Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Kajian Tindakan Matematik

Contoh Kajian Tindakan Matematik

Ratings:
(0)
|Views: 372|Likes:
Published by enzoliklau

More info:

Published by: enzoliklau on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

 
1
 
BODMAS – Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Pelbagai Jenis SoalanMelibatkan Gabungan Operasi Melalui Kepelbagaian AktivitiNorhafizan binti Abdul WahabSekolah Menengah Kebangsaan Kulim
 
09000 Kulim,Kedah Darul Aman.
 
ABSTRAK
 
Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran menyelesaikanpelbagai jenis soalan yang melibatkan gabungan operasi melalui pendekatankepelbagaian aktiviti di kalangan murid-murid Tingkatan 2. Terdapat ramai muridyang tidak dapat menguasai konsep gabungan operasi. dimana masalah mulaitimbul apabila soalan yang diberikan melibatkan gabungan beberapa operasisecara serentak. Saya memfokuskan kajian ini kepada kemahiran gabunganoperasi, dan memilih 20 orang murid Tingkatan 2 sebagai kumpulan sasaran.
 
Tinjauan awal telah dilakukan dengan menganalisis markah Ujian Formatif 1,temubual dengan murid-murid, pemerhatian jawapan dalam buku latihan dankeputusan Ujian Pra. Daripada analisis markah Ujian Formatif 1, lebih 45% muridmendapat gred C dan ke bawah. Melalui temubual, didapati kebanyakandaripada mereka memahami maksud BODMAS, tetapi mereka memberitahumereka tidak tahu untuk mengaplikasikannya dalam soalan dan ini amat jelasdiperhatikan melalui cara mereka menjawab soalan di dalam buku latihan.Keputusan Ujian Pra yang diperolehi oleh murid amat tidak memuaskan keranahampir separuh daripada 20 murid mendapat markah 10 ke bawah iaitusebanyak 45.0%.
 
Aktiviti-aktiviti intervensi yang dijalankan adalah Cuba Tunjuk Anda Punya!!,Maths Box dan Bingo Maths. Ketiga-tiga aktiviti memfokuskan kemahiran yangsama iaitu menyelesaikan soalan gabungan operasi secara serentak tetapisetiap aktiviti mempunyai tahap kesukaran soalan yang berbeza, bermula dariaras mudah, sederhana dan sukar. Setiap aktiviti adalah berkesinambunganuntuk menguji kemahiran pelajar dalam gabungan operasi.Perbandingan keputusan sebelum aktiviti dijalankan dengan selepas aktivitidijalankan amat memberangsangkan. Perbezaan skor antara Ujian Pra dan UjianPasca yang amat ketara bagi semua murid membuktikan tahap penguasaanmurid dalam gabungan operasi melalui kepelbagaian aktiviti. Murid-muriddidapati lebih berani untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Inibermakna tindakan inovatif yang diambil dalam kajian tindakan ini adalah tepatdan berkesan.Walaupun pelbagai halangan dihadapi sepanjang melaksanakan kajian ini, sayaberasa cukup berpuas hati apabila melihat murid yang paling rendahpencapaiannya dalam kajian ini turut melibatkan diri dan menyatakan ‘seronok’untuk menjawab soalan secara tidak langsung. Oleh itu, saya mendapatisesetengah murid memerlukan pendekatan yang berbeza dalam mempelajarisesuatu kemahiran yang hendak diterapkan dalam pembelajaran.
 
2
 
1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU
Tanggal 01 Januari 2009, saya telah bertukar dari SMJK Krian, Parit Buntar,Perak ke SMK Kulim, Kedah. Perasaan gembira menyelubungi saya keranaumum mengetahui SMK Kulim adalah antara sekolah elit yang terdapat di negeriKedah ini. Jadi, berkemungkinan tinggi, saya tidak akan berdepan denganmasalah yang besar dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) kerana murid disini terdiri daripada murid yang mendapat 4A 1B semasa peperiksaan UPSR.Di sini, saya telah diberi tanggungjawab untuk mengajar Matematik Tingkatan 2sebanyak 4 kelas iaitu Tingkatan 2A, 2B, 2C dan 2F. Kesemua murid Tingkatan2 ini telah pun mempelajari topik pertama iaitu ‘Directed Numbers’ pada awaltahun ini. Namun, setelah topik ini tamat dipelajari, masih terdapat ramai muridyang tidak dapat menguasai konsep gabungan operasi. Mereka hanya mahiruntuk menjawab soalan jika terdapat satu operasi yang sama dalam satu soalandengan tepat. Tetapi masalah mulai timbul apabila soalan yang diberikanmelibatkan gabungan beberapa operasi secara serentak. Ini dapat diperhatikanmelalui pemerhatian cara mereka menjawab latihan dalam buku latihan mereka.Hal ini lebih membimbangkan apabila didapati kebanyakan murid tidak tahulangsung untuk menjawab soalan yang melibatkan gabungan operasi dalamUjian Formatif 1 yang dilaksanakan pada bulan Mac baru-baru ini. Daripadakeseluruhan murid yang diajar oleh saya, hampir separuh dari murid inimendapat markah di bawah 60% semasa Ujian Formatif yang melibatkan soalandari Topik 1 dan 2 sahaja.Hasil dari tinjauan awal inilah, saya mula memikirkan idea cara untukmemahirkan semua murid dalam menjawab soalan gabungan operasi ini.Kreativiti dalam P&P amat diperlukan untuk menarik minat segelintir murid iniagar mereka tidak ketinggalan berbanding murid lain. Medium Bahasa Inggeristidak memberikan kekangan yang besar kepada mereka, cuma masalahkemahiran sahaja yang mengganggu tumpuan mereka untuk menjawab denganlebih tepat.
 
3
 
2.0 FOKUS KAJIAN
Kajian yang telah dilakukan ini berfokuskan kepada kemahiran menjawabdengan tepat bagi pelbagai jenis soalan yang melibatkan gabungan operasiseperti penambahan,
+
, penolakan,
-
, pendaraban,
×
, dan pembahagian,
÷
,serentak dalam setiap soalan. Kemahiran yang telah dikaji meliputi jenis soalanseperti berikut:a) Soalan jenis ‘directed numbers’b) Soalan jenis ‘fraction’c) Soalan jenis ‘decimal numbers’d) Soalan jenis ‘squares’Dengan membantu murid menguasai kemahiran ini, diharapkan para murid dapatmenjawab soalan-soalan ujian atau peperiksaan yang akan datang dengan lebihtepat. Ini boleh membantu mereka untuk mendapatkan markah penuh bagi setiapsoalan struktur yang memerlukan mereka menunjukkan jalan pengiraan.
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian ini dijalankan, adalah diharapkan murid akan mencapai objektifberikut:
Objektif Umum :
 Meningkatkan kefahaman dan kemahiran semua murid dalam menjawabpelbagai jenis soalan yang melibatkan gabungan operasi iaitu
+
,
-
,
×
dan
÷
 secara serentak.
Objektif Khusus :
1. Memastikan semua murid mahir menjawab pelbagai jenis soalan gabunganoperasi menggunakan BODMAS pada aras mudah dengan tepat.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
shafiqazli liked this
Aili Chen liked this
Aili Chen liked this
Aili Chen liked this
Aili Chen liked this
Aili Chen liked this
Aili Chen liked this
khyree liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->