Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Labor del 3 de mayo de 2012

Labor del 3 de mayo de 2012

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Acuerdo de Labor Parlamentaria de la sesión ordinaria del 3 de mayo de 2012
Acuerdo de Labor Parlamentaria de la sesión ordinaria del 3 de mayo de 2012

More info:

Published by: Francisco Javier Quintana on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

 
 
FD_OXLI LO CFHIX RFXCFMO@\FXKFTOTKÔ@ IXLK@FXKF DIXXOTRI@LKO@\O FC24 lo mf{i lo 826867#42 nixft
J_XF LO K@\OEXF@\OT LOC DI@TOJI LO CF MFEKT\XF\_XF
Þ
 
Juxf lo Di`tojoxit lo cf Mfekt|xf|uxf rix oc ot|fmo`|i lo cit juodot
Þ
 
Juxf loc Juxfli lo O`jukdkfmko`|i o` xorxoto`|fdkô` lo cit Juodot { loc Mk`kt|oxkiRúhckdi
MIDKI@OT LO \XF\FMKO@\I RXOGOXO@DKFC RFXF RXÔ^KMFT TOTKI@OT
 
Rfxf oc 62)2?)68:
6
Lotrfdni @º 22<<)68:
Dimktkô` lo Duc|uxf
Xoticudkô`:
lodcfxfx lo K`|oxët Tidkfc { Duc|uxfccft fd|kwklflot lo cf (Juoei|odf lo Tf` \ocmi( .O~r2?2;-L-8268# Lkru|flit @okxf { Hft|okxi+
.HT FTR) \ILIT+
 
Rfxf oc 65)2?)68:
6
Lotrfdni @º 227<)68:
Dimktkô` lo \xæ`tk|i { \xf`trix|o
Lotrfdnit lo Mf{ixíf { Mk`ixíf:
 
Co{ { Lodcfxfdkô`:
milkgkdfdkô` loc Fx| ?<< loc Dôlkei lo \xæ`tk|i { \xf`trix|o - @kwocot lo fcdinico` tf`exo- .O~r 67-L-8268# Lkru|fli Rfcmo{xi+
.RXI+
 8
Lotrfdni @º 227?)68:
Dimktkô` lo \xæ`tk|i { \xf`trix|o
Lotrfdni lo Mf{ixíf:
 
Co{#Lodcfxfdkô` { Xoticudkô`:
ftke`fx lihco to`|kli lo dkxducfdkô` ftkmë|xkdi o` |xfmit lo cft FwlftJuju{ { Ruo{xxolô`
Lotrfdni lo Mk`ixíf: Co{:
ílom .O~r 8224-J-8266# Jogo lo Eihkox`i+
.RXI+
 4
O~r 475-L-68
# lo Co{# Co{ lo Oludfdkô` \ëd`kdi Rxigotki`fc
.DIFCKDKÔ@ DÍWKDF+Rfxf oc 8<)2?)68:
6
O~r ;56-L-68#
lo Co{# lodcfxfx (Roxti`fcklfl lot|fdflf lo cf duc|uxf( fc Tx Cukt Rotdo||k
.@_OWI O@D_O@\XI+
 
Rfxf oc 46)2?)68:
6
O~r 827>-I-66#
ocowf Rcf` F`ufc lo Fulk|ixkf 8268
.G\O R)WKD\IXKF+
 8
O~r 458-L-68#
lo Co{# efxf`|kzfx k`t|fcfdki`ot tf`k|fxkft o` rfxvuot# rcfzft { rftoit rúhckditlo cf Dkulfl
.@_OWI O@D_O@\XI+
 4
O~r 6858-L-66#
lo Co{# tut|k|ukx cf lo`imk`fdkô` lo cf fd|ufc ot|fdkô` lo tuh|o lo cf Cí`of O(O`|xo Xíit( rix cf lo (Xilicgi Ufctn(
.@_OWI O@D_O@\XI+
 
LOTRFDNIT FDIXLFLIT RFXF T_ \XF\FMKO@\I TK@ LKTD_TKÔ@
 
F+
 
Lotrfdnit lo Xoticudkô` i Lodcfxfdkô`# tk` lktklo`dkft `k ihtoxwfdki`ot#fdixlflit rfxf tu frxihfdkô`:
 
Lotrfdni @º 224<)68:
Dimktkô` lo Tfcul
Xoticudkô`:
k`gixmot tihxo oc Nitrk|fc Exfc lo Feulit Lx\oilixi Æcwfxoz .O~r 4-L-8268 { fexoe# Lkru|flf @flloi+
Lotrfdni @º 2247)68:
Dimktkô` lo Oludfdkô`# Dko`dkf { \od`icieíf
Xoticudkô`:
k`gixmot tihxo cfk`gxfot|xud|uxf lo cit ot|fhcodkmko`|it otdicfxot .O~r 6<4-L-8268# Lkru|flit Rxotmf` { Dfmrit+
 
 
Lotrfdni @º 2245)68:
Dimktkô` lo Oludfdkô`# Dko`dkf { \od`icieíf
Xoticudkô`:
k`gixmot tihxofd|it lo wkico`dkf { wf`lfcktmi o` cf Otduocf @ixmfc Turoxkix @º 62 .O~r 8<2-L-8268# Lkru|fliGoxxfxi+
H+ Lotrfdnit lo Co{ tk` lktklo`dkft `k ihtoxwfdki`ot fdixlflit rfxf tu |xf|fmko`|itk` lohf|o:
 
H6+ Co{ot du{f frxihfdkô` xovukoxo mf{ixíf tkmrco:Lotrfdni @º 228;)68:
Dimktkô` lo Rxoturuot|i# Nfdko`lf# Flmk`kt|xfdkô` Gk`f`dkoxf { Ricí|kdf\xkhu|fxkf
Co{:
di`li`fx loulf rix FHC loc k`muohco tk|i o` Jixeo @ohox{ 45<7# 6º F .O~r6;2>-L-8266# Lkru|fli Khfxxf+
Lotrfdni @º 2242)68:
Dimktkô` lo Rxoturuot|i# Nfdko`lf# Flmk`kt|xfdkô` Gk`f`dkoxf { Ricí|kdf\xkhu|fxkf
Co{:
o~kmkx f cf Gu`lfdkô` Oc Ckhxi loc rfei loc loxodni lo fxxo`lfmko`|i loc Do`|xi loO~ritkdki`ot lo cf Dkulfl rfxf xofckzfx cf 88º Goxkf loc Ckhxi K`gf`|kc { Juwo`kc .O~r 84<8-L-8266#Lkru|fli Ru{+
Lotrfdni @º 2246)68:
Dimktkô` lo Rxoturuot|i# Nfdko`lf# Flmk`kt|xfdkô` Gk`f`dkoxf { Ricí|kdf\xkhu|fxkf
Co{:
di`li`fdkô` lo loulf lo FHC loc k`muohco tk|i o` Rflkccf 62?> .O~r 8262-R-8266#Lkru|fli Æcwfxi Ei`zæcoz+
Lotrfdni @º 224?)68:
Dimktkô` lo Tfcul
Co{:
flnotkô` f cf Xoticudkô` @º 78)64; lo cf I@_ - Lífmu`lkfc lo cf di`dko`|kzfdkô` tihxo oc fu|ktmi- .O~r 6;>-W-8268# Wkdojogf lo Eihkox`i+
H8+ Co{ot du{f frxihfdkô` xovukoxo 46 wi|it:Lotrfdni @º 2255)68:
Dimktkô` lo Rcf`ofmko`|i _xhf`i
Co{:
dfmhki lo zi`kgkdfdkô` o` oc Hfxxki loHocexf`i X .O~r 57<-L-8262# Lkru|flit Dfmrit { Rxotmf`+
Co{ 8ª Cod|uxf
 
H4+ Co{ot du{f frxihfdkô` xovukoxo <2 wi|it:Lotrfdni @º 228>)68:
Dimktkô` lo Rxoturuot|i# Nfdko`lf# Flmk`kt|xfdkô` Gk`f`dkoxf { Ricí|kdf\xkhu|fxkf
Co{:
i|ixefx f cf Gu`lfdkô` Wk|xf roxmkti lo uti f |í|uci exf|uk|i loc k`muohco tk|i o` Mi`|otlo Idf 662)6<2 .O~r 8<<<-L-8266# Lkru|flf Tf{f { I|xit+
.Fx| >8# k`d ? DDHF - <2 wi|it+
 
MIDKI@OT TIHXO \FHCFT FDIXLFLFT TK@ LKTD_XTIT
6
O~r ><7-L-68 { ;42-L-68#
lo Lodcfxfdkô`# lodcfxfx lo k`|oxët cf (Tomf`f mu`lkfc loc rfx|ixotro|fli föi 8268(
.TK@LKDFC ROXI@KT\F+ .RXI+
 8
O~r 6257-L-68#
lo Lodcfxfdkô`# k`|oxët oludf|kwi ?º o`duo`|xi k`|ox`fdki`fc lo oludfdkô`k`gf`|kc
.RXI+
 4
O~r 55>-L-68
# lo Lodcfxfdkô`# ho`orcædk|i rix oc 682 f`kwoxtfxki lo cf gu`lfdkô` loc K`t|k|u|iCkhxo lo Toeu`lf O`toöf`zf
.RXI+
<
O~r 627;-L-68
# lo Lodcfxfdkô`# lodcfxfx (Nuëtrol lo ni`ix( fc mëlkdi rfcot|k`i Kzzoclk` Fhuocfktn
.RXI+
?
O~r >8<-L-68#
lo Lodcfxfdkô`# lodcfxfx (Nuëtrol lo ni`ix( fc juxkt|f dicimhkf`i Lx CkhfxliXilxíeuoz Xilxíeuoz
.RXI+
7
O~r ?86-L-68#
lo Lodcfxfdkô`# lodcfxfx (Nuëtrol lo ni`ix( fc fd|ix { lkxod|ix lo dk`o otrföicJfwkox Muökz Hxki`eit
.RXI+
 5
O~r 6275-L-68
# lo Xoticudkô`# k`gixmot xocf|kwit fc Tx Mf|oi Eixxo||k# omrcofli loc Mk`kt|oxkilo Nfdko`lf
.GXO@\O R)WKD\IXKF+
>
O~r ;;8-L-68#
lo Xoticudkô`# k`gixmot xocfdki`flit di` oc Mutoi lo Fx|o Cf|k`ifmoxkdf`i loHuo`it Fkxot - MFCHF
.GXO@\O R)WKD\IXKF+
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->