Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Tendencias recientes de la industria en las ciudades españolas (Es)/ Recent tendencies of the industry in Spanish cities (Spanish)/ Industriaren joera berriak espainiar hirietan (Es)

Tendencias recientes de la industria en las ciudades españolas (Es)/ Recent tendencies of the industry in Spanish cities (Spanish)/ Industriaren joera berriak espainiar hirietan (Es)

Ratings: (0)|Views: 101 |Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Published by: EKAI Center on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/07/2013

 
 UJAEJALNK\ SJLNJAUJ\ EJ @KNAEZ\USNK JA @K\LNZEKEJ\ J\WKÛD@K\
;
 
Mjaks Wk|lzk` Sznx"Vk`ejwjûk|
Ejwksukbjaud ej OjdoskfâkZanvjs|neke ej Vk``ked`ne
;
Edlzbjaud kekwuked ej `k sj`kudsâk ej `k| ldbzanlklndaj| wsj|jaukek| k `k Wdajalnk ‐Uska|fdsbklndaj|wsdezlunvk| ~ j|wklnd| ej klunvneke ja `k| ësjk| zsckak|‐, ja `k| NN Hdsakek| ej Ojdoskfâk Jldaübnlk ej`k K!O!J!, lj`jcskek| ja \k`kbkalk `d| eâk| 3< ~ 35 ej Advnjbcsj ej 3776!
 
 
Ujaejalnk| sjlnjauj| ej `k naez|usnk ja `k| lnzekej| j|wkûd`k|
3 
;! Nausdezllnüa
@k kwsd}nbklnüa k `k| l`kvj| naujswsjukunvk| ej `k| ujaejalnk| ej `k naez|usnk {zjk{zâ |j sjk`nxk kcdsek usj| enbja|ndaj| {zj jao`dcka ~ |n|ujbkunxka `d| wsdlj|d| bë||noanfnlkunvd| {zj j|uëa ujanjaed `zoks ja `k| lnzekej| j|wkûd`k|! \j uskuk, ja wsnbjsuîsbnad, ej vk`dsks lzë` j| j` wj|d ej `k klunvneke wsdezlunvk ja `k| jldadbâk| zsckak|~ `d| fkludsj| {zj ejujsbnaka `d| wsdlj|d| sjlnjauj| ej j}wka|nüa d sjosj|nüa `noked| k`k| envjs|k| unwd`doâk| ej klunvnekej| ~ fzalndaj| naez|usnk`j|! @k |jozaek lzj|unüa {zj|j w`kaujk j|uë dsnjaukek k ejujsbnaks `k| enaëbnlk| ej lkbcnd ja `k| wkzuk| ej `dlk`nxk"lnüa ej `k| jbwsj|k| ~ j|ukc`jlnbnjaud| wsdezlunvd| ~ `k| lksklujsâ|unlk| ej `d| wsdlj|d|ej uska|fdsbklnüa ej `d| j|wklnd| naez|usnk`j|! Fnak`bjauj, |j kcdsek `k unwd`doâk ejkluzklndaj| wøc`nlk| ej wsdbdlnüa ~ dsejaklnüa ej `k| klunvnekej| wsdezlunvk| ~ |jkwdsuka k`ozak| sjf`j}ndaj| kljslk ej` |noanfnlked ej `k naez|usnk ja `k| j|uskujonk| ~wd`âunlk| zsckak| kluzk`bjauj ja lzs|d!J` uj}ud j|uë ck|ked ja `d| j|uzend| ej lk|d sjk`nxked| wds `d| kzudsj| ej `k| ld"bzanlklndaj| kljslk ej `k lsjlnjauj ldbw`jhneke {zj lksklujsnxk k `k| oskaej| ko`dbj"sklndaj| bjusdwd`nukak| "Bkesne, Ckslj`dak, Cn`ckd, \jvn``k, Vk`jalnk ~ Bë`kok"9 `kenvjs|neke ej `k| lnzekej| naez|usnk`j| ej enbja|nüa bjenk ~ sjwsj|jaukunvk| ej unwd`d"oâk| ldausk|ukek| "Vk``ked`ne, \k`kbkalk, Czsod|, K`nlkauj"J`lmj ~ \ka \jck|unëa"9 `k|sjfjsjalnk| k` wkwj` ja j` |n|ujbk naez|usnk` j|wkûd` ej lnzekej| ldbd Bkasj|k, Bda"eskoüa, Wdafjsskek, Wzjsud``kad, @naksj|, Ncn, K`ld~, J`ek"Wjusjs d Udssj`kvjok9 k|â ld"bd `d| sk|od| |naoz`ksj| {zj dfsjlja `d| wsnalnwk`j| jhj| ej ej|kssd``d zsckad j naez|"usnk` "Usnëaoz`d Dvnjed"Onhüa"Kvn`î|, Jhj Zsckad Ku`ëaunld Ok``jod, Xkskodxk ~ j` |jl"uds ljausk` ej` Jhj Naez|usnk` ej Jcsd ~ Ldssjeds ej` Mjaksj|$\kosk ud`jekak"!K wksuns ej j|uk| kwdsuklndaj|, j` edlzbjaud sjldssj `k| enaëbnlk| jldaübnlk| ~ujssnudsnk`j| {zj bkanfnj|uka zak lnjsuk sjoz`ksneke ~ `k| usk~jludsnk| {zj wzjeja lda|n"ejsks|j ldbzaj| k` ldahzaud ej lnzekej| {zj mka |ned dchjud ej j|uzend! K|nbn|bd, |jej|uklka k{zj``d| dusd| wsdlj|d| {zj |da j|wjlnk`bjauj sjwsj|jaukunvd| ej ejujsbnaked|j|wklnd| zsckad|, ja zad| lk|d| wds{zj enfjsjalnka l`kskbjauj k `k| oskaej| ko`dbjsk"lndaj| bjusdwd`nukak| ej `k| lnzekej| wj{zjûk| ~ bjenkak|, ~ ja dusd| wds{zj |da lzj|"undaj| {zj dfsjlja ëaoz`d| d wjs|wjlunvk| ldausk|ukek|! Uded j``d, ujanjaed wsj|jauj `k
 
 
Ujaejalnk| sjlnjauj| ej `k naez|usnk ja `k| lnzekej| j|wkûd`k|
<sjfjsjalnk ej `d| ksozbjaud| {zj ksunlz`ka `k| kwdsuklndaj| ej lksëlujs ujüsnld ~ bjud"ed`üonld sjk`nxkek| wds `d| kzudsj| ~ {zj lda|unuz~ja j` bksld ja j` {zj |j naujoska `d|j|uzend| ej lk|d!
3! @d| wsdlj|d| ej sjdsokanxklnüa fzalndak` ~ jbwsj|ksnk`
Wksk sjk`nxks zak wsnbjsk kwsd}nbklnüa k `k| ujaejalnk| sjlnjauj| ej `k naez|usnkja `k| lnzekej| j|wkûd`k| lkcj wsjozauks|j lzë` mk |ned `k jvd`zlnüa sjlnjauj ej `k na"ez|usnk ja `k| jldadbâk| zsckak|! Ja sj`klnüa lda j``d ~ lda lksëlujs ojajsk`, `d| kzud"sj| lda|ukuka usj| mjlmd| fzaekbjauk`j| ~ {zj |da wsëlunlkbjauj ldbzaj| k udek| `k|lnzekej|! Ej za `ked, ja uîsbnad| j|usnlukbjauj jldaübnld|, |j dc|jsvk lübd `k ø`unbkeîlkek mk |ned uj|unod ej azjvd ej za sjusdlj|d ja `k ldausnczlnüa sj`kunvk ej `k| klunvn"ekej| wsdwnkbjauj bkazfkluzsjsk| ja `k| jldadbâk| zsckak|, ej bkajsk {zj, fsjauj k `kfzjsuj j}wka|nüa ej `d| |jsvnlnd|, j` wj|d ej `k naez|usnk |j mk sjezlned |ja|nc`jbjauj!J|ud ad |noanfnlk {zj j` vk`ds ej `k wsdezllnüa naez|usnk` ja `k| ësjk| zsckak| |jk nafj"snds k` sjon|usked ja jukwk| kaujsndsj|! Wds j` ldausksnd, |j mka wsdezlned nbwdsukauj|nalsjbjaud| ukaud ja j` vk`ds sjk` ej `k wsdezllnüa naez|usnk` ldbd ja `d| anvj`j| ejwsdezlunvneke ej `k naez|usnk zsckak!Ad lkcj ezek ej {zj uk`j| nalsjbjaud| ej wsdezlunvneke, ej `d| {zj |j mklja jld`d| uj}ud|, j|uëa k|dlnked| k` kzbjaud ej `k nauja|neke ej lkwnuk` ~ k `k bjhdsk ej `k jfn"lnjalnk wsdezlunvk ej `k| jbwsj|k| wjsd ukbcnîa, ej fdsbk bz~ adukc`j, k `k sjezllnüaej `k fzjsxk `kcdsk`! @k| wîsenek| kc|d`zuk| ej jbw`jd| naez|usnk`j| |j mka wsdezlnedwsëlunlkbjauj ja uded| `d| aøl`jd| zsckad| j|wkûd`j| j|uzenked| kza{zj lda ej|nozk`nauja|neke ejwjaenjaed ej `d| wjsfn`j| wsdezlunvd| ej wksunek ~ ej `k envjs|neke ej j|"uszluzsk| ujssnudsnk`j|! K|â, ja j|wklnd| zsckad"naez|usnk`j| ldbd j` Usnëaoz`d K|uzsnkadd j` Ësjk Bjusdwd`nukak ej Cn`ckd, {zj ldbwksuja za wjsfn` wsdezlunvd uskenlndak`bjaujk|dlnked k `d| |jludsj| naez|usnk`j| bkezsd|, `k jvd`zlnüa ej` jbw`jd naez|usnk` mk |nedajokunvk ej fdsbk nanaujsszbwnek ~ j|uk ujaejalnk ejl`nakauj |j bkaunjaj ad |ü`d ezska"uj `k jukwk ë`onek ej `k sjj|uszluzsklnüa, |nad ukbcnîa ja `d| ø`unbd| kûd|! K|nbn|bd, ja`k| oskaej| ko`dbjsklndaj| ldbd Ckslj`dak, Bkesne, \jvn``k d Vk`jalnk, `k| wîsenek|ej jbw`jd fkcsn` ensjlud |da ojajsk`nxkek|, wjsd |j dc|jsvka lda j|wjlnk` nauja|neke ja`k lnzeke ljausk`, ej bkajsk {zj bzanlnwnd| ldbd `d| ej Ckslj`dak ~ \jvn``k mka wjsen"

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->