published by Diálogo
Edición especial del periódico Diálogo sobre el medio ambiente. En esta ocasión, trabajamos en tema del manejo de los desperdicios sólidos en Puerto Rico.
Edición especial del periódico Diálogo sobre el medio ambiente. En esta ocasión, trabajamos en tema del manejo de los desperdicios sólidos en Puerto Rico.

More info:

Published by: Diálogo on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
Loxtlya~xe ngoDloanag hlc Xgtg
zåk~/ 46-41
Òt~|ce G~{ech2–Fekemg~ce zer ngo ce oex|teclre”
zåk/ 55
85 eoaylt~etaghlc Bethío Dgxåoang
zåk~/ 58-5<^ík|log~ lo2
Lc ztgdclmehl ce de~|telo Z|ltxg Tang
TL^ZGO^EDACAHEHHL XGHG^
 
aoxltoenagoectlzgtxebl
     h     a    e     c    g    k    g     h     a    k     a     x    e     c /    n    g    m
Hatlnxgte2 Mlcde A/ K|rmåo HíerLhaxgte2 Ghecq~ Taylte MgoxecygLhaxgt Haåcgkg Hakaxec2Yí`xgt Tghtík|lr-Ylcåru|lrLhaxgte Hl~eiíg2 Metaeoe Ketníe DloíxlrTlhennaþo2 Beoanl Mlbíe~ Eyacá~#Bglc Naoxtþo Etde~lxxa# Kaokklt NgttleEok|cg# Zlhtg Yåru|lr Mgoxabg#Kedtalce ^e`lt Bamáolr# Zemlce Mgtecl~#C|a~ Kteohl# Ehtaeoe Hl Bl~ò~Ngttlnnaþo2 Meo|lce Ketníe GtxarIgxgkteiíe2 Tanethg Ecneter HíerEtxl2 Yltþoane A/ Ztex~ ^eckehgEhmaoa~xtenaþo# yloxe~ q ~|~ntaznagol~2Oglmí Oòõlr HíerAmztloxe2 Enn|texl ZtaoxaokNAH2 Natn|axg Aoigtmexayg hl Haåcgkg
^l enlzxeo ngcedgtenagol~/
Haåcgkg
~l ngmztgmlxl e lvemaoetce~# zltgog olnl~etaemloxl e z|dcanetce~# oa ngoxl~xet ngttl~zgohlonae tlcenagoehe/ Ce~ngcedgtenagol~ hldlo loyaetce~ e hgdcl l~zenag q og hldlo lvnlhlt hl ce~ xtl~n|etxacce~ &zezlc 6 5'4 v 55!/
Haåcgkg
~l tl~ltye lc hltlnfg hl lhaxet cg~ xlvxg~ zgttergol~ hl l~zenag q fenlt ngttlnnagol~ hl l~xacg zltxaoloxl~/Ce \oaylt~aheh hl Z|ltxg Tang l~ |o zextgog ngo ak|echeh hl gzgtx|oahehl~lo lc lmzclg/ Og ~l ha~ntamaoe lo ngoxte hl oaokòo malmdtg hlc zlt~goec|oaylt~axetag g lo ngoxte hl e~zateoxl e lmzclg# zgt terþo hl tere# ngcgt# káoltg#oenamaloxg# lheh# amzlhamloxg ií~ang g mloxec# gtaklo g ngohanaþo ~gnaec# oa zgtahle~ zgcíxane~ g tlcakag~e~/
\oaylt~aheh hl Z|ltxg Tang ․ Eõg 4< - oòm/ 4>; ․ metrg-edtac 4:54
Bethío Dgxåoang ^|t .556; neccl Icemdgqåo# ^eo B|eo Z|ltxg Tang ::149-555;L-meac2 haecgkg/hakaxecJ|zt/lh| ․ Xlcáigog2 &;6;! ;9>-5>11 ․ Iev2 &;6;! 4<:-6;41
–Xghg lc m|ohg xalol u|l tlnancet”/ Lc mlo~ebl l~ amzltexayg q ztgyalol hl ce ztlgn|zenaþohl |oe oaõaxe hl ezloe~ ~alxl eõg~ hl lheh u|l u|a~g tlecret# e xteyá~ hl o|l~xte~ zåkaoe~# l~xlccemehg |tkloxl/ Cg~ ~ímdgcg~ hl ~| ac|~xtenaþo ~go m|q ~lonaccg~2 |o nl~xg hl de~|te ngocexe~ q zezlc- xec ngmg og~ cg lvzcanþ ec hlilohlt ~| ztgz|l~xe- lc zceolxe Xaltte lo lc nloxtg q lc ~ímdgcg hl tlnancebl/ Ngo ~| zln|caet gtxgkteiíe o|l~xte etxa~xe zcå~xang
emexl|t 
lvztl~þcg u|l qe ~l fe ngoyltxahg lo |o ktaxg lo ~| ngonalonae/ Og u|a~g u|l ~| ztlgn|zenaþo i|ltelnfehe ec yeníg# ~aog u|l ce ngoyatxaþ lo ennaþo/L~ cg u|l aoxloxemg~ fenlt lo l~xe ~lvxe loxtlke hl
Haåcgkg Ylthl
/ Ngoyltxat o|l~xteztlgn|zenaþo lo ennaþo# ec ha~n|xat lo ztgi|ohaheh |o e~|oxg nexecgkehg zgt eck|og~l~zlnaeca~xe~ ngmg lc ztgdclme emdaloxec må~ kteyl hl Z|ltxg Tang/ Q og l~ zete mlog~/Ne~a n|extg cadte~ hl de~|te ztgh|nahe~ zgt zlt~goe ec híe hl~xaoehe~ lo ~| meqgtíe e zetetlo |og hl cg~ 46 yltxlhltg~ u|l u|lheo lo ce A~ce# |o oòmltg u|l ~l tlh|natå e ~alxl eoxl~hl 4: eõg~/ Ce~ gznagol~ zete exlohlt lc ztgdclme ~l lbln|xeo e n|loxe kgxe~/ Maloxte~ xeoxgce de~|te og~ ettgze/
Qg ~l u|l e~lt 
&
~an 
!”# l~ ce ite~l u|l ^edaoe A~edlc Åcyetlr Ztex~# ngcgne ngmg iatme lo ~|ac|~xtenaþo… ^| eiatmenaþo zetlnl n|l~xagoet ec clnxgt2 ·Q xò cg ~edl~7 Xl aoyaxemg~ e clltngo hlxloamaloxg nehe etxín|cg hl l~xe lhanaþo l~zlnaec zete u|l ec ak|ec u|l ^edaoe e~amacl~ce |tklonae hl xgmet ennaþo lo l~xl e~|oxg/O|l~xtg zltagha~xe C|a~ Kteohl eoecare lc meolbg hl cg~hl~zlthanag~ ~þcahg~ lo eck|og~ zeí~l~ hl L|tgze# Åitane q Emátane Cexaoe/Loxátl~l hl cg~ l~i|ltrg~ hl ce gtkeoarenaþo ek|ehacceoe YaheMetaoe zgt tl~xe|tet ce~ h|oe~ lo yetae~ zceqe~ hl ce ng~xeogtxl hl Z|ltxg Tang/Z|dcanemg~ |oe loxtlya~xe ngo lc enxgt Dloanag hlc Xgtg/ Ngogr-ne ce~ gzaoagol~ hl l~xl tlngognahg etxa~xe z|ltxgttau|lõg ~gdtlxlme~ xecl~ ngmg lc hl~ettgccg hl ce aoh|~xtae naolmexgktåianelo Z|ltxg Tang# ce amzgtxeonae hl ce lh|nenaþo enehámane laoigtmec zete xghg lc u|l hl~ll ztgh|nat necaheh lo l~xl tlokcþo q ~|~ ngmalorg~ lo lc ~ázxamg etxl/Ngoylt~emg~ ngo yetag~ l~x|haeoxl~ |oaylt~axetag~ u|alol~gxgtkeo e cg~ gdblxg~ hl~lnfehg~ zgt gxtg~# o|lyg~ ~akoaianehg~/
Igxg zgt Tanethg Ecneter
 
haåcgkg
4
 
9-1545956-51
metrg - edtac 4:54
 
Igxg zgt Tanethg Ecneter
 
haåcgkg 
>
 
Ngoxaoòe lo ce zåkaoe 8
Y
laoxagnfg/ L~e l~ ce neoxaheh hl yltxlhltg~ ha~zgoadcl~lo ce A~ce zete ce ha~zg~anaþo hl cg~ hl~zlthanag~ ~þcahg~u|l ~l klolteo e haetag lo cg~ ;6 m|oanazag~/ ^lkòoce~ òcxame~ nate~ z|dcanehe~ zgt ce E|xgtaheh zete lc Meolbg hlHl~zlthanag~ ^þcahg~ &EH^! lo lc eõg 4::># >/15 cadte~ hl de~|te ~goztgh|nahe~ zgt zlt~goe ec híe/ L~xg tlztl~loxe ectlhlhgt hl n|extgxgolcehe~ hl hl~zlthanag~ lo lc Zeí~/Feo ze~ehg >8 eõg~ hl~hl ce ntlenaþo hl ce EH^ zete xtexetlc meolbg hl ce de~|te lo ce A~ce zltg ~lkòo cg~ hexg~ l~xehí~xang~ztgya~xg~ zgt ce ztgzae eklonae xgheyíe og ~l fe longoxtehg |o zceou|l cgktl tlh|nat hl meolte htemåxane l~g~ oòmltg~/ Z|ltxg Tang~ak|l zlthalohg xlttlog~ ezxg~ zete lc xtexemaloxg hl hl~zlthanag~q ce ~ax|enaþo zetlnl lmzlgtet# z|l~ ~lkòo lc hatlnxgt aoxltaog hl ceEH^# Eoxgoag Tíg~ Híer# lo gnfg eõg~ xlohtlmg~ ~gcg gonl yltxlhltg~gzlteohg/–Enx|ecmloxl# hl l~g~ 46 xlolmg~ naong yltxlhltg~ lo ca~xe zetenalttl/ Qe lc hl Ek|ehacce nlttþ fenl |og~ hg~ eõg~/ Xemdaáo nlttetålc hl Ylke Debe# Xge Debe# Icgtahe q ^eoxe A~edlc/ Lc nalttl hl l~xg~~ltå hl gtme ze|cexaoe q l~zltemg~ u|l zete lc eõg 4:4: feqe |og~gonl yltxlhltg~/ Qe zete lc eõg 4:>: l~xamemg~ u|l xlohtlmg~ |og~~alxl yltxlhltg~ ngo yahe òxac”# ztlna~þ Tíg~ Híer u|alo ~|~xax|ql e Lcí Híer Exaeore# u|l |okaþ ngmg hatlnxgt hl ce eklonae zgt xeo ~gcg ~la~ml~l~/Og gd~xeoxl# lc hatakloxl hl ce EH^ e~lk|tþ u|l l~e eklonaen|loxe ngo |o zceo zete exlohlt lc meolbg hl cg~ hl~lnfg~ ~þcahg~u|l |onagoetå ngogtml e ce~ olnl~ahehl~ hl ce A~ce/Lo l~xg~ mgmloxg~# ce EH^ xtedebe ngo lc meolbg hl cg~ tl~ah|g~~þcahg~ e xteyá~ hl yetag~ ztgkteme~ hl tlh|nnaþo# tl|xacarenaþo qtlnancebl hl hl~zlthanag~# o|lyl ao~xecenagol~ hl tln|zltenaþo hlmexltaecl~ tlnancedcl~# n|extg zceoxe~ hl ngmzg~xe q 5; l~xenagol~hl xteo~dgthg u|l eq|heo e cg~ 46 ~a~xlme~ hl tlcclog ~eoaxetaglva~xloxl~/
XTEQLNXGTAE LO LC MEOLBG HLHL^ZLTHANAG^ ^ÞCAHG^
H|teoxl m|nfg~ eõg~ ce A~ce |xacarþ |o zgdtl mlneoa~mg zetecahaet ngo cg~ hl~lnfg~ ~þcahg~ u|l ~l klolteo/ ^lkòo l~xaz|ce lc ZceoL~xtexákang zete lc Meolbg hl cg~ Tl~ah|g~ ^þcahg~ lo Z|ltxg Tang hlce EH^ hlc eõg 4::># –zgt hánehe~ lc meolbg hl cg~ tl~ah|g~ ~þcahg~ngo~a~xíe lo ha~zgolt lo yltxlhltg~ edaltxg~# ntlmexgtag~# g ‖xlttlog~hl zgne ztgh|nxayaheh‑--ngmg ~l ztl~|míe lteo cg~ ~|mahltg~#f|mlhecl~# loxtl gxtg~”/L~xg ~l tlecarþ akogteohg cg~ amzenxg~ e ce ~ec|h q ec emdaloxlu|l l~l xtexemaloxg z|halte gne~agoet/ ^ao lmdetkg# ha~zg~anagol~lhltecl~ ngmg ce Clq hl Eatl Camzag hl 51;: q ce Clq hl Ek|eCamzae hl 51;4# ehlmå~ hl cg ngoxloahg lo lc ^|dxíx|cg H hl ce Clqhl Ngo~ltyenaþo q Tln|zltenaþo hl Tln|t~g~ &TNTE# zgt ~|~ ~akce~lo aokcá~! hl 51;9# gdcaketgo ec kgdaltog l~xexec e zceoanet ztgqlnxg~zete lc meolbg ehln|ehg hl cg~ hl~zlthanag~ ~þcahg~/Zgt lccg# ~l ntlþ ce EH^ mlhaeoxl ce Clq Oòm/ ;: hlc 4> hl b|oaghlc 51;6/ Ce Eklonae ~l ao~xe|tþ ngo ce ma~aþo hl –zceoanet# oeonaetq gzltet cg~ ~ltyanag~ hl xteo~dgthg# ztgnl~emaloxg# tln|zltenaþo qha~zg~anaþo oec hl cg~ tl~ah|g~ ~þcahg~ zete lc |~g hl cg~ m|oanazag~#e~í ngmg ce~ eklonae~ zòdcane~ q ztayehe~”/
^l naltte lc nltng zete lcmeolbg hl cg~
 HL^ZLTHANAG^ ^ÞCAHG^
DE^\TE = LOLTKÍE
Xte~ ce ntlenaþo hl ce Eklonae ~l ahlþ lc Zceo Aoxlktec zete ceTln|zltenaþo hl Tln|t~g~ hlc 516:-64/ L~xl d|~nede# ehlmå~ hl~gc|nagoet ce ~ax|enaþo hl cg~ tl~ah|g~ ~þcahg~# exlohlt lc e~|oxghl ce nta~a~ loltkáxane kcgdec/ Ztlna~emloxl# hl efí ~|tkaltgo ahle~ngmg ce aonaoltenaþo hl cg~ tl~ah|g~ ngmg |oe –|loxl zgxlonaec hlngmd|~xadcl zete ce kloltenaþo hl loltkíe”/Zete lc eõg 5169 ~l farg |oe enx|ecarenaþo ec Zceo Aoxlktec zetengoxlmzcet lc l~xedclnamaloxg hl ~alxl zceoxe~ hl tln|zltenaþohl loltkíe# ehlmå~ hl ce |danenaþo l~xtexákane hl l~xenagol~ hlxteo~dgthg hl tl~ah|g~/ L~xg hl~lmdgnþ lo ce tlecarenaþo hlc ZceoTlkagoec hl \danenaþo hl Ienacahehl~ hlc 511:-15/ Zete l~l loxgonl~ ~ltlngmlohþ hayahat ce A~ce lo 4: tlkagol~# xtl~ hl lcce~ ngo ao~xecenagol~hl tln|zltenaþo hl loltkíe &zceoxe~ aonaoltehgte~ hl de~|te! ngo
metrg - edtac 4:54
^lkòo hexg~ hl ce EH^# ce A~ce klolte ne~a n|extg cadte~ hl de~|te zgt zlt~goe ec híe/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->