Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02 - Tema 02: La variació lingüística. Varietats i registres

02 - Tema 02: La variació lingüística. Varietats i registres

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 24,807|Likes:

More info:

Published by: Antoni Teruel i Barberà on Dec 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
TEMA 2
Tema 2
LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA.VARIETATS I REGISTRES
 
TEMA 2
La variació lingüística. Varietats i registres
Í N D E X1. Introducció: lingüística i sociolingüística2. La variació lingüística: tipus
2.1. Classificació de Coseriu: - variació diacrònica- variació sincrònica: - variació diatòpica- variació diastràtica- variació diafàsica2.2. Classificació basada en: - procedència dels usuaris: varietats dialectalso dialectes- context: varietats funcionals o registres
3. Els registres lingüístics:
3.1. Els registres no formals: -registre col·loquial: - registre vulgar - argots3.2. Els registres formals:3.2.1. Registre estàndard: - remarques terminològiques:normativallengua escritallengua literària- definició i diverses teories:BibiloniHaugenFerrando, Nicolàs,Saldanya i Salvador - problemàtica de l’estàndard català:López del CastilloPolanco- l’estàndard oral:Josep LacreuBibiloni3.2.2. Registres especialitzats:
 – 
La llengua als mitjans de comunicació.
 – 
Definició de mitjans de comunicació i el model de llengua enels mitjans de comunicació.
 – 
L’estàndard i els mitjans de comunicació. Oral i escrit.
 – 
L’estàndard adequat als mitjans de comunicació en l’àmbitlingüístic català.
 – 
L’estàndard dels mitjans de comunicació al País Valencià.
 – 
El llenguatge administratiu i jurídic.
 – 
Caracterització del llenguatge administratiu i jurídic català.
 – 
Consideració històrica del llenguatge administratiu i jurídiccatalà.
 – 
El llenguatge de la ciència i de la tècnica.
 – 
Caracterització del llenguatge de la ciència i de la tècnica.
 – 
El llenguatge científic i tècnic en l’àmbit català. 
4. El fenomen de la variació lingüística en el cas català
Normalització lingüística
----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
2
 
TEMA 2
La variació lingüística. Varietats i registres
BIBLIOGRAFIA
BIBILONI, G.,
Llengua estàndard i variació lingüística
, Ed. 3 i 4.Tracta el fenomen de la diversitat interna de les llengües i els processoshistòrics pels quals s’arriba a configurar aquesta diversitat. Ocupa un lloc centralen el llibre la problemàtica de l’estàndard i l’estandardització del català. Entre laingent quantitat de bibliografia sobre la variació lingüística, aquesta publicació ésrelativament recent, està clarament estructurada i defineix d’una manera precisatots els conceptes relatius al tema. Essencial per al desenvolupament dels temessobre variació lingüística.
DUARTE, C.,
Llengua i administració
,
 
Columna.
FERRANDO, A. i altres,
Invitació a la llengua catalana
,
 
Gregal.Antic llibre de COU. És un compendi d’història de la llengua, lingüística,sociolingüística i dialectologia, perfectament estructurat en temes. Aborda elscontinguts amb un nivell científic adequat, malgrat haver estat pensat com allibre de text escolar. Són especialment interessants els temes 9 i 18, que tractenla sociolingüística i la variació lingüística respectivament.
---,
La llengua als mitjans de comunicació
,
 
Universitat de València.
GINER, R., i PELLICER, J.,
T.D.C.
,
 
Teide.
LÓPEZ DEL CASTILLO, L.,
Llengua estàndard i nivells del llenguatge
,
 
Laia.És la formulació teòrica de referència de tots els estudis sobre variaclingüística posteriors que s’han fet al nostre àmbit lingüístic. Va tenir una granincidència en el món de l’ensenyament en un moment en què va ajudar aclarificar el tema dels nivells de llenguatge, llibre que convé citar per pioner, peròque ja ha estat superat per treballs posteriors més actuals.
MARQUET, L.,
El llenguatge científic i tècnic 
,
 
AEIC.
MOLLÀ, T. i altres,
Curs de sociolingüística
, (tres volums),
 
Bromera.Tres volums amb intenció didàctica que tracten amb detall diversos aspectesde sociolingüística. Per a l’elaboració dels temes de variaclingüística ésimprescindible el volum 1, especialment per als temes 2 i 3. Són interessants elstextos que recull d’altres autors i la bibliografia exhaustiva.
PAYRATÓ, L.,
Català col·loquial 
,
 
Col·lecció lingüística catalana.És una descripció exhaustiva de registre col·loquial català. En paraules deBibiloni
, la
 
millor descripció que existeix sobre el tema en llengua catalana
. Ésuna excelent font bibliogràfica per a desenvolupar la meitat del tema 3;tanmateix, n’existeixen bons resums que poden resultar més operatius.
SANCHIS GUARNER, M.,
 Aproximació a la llengua catalana
,
 
Salvat.Com diu el títol, és una història de la llengua catalana distribuïda en tresapartats, que abasta dels orígens al segle XV. S’articula a partir de molts nuclistemàtics referits a diversos aspectes de la nostra història lingüística. Llibreimprescindible en el bagatge de qualsevol filòleg català, però no aprofita, si mésno directament, per a l’elaboració dels temes de la variació lingüística.
SANZ, R., i RUIZ, F.,
Quaderns d’activitats
,
 
Tàndem.Són una sèrie de quadernets que tracten diversos temes lingüístics d’unamanera pràctica, amb activitats i amb intencionalitat didàctica. Per a la variaciólingüística hem de consultar el quadernet número 1. Són interessants els textosque recull i la bibliografia.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->