Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Perkembangan Kanak

Kajian Perkembangan Kanak

Ratings: (0)|Views: 88|Likes:
Published by Din Ahmad

More info:

Published by: Din Ahmad on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
Kajian Perkembangan Kanak-kanak Khas1. PengenalanPerubahan fizikal dan fungsi psikologikal yang sistematik yang mengikut usiaseseorang kanak-kanak adalah merujuk kepada perkembangan kanak-kanak. Ianyaadalah berbeza-beza dari satu kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. Terdapatkanak-kanak yang perkembangan kemahiran belajarnya lebih efektif dan sebaliknya. Terdapat tiga domain perkembangan kanak-kanak iaitu perkembangan fizikal,perkembangan kognitif dan perkembangan sosial-emosi.Perkembangan fizikal kanak-kanak pula adalah pertumbuhan fizikal dan kematangan,asas genetik bagi seseorang dan kebolehannya, perkembangan otak, pemerolehankemahiran motor dan tingkah laku. Manakala perkembangan kognitif merujuk kepadaperubahan sistematik yang berlaku di kalangan kanak-kanak dari segi reasoning ,konsep, memori dan bahasa. Perkembangan sosial-emosi adalah perubahan-perubahan perasaan seseorang kanak-kanak serta kebolehan mereka menanganiperubahan, perhubungan sosial dan kefahaman moral seperti kemahiran bersosial. Tidak semua kanak-kanak mengalami perkembangan yang serupa. Ini adalah keranaada kanak-kanak yang dilahirkan mempunyai masalah fizikal mahupun mental yangberbeza. Ada juga kanak-kanak yang tidak menunjukkan apa-apa masalah pada awalperkembangan mereka namun begitu ketika di alam persekolahan menunjukkanmasalah pembelajaran seperti disleksia, autisma, slow learner mahupun attentiondeficit hyperactivity disorder atau lebih dikenali sebagai ADHD. Di sekolah kanak-kanak tersebut dikenali sebagai kanak-kanak dengan keperluan khas. Ini adalahkerana kanak-kanakini dikenal pasti sebagai kanak-kanak istimewa yang memerlukanperhatian yang khas berbanding dengan kanak-kanak normal.1.1 Subjek Kajian Projek – Masalah Pembelajaran : ADHDKajian ini akan membincangkan mengenai seorang kanak-kanak dengan keperluankhas yang telah dikenal pasti. Kajian ini akan meninjau perkembangan kanak-kanaktersebut dari segi fizikal, kognitif, bahasa dan komunikasi, sosial dan emosi sertaadaptasi keseluruhan kanak-kanak tersebut dengan persekitaran keluarga, rakansebaya, sekolah dan komuniti.Kanak-kanak yang telah dipilih di sini merujuk kepada seorang kanak-kanak lelakiberusia 10 tahun yang telah dikenal pasti sebagai menghadapi masalah AttentionDeficit / Hyperactivity Disorder (ADHD). Kanak-kanak ini bersekolah PKBP SK. Ismail(1), Muar, Johor . Identiti kanak-kanak ini dirahsiakan dari diketahui umum, kanak-
 
kanak ini akan dikenali sebagai subjek sepanjang perbincangan ini. Ianya akanmenyentuh tentang latar belakang gangguan ADHD, apakah ciri-cirinya dan tinjauankepustakaan yang telah dibuat tentang masalah ADHD ini agar masalah kanak-kanakini dapat difahami dengan lebih baik.2. Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)Russell Barkley (1995), mendefinisikan ADHD sebagai gangguan perkembangankawalan kendiri yang merangkumi masalah-masalah seperti tempoh memberikantumpuan yang pendek, kawalan impuls dan tahap keaktifan. Menurut beliau jugaADHD selalu dirujuk sebagai masalah yang terselindung (hidden disability) keranapenyakit ini tidak mempunyai tanda-tanda luaran yang menunjukkan terdapatkekurangan dari segi fizikal di dalam otak. Terdapat 5 masalah utama yangdigariskan oleh Barkley (1995) yang menyentuh tentang keupayaan seseorang untukmengawal tingkah laku :(i) Kesukaran untuk menumpukan perhatian(ii) Kawalan impulsif yang kurang(iii) Keaktifan yang melampau(iv) Kesukaran mematuhi arahan dan undang-undang(v) Pelbagai tindak balas di dalam situasi-situasi tertentu.Salah satu ciri utama kanak-kanak ADHD adalah kesukaran untuk menumpukanperhatian tanpa bimbingan (Breen & Altepeter, 1990). Di sekolah-sekolah , guru-gurumelaporkan bahawa kanak-kanak ADHD sukar untuk duduk setempat, menyiapkankerja rumah dan mematuhi peraturan.Masalah tersebut lebih ketara apabila kanak-kanak ADHD dikehendaki membuattugasan yang sama berulang kali dan membosankan . Selain dari itu kanak-kanakADHD juga , mempunyai kawalan impulsif yang kurang iaitu tidak sabar, tidak sukamenunggu, dan bertindak melulu tanpa menantikan arahan . Di sekolah, kanak-kanakADHD didapati sering tidak duduk setempat, bercakap sesuka hati dan sukamembuat bunyi-bunyian yang tidak sesuai di dalam kelas (Barkley, DuPaul &McMurray, 1990). Terdapat 3 jenis ADHD yang telah dikenal pasti (AmericanPsychiatric Association,1994) iaitu :
 
(i) Inattentive ( dulu dikenali sebagai ADD)(ii) Hyperactive-impulsive(iii) kombinasi kedua-dua di atasPada masa kini bagi seseorang kanak-kanak didiagnosakan dengan masalah ADHD,kanak-kanak itu perlu memenuhi beberapa kriteria yang tersenarai di dalamDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM IV). Kriteria-kriteria tersebut adalah seperti yang dinyatakan di dalam Lampiran I. Selain dari itu,kriteria-kriteria tersebut perlu jelas kelihatan di kalangan kanak-kanak tersebutsebelum mencapai usia 7 tahun dan berlarutan sekurang-kurangnya selama 6 bulan.Pelbagai kajian tentang ADHD telah dijalankan di luar negara, terutama sekaliberkaitan dengan penilaian ( contohnya : Greenhill,1998), rawatan (contohnya :Brown & Levers, 1999), dan etiologi gangguan ADHD ( contohnya : Levy, Barr &Sunohara, 1998). Terdapat juga kajian yang agak banyak yang berkaitan dengankomorbiditi antara ADHD dan keadaan psikologi lain serta psikiatri seperti kajian yangdijalankan oleh Jensen, Martin & Cantwell (1997).Banyak kajian mengenai ADHD telah dilakukan di dalam bidang pendidikan luarnegara. Kajian ADHD yang berkaitan dengan pendidikan atau sistem pendidikan ,lebih menjurus kepada kesukaran yang dialami oleh pelajar-pelajar yang menghadapimasalah ADHD di dalam bilik kelas baik dari segi akademik mahupun sosial (Barkley,Fischer, Edelbrock & Smallfish, 1990; DuPaul & Eckert,1997).Kajian-kajian di dalam bidang pendidikan telah membuktikan bahawa kanak-kanakADHD secara umumnya mempunyai pencapaian akademik yang rendah berbandingdengan rakan sebaya mereka yang tidak mempunyai masalah ADHD. Mereka jugamengalami masalah sosial yang ketara berbanding dengan rakan sebaya merekayang lain (Barkley, 1990; Du Paul & Eckert, 1997).3. Pencapaian Kanak-Kanak ADHDDi sekolah kanak-kanak ADHD mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untukmengalami pencapaian akademik yang rendah, digantung dari persekolahan dandibuang dari sekolah (Barkley,1990). Hampir 80 % kanak-kanak ADHD mempamerkanmasalah pembelajaran/pencapaian (Cantwell & Baker, 1991). Berlanjutan dari itu,kanak-kanak ADHD menghadapi risiko yang lebih tinggi berhenti dari sekolahmenengah(Weiss & Hechtman, 1986). Oleh itu, penggubalan satu program yang lebih

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->