Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dragoljub Antic - Vinca i Srbi

Dragoljub Antic - Vinca i Srbi

Ratings: (0)|Views: 282|Likes:
Published by Lesandar Car Srbski

More info:

Published by: Lesandar Car Srbski on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

 
Драгољуб П. АнтићВИНЧАНСКА СТАРА ЕВРОПАИ СРБИ
 /делови/Хипербореја - могућа прадомовина Индоевропљана Приказане анализе показују да постоји обиље аргумената за формирање другачијеслике Старе Европе (оне која је претходила римској и грчкој цивилизацији) негошто је слика данашње званичне историје, као и мноштво аргумената који указују нато да је Винчанска цивилизација морала имати континуитет до историјског доба итоком њега. Винчанска култура је део опште културне баштине данашњецивилизације, а анализе континуитета указују на то да њен удео мора битидоминантан, с обзиром на то да је покривала велику територију и да је ширила својутицај на далеко веће просторе путем металургије и писмености.Нема такође никакве сумње да је Винчанска цивилизација индоевропска.Вељтманове анализе, као и бројне наведене анализе које се уклапају у такавприступ, показују да је сродност словенског народа са староседеоцима била напростору који далеко превазилази простор Винчанске културе (онакве каквом једефинисана у археологији). Ове анализе такође показују да се та сродност међународима и племенима очувала све до периода распада Римске Империје и да се идо данашњих дана могу наћи бројни трагови код свих европских народа.Ако сматрамо да смо досадашњим анализама у највећој мери задовољили потребуза утврђивањем порекла данашње европске цивилизације и прапостојбинеИндоевропљана крајем неолита и почетком металног доба, сада долазимо досасвим логичног питања, које се природно намеће: где се налазила још давнијапрапостојбина Индоевропљана и да ли до њених трагова можемо доћи на основу расположивих података?Археолошки налази утврђују постојање развијених неолитских цивилизација уПодунављу током последњих десетак миленијума. Логиком анализе континуитетаби се лако закључило да је становништво сличних антрополошких карактеристикамогло да постоји на тим просторима и много миленијума унатраг. Ипак, чињенице
 
из антрополошких студија указују на то да су Индоевропљанима у областиМедитерана претходили другачији народи (најчешће се утврђује да се ради онегроидима)1.Разлог за овакве промене треба тражити пре свега у климатским и геолошкимпроменама у Европи, Медитерану, Малој Азији и Блиском и Средњем Истокутоком последњих 20-ак миленијума. Познато је да је последње ледено доба уЕвропи држало залеженим већи део копна северно од Алпа и Дунава и да јеотопљавање почело пре 20-ак миленијума. Такође је познато да је у тим процесимабило неколико мини циклуса климатских варијација. Такође се зна да је нивоокеана варирао за више од 100 метара у тим процесима и да су велики просториданашње Европе мењали свој лик.Поставља се питање: где су Индоевропљани могли живети пре више од десетакмиленијума и како је текла њихова сеоба на просторе Подунавља, Балкана, МалеАзије и северно од Црног Мора?Палеоклиматске и геолошке анализе пружају шансу за такво истраживање.Претходне анализе указују и на могућност трагања помоћу лингвистике имитологије. Што се тиче митологије европских народа, она указује на неке одмогућности за у трагању за прапостојбином, а међу њима су најизразитијибиблијски Сенар, простори који су могли бити погођени библијским Потопом,Атлантида и Хипербореја. Митови о потопу су распрострањени у многим народимаи изван Европе, па то логично указује на памћење јако старих стварних догађаја,највероватније изазваних климатским и тектонским поремећајима.Митови о Атлантиди и Хипербореји су дубоко уткана у митологију многихевропских народа, па их никако не треба занемарити. Оба простора су тајанствена.Локација Атлантиде је до данас тражена у безброј студија у свим просторимаАтлантика и Медитерана, а са Хиперборејом је ситуација нешто једноставнија, јерза њено ближе лоцирање стоји на располагању само ограничен простор на северуЕвроазије. Нажалост, општа знања из климатологије данашњег света говоре противтакве могућности. Па ипак, неки новији резултати палеоклиматологије ипалеоокеанографије указују на могућност да то није увек било тако и да умитовима има рефлексија реалних догађаја.Познати руски научник Лав Николајевич Гумиљев је изучавао степске народеЕвроазије и при томе се користио изразито мултидисциплинарним приступом,повезујући знања из бројних научних дисциплина, чиме је дошао до веомаоригиналних и убедљивих закључака 2. Тако он (на с. 21) констатује да је крајемпоследњег леденог доба (између 20.000 – 12.000 година пре Христа) у Сибирупостојала бујна степа, над којом је сијало вечно плаво небо (над ледницима јестајао стабилан антициклон, а кишоносни облаци су обилазили Сибир са јужнестране).Воде је у рубним зонама било у изобиљу од топљења ледника и у рекама и језерима је било пуно риба и птица. У степи је било мало падавина, али је обиље травехранило стада мамута, говеда, јелена и газела. У таквим условима је постојаопериод од више хиљада година стабилног живота у хармонији са природом, чиме је
 
лако објаснити настанак веома развијене животне философије, религије и обичајакод Индоевропљана (нпр. култ Сунца, велики значај говечета – симболаблагостања и јелена – симбола Сунца).Потпуним завршетком леденог доба, клима се мења и циклони доносе влагу уСибир, северну Русију и Скандинавију. Степе се претварају у тајге, а животињекоје пасу преселиле су се на југ у преостале суве степе. За њима су кренули и ловции већина осталог становништва. Остали су само риболовци и птицеловци са обала река.Тако долази до велике сеобе Индоевропљана. Гумиљев не везује ову појавустриктно за Индоевропљане (што није ни битно, јер не морају самоИндоевропљани бити потомци тог северног Пранарода), али Тилакова теорија, окојој ће бити речи, употпуњује се са њим и намеће се логични закључак о реалнојостварљивости оваквог сценарија, док се временски период поклапа са појавомнеолитских Подунавских култура, које би онда биле сасвим логичан наставак овецивилизације.Л.Н.Гумиљев наводи реузултате истраживања Брукса (према Гордону Чајлду),према којима су у време Вирмског леденог периода атлантски циклони пролазилипреко Сахаре, Либана, Месопотамије, Ирана и Индије, што је стварало бујне степеу данашњим пустињским зонама Сахаре, Блиског и Средњег истока (с. 69). КрајемIV миленијума пре Христа циклони продужавају на север, степе се исушују ипогодни услови за становништво концентришу се на долину Нила.Слично потврђује Е. Ле Даноа 3, према коме су око 5.000 година пре ХристаКалабрија, Сицилија и Тунис били спојени копненим мостом; Црно Море иКаспијско и Аралско језеро су чинили једну заједничку депресију; Чадско језеро јеимало величину данашњег Црног Мора и постојало је нешто мање Нигерско језеро;Црвено Море је било језеро, а Нил се уливао у Чадско језеро (делту је направио текоко 3300-3200. године пре Христа); Западоевропска атлантска обала се простираладо иза Канарских и Азорских острва, а Егејско море је било копно и спајало јеБалкан и Малу Азију. Према астрономским прорачунима, кључни тренуциклиматских промена су се десили око 4.800. и 2.000. године пре Христа.Позабавићемо се мало више анализом до сада познатих чињеница које говоре оХипербореји и покушаћемо да утврдимо постојање разлога да се настави сатрагањем за хиперборејским коренима индоевропске цивилизације. Новији резултати руских научника указују на такве разлоге и отварају широко поље даљихистраживања.Почећемо од почетних студија које су претходиле данас важећим историјскимтеоријама. Стари немачки историчар Карл Готлоб Антон4, сматра ЈазигеСловенима, односно једним од првобитних општих словенских имена. Премањему, најпре су Грци, Словени, Тојчери, Перси и Армени чинили Пранарод, којион условно назива Кавкасци. Потом су од њих постали Хиперборејци. ПрвиТојчери су се у прастаро време звали Немеци. Од Хиперборејаца су насталиСармати, који су Срби, а Срби су најстарије име за Словене. Касније су се, премаАнтону, Срби поделили на Јазиге и Србе. Срби се никада нису звали Словени, већ

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sveovinu liked this
joebelladonna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->