P. 1
Mitt Romney's FY 2004 Budget

Mitt Romney's FY 2004 Budget

Ratings:
(0)
|Views: 115|Likes:
Published by Andrew Kaczynski

More info:

Published by: Andrew Kaczynski on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

text

original

 
 R @ C A J F F J M [ C I O R @ JE F I Q Q I A @ S Q C R R QNm r`c ^cit R{j R`jsqimb imb R`tcc IM IAR FIGNMK I\\TJ\TNIRNJMQ EJT R@C ENQAIO ^CIT 4<<2 EJT R@C FINMRCMIMAC JE R@CBC\ITRFCMRQ/ DJITBQ/ AJFFNQQNJMQ/ NMQRNRSRNJMQ/ IMB ACTRINM IARNUNRNCQ JE R@C AJFFJM[CIOR@/EJT NMRCTCQR/ QNMGNMK ESMB/ IMB QCTNIO DJMB TCYSNTCFCMRQ/ IMB EJT ACTRINM \CTFIMCMRNF\TJUCFCMRQ-Dc nr cmiarcb d~ r`c Qcmirc imb @jsqc je Tc|tcqcmrirnucq nm Kcmctio Ajstr iqqcfdocb/ imb d~ r`c isr`jtnr~ je r`cqifc/ iq ejooj{q8QCARNJM 9- Rj |tjunbc ejt r`c finmrcmimac je r`c qcuctio bc|itrfcmrq/ djitbq/ ajffnqqnjmq/ nmqrnrsrnjmq/ imb jr`ct qctunacq/ ejt actrinm |ctfimcmr nf|tjucfcmrq/ imb rj fccr actrinm tcysntcfcmrq je oi{/ r`c qsfq qcr ejtr` iq qrirci||tj|tnirnjmq nm qcarnjmq 4 imb 1 ejt r`c qcuctio |st|jqcq imb qsdhcar rj r`c ajmbnrnjmq q|canencb nm qcarnjmq 4 imb 1 itc`ctcd~ i||tj|tnircb etjf r`c Kcmctio Esmb smocqq q|canenaioo~ bcqnkmircb jr`ct{nqc/ qsdhcar rj r`c |tjunqnjmq je oi{tcksoirnmk r`c bnqdstqcfcmr je |sdona esmbq imb r`c i||tjuio r`ctcje/ ejt r`c enqaio ~cit cmbnmk Hsmc 1</ 4<<2- R`c qsfqqcr ejtr` iq ecbctio i||tj|tnirnjmq nm qcarnjm 4 ejt r`c qcuctio |st|jqcq imb qsdhcar rj r`c ajmbnrnjmq q|canencb nm qcarnjm 4itc `ctcd~ i||tj|tnircb etjf r`c Kcmctio Ecbctio Ktimrq Esmb/ qsdhcar rj r`c |tjunqnjmq je oi{ tcksoirnmk r`cbnqdstqcfcmr je |sdona esmbq imb r`c i||tjuio r`ctcje/ ejt r`c enqaio ~cit cmbnmk Hsmc 1</ 4<<27 |tjunbcb/ r`ir ecbctioesmbq tcacnucb nm cpacqq je r`c ifjsmr i||tj|tnircb nm qcarnjm 4 q`ioo dc cp|cmbcb jmo~ nm iaajtbimac {nr` r`c|tjunqnjmq je qcarnjm 5D je a`i|rct 4> je r`c Kcmctio Oi{q7 imb |tjunbcb estr`ct/ r`ir r`c ifjsmrq je im~ smcp|cmbcbdioimacq je ecbctio ktimr esmbq tcacnucb |tnjt rj Hsmc 1</ 4<<1/ imb mjr nmaosbcb iq |itr je im i||tj|tnirnjm nrcf nmqcarnjm 4/ itc `ctcd~ fibc iuinoidoc ejt cp|cmbnrstc bstnmk enqaio ~cit 4<<2/ nm ibbnrnjm rj im~ ifjsmrq i||tj|tnircb nmqcarnjm 4- I||tj|tnirnjmq {nr`nm qcarnjm 4 itc fibc ir r`c qsd iaajsmr ocuco {nr`nm im juctioo fiqrct iaajsmr qrtsarstc/ qjaioocb7 |tjunbcb estr`ct/ r`ir mjr{nr`qrimbnmk r`c |tjunqnjmq je im~ kcmctio jt q|canio oi{ rj r`c ajmrtit~/ aidnmcrqcatcritncq/ nmaosbnmk r`c qcatcrit~ je r`c ajffjm{cior` imb r`c rtciqstct imb tcacnuct&kcmctio/ jt r`cnt bcqnkmccq/ itc`ctcd~ isr`jtnxcb rj rtimqect s| rj 3 |ct acmr jt "43</<<</ {`na`cuct nq ocqq/ je r`c ifjsmr i||tj|tnircb nm i dsbkcrit~bntcar i||tj|tnirnjm qsd iaajsmr nm qcarnjm 4 rj jr`ct dsbkcrit~ bntcar i||tj|tnirnjm qsd iaajsmrq {nr`nm r`c fiqrct iaajsmr/ {nr` 9< bi~ |tnjt mjrnenairnjm rj r`c qcatcrit~ je ibfnmnqrtirnjm imb enmimac7 |tjunbcb estr`ct/ r`ir im ibbnrnjmio 4<|ct acmr jt "9/<<</<<</ {`na`cuct nq ocqq/ je r`c ifjsmr i||tj|tnircb nm i dsbkcrit~ bntcar i||tj|tnirnjm qsd iaajsmr nmqcarnjm 4 fi~ dc rtimqecttcb rj jr`ct dsbkcrit~ bntcar i||tj|tnirnjm qsd iaajsmrq {nr`nm r`c fiqrct iaajsmr/ qsdhcar rj|tnjt i||tjuio d~ r`c qcatcrit~ je ibfnmnqrtirnjm imb enmimac imb |tnjt mjrnenairnjm rj r`c `jsqc imb qcmirc ajffnrrccq jm{i~q imb fcimq7 |tjunbcb estr`ct/ r`ir im ibbnrnjmio 43 |ct acmr jt "9/43</<<</ {`na`cuct nq ocqq/ je r`c ifjsmri||tj|tnircb nm i dsbkcrit~ bntcar i||tj|tnirnjm qsd iaajsmr nm r`nq qcarnjm fi~ dc rtimqecttcb rj jr`ct dsbkcrit~ bntcari||tj|tnirnjm qsd iaajsmrq {nr`nm r`c fiqrct iaajsmr 4< bi~q ierct mjrnenairnjm rj r`c qcatcrit~ je ibfnmnqrtirnjm imbenmimac imb r`c `jsqc imb qcmirc ajffnrrccq jm {i~q imb fcimq {`ctc mj {tnrrcm bcmnio je qinb rtimqect `iq dccmtcacnucb7 |tjunbcb estr`ct/ r`ir im ibbnrnjmio 3< |ct acmr jt "4/3<</<<</ {`na`cuct nq ocqq/ je r`c ifjsmr i||tj|tnircb nm idsbkcrit~ bntcar i||tj|tnirnjm qsd iaajsmr nm r`nq qcarnjm fi~ dc rtimqecttcb rj jr`ct dsbkcrit~ bntcar i||tj|tnirnjm qsdiaajsmrq {nr`nm r`c fiqrct iaajsmr {nr` |tnjt i||tjuio etjf r`c qcatcrit~ je ibfnmnqrtirnjm imb enmimac imb r`c `jsqc imbqcmirc ajffnrrccq jm {i~q imb fcimq- Mjr{nr`qrimbnmk r`c |tjunqnjmq je im~ kcmctio jt q|canio oi{ rj r`c ajmrtit~/ r`cikcmancq rj {`na` ifjsmrq itc i||tj|tnircb nm qcarnjm 4 etjf r`c Nmrtikjuctmfcmrio Qctunac Esmb itc `ctcd~ isr`jtnxcbrj cp|cmb qinb ifjsmrq ejt r`c |tjunqnjm je kjjbq imb qctunacq rj ikcmancq tcacnunmk i||tj|tnirnjmq nm qcarnjm 47|tjunbcb/ r`ir ioo qsa` cp|cmbnrstcq q`ioo dc iaajf|imncb d~ i ajttcq|jmbnmk rtimqect je esmbq etjf im i||tj|tnirnjm nmqcarnjm 4 rj r`c Nmrtikjuctmfcmrio Qctunac Esmb7 |tjunbcb estr`ct/ r`ir mj cp|cmbnrstc q`ioo dc fibc etjf r`cNmrtikjuctmfcmrio Qctunac Esmb {`na` {jsob aisqc qinb esmb rj dc nm bcenanr ir r`c aojqc je enqaio ~cit 4<<27 |tjunbcbestr`ct/ r`ir im~ dioimac tcfinmnmk nm r`c Nmrtikjuctmfcmrio Qctunac Esmb ir r`c aojqc je enqaio ~cit 4<<2 q`ioo dcrtimqecttcb rj r`c Kcmctio Esmb7 |tjunbcb estr`ct/ r`ir Nmrtikjuctmfcmrio Qctunac Esmb i||tj|tnirnjmq q`ioo dc cpcf|retjf etnmkc imb nmbntcar ajqr a`itkcq |stqsimr rj qcarnjm 5D je a`i|rct 4> je r`c Kcmctio Oi{q7 imb |tjunbcb estr`ct/ r`irikcmancq {nr` Nmrtikjuctmfcmrio Qctunac Esmb q|cmbnmk isr`jtnxirnjm fi~ tcrinm imb cp|cmb im ibbnrnjmio 9< |ct acmr je qinb tcucmscq ajoocarcb ierct 9<&bi~ mjrnenairnjm rj r`c qcatcrit~ je ibfnmnqrtirnjm imb enmimac/ r`c ajf|rtjooct/ imb r`c`jsqc imb qcmirc ajffnrrccq jm {i~q imb fcimq- Ioo qsfq i||tj|tnircb smbct r`nq iar/ nmaosbnmk qs||ocfcmrio imbbcenancma~ dsbkcrq/ q`ioo dc cp|cmbcb nm i fimmct tceocarnmk imb cmajstiknmk i |jona~ je mjmbnqatnfnmirnjm imb cysioj||jtrsmnr~ ejt fcfdctq je fnmjtnr~ ktjs|q/ {jfcm imb `imbnai||cb |ctqjmq- Ioo jeenanioq imb cf|oj~ccq je im ikcma~/djitb/ bc|itrfcmr/ ajffnqqnjm jt bnunqnjm tcacnunmk fjmncq smbct r`nq iar q`ioo rigc ieentfirnuc qrc|q rj cmqstc cysionr~je j||jtrsmnr~ nm r`c nmrctmio ieeintq je qrirc kjuctmfcmr/ iq {coo iq nm r`cnt tcoirnjmq {nr` r`c |sdona/ nmaosbnmk r`jqc|ctqjmq imb jtkimnxirnjmq bjnmk dsqnmcqq {nr` r`c ajffjm{cior`- Cia` ikcma~/ djitb/ bc|itrfcmr/ ajffnqqnjm jt bnunqnjm/ nm q|cmbnmk i||tj|tnircb qsfq imb bnqa`itknmk nrq qrirsrjt~ tcq|jmqndnonrncq/ q`ioo ibj|r fciqstcq rj cmqstccysio j||jtrsmnr~ nm r`c itciq je `ntnmk/ |tjfjrnjm/ bcfjrnjm jt rtimqect/ tcatsnrfcmr/ oi~jee jt rctfnmirnjm/ tircq je 
\ikc 9 je 51Ocknqoirstc4*45*4<<1`rr|8**{{{-fiqq-kju*dsbkcr*|tnmr*dsbkcrZtcajffcmbirnjmq*fiqrct*|dsbtca-`rf
 
ajf|cmqirnjm/ nm&qctunac jt i||tcmrnacq`n| rtinmnmk |tjktifq imb ioo rctfq imb ajmbnrnjmq je cf|oj~fcmr- Im~ qcarnjm/nrcf jt im~ |jtrnjm je r`nq iar q`ioo mjr knuc tnqc/ mjt q`ioo nr dc ajmqrtscb iq knunmk tnqc/ rj im~ cmejtacidoc tnk`r jt cmrnrocfcmr mjr jr`ct{nqc |tjunbcb d~ kcmctio jt q|canio oi{ jt tcksoirnjm-
Qcarnjm 9I & Tcucmsc d~ Qjstac imb Esmb
 QCARNJM 9I- Nm iaajtbimac {nr` Itrnaocq OPNNN imb AUNN je r`c Itrnaocq je Ifcmbfcmr rj r`c Ajmqrnrsrnjm je r`cAjffjm{cior` imb qcarnjm 5B je a`i|rct 4> je r`c Kcmctio Oi{q/ nr nq `ctcd~ bcaoitcb r`ir r`c ifjsmrq je tcucmsc qcrejtr` nm r`nq qcarnjm d~ qjstac ejt r`c tcq|carnuc esmbq je r`c ajffjm{cior` ejt r`c enqaio ~cit cmbnmk Hsmc 1</ 4<<2/ itcmcacqqit~ imb qseenancmr rj |tjunbc r`c fcimq rj bceti~ r`c i||tj|tnirnjmq imb cp|cmbnrstcq etjf qsa` esmbq ejt qinbenqaio ~cit iq qcr ejtr` imb isr`jtnxcb nm qcarnjm 4- R`c ajf|rtjooct q`ioo gcc| i bnqrnmar iaajsmr je iarsio tcacn|rq etjfcia` qsa` qjstac d~ cia` qsa` esmb/ estmnq` r`c cpcasrnuc jeenac ejt ibfnmnqrtirnjm imb enmimac imb r`c `jsqc imb qcmircajffnrrccq jm {i~q imb fcimq {nr` ysitrcto~ qrircfcmrq ajf|itnmk qsa` tcacn|rq {nr` r`c |tjhcarcb tcacn|rq qcr ejtr``ctcnm/ imb nmaosbc i esoo qrircfcmr ajf|itnmk qsa` iarsio imb |tjhcarcb tcacn|rq nm r`c immsio tc|jtr ejt qinb enqaio ~cit |stqsimr rj qcarnjm 94 je a`i|rct ;I je r`c Kcmctio Oi{q7 |tjunbcb/ r`ir qsa` ysitrcto~ imb immsio tc|jtrq q`ioo ioqjnmaosbc bcrinocb qrircfcmrq je im~ jr`ct qjstacq je tcucmsc ejt r`c dsbkcrcb esmbq nm ibbnrnjm rj r`jqc q|canencb nm r`nqqcarnjm-
Enqaio ^cit 4<<2 Tcucmsc d~ Qjstac imb Dsbkcrcb Esmb (nm Fnoonjmq.
 
QjstacIooDsbkcrcbEsmbqKcmctioEsmb@nk`{i~EsmbFDRIAjmucmrnjmAcmrct Rip Tcucmsc
 Ioaj`jo- Dcu-53-553-5<-<<-<<-<Ankitcrrcq221-0221-0<-<<-<<-<Ajt|jtirnjmq540-4540-4<-<<-<<-<Bccbq921->921-><-<<-<<-<Cqrirc Nm`ct-9;4-99;4-9<-<<-<<-<Enmimanio Nmqrnrsrnjmq9;1-<9;1-<<-<<-<<-<Nmajfc0/<9>-40/<9>-4<-<<-<<-<Nmqstimac135-<135-<<-<<-<<-<Fjrjt Escoq;<4-99<4-95<<-9<-<<-<\sdona Srnoq-;4-<;4-<<-<<-<<-<Tianmk<-<<-<<-<<-<<-<Tjjf Jaas|ima~911->9<;-;<-<<-<45-4Qiocq&Tcksoit4/514->4/<52-><-<351-22-5Qiocq&Fcioq391-1399-2<-<<-<9->Qiocq&Fjr-Uc`-304-1259-2<-<94<-><-<Fnqacooimcjsq93-52-4<-<<-<99-2SN Qsta`itkcq42-<42-<<-<<-<<-<
Rjrio Ripcq92/5;0-<91/12>-35<<-9502-122-9
 
Ojj|`joc Aojqnmkq imb Qiocq Rip Ibhsqrfcmr
TCNRQ (Enmimanio Nmqrnrsrnjmq.2<-<2<-<<-<<-<<-<Dsqnmcqq \st|jqc \tjunqnjmq (Ajt|jtirc Rip.3<-<3<-<<-<<-<<-<Qsdqnbnit~ Q&Ajt|q (Ajt|jtirc Rip.1<-<1<-<<-<<-<<-<Nmrctcqr Tcoircb rj Rip \i~fcmrq40-<40-<<-<<-<<-<Bcenmnmk FI Qjstac Nmajfc (Nmajfc Rip.9-<9-<<-<<-<<-<Fsorn&Qrirc Ajt|jtirc Rtsqrq (Nmajfc Rip.3-<3-<<-<<-<<-<Jsr&je&Qrirc Qiocq*Sqc \tjunqnjmq (Qiocq Rip.4-<4-<<-<<-<<-<
\ikc 4 je 51Ocknqoirstc4*45*4<<1`rr|8**{{{-fiqq-kju*dsbkcr*|tnmr*dsbkcrZtcajffcmbirnjmq*fiqrct*|dsbtca-`rf
 
Qcarnjm 9D & Mjm&Rip Tcucmsc Qsffit~
 QCARNJM 9D- R`c ajf|rtjooct q`ioo gcc| i bnqrnmar iaajsmr je iarsio tcacn|rq je mjm&rip tcucmscq d~ cia` bc|itrfcmr/djitb/ ajffnqqnjm/ jt nmqrnrsrnjm/ estmnq` r`c cpcasrnuc jeenac ejt ibfnmnqrtirnjm imb enmimac imb r`c `jsqc imb qcmircajffnrrccq jm {i~q imb fcimq {nr` ysitrcto~ qrircfcmrq ajf|itnmk qsa` tcacn|rq {nr` r`c |tjhcarcb tcacn|rq qcr ejtr``ctcnm/ imb nmaosbc i esoo qrircfcmr ajf|itnmk qsa` iarsio imb |tjhcarcb tcacn|rq nm r`c immsio tc|jtr ejt enqaio ~cit 4<<2|stqsimr rj qcarnjm 94 je a`i|rct ;I je r`c Kcmctio Oi{q7 |tjunbcb/ r`ir qsa` ysitrcto~ imb immsio tc|jtrq q`ioo ioqjnmaosbc bcrinocb qrircfcmrq je im~ jr`ct qjstacq je mjm&rip tcucmsc ejt r`c dsbkcrcb esmbq nm ibbnrnjm rj r`jqc q|canencbnm r`nq qcarnjm-
Enqaio ^cit 4<<2 Mjm&Rip Tcucmsc Kjuctmfcmr Itci Qsffit~
 QCARNJM 4- I||tj|tnirnjmq ejt enqaio ~cit 4<<2 itc qcr jsr `ctcnm dcoj{-Uiosirnjm je sqcb aitq (Qiocq Rip.9<-<9<-<<-<<-<<-<
Rjrio A`imkcq955-<955-<<-<<-<<-<
 
Rjrio Ripcq92/022-<91/393-35<<-9502-122-9
 
Mjm&Rip Tcucmsc
Ecbctio Tcnfdstqcfcmrq3/<92->3/<92-1<-;<-<<-<Bc|itrfcmrio Tcucmscq4/4>1-59/31;-2;25-;<-<>-3Ajmqjonbircb Rtimqectq9/343-99/35>-<&21-0<-<<-<
KTIMB RJRIO41/5;;-549/515-49/1<1-;502-131-5QjstacSmtcqrtnarcbMjm&RipTcucmscTcqrtnarcbMjm&RipTcucmscRjrioMjm&RipTcucmsc
Hsbnanit~2>/0<2/39<35/;39/;309<5/335/450Bnqrtnar Irrjtmc~q<<<Q`ctneeq1/910/21>4/;9</2293/020/00<Kjuctmjt<<<Qcatcrit~ je Qrirc119/<14/9021<3/<<<119/11;/902Rtciqstct40</121/2<11/531/<9>401/>>5/244Qrirc Isbnrjt<<< Irrjtmc~ Kcmctio0/52;/><<<0/52;/><<Cr`naq Ajffnqqnjm<<<Aif|inkm Enmimac95/3<<<95/3<<Ajf|rtjooct405/994/<;39/051/09;40;/>;3/0>4 Ibfnmnqrtirnjm % Enmimac04;/;1</5><221/519/4419/4;9/159/>91Ajffjm{cior` Bcucoj|fcmr349/912/404;/442/903340/130/25;@cior` % @sfim Qctunacq3/9>>/9<</<1193</220/;;13/12>/320/0<5Cajmjfna Ieeintq940/429/<529/444/03<94>/251/>92Cbsairnjm40/9<4/>00341/9<<40/545/<00\sdona Qiecr~233/<44/9341;/24>/0<>2>4/239/>59Ocknqoirstc9>/10;<9>/10;
Rjrio Mjm&Rip Tcucmsc
0/990/223/5<;;<3/;51/>;30/042/4<>/304
\ikc 1 je 51Ocknqoirstc4*45*4<<1`rr|8**{{{-fiqq-kju*dsbkcr*|tnmr*dsbkcrZtcajffcmbirnjmq*fiqrct*|dsbtca-`rf

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->