Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Osama bin Laden Abbottabad Compound Document: English - SOCOM-2012-0000018 Trans

Osama bin Laden Abbottabad Compound Document: English - SOCOM-2012-0000018 Trans

Ratings: (0)|Views: 1,991|Likes:
Published by Matthew Keys

More info:

Published by: Matthew Keys on May 03, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/04/2015

 
X`cm 0 Le tdm e`nm kg Ckf tdm nkst nmrjlgua Dkekr`oam sd`yid,
Ckf‛s pm`jm, nmrjy
, `ef oamsslecs om upke yku Vdls ls ` amttmr grkn ` akvlec orktdmr wdkn yku iekw `ef wdk iekws yku `ef wdk `jjknp`elmf yku ke sknm ouslemss `ef prkcr`ns, out jkefltlkes prmvmetmf us grkn jknnuelj`tlec. Ny dm`rt ls guaa kg akvm `ef `pprmjl`tlke tk yku9 lt cmts d`ppy gkr ykur d`pplemss9 `ef lt durts gkr ykur s`femss9 lt akecs tk nmmt yku, `ef stlaa akvms yku le Ckf. Lg wm fls`crmm ke sknm kg tdm lssums, tdls fls`crmmnmet sdkuaf ekt immp us grkn jknnuelj`tlec `ef kggmrlec m`jd ktdmr `fvljm. Lestm`f, lt sdkuaf strmectdme lt `ef n`im kggmrlec `fvljm `e koalc`tlke. O`smf ke td`t, L wrktm tk yku tdls amttmr, wdljd L dkpm td`t yku wlaa rmjmlvm wltd akvm, `pprmjl`tlke, `ef `e kpme dm`rt, mspmjl`aay wdme yku iekw wdk tdm smefmr ls. _mc`rfamss kg tdm d`rfsdlps `ef `fvmrsltlms, orktdmrdkkf le Ckf wlaa `aw`ys crkw strkecmr. \ku iekw td`t prmvlkus jrlsms sdkwmf td`t aky`aty omtwmme tdm g`ltdgua jketleums, `ef `fnlr`tlke `ef gkrclvmemss jketleum rmc`rfamss kg tdm flggmrmejms le pklets kg vlmw. Dkekr`oam Zd`yid, @t tdls mr`, mvmrykem iekws `okut ykur ueprmjmfmetmf jketrloutlkes `ef crm`t mggkrts le tdm glmaf kg bld`f, tdm rmvlv`a kg tdm splrlt kg bld`f le tdm e`tlke, `ef nkolalzlec lts memrcy `ef j`frms tk j`rry kut tdls koalc`tlke. \ku d`vm lefmmf omjknm tdm jdlmg leekv`tkr le tdls glmaf `t tdls f`y `ef `cm. @nkec tdm nkst prknlemet a`efn`ris kg `jjknpalsdnmet ls orm`ilec tdm @nmrlj`e laauslke, uejkvmrlec tdm trutd `okut lts g`im strmectd, rmvlvlec tdm jkeglfmejm kg tdm e`tlke le ltsmag `ef lts j`p`olaltlms, `ef t`rcmtlec wltd prmjlslke tdm crm`tmst memny `ef tdm dm`f kg tdm se`im wltdkut cmttlec flstr`jtmf oy kppkemets `ef memnlms wdk `rm keay sknm kg tdm pklske `ef smjrmtlkes kg td`t se`im. @s ykur Mnlemejm iekws, tdm crm`tmst tdlec td`t kem j`e wle le tdls algm ls
Ckf‛s pam`surm9 `eytdlec amss td`e td`t wkuaf om
jkeslfmrmf alnltmf c`les td`t nlcdt d`vm o`f jkesmqumejms. Kem
ZKJKN-?80?-8888804-DV
 
fkms ekt am`vm dls dknma`ef, nkemy, `ef g`nlay omdlef mxjmpt gkr
smmilec Ckf‛s pam`surm. Sm jkeslfmr yku kem kg tdksm wdk
fmflj`tmf dls algm `ef dls nkemy gkr tdm s`im kg Ckf, out Ckf ls tdm uatln`tm bufcm. J`rmgua jkeslfmr`tlke, smag-mx`nle`tlke, rmqumstlec culf`ejm grkn Ckf, `ef strlvlec tk rm`jd trutd `ef vlrtum `ef `olflec oy tdmn `rm `nkec tdm crm`tmst rm`skes gkr sujjmss. @ask `nkec tdm crm`t rm`skes gkr sujjmss `rm jkesuatlec ktdmrs, cmttlec tk iekw tdmlr kplelkes, mvme lg tdmy flggmrmet grkn ykurs, `ef jkeslfmrlec tdksm kppkslec kplelkes omj`usm sknm kg tdmn nlcdt am`f tk tdm rlcdt p`td `ef trutd.
Ckf s`lf, ‑Jkesuat wltd tdmn ke tdm n`ttmr.„ Dmrm yku ektljm
td`t mvme tdm kem wdk rmjmlvmf tdm rmvma`tlke `ef wdk jknnuelj`tmf wltd tdm `ecma C`orlma krfmrmf jkesuatlec ktdmrs `ef smmilec tdmlr kplelke.
Ek fkuot td`t kem‛s flst`ejm (fum tk smjurlty sltu`tlke `ef
ktdmr rm`skes) grkn rm`alty j`e wm`ime dls prmjlsm vlslke, `ef lt n`ims lt d`rfmr gkr dln tk fmtmjt rm`alty le ` suobmjtlvm n`eemr, wdljd sknmtlnm nlcdt `ggmjt tdm `jjur`jy kg dls kplelke. X`cm ? Vdm rm`ske ls td`t dm o`sms dls kplelke ke cmemr`a legkrn`tlke clvme tk dln oy `fnlrmrs `ef synp`tdlzmrs wdk nlx up wlsdgua tdleilec `ef rm`alty. Vdls ls alim `silec pmkpam tk clvm yku tdmlr kplelke rmc`rflec ` spmjlglj mvmet. Vdmy nlcdt clvm yku tdm eunomr `ef lfmetltlms kg tdksm wdk `crmm wltd tdmn `ef uefmrst`tm tdksm wdk fls`crmm wltd tdmn. Sm d`vm ektljmf sknmtdlec slnla`r `nkec tdksm wdk `crmm wltd yku `ef wdk legkrn yku kg tdm sltu`tlke. \ku j`e kvmrjknm tdls prkoamn oy alstmelec tk tdm kplelkes kg tdksm wdk `rm emutr`a ke tdm lssum kr mvme tdksm wdk fls`crmm
wltd yku le krfmr tk cmt ` jam`rmr pljturm kg pmkpam‛s pklet
s kg vlmw `ef mv`au`tlke kg tdm mvmet. Cmttlec v`rlkus v`et`cm pklets ls le kur letmrmst `ef j`e smrvm tdm fmjlslke, kplelkes, `ef pksltlkes td`t wm gkrn. Omlec jd`smf, omslmcmf, `ef flst`et ls ekt tdm omst mevlrkenmet gkr tdleilec `ef gkr gkrnlec tdm rlcdt kplelke `ef fmjlslke. Le tdls j`sm, kem sdkuaf smmi tdm kplelke kg orktdmrs wdk `rm kutslfm kg tdm d`rfsdlp td`t dm ls le `ef sdkuaf om w`ry kg dls kwe kplelke, wdljd jkuaf om suobmjt tk legaumejms td`t dm ls ekt
ZKJKN-?80?-8888804-DV
 
`w`rm kg. Ekem kg us omalmvms td`t dm ls lnnuem grkn n`ilec nlst`ims, `ef wm sdkuaf `ppay tdls omalmg oy rmmx`nlelec `ef rmjkeslfmrlec kur kplelkes. Kem j`e smm dls wm`iemss `ef fmgljlmejy wdme dm mx`nlems kaf fmjlslkes td`t wmrm a`tmr prkvme tk om nlst`ime kr `ssunptlkes td`t turemf kut tk om wrkec. _mturelec tk tdm trutd `ef o`jilec `w`y grkn `e kplelke kejm yku flsjkvmr lts g`asmdkkf ls ` rm`ske tk om prkuf `ef ls dkekr`oam. Vd`t ls tdm tr`fltlke kg tdm jknp`elkes kg tdm Xrkpdmt, tdm g`ltdgua sjdka`rs, `ef am`fmrs kg kur e`tlke. _mtr`jtlke fkms ekt t`im `w`y grkn tdm pmrske9 tk tdm jketr`ry, lt mamv`tms dln le tdls algm `ef le mtmrelty. Kem j`e n`im ` nlst`ime fmjlslke, out dm wlaa om mxjusmf gkr lt. Dkwmvmr, kejm dm omjknms `w`rm kg tdm nlst`im, out leslsts ke dls fmjlslke, tdmrm wlaa om ek mxjusm, `ef td`t nlcdt om ` rm`ske gkr dls g`laurm le wd`t dm fkms. @ qulji rmvlmw kg tdm bkuremy kg wkri `ef tdm jd`ecms le lt furlec tdm a`st twmety ym`rs rmvm`as tdm mggmjts kg
jlrjunst`ejms `ef v`rl`oams td`t `rm kut kg kem‛s jketrka, out
wdljd kem d`f tk fm`a wltd o`smf ke tdm g`jts td`t wmrm `v`la`oam tk dln `t td`t tlnm. Zknmtlnms kem n`ims tdm rlcdt fmjlslkes `ef sknmtlnms fkms ekt, out kem sdkuaf omemglt grkn tdls mekrnkus mxpmrlmejm (lejauflec tdm rlcdt `ef tdm wrkec) le guturm wkri `ef jkrrmjtlec tdm jkursm. Vk jknpamtm tdm pljturm, dmrm ls ` sdkrt rmvlmw kg tdm bkuremy kg wkri `ef tdm `jjknp`eylec jd`ecms `ef tr`esgkrn`tlkes kvmr tdm a`st twmety ym`rs. -Skri st`rtmf wltd suppkrtlec tdm @gcd`el bld`f, s`jrlgljlec mvmrytdlec, fmpakylec ykutd tk tdm glmafs kg bld`f, `ef pa`jlec crm`t dkpm ke tdm Lsa`nlj st`tm le @gcd`elst`e, wdljd w`s jkeslfmrmf ` st`rtlec pklet gkr nkvlec tk `aa ktdmr jkuetrlms le tdm wkraf. -@gtmr ` pmrlkf kg @gcd`el bld`f `ef tdm `ttrltlke kg n`ey kg tdm j`frm `ef nkemy, tdm lfm` kg mst`oalsdlec `e letmre`tlke`a Lsa`nlj gkrjm, wdljd ls ekt keay o`smf le @gcd`elst`e, `ef @gcd`elst`e ls ekt lts tkp prlkrlty, j`nm tk omlec. X`cm : Nkst kg tdm wkri le @gcd`elst`e turemf tk tdm ck`a kg aurlec `ef prmp`rlec ykutd.
ZKJKN-?80?-8888804-DV

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->