Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Terapija So Kislorod

Terapija So Kislorod

Ratings: (0)|Views: 525|Likes:
Published by Zarko Cekovski

More info:

Published by: Zarko Cekovski on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2014

pdf

text

original

 
 
Terapija so kislorod
 Terapija so kislorod (oksigenoterapija) podrazbira upotreba nakislorod kako medicinska intervencija, koja{to mo`e da pomogne prigolem broj na zdravstveni problemi. Kislorodot e neophoden zakleto~niot metabolizam, odnosno oksigenacijata na tkivata e klu~naza obavuvawe na site normalni fiziolo{ki funkcii.
 
Vo zavisnost od bolesta mo`e da se davaat razli~ni koli~estvana kislorod {to voglavno zavisi od toa dali bolesta e akutna ilihroni~na. Vozduhot vo edna soba sodr`i 21% kislorod, a sozgolemuvawe na procentot na kislorod vo vozduhot se zgolemuva ikoli~estvoto na kislorod vo krvta. Vo naj~esti slu~aevi treba da sedade samo 30-35% kislorod {to se pravi so
nosna sonda
. Mekagumena sonda se vnesuva preku nozdrvite, a slobodniot kraj efiksiran na ~eloto. Vo slu~aevi koga e potreben 100% kislorod sekoristi
maska
, koja{to tesno e pricvrstena za liceto. Se raboti zaspecijalni maski koi{to imaat ventili za isfrlawe na izdi{eniot jaglendioksid. Isto taka terapija so 100 % kislorod se primenuva kajnovoroden~iwa koi se vo inkubator.Za poseriozni medicinski slu~ai se koristi
hiperbari~nakomora
, koja{to mo`e da funkcionira pod atmosferski ili podzgolemen pritisok. Ovaa komora se koristi naj~esto vo slu~aj natruewe so jaglen monoksid ili pri dolgotrajni hirur{ki zafati naotvoreno srce. Vo slu~aj na truewe so jaglen monoksid, izlo`uvawetona zatrueniot na visokiot vozdu{en pritisok vo hiperbari~na komoradoveduva do postepen porast na sodr`inata na rastvoreniot kislorodvo krvta na bolniot, go smaluva nedostatokot na kislorod vo mozokot idoveduva do zabrzano raskinuvawe na molekulite nakarboksihemoglobin sozdadeni pri reakcija na hemoglobinot so jaglenmonoksidot.
1
 
 Hiperbari~na komora Terapijata so kislorod se primenuva vo slu~aevi na nedovolnosnabduvawe na tkivata so kislorod (
hipoksija
) ili pri prekin nasnabduvawe na tkivata so kislorod (
anoksija
), nastanata bilo kakorezultat na blokirawe na hemoglobinot kako na pr. pri truewe so jaglen monoksid, bilo kako rezultat na naru{uvawe na krvotokot, kako{to e slu~aj pri sostojba na {ok ili vo slu~ai na me{awe na venska soarteriska krv, bilo kaj anoksii od belodrobno poteklo koga e smalenvitalniot kapacitet na belite drobovi.Vo tek na op{ta narkoza, kislorodot se dodava na razni isparlivianesteti~ni sredstva.Pravilnata terapija so kislorod gi ispolnuva belite drobovi sokislorod i ja zbogatuva krvta so kislorod. Oksigenoterapija se koristi ipri hroni~ni i pri akutni sostojbi.
Pri hroni~ni sostojbi 
^est na~in na koristewe na suplementen kislorod e prihroni~na obstruktivna belodrobna bolest. Ovaa bolest naj~esto epredizvikana od prekumerno pu{ewe. Doka`ano deka vnes nazgolemeno koli~estvo na kislorod mo`e da go prodol`i `ivotniot vekkaj ovie pacienti.
Pri akutni sostojbi 
 Terapija so kislorod se koristi i vo itni slu~aevi. Taa se koristikako prva pomo{ pri renimacija, golema trauma, anafilakti~en {ok,truewe so jaglen monoksid, golemo krvavewe, udar i dr. Terapija so kislorod se koristi i za le~ewe na nekoi povredi izaboluvawa predizvikani od hipoksija.
2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mafko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->