Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EDU 3106

EDU 3106

Ratings:
(0)
|Views: 1,138|Likes:
Published by Lin Fiqa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Lin Fiqa on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
BUDAYA DAN PEMBELAJARAN EDU 3106
1.0 PENGENALAN
Pendidikan adalah satu proses di mana seseorang memperoleh banyak faedahsosial seperti pekerjaan, gaji yang mencukupi dan kemungkinan, kuasa politik.Walau bagaimanapun semasa penjajahan British di negara kita, tidak semua pelajarmempunyai peluang bersekolah kerana pada masa itu sekolah dibahagikanmengikut kumpulan etnik, kelas sosial, kurikulum dan penempatan. Ketidaksamaandalam pendidikan bermaksud sekatan hak seseorang untuk mengembangkanpotensinya.Menurut Noriati A. Rashid Et. Al. (2011), ketaksamaan peluang pendidikanmerupakan salah satu isu yang hangat diperkatakan dan telah banyak merangsangpara pengkaji untuk membuat kajian tentang kesan sekolah, implak statussosioekonomi terhadap pencapaian dan ketaksamaan ras serta etnik dalampencapaian akademik.Konsep diskriminasi atau ketaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan,pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadapanggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yangberpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakanindividu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi (sistem feudal). Rakyat bawahan ataumarhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima sistem pendidikanyang berbeza. Konsep ini diteruskan lagi pada zaman penjajah. Golongan pembesarmewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terusketinggalan.
 
 
2
 
BUDAYA DAN PEMBELAJARAN EDU 3106
2.0 ISU-ISU BERKAITAN KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA
2.1 Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan Murid Orang AsliMasyarakat orang Asli merupakan komuniti kecil di Malaysia dan merupakanpenduduk peribumi negara ini. Orang Asli merupakan masyarakat yangmempunya beberapa suku kaum yang berbeza-beza dan kebanyakanmereka tinggal di dalam atau di pinggir hutan.Menurut Noriati A. Rashid Et. Al. (2011), pencapaian masyarakat orangAsli dalam pendidikan amatlah rendah berbanding kelompok etnik yang lain diMalaysia. Majoriti orang Asli masih terpinggir dalam arus pendidikan keranainfrastruktur dan prasarana yang kurang lengkap di kawasan tempat tinggalmereka. Kemudahan seperti bekalan elektrik, air bersih dan jalan masih tidakdiadakan. Di sekolah pula bekalan elektrik tidak mencukupi, prasarana sepertikipas, bilik darjah yang selesa dan kondusif idak dapat dinikmati sepenuhnyaoleh masyarakat ini.Di samping itu, golongan orang Asli yang berprestasi tinggi amatkurang dalam kalangan mereka kerana tiada sifat persaingan yang sihatdalam aspek kemajuan pendidikan dalam masyarakat orang Asli. Mereka juga agak ketinggalan dalam bidang akademik mereka yang rendah. MenurutJHEOA (1998), minat belajar dalam kalangan orang Asli masih berada padatahap rendah, di mana kadar keciciran yang dicatatkan pada tahun 1998adalah tinggi iaitu 45% dan kadar buta huruf 49.2% (kadar nasional 6.4%).Golongan buta huruf juga bertambah.
 
 
3
 
BUDAYA DAN PEMBELAJARAN EDU 3106
Ciri-ciri masyarakat orang Asli yang berperwatakan rendah diri, malu,pasif, tidak suka dipaksa untuk melakukan sesuatu, sensitif, suka kebebasanbergerak, suka melakukan aktiviti fizikal, tidak suka bersaing secara individudan suka bekerja dalam kumpulan merupakan sebab kurangnya minat belajardalam kalangan masyarakat ini.2.2 Isu Sekatan BudayaSekatan budaya bermaksud sekatan peluang ke atas segolongan masyarakatdisebabkan faktor-faktor seperti kemiskinan, etnik dan lain-lain. Konsep iniamat popular semasa tahun 60-an di Amerika Syarikat di mana kanak-kanakberkulit hitam
(African American)
atau taraf sosio-ekonomi yang rendahdipinggirkan haknya. Dalam konteks Malaysia, sebelum kemerdekaan, pelajarkawasan terpencil atau luar bandar itu dianggap sebagai tersekat hak merekauntuk mendapatkan kemudahan pendidikan yang asas berbanding denganpelajar bandar.Sekatan budaya juga merujuk kepada pelajar yang mempunyaipencapaian yang rendah di sekolah kerana latar belakang keluarga. Isitilah ini juga digunakan untuk bermaksud
“culturally disadvantage” 
kerana dipercayaibahawa masalah utama ialah kekurangan relatif antara pengalaman rumahdengan corak budaya yang diperlukan untuk pembelajaran di sekolah.Contohnya, di kebanyakan kawasan luar bandar di Malaysia, pendapatankeluarga dan pendidikan ibu bapa adalah rendah. Tambahan pula, tumpuandiberi kepada tugas-tugas mengerjakan kebun.

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ranjini Valauthan liked this
arinzam liked this
nezms liked this
Syen Fung liked this
Nyit Chew liked this
Nyit Chew liked this
lingqq92 liked this
Ferraleny Doline liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->