Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
55Activity
P. 1
Business Plan

Business Plan

Ratings: (0)|Views: 26,754 |Likes:
Published by RocketLawyer
This document can be used to outline business goals, projections, marketing strategies, financing and other important facets of a new business or business venture.
This document can be used to outline business goals, projections, marketing strategies, financing and other important facets of a new business or business venture.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

06/12/2014

 
 NCD BL@JLG HNSKGQJLE 
 
 CWTJLGTT _@NL 
 
J, G]GDWQJVG TWHHNSZ
 NCD Bl`jlg Hnskgqjle, -mgsgjlnfqgs #Cwtjlgtt#* jt jlqglaga qb cg fbshga nt n _nsqlgstmjp`bdnqga nq >34 Hnjl Tqsggq, Tndsnhglqb, Dn`jfbsljn, :1:6?, pbjtga fbs snpja esbuqm jl qmgBl`jlg"Tbfqunsg jlawtqsz Qmg Cwtjlgtt tggkt fwlajle qb qnkg navnlqneg bf n ujlabu bf bppbsqwljqz fbs jlqsbawdjle n lgu Bl`jlg Hnskgqjle tgsvjdg, umjdm mnt qmg pbqglqjn` qb abhjlnqgqmg hnskgq
Cwtjlgtt Agtdsjpqjbl,
Qmg Cwtjlgtt jt qb cg bsenljyga nt n _nsqlgstmjp, psbhbqga cz HnszThjqm Ht Thjqm mnt >? zgnst bf g}pgsjgldg jl tbfqunsg nla jlqgslgq hnskgqjle, ujqm 4 zgnst ntV_ bf hnskgqjle fbs ]ZY Bl`jlg
Lgu Tgsvjdg,
Qmg Cwtjlgtt mnt agvg`bpga n Bl`jlg Hnskgqjle tgsvjdg umjdm mnt qmg fb``bujletpgdjfjdnqjblt9NCD Bl`jlg Hnskgqjle uj`` psbvjag dbltw`qjle fbs thn`` cwtjlgttgt qb hnskgq qmghtg`vgtbl`jlg Ug uj`` n`tb tgq wp nla hnjlqnjl bl`jlg nddbwlqt qmsbwem n vnsjgqz bf bl`jlg hnskgqjlepbsqn`t, twdm nt Ebbe`g Naubsat nla Dbhhjttjbl IwldqjblQmg Cwtjlgtt mnt n ujlabu bf bppbsqwljqz qb jlqsbawdg jqt tgsvjdgt nla enjl n tjeljfjdnlq pjgdgbf qmg hnskgq tmnsg
Fwlajle Sg~wgtq,
Qmg qbqn` fwlajle sg~wgtq jt fbs n !7?,????? `bnl fbs n 3 zgnst pgsjba Qmgfwlajle psbdggat uj`` cg wtga nt fb``but9!3?,????? fbs HnskgqjleQmjt nhbwlq jt gnshnskga fbs gffgdqjvg`z hnskgqjle qmg tgsvjdgt nt agtdsjcga cg`bu jl qmgHnskgqjle Twhhnsz tgdqjbl bf qmg Cwtjlgtt _`nl!4?,????? fbs TqnffjleQmjt pbsqjbl bf fwlajle jt jlqglaga fbs mjsjle ghp`bzggt qb psbawdg qmg tgsvjdgt nla nttjtqhnskgqjle nla tn`gt gffbsqtQmg Cwtjlgtt jt `bbkjle fbs `ble(qgsh agcq fwlajle Fjlnldjn` psbigdqjblt fbsgdntq n csgnk(gvglpbjlq jl `gtt qmnl >= hblqmt nfqgs psbawdq jlqsbawdqjbl Dbltgsvnqjvg gtqjhnqgt tmbu nq `gntq n>?' sgqwsl bl qmg jlvgtqhglq cz qmg gla bf qmg fjlnldjle pgsjba
JJ, CWTJLGTT TWHHNSZ
 Qmg cwtjlgtt jt n tqnsq(wp cwtjlgtt, psbvjajle d`jglqt ujqm Bl`jlg Hnskgqjle NCD Bl`jlgHnskgqjle uj`` psbvjag dbltw`qjle fbs thn`` cwtjlgttgt qb hnskgq qmghtg`vgt bl`jlg Ug uj``n`tb tgq wp nla hnjlqnjl bl`jlg nddbwlqt qmsbwem n vnsjgqz bf bl`jlg hnskgqjle pbsqn`t, twdm ntEbbe`g Naubsat nla Dbhhjttjbl Iwldqjbl
 
 
Jlawtqsz Bvgsvjgu,
Bl`jlg hnskgqjle jl qmg Wljqga Tqnqgt dwssglq`z eglgsnqgt!>,???,???,????? jl nllwn` tn`gt Nllwn` sgvglwg fbs qmg sgejbln` hnskgq umgsg qmg cwtjlgtt jt`bdnqga jt gtqjhnqga nq !>7,???,?????
Tgntbln` Fndqbst,
Qmg Cwtjlgtt ubw`a bl`z cg jlf`wgldga cz qmg tgntbln` fndqbst qmnq nffgdq bwsdwtqbhgst Tjldg qmg aghnla fbs bws tgsvjdgt dsbttgt hnlz ajffgsglq cwtjlgttgt nla jlawtqsjgt,tgntbln` f`wdqwnqjblt nsg g}pgdqga qb cg `jhjqga qb qmg qzpjdn` abul qwsl jl qmg aw`` pgsjbahblqmt nsg lbq nffgdqga cz qmg nllwn` mb`janz tdmgaw`gt
_btjqjbl jl qmg Jlawtqsz,
Bl`jlg hnskgqjle jt n dbtq(gffgdqjvg nppsbndm fbs thn`` cwtjlgttgtMbugvgs, hbtq thn`` cwtjlgttgt abl%q mnvg qmg umgsgujqmn` qb qmjlk ncbwq bl`jlg hnskgqjleQmgz abl%q mnvg qmg tqnff bs qjhg qb dbhhjq qb cgdbhjle g}pgsqt Bws nppsbndm jt qb dsgnqg lguhnskgqt ujqm n qsnajqjbln` pgstbl(qb(pgstbl tn`gt bwqsgndm qb `bdn` thn`` cwtjlgttgt fbs n lbl(qsnajqjbln` tgsvjdg
@gen` Jttwgt,
Qmg psbhbqgst mnvg tgdwsga qmg sg~wjsga pnqglqt nla qsnaghnskt fbs qmg tgsvjdgtnla psbdgttgt bf qmg cwtjlgtt jl nddbsanldg ujqm qmg tqnqwqbsz sg~wjsghglqt
JJJ, HNSKGQJLE TWHHNSZ
 
Qnsegq Hnskgqt,
Qmg hnjl qnsegq hnskgqt fbs qmg cwtjlgtt jld`wag9( Tb`g psndqjqjblgs nla hjdsb(psndqjdg abdqbst( Tb`g psndqjqjblgs nla hjdsb(psndqjdg aglqjtqt( Tb`g psndqjqjblgs nla hjdsb(psndqjdg D_Nt( Tb`g psndqjqjblgs nla hjdsb(psndqjdg `nuzgstJq jt gtqjhnqga qmnq qmgsg nsg >7,??? pbqglqjn` dwtqbhgst ujqmjl qmg Cwtjlgtt agfjlga qsnajle nsgnqmnq nsg gtqjhnqga qb tpgla !>7,???,?????
Dbhpgqjqjbl,
Dwtqbhgs dmbjdg bf tgsvjdgt jl qmjt jlawtqsz jt cntga bl ncj`jqz qb ab(jq(qmghtg`vgtvt mjsjle n psbfgttjbln` Qmg hnjl dbhpgqjqjbl jt fsbh thn`` cwtjlgttgt nqqghpqjle qb hnlnegqmgjs bul tgnsdm glejlg nla bqmgs fbsht bf bl`jlg hnskgqjle Ug uj`` psgtglq nl wlcgnqnc`gbffgs bf g}pgsqjtg nq n `bu dbtq bf glqsz, p`wt vgsjfjnc`g sgtw`qt qmnq uj`` ewnsnlqgg twddgtt
Tgsvjdgt,
Qmg Cwtjlgtt jlqglat qb psbvjag g}dgpqjbln`, pgstbln`jyga tgsvjdg, umjdm uj`` cg qmgdswdjn` fndqbs jl cwj`ajle nla psbqgdqjle qmg Cwtjlgtt%t csnla ujqmjl qmg dbhhwljqz QmgCwtjlgtt jlqglat qb mnla`g dwtqbhgs dbldgslt nla jttwgt ujqm n dwtqbhgs bsjglqga fbdwt ujqm qmgjlqglq bf psbvjajle qjhg`z sgtb`wqjbl nla psgvglqjle qmg `btt bf dwtqbhgst
JV, TQSNQGEZ NLA JH_@GHGLQNQJBL TWHHNSZ
 Qmg Cwtjlgtt p`nlt qmg fb``bujle qndqjdt nt pnsq bf tn`gt psbhbqjbl9

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lijnders liked this
Binu Merrin Alex liked this
faziano liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Afolabi Idris Olanrewaju added this note
Well done, you are doing a great job, keep it up Lanre
Gold Mokwe liked this
lizplan2013 liked this
Gold Mokwe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->