Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ujian1 2012 KHB Ting 2 KT

Ujian1 2012 KHB Ting 2 KT

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:
Published by Ahmad Zaidi
Tolong hantar koleksi awak pulak
Tolong hantar koleksi awak pulak

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ahmad Zaidi on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2012

pdf

text

original

 
Ujian 1, KHB T2 2012
11.
 
Keratan batang dicelupkan ke dalamserbuk hormon pengakaran sebelumdisemaikan. Apakah tujuannya?
A
Untuk mempercepatkanpertumbuhan bunga.
B
Untuk mempercepatkan kadarserapan air oleh akar.
C
Untuk mempercepatkantumbesaran batang.
D
Untuk mempercepatkanpengakaran.2.
 
Pasir sungai adalah salah satu bahandalam campuran medium semaian.Apakah fungsi pasir sungai?
A
Menggalakkan pertumbuhan akar.
B
Menakung air.
C
Membantu pengaliran air danudara.
D
Membekal nutrien.3.
 
Apakah yang perlu dilakukan untuk menyegarkan anak benih yang diubah?
A
Letak di bawah cuaca panas.
B
Siram dengan air.
C
Menggembur.
D
Membaja4.
 
Kegiatan yang ditunjukkan dalamrajah 10, mempunyai tujuan berikut
kecuali
 A.
 
membantu pengaliran udara.B.
 
menambah nutrien.C.
 
melonggarkan tanah.D.
 
memperbaiki pengaliran air5.
 
Antara berikut, yang manakah adalahciri-ciri yang menunjukkan tumbuhanhiasan memerlukan kerja-kerjapemasuan semula?I Tanah pasu telah padat danmengerasII Tumbuhan hiasan tidak mengeluarkan bungaIII Tumbuhan telah terkeluar daribawah pasuIV Apabila daunnya kelihatankekuningan dan gugurA I dan II sahajaB I dan III sahajaC II dan IV sahajaD III dan IV sahaja
 
6.
 
Setelah pokok membesar, pasu didapati
 
retak. Mengapakah keadaan ini terjadi?A pokok terlalu tinggiB akar terlalu panjangC medium terlalu keringD pertumbuhan akar yang banyak danpadat7.
 
Susun langkah-langkah pemasuansemula tanaman hiasan mengikutsusunan yang betul.I Masukkan beberapa serpihanpecahan pasu ke dalam pasu baruuntuk menutup lubang saliranII Sediakan pasu dan pastikan pasuyang hendak digunakan adalahbersih serta direndamIII Letakkan pokok di tengah-tengahpasu dan tegakkan. Penuhkan pasudengan memasu sehingga 2.5 cmdari permukaan pasu dan tekankanmedium memasu sehingga rataIV Keluarkan tumbuhan dari pasu laindengan cermat dengan mengetuk sekeliling pasu untuk melonggarkan ketulan mediumA I, III, II, IVB I, IV, III, IIC II, I, IV, IIID II, IV, III, I
 
Rajah10
 
Ujian 1, KHB T2 2012
28.
 
Nyatakan bekas pemasuan semula yagpaling biasa digunakanA PasuB Sabut kelapaC Tayar terpakaiD Kotak kayu9.
 
Antara berikut ciri-ciri pemilihan pasuyang sesuaiI Saiz pasuII Pasu yang mempunyai lubangsaliranIII Mudah dibersihkanIV Kemas dan menarik A I,II dan III sahajaB I,III dan IV sahajaC II,III dan IV sahajaD I,II,III dan IV10.
 
Apakah tujuan pemasuan semuladilakukan ?I mendapatkan pokok yang cantik II untuk menukar medium yang padatIII menggantikan pasu yang pecahIV mendapatkan pertumbuhan sekata
 
A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV
 
11.
 
Apakah tujuan lubang pasu ditutup ?A Membenarkan air berlebihan keluarB Menyekatkan pengaliran air keluarC Mengawal pengaliran air keluarD Mengelakkan medium keluar12.
 
Nyatakan kepentingan lubang saliranyang terdapat pada pasu ?A Mengalirkan air siraman yangberlebihan keluarB Menjadi kebiasaan lubang dibuatC Mencantikkan pasuD Kemas dan menarik 13.
 
Mengapakah medium penanamandimasukkan sehingga 2.5 cm dari bibirpasu ketika hendak menanam anak pokok ?A Mengelakkan akar keluarB Menjimatkan medium penanamanC Mengelakkan kekurangan cahayamatahariD Mengelakkan medium terkeluarketika siraman14.
 
Kerja penjagaan yang perlu disegerakanselepas menjalankan pemasuan semulaialahA MemangkasB MengemburC MembajaD Menyiram15.
 
Nisbah medium penanaman 7: 3 : 2adalah terdiri daripada bahan campuranI Tanah loamII Bahan organik III Pasir sungaiIV KomposA I, II dan III sahajaB I, II dan IV sahajaC I, III dan IV sahajaD II, III dan IV sahaja16.
 
Apakah yang perlu dipertimbangkansemasa memilih bekas untuk memasusemula tumbuhan hiasan?I Tahan lasak dan tidak mudah pecahII Mempunyai lubang saliranIII Kemas dan menarik IV Harga yang mahalA I, II, dan III sahajaB I, II, dan IV sahajaC I, III, dan IV sahajaD II, III, dan IV sahaja
 
Ujian 1, KHB T2 2012
317.
 
Apakah tujuan memangkas mediumlama bersama akar sebelum dimasukkanke dalam medium baru ?A Mengelakkan akar berlebihanterkeluar dari pasuB Melonggarkan akar pokok yangpadatC Menyediakan ruang yang lebih didalam pasu bagi medium baruD Memangkas akar lama yangberpenyakit18.
 
Menyiram tumbuhan hiasan selepasdipasu semula adalah bertujuanA Meratakan medium di permukaanpasuB Merendahkan suhu mediumC Mengurangkan renjatan pada akartumbuhanD Melarutkan nutrien dalam medium19.
 
Nyatakan bahan yang paling sesuaiuntuk menutup lubang saliran didasarpasuA Serpihan PasuB BatuC SimenD Tanah20.
 
Apakah nama alat untuk memangkasranting pokok pemasuan semulaA SekateurB ParangC SabitD Tajak 
 
21.
 
Antara berikut yang manakah kutleri?
A
Garpu
B
Senduk 
C
Pengukus
D
Lesung batu22.
 
Apakah yang dimaksudkan denganperancangan menu?A Rancangan masakan untuk semingguB Hidangan kegemaran ahli keluargaC Senarai sajian makanan yangterancangD Makanan yang dihidang secaraperanggu meja23.
 
Antara makanan yang berikut manakahtermasuk dalam hidangansepinggan lengkap?l Rotill Pizzalll Nasi gorenglV Roti canai dan kuah dalA I, II dan IIIB I, III dan IVC II, III dan IVD I, II, III dan IV24.
 
Antara berikut ,yang manakah kegunaankain maslin?A Memerah santanB Mengelap tanganC Menutup makananD Mengesat pinggan mangkuk 25.
 
Antara berikut ialah jenis kain dankegunaannya. Pilih pasangan yangbetul.Jenis kain KegunaanA KainpencuciMengeringkanpingganmangkuk B Kainpengelappingganmangkuk Menutupmakanan yangtelah di masak C KainketuharMengalihkanmakanan panasdari dapurD KainmaslinMengelap danmengeringkantangan

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->