Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Delphi 7’ye Giriş:
Component Palette:
Events’lara Erişebilmek:
Kod Penceresine Ulaşmak:
Kod (Unit) Penceresinin Özellikleri:
• Ctrl+Space Tuşunun Beraber Kullanılması:
• Kod Penceresinde “.” Karakterinin Kullanılması:
Object TreeView Penceresi:
Delphi Dosya Uzantıları:
Kod Penceresine Ait Font Ayarları:
Uses İfadesi:
Project Manager Penceresi:
Window List Penceresi:
Örnekleri Yapabilmeniz İçin Gerekli Olan Pratik Kodlar:
Aktif Formu Kapatmak:
Alt Satırdaki Kodların İşlemesini Engellemek:
Programı Sonlandırmak:
Programı İkinci Formdan Başlatmak:
Herhangi Bir Exe Uygulamasını Çalıştırmak:
Ağdaki Bir Bilgisayarda Bulunan Exe Uzantılı Dosyayı Çalıştırmak:
Değişkenler:
Değişken Tanımlarken Dikkat Edilecek Olan Hususlar:
Tam Sayı Değişken Tipleri:
Reel Sayı Değişken Tipleri:
String Değişken Tipleri:
Boolean Tip Değişken Tanımlamak:
Tarihsel İçerikli Değişken Tanımlamak:
Delphi’de Sabit Değişken Tanımlamak:
Local Static Değişken Tanımlamak:
Tüm Formlar Tarafından Kullanılabilecek Değişken Tanımlamak:
Tip Tanımlamaları:
• Enumerated Types
• Subrange Types
Set Types:
With-do bloğu
Dizi Değişkenler:
• Sabit Uzunluklu Dizi Değişken Tanımlamak:
Sabit Uzunluklu İki Boyutlu Dizi Tanımlamak:
Değişken Uzunluklu (Dinamik) Dizi Değişken Tanımlamak:
Çok Boyutlu Dinamik Dizi Tanımlamak:
Dinamik Dizileri Yeniden Boyutlandırmak:
Delphi’de Kullanılan Operatörler:
• Matematiksel Operatörler:
• Logical Operatörler:
Delphi’de Diğer Atama İşlemleri:
• Repeat Until Döngüsü:
• While Do Döngüsü:
• Sıralama Algoritmaları:
Döngü Yönlendirme Komutları:
• Application.Terminate:
• Application.ProcessMessages:
Delphi’de Prosedürler:
Prosedürleri Diğer Yordamlara Bildirmek:
Parametre İçeren Prosedür Tanımlamak:
Birden Fazla Parametreli Prosedür Tanımlamak:
Dizi Parametreli Prosedür Tanımlamak:
Dinamik Dizi Parametreli Prosedür Tanımlamak:
Opsiyonel Parametreli Prosedür Tanımlamak:
//opsiyonel parametreli prosedür tanımlanıyor
Delphi’de Fonksiyonlar:
Fonksiyonlarda Aşırı Yükleme:
Dizi Parametreli Fonksiyon Tanımlamak:
Okek Hesaplayan Fonksiyon:
Obeb Hesaplayan Fonksiyon:
Fonksiyonlara Birden Fazla Değer Hesaplatmak:
Delphi’de Rekürsif Fonksiyonlar:
Mesaj Pencereleri:
• ShowMessageFmt
Basılan Düğmeye Göre Kod Satırlarını İşletmek:
• Application.MessageBox:
InputBox Fonksiyonu:
InputQuery Fonksiyonu:
Idle Olayı Yaratarak Projeyi Kontrol Etmek:
İki Kontrolün Aynı Event ı Kullanması:
Delphi’de Oluşabilecek İllegal Durumları Çözmek:
Lokal Hata Yakalama:
Genel Hata Yakalama:
Unit Penceresi:
UYGULAMA 1:
UYGULAMA 2:
Delphi’de Class Uygulamaları:
Adım Adım Class Oluşturmak:
Class İçerisinde Tanımlanan Değişkene Erişmek:
Class İçesisinde Tanımlanan Fonksiyona Erişmek:
Class içerisinde oluşturulmuş Olan Prosedüre Erişmek:
Class lara Özellik Eklenmesi:
Form Kullanmayan Windows Uygulamaları Geliştirmek:
Delphi’de Pointer Değişkenlerin Yeri:
İşaretçi Bildirimi:
İşaretçilere Adres Göstermek:
İşaretçilere Değer Atamak:
İşaretçileri Aritmetik İşlemlerde Kullanmak:
Kullanıcı Tanımlı Tip Değişkeni Olarak Pointer Kullanmak:
İşaretçilerin Dizi Değişkenlerle Beraber Kullanılması:
İşaretçi İle Dizi Elemanları Arasında Dolaşmak:
İşaretçi Fonksiyon İlişkisi:
İşaretçi Prosedür İlişkilendirilmesi:
İşaretçi Class İlişkisi:
Katarlar:
Katar Bildiriminin Yapılması:
Karakterler Arasında Gezinmek:
Katarları Char Tipli Dizi Değişken Olarak Tanımlamak:
DLL Ne İşe Yarar:
Dll İçerisinde Prosedür Oluşturmak:
Dll İçerisindeki Prosedüre Programdan Ulaşmak:
Dll İçerisinde Fonksiyon Oluşturmak:
Dll İçerisindeki Fonksiyona Programdan Erişmek:
Fonksiyonlara Giriş:
Matematiksel Fonksiyonlar:
Tarih – İçerikli Fonksiyonlar:
CurrentYear:
Date:
Time-GetTime:
Today:
Tomorrow:
Yesterday:
String – İçerikli Fonksiyonlar:
Klasör ve Dosya Fonksiyonları:
GetCurrentDir
Fonksiyonları Network Ortamında Kullanmak:
Klasörün Paylaşıma Açılması:
UNC Path Nasıl Belirtilir:
Makineler Arası Dosya Transferi:
Diğer Makinedeki Dosyayı Silmek:
Diğer Makinedeki “exe” Uygulamasını Çalıştırmak:
Log Dosyası Oluşturmak:
“TextFile” Kullanarak Dosyadan Veri Okumak:
“TextFile” Kullanarak Dosyaya Veri Yazmak:
Form Özellikleri:
Label Kontrolü:
Edit Kontrolü:
Button Kontrolü:
BitBtn Kontrolü:
CheckBox Kontrolü:
RadioButton Kontrolü:
GroupBox Kontrolü:
Panel Kontrolü:
ListBox Kontrolü:
ComboBox Kontrolü:
ImageList Kontrolü:
ListView Kontrolü:
TreeView Kontrolü:
TabControl Kontrolü:
DateTimePicker Kontrolü:
MonthCalendar Kontrolü:
ScrollBar Kontrolü:
Splitter Kontrolü:
UpDown Kontrolü:
TrackBar Kontrolü:
ProgressBar Kontrolü:
ToolBar Kontrolü:
Basılı Kalabilen Button Oluşturmak:
Açılabilir Button Oluşturmak
Grup Halinde Çalışan Buttonlar Oluşturmak:
StatusBar Kontrolü:
Timer Kontrolü:
MainMenu Kontrolü:
Alt Menüler Yaratmak:
Menü Seçeneklerine Kod Yazmak:
Menü Seçeneklerine CheckBox Eklemek:
Menü Seçeneklerine Resim Eklemek:
PopupMenu Kontrolü:
MaskEdit Kontrolü:
Gauge Kontrolü:
OpenDialog Kontrolü:
SaveDialog Kontrolü:
FontDialog Kontrolü:
ColorDialog Kontrolü:
Memo Kontrolü:
Yordamlar:
• OnDblClick Yordamı
//OnDblClick yordamı
• OnChange Yordamı
Mous Tuşları İle Tetikleyebileceğiniz Yordamlar:
• OnMousDown Yordamı
• OnMousUp Yordamı:
• OnMouseMove Yordamı
• OnClose Yordamı
• OnCreate Yordamı
• OnEnter Yordamı
• OnExit Yordamı
• OnActivate Yordamı
• OnDeactivate Yordamı
• OnDragDrop-OnDragEnd-OnDragOver
• OnResize Yordamı
Klavye Tuş Vuruşlarıyla Tetiklenen Yordamlar:
• OnKeyDown Yordamı
• OnKeyUp Yordamı
• OnKeyPress Yordamı
• OnDestroy Yordamı
• OnShow Yordamı
• OnHide Yordamı
Drag & Drop (Sürükle-Bırak):
• OnDragOver Yordamı
• OnDragDrop Yordamı
Kontrolleri ve Yordamları Kodla Oluşturmak:
İki Kontrolun Aynı Yordamı Kullanması:
Ver Tabanı Uygulamaları:
BDE Kontrolleri:
• StoredProc Kontrolü:
• Database Kontrolü:
Paradox Tablolarına Bağlantı:
Alias Tanımlamak:
Paradox’ta Tablo Oluşturmak:
Tablo Yapısında Değişiklik Yapmak:
DataBase Destop’ı Kullanarak Tabloya Kayıt Girmek:
Uygulamanızdan Paradox Tablolarına Bağlanmak:
Resimli veya CheckBox İçeren Tablo Sütunlarıyla Bağlantı:
Wizard Kullanarak Veri Tabanına Bağlanmak:
DBNavigator Kontrolü:
DBNavigator Kontrolü İçin Tıklanan Düğmeye Kod Yazmak:
Kayıtları DataGrid Nesnesinde Göstermek:
Kayıt İşlemlerini Kodla Yapmak:
Secondary Index Tanımlamak:
Parasal Aralığa Göre Filtre Uygulamak:
Kayıt Arama İşlemleri:
• Locate Methodu
Birden Fazla Sütuna Göre Arama Yaptırmak:
• SetKey-GotoKey Methodları
• SetKey-GotoNearest Methodları
• Lookup Methodu
Transaction İşlemi:
Database Kontrolü
• Database1.StartTransaction
• Database1.Commit
• Database1.Rollback
Query Kontrolü:
Query Kontrolüne Ait Yordamlar:
Wizard Kullanarak Query Kontrolüyle Tabloya Bağlanmak:
Query Kontrolüne Parametre Değeri Göndermek:
Parametre Olarak Tarih İçerikli Değişken Kullanmak:
Parametre Olarak Parasal İçerikli Değişken Kullanmak:
Birden Fazla Parametre Değeri Göndermek:
Opsiyonel Parametreli Sorgu Oluşturmak:
Birden Fazla Tablo İle Çalışmak:
Master Detail Form Yapısını Mauel Oluşturmak:
Master-Detail Tablolarda Kayıt Arama İşlemleri:
Lookup İşlemleri
DBLookupComboBox Kontrolü:
DBLookupListBox Kontrolü:
Tabloda Lookup Sütunları Yaratmak:
Rapor Dosyaları Oluşturmak:
QuickRep Kontrolü:
QRSubDetail Kontrolü:
QRBand Kontrolü:
QRGroup Kontrolü:
QRLabel Kontrolü:
QRDBText Kontrolü:
QRExpr Kontrolü:
QRSysData Kontrpolü:
QRMemo Kontrolü:
QRRichText Kontrolü:
QRShape Kontrolü:
QRImage Kontrolü:
QRDBImage Kontrolü:
Gruplandırılmış Rapor Dosyası Oluşturmak:
Rapor Dosyasına Uygulamanızdan Erişmek:
Registry:
Registry’ye Veri Yazdımak:
Alt Klasöre Veri Eklemek:
Ana Root’a Alt Klasör Eklemek:
Alt Klasöre Değişken Eklemek:
Registry’den Kayıt Okutmak:
Ana Root Altındaki Bir Değişkenin Değerini Öğrenmek:
Alt Klasörden Değişken Değeri Okutmak:
Windows Registry Bilgilerini Okutmak:
Alt Klasör Silmek:
Alt Klasör İçerisindeki Değişkeni Silmek:
Ana Root Altındaki Değişkenleri Öğrenmek:
AnaRoot Altındaki Alt Klasörleri Öğrenmek:
Delphi’de Kontrol Oluşturmak:
Kontrolü Compenent Paletine Yerleştirmek:
Active Formu Test Etmek:
ActiveX Control Oluşturmak:
ActiveX Control’e Function Eklemek:
ActiveX Contrel’e Prosedür Eklemek:
ActiveX Control’ün Derlenmesi:
AvtiveX Control’ün Component Paletine Eklenmesi:
Yaratılan ActiveX Control’üm Projelerde Kullanılması:
Excel Uygulamaları:
Excel Dosyası Yaratmak:
Excel Dosyasına Yeni Bir Sayfa Eklemek:
Excel’deki Aktif Sayfanın İsmini Öğrenmek:
Excel Dosyasındaki Sayfa Sayısını Öğrenmek:
Excel Dosyasını Kapatmak:
Excel Hücrelerine Veri Aktarmak:
Excel Hücrelerinden Veri Okumak:
Excel Sayfasında bir Hücreyi Aktif Hale Getirmek:
Excel Sayfasında Çoklu Hücre Seçtirmek:
Excel Hücresine Formül Aktarmak:
Var Olan Bir Excel Dosyasını Açmak:
Excel’de Grafik Çizdirmek:
.Net Teknolojisi:
Birazda Beyin Jimnastiği:
Uygulama 1:
Uygulama 2:
Uygulama 3:
Uygulama 4:
Uygulama 5:
Uygulama 6:
Uygulama 7:
Uygulama 8:
Uygulama 9:
Uygulama 10:
Uygulama 11:
Uygulama 12:
Uygulama 13:
Uygulama 14:
Uygulama 15:
Uygulama 16:
Uygulama 17:
Uygulama 18:
Uygulama 19:
Uygulama 20:
Uygulama 21:
Uygulama 23:
Uygulama 24:
Uygulama 25:
Uygulama 28:
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
delphi_7

delphi_7

Ratings: (0)|Views: 107 |Likes:
Published by Adnan Bağcı

More info:

Published by: Adnan Bağcı on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 26 to 98 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 367 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 393 to 648 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 674 to 1159 are not shown in this preview.