Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy Trinh Gia Cong Cac Chi Tiet Dang Bac

Quy Trinh Gia Cong Cac Chi Tiet Dang Bac

Ratings:
(0)
|Views: 925|Likes:
Published by mrtrungkien130588

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: mrtrungkien130588 on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
 
1. Đặc điểm kết cấu
 
1.Loaïi baïc trôn khoângcoù gôø 2.Loaïi baïc coù gôø hoaëcmaët bích3.Loaïi baïc coù loã hìnhcoân4.Loaïi baïc coù raõnh5.Loaïi baïc coù loùttheâm lôùp hôïp kimchoáng moøn 6.Loaïi baïc moûng coùxeû raõnh
 
Chức năng của bạc ?
 
 
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
 
2. Yêu cầu kỹ thuật
 
Cấp chính xác
 
Độ nhám
 Chú ý chung
1.
Đảm bảo độ đồng tâm mặt trong
và ngoài2.
Đảm bảo độ vuông góc của mặtđầu với tâm lỗ
 
1. Ñöôøng kính maët ngoaøi chính xaùc 7
10.2. Ñöôøng kính loã ñaït caáp chính xaùc 6,7,83. Ñoä daøy thaành baïc cho pheùp sai leäch 0, 03
0,15 mm.4. Ñoä ñoàng taâm tuøy thuoäc ñieàu kieän laøm vieäc5. Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët ñaàu vaø ñöôøng taâm loã naèm trongkhoaûng 0,1
0, 2mm/100mm baùn kính.
 
+ Vôùi beà maët loã tuøy theo yeâu caàu maø choRa=2, 5
0, 63
m, ñoâi khi Ra =0, 32
m .+ Vôùi beà maët ngoaøi caàn ñaït Ra=2, 5
m .+ Vôùi maët ñaàu :Rz=40
10
m, Ra=2, 5
1, 25
m .
 
 
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
 
3. Vật liệu và phương pháp chế tạo phôi
 
Vật liệu:
 1.Thép2.Gang3.
Hợp kim đồng
 4.
Hợp kim chống ma sát
 5.
Phi kim loại (chất dẻo)
 6.
Gốm (ngấm dầu bôi trơn tốt)
 
Phương pháp chế tạo phôi
 1.
Phôi thanh (đặc hoặc có lỗ)
 2.Phôi cán nóng3.
Phôi đúc
 4.
Ép trong khuôn (chất dẻo)
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trịnh Văn Tuấn liked this
Russia Aloha liked this
tannguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->