Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bakalárska práca_2012

Bakalárska práca_2012

Ratings: (0)|Views: 1,319 |Likes:
Published by Jozef Peter Liday

More info:

Published by: Jozef Peter Liday on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

 
 
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V
TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
 
ŠTÁT A
ROAJALIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
 
Študijný program:
 
 právo
 
Školiace pracovisko
: K
atedra teórie práva
 
Študijný odbor:
 
6835 právo
 
Vedúci práce:
 
JUDr. Daniel Krošlák, PhD.,
LL.M.
Trnava 2012Jozef Liday
 
2
Moje poďakovanie patrí
 
JUDr. Danielovi Krošlákovi, PhD., LL.M. za konzultácie avedenie pri vypracovaní bakalárskej práce.
 
 
3
Abstrakt
V te
 jto práci sa venujem roajalizmu. Definujem základné pojmy ako roajalizmus,
monarchizmus, rojalista, monarchista a
odlišnosti medzi nimi. Objasňujem čo roajalizmus
predstavoval v minulosti a
čo predstavuje dnes. Zaoberám sa monarchiou, jej históriou,hlavnými charakteristikami, úlohou náboţenstva v
monarchii a
iným reáliám monarchie
.S
 pomínam aj francúzsky
antirevolu
čný tradicionalizmus zo zameraním na dielo
jeho
najvýznamnejšieho predstaviteľa
Josepha de Maistreho. Kriticky pristupujem demokracii s pomocou
 poľského filozofa
 
Ryszarda Legutka, prezentujem pohľad
 
stredovekého
filozofa
Tomáša Akvinského na najlepšiu formu vlády
. V poslednej kapitoles pomocou
rakúskeho aristokrata
Erika von Kuehnelt-
Leddihna porovnávam monarchiu
s demokraciou.
kľúčové slová:
monarchia, monarchizmus, roajalizmus, tradicionalizmus,
 prozreteľnosť
,
 boţské práva kráľov
,
ošklivosť
demokracie,
 politická filozofia, Ryszard Legutko, Erik von
Kuehnelt-Leddihn, Tom
áš Akvinský, Joseph de Maistre
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->