Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MONDOECONOMIE PE SCURT

MONDOECONOMIE PE SCURT

Ratings: (0)|Views: 103 |Likes:
Published by Sin Marina

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: Sin Marina on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

 
TEMA 6 : SUBDEZVOLTAREASUBDEZVOLTAREA ŞI IMPLICAŢIILE SALEDEFINIŢIA SUBDEZVOLTĂRII SE BAZEAZĂ PE TEORIA GENERALĂ ADEZVOLRII. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE ECONOMIESTEMULTIDIMENSIONAL – EL FIIND PRIVIT CA FIIND CAPACITATEA UNEIECONOMII NAŢIONALE DE A GENERA ŞI SUSŢINE O CREŞTERE ANUALĂA PIB-ULUI/LOCUITOR SAU ÎN PLAN MAI LARG A PNB/LOCUITOR.DAR EXPERIENŢA MULTOR POPOARE DIN LUMEA A III-A ADEMONSTRAT CĂ, CHIAR DACĂ ACESTEA AU ÎNREGISTRAT O CREŞTEREA PRODUSULUI INTERN PE LOCUITOR, CIA ŞI ŞOMAJUL S-AUEXTINS, IAR NEECHITATEA DISTRIBUIRII VENITURILOR A ATINS FORMEALARMANTE.BANCA MONDIALĂ ARATĂ CĂ DEZVOLTAREA ÎNSEAMNĂÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII, IAR ÎN SPECIAL ÎN ŢĂRILE SĂRACEO CALITATE MAI BUNĂ A VIEŢIIÎNSEAMNĂ MAI MULT DECÂT VENITURIMAI MARI PE LOCUITOR.ACEASTĂ ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII VIEŢII PRESUPUNE:
PE DE O PARTESATISFACEREA NEVOILOR MATERIALE(ALIMENTE, LOCUINŢĂ, SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ);
PE DE ALTĂ PARTE EDUCAŢIE ŞI AFIRMAREAPERSONALITĂŢII UMANE, PRECUM ŞI POSIBILITATEA DE AALEGE.ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE UNUL DINTRE ACESTE ELEMENTELIPSEŞTE SAU SE CARACTERIZEAZĂ PRINTR-O OFERTĂ SLABĂ, ATUNCISE POATE VORBI DE O SUBDEZVOLTARE ABSOLUTĂ.PE 8 IULIE 2003 A FOST PUBLICAT INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE(IDU – PUBLICAT DE ONU) PE ANUL 2003, LA CALCULAREA SA ŢINÂNDU-SE SEAMA DE URMĂTORII PARAMETRII:
LONGEVITATEA SAU SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE;
GRADUL DE ALFABETIZARE A POPULAŢIEI;
NIVELUL (GRADUL) DE FRECVENTARE A CURSURILOR PRIMARE, SECUNDARE ŞI SUPERIOARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT;
PRODUSUL INTERN BRUT PE CAP DE LOCUITOR;
MORTALITATEA INFANTILĂ;
DOTAREA CU ECHIPAMENTE ELECTROCASNICE ŞIAUTOMOBILE;
ACCESUL LA INFORMARE (MASS-MEDIA,TELECOMUNICAŢII);
GRADUL DE URBANIZARE;
EGALITATEA SEXELOR.ÎN CATEGORIA ŢĂRILOR DEZVOLTATE:
 
I NORVEGIA (ARE CEL MAI RIDICAT PIB PE LOCUITOR, APROXIMATIV45000 DE DOLARI)II SUEDIAIII AUSTRALIAVII SUAVIII CANADAIX JAPONIAX ELVEŢIAÎN CATEGORIA ŢĂRILOR CU DEZVOLTARE MEDIE:LOC 57 BULGARIALOC 63 RUSIALOC 72 ROMÂNIA (ÎNAINTE ERA PE LOCUL 56)LOC 73 ARABIA SAUDITĂLOC 74 THAILANDALOC 75 UCRAINA, PERU, LIBAN, ALBANIA, TURCIA, CHINA, REPUBLICAMOLDOVAÎN CATEGORIA ŢĂRILOR SUBDEZVOLTATE:LOC 125 BOTSWANALOC 174 NIGER ULTIMA SIERRA LEONETOPUL PUTERILOR MONDIALE (CA PIB):1SUA2JAPONIA3GERMANIA4MAREABRITANIE5FRANŢ
 
A6ITALIA7CANADA8RUSIASUBDEZVOLTARE – ESTE REVERSUL DEZVOLTĂRII. EA REPREZINTĂ OSITUIE ECONOMICĂ ÎN CARE PERSISNIVELURI REDUSE ALESTANDARDULUI DE VIAŢĂ, PERSISSĂRĂCIA ABSOLUTĂ, RATE DECRTERE ECONOMISCĂZUTE, NIVEL REDUS AL CONSUMULUI,RATE RIDICATE ALE MORTALITĂŢII ŞI ALE NATALITĂŢII.TRĂSĂTURI ALE SUBDEZVOLTĂRII: SĂRĂCIE ABSOLUTĂ, DEPENDENŢĂFAŢĂ DE EXTERIOR, CREŞTERE ECONOMICĂ SLABĂ, RATE RIDICATEALE MORTALITĂŢII ŞI ALE NATALITĂŢII.
 
NAŢIUNILE UNITE AU DEFINTI CA LIMITĂ A SĂRĂCIEI ABSOLUTECA FIIND NIVELUL VENITURILOR DE 1 DOLAR PE ZI, AJUSTAT CUPARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE. ASTĂZI APROXIMATIV 1,3MILIARDE DE OAMENII TRĂIESC SUB ACEASTĂ LIMITĂ A SĂRĂCIEI.PNUD IDENTIFICĂ 9 PROBLEME MAJORE ALE ŢĂRILOSUBDEZVOLTATE:1.SPERANŢA DE VIAŢĂ - A CRESCUT MULT ÎN ULTIMII 30 DEANI AJUNGÂND LA O MEDIE DE 63 DE ANI, IAR ÎN UNELEŢĂRI CHIAR LA 702.SĂNĂTATEA – DOAR 2/3 DIN POPULAŢIA ACESTOR ŢĂRI AREACCES LA SERVICIILE DE TATE; 1,3 MILIAREDE DEOAMENI NU AU ACCES LA APĂ POTABILĂ, IAR ÎN AFRICASUBSAHARIANĂ UN ADULT DIN 40 ESTE SEROPOZITIV3.HRANA – ÎN ULTIMII 30 DE ANI NUMĂRUL ŢĂRILOR ÎN CARES-A ASIGURAT NECESARUL DE HRANĂ S-A DUBLAT DE LA 25LA 50. TOTUŞI 15% DIN POPULAŢIA LUMII NU ARE HRANĂSUFICIENTĂ, IAR UN COPIL DIN 3 SUFERĂ DE MALNUTRIŢIE4.EDUCAŢIA GRADUL DE ALFABETIZARE A CRESCUT LA65%, RESTUL D POPULAŢIEI ADULTE FIIND ANALFABETĂ5.VENITURI ŞI SĂRĂCIE – 1,3 MILIARDE TRĂIESC ÎN SĂRĂCIEABSOLUTĂ, DEFINITĂ PRIN VENITURI PREA MICI PENTRU AASIGURA MIJLOACELE DE SUBZISTENŢĂ. ÎN AFRICAAPROAPE JUMĂTATE DIN POPULAŢIE SE AFLĂ SUB PRAGULDE SĂRĂCIE6.COPII – ÎN ULTIMII 30 DE ANI, MORTALITATE INFANTILĂ AFOST REDUCU MAI MULT DE 50%, DAR CU TOATEACESTEA MALNUTRIŢIA ŞI BOLILE ÎN GENERAL UCID MAIMULT DE 34.000 DE COPII ÎN FIECARE ZI7.FEMEILE DOUĂ TREIMI DIN TOTALUL ANALFABEŢILODIN ŢĂRILE CELE MAI SĂRACE ALE LUMII SUNT FEMEI.FEMEILE ACCED ÎNTR-UN NUMĂR DE DOUĂ ORI MAI MICDECÂT BĂRBAŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 8.SECURITATE – APROXIMATIV 35 DE MILIOANE DE OAMENISUNT REFUGIAŢI9.MEDIUL ÎN ULTIMII 20 DE ANI PONDEREA FAMILIILORURALE CU ACCES LA APĂ POTABILĂ A CRESCUT DE LASUB 10% LA 60% - PĂDURILE TROPICALE SUNT DISTRUSE ÎNFIECARE SECUNDĂ CU O SUPRAFAŢĂ EGALĂ CU MĂRIMEAUNUI TEREN DE FOTBAL.LA ÎNLNIREA G8 (+ RUSIA) DIN IULIE 2000, IDENTIFICÂNDRĂCIA DREPT UNA DINTRE CELE MAI GRAVE PROBLEME ALEOMENIRII, A FOST ELABORAT RAPORTUL PRIVIND SĂRĂCIA GLOBALĂ,CARE VIZEAZĂ CĂ PÂNĂ ÎN ANUL 2015 POPULAŢIA CE TRĂIEŞTE ÎNSĂRĂCIE SĂ SCADĂ LA CIFRA DE 815 MILIOANE. DAR SE PARE CĂ ÎNANUL 2008 NURUL RACILOR POATE FI CHIAR MAI MIC, DEAPROXIMATIV 700 DE MILIOANE. ACEASTĂ CIFRĂ SE POATE ATINGE

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->