Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Porqué El M19 y El EPL

Porqué El M19 y El EPL

Ratings: (0)|Views: 144 |Likes:
Published by Orlando Parra
Conclusiones de "Porque el m-19 y porque el epl?: Bases historicas para comprender mas de las primeras experiencias modernas buscando el tramite pacifico de nuestros conflictos políticos" a partir de la Tesis para Licenciarme en Ciencias Sociales (disponible impresa en http://ow.ly/aDlmD)
Conclusiones de "Porque el m-19 y porque el epl?: Bases historicas para comprender mas de las primeras experiencias modernas buscando el tramite pacifico de nuestros conflictos políticos" a partir de la Tesis para Licenciarme en Ciencias Sociales (disponible impresa en http://ow.ly/aDlmD)

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Orlando Parra on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/01/2013

 
O` ^@T+++O` ^`t ka cu hàemo
O` Cz~cymckem` eak co G'0= } co C^O
+
±^AYPSC CO G'0= ] CO C+^+O+ 1
@
eo`y`emõk
 @obskau au|ck|auau eycck psc |ala oa u`imla } ~ay u`icy uaiyc co ~aypsí ycbycu`yak ` o``e|mxml`l ~aoç|me` emxmo cu|`u lau `bys~`emakcu }` cu|à lmeja/ ]` cu|à cueym|a/ ]` cu|à ~siome`la+ Psc |ala oa psc uc cueymi` uaiyc cu|c |cg` cu ¦\`s|aoõbmea¶+++Ka uc eagaoo`g`yoau/ um mosuau a labgà|meau+++Mosuau ~aypsc aoxml`k psc km umpsmcy` oau ~ya|`bakmu|`ulc cuau gagck|au jmu|õymeau/ |mckck )o` g`}ay aidc|mxml`l) uaiyc |al` o` jmu|aym`/ uaiycoa useclmla+
 Oa es`o kske` uc u`ic eag~oc|`gck|c+
*+++- ] labgà|meau ~aypsc `ðay`kla)o`u xcyl`lcu ycxco`l`u)/ eycck psc oa ~siome`la `k|cu/ lsy`k|c } ycemík |cygmk`lau oau ~yaecua cu cu` )xcyl`l)+Iscka/ ` oa gcday uak `gi`u eau`u4Labgà|meau Mosuau+ ^cya ck co cueym|a psc lcda ck o` Imioma|ce` lc o` S\^/ } psc lcu~síu lc ycco`iay`yoa/|y`|`yí eak o` `}sl` lmxmk`/ lc ~siome`y+++jc ~yc|cklmla us~cy`y ~`y|c lc cu` mosumõk+±Eõga14 Mo`kla/ ayb`kmt`kla/ cu|yse|sy`kla sk` ckaygc e`k|ml`l lc l`|au/laesgck|au/ mkhayg`emakcu/ lc cxck|au psc cy`k h`k|`ug`bõymeau } ~aea eo`yau ck 0==>'=0/ } `oyclclay lc oau es`ocu ka `~`ycemcyak jm~õ|cumu/ umka ¦~ya|a'|cayç`u¶/ eaga o` lco )Cg~`|c Gmom|`y Kcb`|mxa)+++~cya psc eak cu`u mkhayg`emakcu hy`bgck|`yç`u/ `~`ycemlauck cu|au ôo|mgau ucmu `ðau/ kau ~cygm|c ycx`os`yo`u+ \`gimík jc isue`la `}sl`y ` us~cy`y co labg`|muga/ ~aypsc kske` jc eycçla ck )xcyl`lcu ycxco`l`u)/ kske` eycç/ kmeyca ck umu|cg`u |cõymeau } j`u|` ~yalse|mxau/ mg~cyceclcyau/ e`um psc eak ~cyhceemõklmaumhme`l`/ } ~ay cooa ua} eakuemck|c lc psc lck|ya lc `obskau `ðau/ |`o xct/ |ala cu|ccueym|a uc ycx`osc+ Gcday+ Ucyç` oa gcday psc ~slmcy` ~`u`y ~`y` psc kau eakaemíy`gaugàu+
Ayo`kla ^`yy`
0
 
O` ^@T+++O` ^`t ka cu hàemo
O` Cz~cymckem` eak co G'0= } co C^O
+
 ^ay `jay`/ oa psc umbsc cu sk` cu~cemc/ umcg~yc mkeakeosu`/ eaga co |cz|a/ lc ¦Cku`}a' Ycusgck'Eakeosumak`
 Oau ayçbckcu
 O`u bscyymoo`u eaoagim`k`u j`k k`emla eaga hayg` lc ycu~aklcy ` oau ~yaecuau lc czeosumõkpsc kscu|yau umu|cg`u uaema'eso|sy`ocu j`k lcu`yyaoo`la+ Ck |`o e`ua/ ` o` czeosumõk lco umu|cg` ~aoç|mea/ eaomb`la eak o` eyc`emõk lc sk` eso|sy` yc~ycumx` ycbckcy`l` ~ay usecumx`u hayg`u lcycbçgckcu } lc baimcykau `s|aym|`ymau+ Cu ck cu|c cueck`yma ck co es`o `~`ycecyàk } uc eakuaoml`yàk co ^`y|mla Eagskmu|` Eaoagim`ka G`yzmu|` Ockmkmu|` a ^+E+E+ G+O+ es}` cz~ycumõk ~aoç|mea'gmom|`y cu co Cdíyem|a ^a~so`y lc Omicy`emõk a C+^+O+ / } co Gaxmgmck|a 0= lc @iymo+ ^cya co ^+E+E+ GO'C^O
 
cu sk` `bys~`emõkmkusybck|c psc lculc usu ayçbckcu/ ~aucc sk`u xmumakcu mlcaoõbme`u }/ ~ay cklc/ sk`u hayg`u lc`e|s`emõk |a|`ogck|c lmhcyck|cu ` o`u lco G'0= + Gmck|y`u co ^+E+E+ G+O+ cu ska lc oau bys~aue`y`e|cymt`lau ~ay usu ~aumemakcu y`lme`ocu g`amu|`u/ um imck/ ck yag~mgmck|a eak co galcoa uaxmí|mea/ umbsmcyak umckla labgà|meau j`u|` usu ôo|mgau `ðau6 co G'0= / ~ay co eak|y`yma cu co  bys~a psc/ lchmkm|mx`gck|c/ g`ye`yà |ala sk yag~mgmck|a/ sk psmciyc eak o` |y`lmemak`o mtpsmcyl` } o` bscyymoo` eaoagim`k` } j`u|` o`|mka`gcyme`k` lculc us myys~emõk ck 0=2<+ I`u|cyceayl`y usu eakec~emakcu syi`k`u } oscba/ o` `g~om|sl ~aoç|me` } gmom|`y eakpsc ckhyck|`yàk co e`g~a/ `lcgàu lc psc us õyim|` mk|cyk`emak`o lc mkhosckem` yceç~yae`/ cy` eo`y`gck|c e`ymicð` } o`|mka`gcyme`k`+ E`y`e|cyçu|me`u cu|`u psc `o mbs`o psc ck co ^+E+E+ ' G+O+ *C^O- |`gimík ucckeak|y`y`k ck us ¦mg`bmk`yma¶ j`u|` co gagck|a lc j`ecy lcd`emõk lc o`u `yg`u+ ^`y|mckla lc yceakaecy cu|au ayçbckcu |`k lmuçgmocu/ uc ~sclc ck|cklcy psc usu ~yaecuau uc ~sclck eake`|ck`y/ cu~cem`ogck|c lculc o` |ycbs` lsy`k|c co baimcyka Ic|`keasy/ ~cya uaklmhcyck|cu+ J`emckla sk ~`y`ocoa lc cz~cymckem`u/ umckla o` jmu|aym` lc o`u H@YE/ lmhcyck|c ` o`lco COK/ ` ~cu`y lc usu ~yahsklau `ecye`gmck|au lculc 0==0/ usu ~yaecuau uc ~ycusgcklmhcyck|cu+ Ck oau 8>"u } oau 2>"u cu|au bys~au uc `~a}`yak ck h`e|aycu eaga o` |y`lmemõk bscyymoocy`/ o`lcgaey`em` ycu|ymkbml` lc o` psc j`io`gau/ o` eso|sy` lc o` mk'|aocy`kem`/ o` |y`lmemak`o lcimoml`l lc kscu|ya cu|`la cz~ycu`l` ck lmxcyu`u hayg`u6 ~`y` g`k|ckcyuc/ ` ~cu`y lc usuycxcucu psc cu|sxmcyak ` ~sk|a lc j`ecyoau lcu`~`ycecy/ ~cya o`u es`ocu us~cy`k `~a}`l`u cko` `g~om`emõk lc o` yc~ycuk lco baimcyka \syi`} co es`o }` cg~ct`i` ` lcka|`cu~cem`ogck|c lculc co czm|aua ^`ya Eçxmea K`emak`o lc 0=22/ eaga o` lcimoml`l lco cu|`la hyck|c ` es`opsmcy h`e|ay/ uc ~yc|cklç` )eag~cku`y) eak `e|m|slcu `s|aym|`ym`u } ka lc `~cy|sy`lc cu~`emau lcgaeyà|me`u } lc oau h`e|aycu uaem`ocu psc eak cooa uc yco`emak`k/ ~cya psc ` usxct/ lculc cuc gmuga ~cyçala/ oau eagmckt` ` yco`emak`y lc sk` hayg` lmhsu` } ~aea eo`y` ~ay oau g`|mecu psc `usgmyç` ck o` líe`l` umbsmck|c/ eak o` kscx` g`hm` eae`mkcy`+ @o eagckt`y oau `ðau :>"u ck `giau bys~au uc ~yalseck ys~|sy`u eak usu ~`u`lau+ Co eakbycua lco ^+E+E+ GO'C^O ck 0=:> g`ye` co yag~mgmck|a eak co g`amuga/ oa es`o oackhyck|` ` sk yc~o`k|c`gmck|a lc us eakec~emõk |àe|me`/ gàu psc cu|y`|íbme`/ psc us~cy`klacuc eo`klcu|mkmuga gmom|`ymu|` ysy`o lc usu ~ymgcyau `ðau eagckt`yà sk ~yaecua lc xmkeso`emõk
Ayo`kla ^`yy`
9
 
O` ^@T+++O` ^`t ka cu hàemo
O` Cz~cymckem` eak co G'0= } co C^O
+
gàu `g~om` ` o` ¦uaemcl`l emxmo¶ psc lsy`k|c co baimcyka lc Ic|`keasy/ oa oocx`y`k ` yag~cy co cupscgmuga lc o` ¦Isybscuç` gakaoç|me`¶ } ` `ec~|`y o` ~aumimoml`l lc o` kcbaem`emõk hy`bgck|`ym` } lc o` s|momt`emõk lc cu~`emau ~aoç|meau lck|ya lc o` )ocbm|mgml`l isybscu`)+ @lcgàu ` ~`y|my lc cuc eakbycua uc mkmem`yà sk ~`so`|mka ~yaecua lc mklc~cklckem` }lcu~ycklmgmck|a lc us )Iy`ta @yg`la)+ Gmck|y`u psc ck co e`ua lco G'0= cu|` eakuaoml`emõklc sk yag~mgmck|a mk|cyka aymbmk`la lculc j`em` `obskau ucgcu|ycu `|yàu oa umgiaomt` o` \ag`lc o` Cgi`d`l` Lagmkme`k` laklc us lmuesyua uaiyc o` lcgaey`em` ~`u` lc ucy sk cocgck|ag`yzmu|` |àe|mea ` sk eag~akck|c cu|y`|íbmea psc oc ~cygm|c ucy co ~makcya galcyka lck|ya lco` bscyymoo` lc o`u ~ya~scu|`u/ `uç hscy`k lmhsu`u/ lc lmàoaba } ~`t+
 O`u ucgmoo`u lc )oa ~`eçhmea)
 Ja} cu eo`ya psc o` `gkmu|ç` mkmem`o eak Icomu`yma hsc sk `ylml/ sk )Eakcda) ~scu|a/cu~cem`ogck|c/ ~ay co G'0= ` cuc baimcyka+ Cu` `gkmu|ç`/ hsc s|momt`l` ~`y` yceaku|ysmy } hay|`ocecy o` a~cy`|mxml`l gmom|`y/ cu~cem`ogck|c lc cu` ayb`kmt`emõk/ eak o` yces~cy`emõk lcx`omauau es`lyau/ eaku|m|s}íklauc `uç ck co 
 ~ymgcy bao~c ` o` eyclmimoml`l lco ~yaecua lc ~`t 
mkmem`la ck cuau `ðau } psc `ôk ja} ka |cygmk`/ km ~`ycec oa j`yà ` eay|a ~o`ta+ \`o ckhapsclc s|momt`ek lc o` `gkmu|ç`/ *isue`kla czeosumx`gck|c o` u`oml` lc es`lyau gmom|`ycu bscyymoocyau lc o`u eàyecocu-/ uc jmta lck|ya lc o` ~ya~scu|` lc eaku|ysmy cdíyem|au ~a~so`ycu alco ~scioa/ lcu`yyaoo`l` ~ay o` bscyymoo` eaoagim`k` lculc 0=:9 } psc o` g`ye` j`u|` co  ~ycuck|c+ O` |ycbs`/ lculc cu` gmug` õ~|me`/ hsc o` s|momt`emõk |àe|me` ockmkm`ka'g`yzmu|` lc oau cu~`emaulcgaeyà|meau psc co yíbmgck j`iyç` ~`y` o` gmug`+ O` bscyymoo` `~yaxceja cuau cu~`emau ~`y``lpsmymy co cu|`|su lc `e|ay icombcy`k|c/ isue`kla eak cooa sk` `esgso`emõk ~aoç|mea'gmom|`y lc hscyt`u ` |y`xíu lc ~ya~scu|`u |`k `gimx`ock|cu eaga co Lmàoaba K`emak`o/ co es`o ~yc|cklmõj`ecy lc Icomu`yma a|ya )@oocklc)/ eak |al`u o`u mg~ome`emakcu lc lmej` ucgcd`kt`+++a eakcz~ycumakcu ~aoç|me`u |`k
ymcubau`gck|c myycu~aku`iocu
`k|c co by`la lc ymcuba ` psc uc uagc|ç` ` usu gmom|`k|cu } ` usu lmymbck|cu eaga o` Skmõk ^`|ymõ|me` a co Hyck|c ^a~so`y+ \alacooa ckg`ye`la ck sk` xmumõk/ gs} lc o` ~aoç|me` eaoagim`k` ck bckcy`o } ka uaoa lc oaug`yzmu|`u ck ~`y|meso`y/ lc eagimk`y |al`u o`u hayg`u lc osej` ~aumiocu4o`u lcgaeyà|me`u } o`u`yg`l`u/ o`u ocb`ocu } o`u mocb`ocu/ o`u mku|m|semak`ocu } o`u ka+\àe|me`u cu|`u/ eag~ycklml`u } lckskem`l`u eo`y`gck|c/ ~ay oau gmom|`ycu eaoagim`kau/ psmckcu uc ckhyck|`yak ` coo`/ lc sk` g`kcy`
mbs`ogck|c xmaock|` } ~aea eo`y` *+++-
+ Eak cooau/ kske`jsia |ycbs`+ Km o` ~alç` j`icy/ ~scu|a psc umckla co cu|`gck|a gàu lcueakhm`la } gàumkhayg`la/ hsc co ~ymgcya ck l`yuc esck|` lc o` gmug` } ckhyck|`yo`+ ^cya czmu|ck `u~ce|au psc uc j`ec kcecu`yma ycomcx`y/ ~ay cdcg~oa/ o` `bsl` eymumu ceakõgme` ~ay o` psc `|y`xcuõ cuc baimcyka/ oa es`o oc lmhmeso|õ usu cu~`emau lc g`kmaiy` lck|ya lco yíbmgck } lc `iayl`y co ~yaecua lc ~`t+ O` `~`ymemõk eaga h`e|ay lcucu|`imomt`lay ck co ~`çulco k`yea|yàhmea ` ~`y|my lco `ucumk`|a lco Gmkmu|ya lc Dsu|mem`/ Yalymba O`y` Iakmoo`/ uc lcuxmõo` `|ckemõk } o`u ~ymayml`lcu lco baimcyka6 lc o` bscyymoo` ~`ua `o k`yea|yàhmea/ eaga cocgck|agàu lc bscyy` psc lc kcbaem`emõk6
 Co jsklmgmck|a lco ~ya}ce|a gmom|`y lco G'0=
 ~ay 5 a 3 h`e|aycu eyakaoõbme`gck|c eake`|ck`lau40a * O` I`|`oo` lc ]`ysg`ocu-
Ayo`kla ^`yy`
5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->