Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
El Sistema Social y Cultural en Al Colonia

El Sistema Social y Cultural en Al Colonia

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:

More info:

Published by: Geancarlos Cubas Palacios on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/18/2013

 
MI UDUXMOA ULEDAI T E]IX]RAI MF AI ELILFDA
1& Rmaidwar }f e}ahrl elo~araxdsl hm ia imex}ra&
Uduxmoa Uledai mf ia Elilfda
ILU BIAFELUMU^AÑLIMUILU ERDLIILU MI OMUXDWL MI DFHD@MFA MI FM@RL
 
Xmfïaf ilu omglrmu~rdsdim`dlu&
 
Aeemul a ilu ear`luoáu Do~lrxafxmu&
 
Hmbïaf oafxmfmr ia~}rmwa raedai&
 
Hmbïaf lbmhdmfedaabuli}xa ai rmt hmMu~aña&
 
Hmbïaf lbmhdmfedaabuli}xa a ia D`imudaEaxõidea&
 
Hmbïaf oafxmfmr iadoa`mf elrrmexa hmumr }f b}mf smedfl&
 
Hmbïaf oafxmfmr iadoa`mf elrrmexa hmumr }f b}mferduxdafl&
 
Jdglu hm ilumu~añlimu q}mfaedmrlf mf Aoärdea&
 
Hduerdodfahlu ~lrilu faedhlu mfMu~aña&
 
X}sdmrlf `rafhmu~rl~dmhahmu t aixlufdsmimu e}ix}raimu&
 
Xmfïaf umfxdodmfxl~axrdõxdel ~lr muxauxdmrrau t umfxdhl hm~mrxmfmfedau&
 
Hduerdodfabaf a iludfhï`mfau t fm`rlu&
 
C}m rmejawahl ~lrmi ~ahrm Mu~añlielol ~lr iaUledmhah Dfhï`mfa&
 
Omweia hm }fMu~añli elf }fadfhï`mfa&
 
Elf mi xrafue}rulhmi xdmo~l b}ueabaaemrearum eaha smwoáu ai raf`l hmierdliil&
 
Mf }f u}~}muxl mra}f jlobrm idbrm&
 
Fl ~lhïa umr fdsmfhdhl fdelo~rahl&
 
Fl ~lhïaf umr g}w`ahlu ~lr iaUafxa Dfq}dudedõf&
 
Xmfïaf lbid`aedlfmuhm xrabagl tolfmxardau&
 
Xrabagabaf a caslrhmi muxahl) bagl }fuduxmoa iiaoahlodxa&
 
Xmfïaf ia lbid`aedõfhm ^a`ar do~}muxlua ia elrlfamu~añlia&
 
Mra sduxl elol }faomreafeïa&
 
Xmfda }f sailr hma~rlzdoahaomfxm2>> ~mulu&
 
Mf ai`}flu eaulu imhabaf }fa ejlwa txmfïaf q}m xrabagaredmrxa eafxdhah hmxdmrra&
 
Mra mi uïoblil hmrdq}mwa hm }facaodida ~}hdmfxm&
Uduxmoa Mh}eaxdsl mf ia Elilfda
^RDOMRAU IMXRAU MUX]HDLU OMFLRMU MUX]HDLU OATLRMU
 
Mux}hdl ? Imex}ra tMuerdx}ra hmi eauxmiiafl&
 
Modxdhl ? X}xlr lU}~mrsdulr&
 
I}`ar ? Mue}miaO}fded~ai
 
E}rul a Um`}dr ?Mux}hdluOmflrmu&
 
Mux}hdl ? Iaxïf)J}oafdhahmu t rmxlrdea&
 
Modxdhl ? Gmu}dxau tHlodfdeaflu&
 
I}`ar ? ]fdsmrudhah UafOarelu&
 
Idbrlu ? Ia @raoáxdeaIaxdfa hm Fmbrdga&
 
A}xlrmu ? Edemrõf tJlraedl&
 
E}rul a Um`}dr ? Mux}hdluOatlrmu&
 
Mux}hdl ?Arxm l Cdilulcïa&
 
Modxdhl ? Hlodfdeaflu&
 
I}`ar ? ]fdsmrudhahOatlr hm Uaf Oarelu&
 
E}rul a um`}dr ? Xmlil`ïa
 
I}`ar ? Cae}ixah hmImtmu t Eáflfmu&
 
 
1& Dhmfxdcdea t hmuerdbm ilu ~mrulfagmu ~rdfed~aimu t ume}fhardlu ¼Q}ä jaem mi ~dfxlr ~ara Hdcmrmfedarilu<
 
^rdfed~aimu7
 
Oarxdf hm Iltlia
 ― 
@lbmrfahlr hm Ejdim&
 
Bmaxrdw Eiara Elta
 ― 
^rdfemua hmi ^mr÷&
 
Ume}fhardlu7
 
Mi eimrl *Uaemrhlxmu q}m ilu dbaf a eauar$
 
E}raeau *Rmaimwa dfea7 Caodida hm Bmaxrdw$
 
Caodida hm Oarxdf hm Iltlia t u}u ~ahrm *Rm~rmumfxafxmu hm ia Eiaumaixa$&
 2& Hm ae}mrhl a u} smuxdomfxa) ¼A q}m `r}~lu uledaimu ~mrxmfmemf<
 
Iaxmrai U}~mrdlr Dwq}dmrhl7
 
Smuxdomfxa xmgdha) lrcmbrmrïa lrfaomfxai rm~rmumfxa a ia eiaum baga&
 
Iaxmrai U}~mrdlr Hmrmejl t Emfxrai7
 
Smuxdomfxa uaemrhlxai mf xmiarmu hm `raf sailr t elf }fa a}rmlia q}mrm~rmumfxaf ia eiaum omhda&
 
Iaxmrai Dfcmrdlr Dwq}dmrhl7
 
Smuxdomfxa o}t u}fx}lua) e}bdmrxau hm gltau) ahmoáu hm ~lummr }fa saraq}m rm~rmumfxa ia eiaum aixa&
 
Iaxmrai Dfcmrdlr Hmrmejl7
 
Rm~rmumfxa ia }fdõf hm ia eiaum aixa elf ia eiaum baga mi ~rlh}exl hm miiauum sm rm~rmumfxaha elf }fa rl~a omflu u}fx}lua q}m rm~rmumfxaf a iaeiaum omhda&
 5& ¼Q}ä rmiaedõf Mzduxm mfxrm ilu ~mrulfagmu<
 
Uaf`}ïfmau
 ― 
^lr q}m um mfe}mfxraf ilu caodidarmu hmi flsdl t ia flsda&
 
Rmid`dluau
 ― 
Aobau eiaumu abaiahau ~lr ia d`imuda&
 
Uledaimu
 ― 
^lrq}m um sm ia hdsmrudcdeaedõf hm iau eiaumu uledaimu&
 
Acmexdsa
 ― 
^lr q}m mu }fa }fdõf oaxrdolfdai&
 
Melfõodea
 ― 
Xlhlu ~mrxmfmemf a ia eiaum aixa um`÷f u}u rawau&
 8& Xmfdmfhl mf e}mfxa mi clfhl hm ia ^dfx}ra ¼A q}m elfxmzxl um jaem rmcmrmfeda<
 A}f oaxrdolfdl rmaidwahl mf ia ä~lea elilfdai mf hlfhm mzduxïa hdsmrudcdeaedõf mf ilumuxraxlu uledaimu&
 
RMT SDRRMTMI EIMRLE]RAEAU ERDLIILU^]MBIL MUEIASLEIAUM AIXARMTEIAUM OMHDAEIMRLE]RAEAU ERDLIILU^]MBIL MUEIASL
 =& ¼E}ai mu mi xmoa hm ia lbra<
 
Mi oaxrdolfdl mfxrm }f odmobrl hm ia eiaum aixa mu~añlia t }fa ~rdfemua hm iaeiaum aixa dfhï`mfa&
 
Mi omuxdwagm&
3& ¼Elf q}m cdf um }fïaf mf oaxrdolfdl ia rmaimwa eauxmiiafa elf ia flbimwa dfea<
^lr mz~afudlfduol mf }f cdf melfõodel&
0& ¼A q}m `r}~l uledai ~mrxmfmemf ilu ~mrulfagmu rm~rmumfxahlu<:& ¼Elo~imxa mf ia ^dráodhm ilu `r}~lu uledaimu um`÷f iau doá`mfmu<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->