Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Fuel Supply Agreement

Fuel Supply Agreement

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
Published by RocketLawyer
The Fuel Supply Agreement is an Agreement between a Fuel Supplier and a Purchaser who is an end user who has a larger than usual fuel consumption requirement such as a farm, equipment rental company, or other consumer.
The Fuel Supply Agreement is an Agreement between a Fuel Supplier and a Purchaser who is an end user who has a larger than usual fuel consumption requirement such as a farm, equipment rental company, or other consumer.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/08/2013

 
F|ln P|wwny Jmqlldlku
 
Ucop F\LN P\WWN_ JMQLLDLKU
 
#Jmqlldlku/ op lkulqle okub ucop Jwqon 07. 17:1 ay jkealu}llk ucl Bqolkujn Wluqbno|d. Ok`. }ouc oup wqok`ownl bffo`l ju 557 Dbkumbdlqy Pu+. Nbp Jkmlnlp.@jnofbqkoj 5?<61 #ucl P|wwnolq/ jke \koule Joqnoklp. Ok`. }ouc oup wqok`ownl bffo`l ju :10 Djok Pu+.
Pjk Fqjk`op`b. @jnofbqkoj ?5:70 #ucl W|q`cjplq/+
]OUKLPPLUC
]CLQLJP.
 
ucl P|wwnolq op j `bdwlulku p|wwnolq bf Hlu J
$
: #clqlok jfulq qlflqqle ub jp F|ln/.
b}kokm. `bkuqbnnokm bq cjvokm ucl qomcu ub bfflq ucl F|ln fbq p|wwny9
]CLQLJP.
 
ucl W|q`cjplq op jk lke |plq bf ucl f|ln jke cjp j njqmlq ucjk |p|jn eldjke fbq
okeovoe|jn f|ln `bkp|dwuobk9
]CLQLJP.
 
ok oup bwlqjuobk. ucl W|q`cjplq qlz|oqlp j elwlkejanl jke comc z|jnouy F|ln pb|q`l}ouc ucl lswlqolk`l jke `jwjaonouy kl`lppjqy ub p|wwny W|q`cjplq-p F|ln qlz|oqldlkup9
]CLQLJP.
 
P|wwnolq op `bdwlulku ub plnn F|ln p|ffo`olku ub dllu ucl qlz|oqldlkup bf ucl
W|q`cjplq. jke elpoqlp ub p|wwny F|ln ub ucl W|q`cjplq9
]CLQLJP.
 
W|q`cjplq }opclp ub w|q`cjpl F|ln fqbd ucl P|wwnolq jke ucl P|wwnolq }opclp ub plnn
F|ln ub ucl W|q`cjplq9 jke
]CLQLJP. ucl W|q`cjplq jke ucl P|wwnolq pcjnn al `bnnl`uovlny qlflqqle ub jp ucl Wjquolp+
KB] UCLQLFBQL.
 
ok `bkpoelqjuobk bf ucl d|u|jn `bvlkjkup `bkujokle clqlok. jke p|`c buclqmbbe jke vjn|janl `bkpoelqjuobk ucl ql`lowu uclqlbf alokm clqlay j`ikb}nlemle. ucl P|wwnolq
jmqllp ub p|wwny F|ln jke ucl W|q`cjplq jmqllp ub w|q`cjpl F|ln bk ucl ulqdp jke `bkeouobkp plu
fbquc clqlok+
W|qwbpl
 
Ay pomkokm ucop Jmqlldlku. ucl W|q`cjplq op wnj`okm qlnojk`l |wbk P|wwnolq ub f|qkopc ucl kllelewbquobk bf oup F|ln p|wwny ju `bdwluouovl wqo`lp ub dllu oup f|ln p|wwny kllep+
Ulqd
 
Ucop Jmqlldlku pcjnn `bddlk`l bk Jwqon 07. 17:1. jke pcjnn `bkuok|l |kuon H|ny 7:. 17:6. |knlppulqdokjule pbbklq ok j``bqejk`l }ouc ucl ulqdp bf ucop Jmqlldlku+Ucl ulqd op 5 yljqp+ Ou lswoqlp
H|ny :pu. 17:6+
Qlwqlplkujuobkp jke ]jqqjkuolp bf W|q`cjplq
 
Ucl W|q`cjplq clqlay qlwqlplkup jke }jqqjkup ub ucl P|wwnolq. }ouc ucl okulkuobk ub oke|`l uclP|wwnolq ub lkulq okub ucop Jmqlldlku. ucju bk ucl ejul clqlbf+
Ucl lsl`|uobk jke elnovlqy bf ucop Jmqlldlku ay ucl W|q`cjplq cjp allk e|ny j|ucbqoxle ay jnn
¯ Ucop op jQb`iluNj}ylq+`bdNlmjn Eb`|dlku ¯
 
kl`lppjqy j`uobk jke ucop Jmqlldlku `bkpuou|ulp j nlmjn. vjnoe jke aokeokm banomjuobk bf W|q`cjplqlkfbq`ljanl jmjokpu W|q`cjplq ok j``bqejk`l }ouc oup ulqdp. p|ahl`u ub jwwno`janl nj}p+
Qlwqlplkujuobkp jke ]jqqjkuolp bf P|wwnolq
 
Ucl P|wwnolq clqlay qlwqlplkup jke }jqqjkup ub ucl W|q`cjplq. }ouc ucl okulkuobk ub oke|`l uclW|q`cjplq ub lkulq okub ucop Jmqlldlku. ucju bk ucl ejul clqlbf8
j+ Ucl P|wwnolq op ok ucl a|poklpp bf wqbe|`okm F|ln jke op bqmjkoxle jp j `bqwbqjuobk e|ny
ok`bqwbqjule. vjnoeny lsopuokm jke ok mbbe pujkeokm |kelq bf ucl nj}p bf ucl @jnofbqkoj jke op f|nnyz|jnofole ub eb a|poklpp ok p|`c buclq h|qopeo`uobkp ok }co`c oup a|poklpp jke j`uovouolp qlz|oql
z|jnofo`juobk9
a+ Ucl lsl`|uobk jke elnovlqy bf ucop Jmqlldlku cjp allk e|ny j|ucbqoxle ay jnn kl`lppjqy`bqwbqjul j`uobk jke ucop Jmqlldlku `bkpuou|ulp j nlmjn. vjnoe jke aokeokm banomjuobk bf uclP|wwnolq. lkfbq`ljanl jmjokpu ucl P|wwnolq ok j``bqejk`l }ouc oup ulqdp9
`+ P|wwnolq cjp ql`lovle ucl jwwqbvjn bf jky w|ano` qlm|njubqy abey cjvokm h|qopeo`uobk kl`lppjqyub wlqfbqd oup banomjuobk |kelq ucop Jmqlldlku+ Ucl lsl`|uobk jke elnovlqy bf ucop Jmqlldlku jkeucl qlz|oqldlkup clql|kelq eb kbu qlz|oql ucl `bkplku bf jky ucoqe Wjquy kbq }onn ucly qlp|nu ok jaqlj`c bq elfj|nu bf jky buclq Jmqlldlku ub }co`c P|wwnolq op j Wjquy bq ay }co`c P|wwnolq op
ab|ke9 jke
e+ Ucl F|ln ub al p|wwnole |kelq ucop Jmqlldlku pcjnn al elnovlqle ub W|q`cjplq fqll jke `nljqfqbd jky `bvlkjkup. qlpuqo`uobkp. nolkp bq buclq lk`|daqjk`lp bf jky kju|ql }cjupblvlq |wbkelnovlqy ub W|q`cjplq+
Dokod|d Jkk|jn Z|jkuouy
 
Ucl P|wwnolq pcjnn bfflq ub p|wwny #of jvjonjanl/ jke elnovlq. jke W|q`cjplq pcjnn al fokjk`ojnny
banomjule ub w|q`cjpl j dokod|d bf 1777 ubkp wlq yljq ucqb|mcb|u ucl ulqd bf ucop Jmqlldlku
#!Jkk|jn Dokod|d Z|jkuouy!/8
Elnovlqy
 
Ucl Jkk|jn Z|jkuouy pcjnn al elnovlqle ok j``bqejk`l }ouc j z|jqulqny elnovlqy p`cle|nl. ouldoxleay dbkuc. p|wwnole ay ucl W|q`cjplq ub ucl P|wwnolq+ Ucl Wjquolp jmqll ucju ucl uodl qlz|oqldlkup`bkujokle ok ucl p`cle|nl jql bf ucl lpplk`l bf ucop Jmqlldlku. jke fjon|ql ay P|wwnolq ub elnovlq okj``bqejk`l }ouc ucl elnovlqy p`cle|nl pcjnn `bkpuou|ul j djulqojn elfj|nu bf ucop @bkuqj`u+ W|q`cjplqjmqllp ucju Fbq`l Djhl|ql bq Lkvoqbkdlkujn Fbq`l Djhl|ql pcjnn kbu `bkpuou|ul j djulqojn elfj|nubf ucop @bkuqj`u+
Z|jqulqny Elnovlqy P`cle|nl
 
Ucl
 
W|q`cjplq pcjnn pwl`ofy ay }qouulk kbuo`l ub P|wwnolq ucl dbkucny z|jkuouolp ub al elnovlqle okucl @bkuqj`u yljq+ W|q`cjplq qlplqvlp ucl qomcu ub qlvopl ucl z|jqulqny p`cle|nl kb njulq ucjk uclfoqpu ejy bf ucl dbkuc wql`leokm ucl ejy bf ucl klsu p|``lleokm @jnlkejq Z|jqulq+
Pb|q`l
 
Ucl F|ln pbne clql|kelq pcjnn al p|wwnole fqbd ucl elpomkjule pb|q`l bq pb|q`lp }co`c pcjnn al
¯ Ucop op jQb`iluNj}ylq+`bdNlmjn Eb`|dlku ¯
 
qlflqqle ub jp ucl F|ln Wqbwlquy+ P|wwnolq djy wqbvoel F|ln fqbd buclq pb|q`lp bf j z|jnouy lz|jnub bq aluulq ucjk ok ucl Z|jnouy Pwl`ofo`juobkp bf ucop Jmqlldlku. jke }co`c. ok ucl W|q`cjplq-p pbnl h|emdlku. wlqfbqdp jelz|julny ok W|q`cjplq-p lz|owdlku. }ouc jnn fqlomcu `bpup jke qlnjulelswlkplp b``jpobkle ay ucl |pl bf p|apuou|ul F|ln ub al abqkl ay ucl P|wwnolq+ Ucl lffl`uovl `bpuub W|q`cjplq bf p|`c p|apuou|ul F|ln pcjnn kbu al mqljulq ucjk ucl Elnovlqle Wqo`l }b|ne cjvl allkcje ucl F|ln allk p|wwnole fqbd ucl F|ln Wqbwlquy+
Elnovlqy
 
Ucl W|q`cjplq jke ucl P|wwnolq clqlay plnl`u uq|`i uqjkpwbqujuobk jp ucl dlucbe bf `bkpomkdlkufbq jnn F|ln |kelq ucop Jmqlldlku+ Uounl ub jke qopi bf nbpp bf F|ln }onn wjpp ub W|q`cjplq jkeElnovlqy bf F|ln }onn al `bkpoelqle ub cjvl allk djel }clk ou op |knbjele ju ucl W|q`cjplqp
nb`juobk
Z|jnouy jke Pwl`ofo`juobk
 
Ucl F|ln elnovlqle clql|kelq pcjnn `bkfbqd ub ucl fbnnb}okm pwl`ofo`juobkp Jp Ql`lovle jke pcjnnal elldle ub al @bkfbqdokm F|ln8
F|ln d|pu cjvl j fnjpcwboku bf 03 elmqllp @. jke jk j|ubomkouobk uldwlqju|ql bf 1:7 elmqllp @+
P|wwnolq }jqqjkup ucju ou }onn elnovlq F|ln }co`c `bkpopulkuny `bdwnolp }ouc ucl M|jqjkulle
Pwl`ofo`juobk+ Elnovlqy bf F|ln. kbu ju ucl @bkuqj`u M|jqjkulle bq @bkuqj`u Uywo`jn Pwl`ofo`juobkpjp clqlokjabvl elfokle. jnucb|mc kbu qlhl`ujanl. fbq wqbnbkmle wlqobep bf uodl pcjnn `bkpuou|ul jdjulqojn aqlj`c bf ucop Jmqlldlku+
J``lwujk`l bq Qlhl`uobk
 
Ok ucl lvlku W|q`cjplq elulqdoklp ucl F|ln ub al kbk
$
`bkfbqdokm. W|q`cjplq. ok oup pbnl eop`qluobk.
djy8
j+ J``lwu ucl F|ln }clql|wbk W|q`cjplq op lkuounle ub jk jeh|pudlku ub ucl Ajpl Wqo`l ok jk
jdb|ku jmqlle |wbk ay Wjquolp9 bqa+ Qlhl`u ucl kbk
$
`bkfbqdokm F|ln }clql|wbk P|wwnolq pcjnn elnovlq `bkfbqdokm F|ln }oucok <
}bqiokm ejyp+
\wbk qlhl`uobk. ucl P|wwnolq pcjnn okpuq|`u ucl W|q`cjplq ub qlu|qk kbk
$
`bkfbqdokm F|ln ub ucl
P|wwnolq+ Jky `bpup jppb`ojule }ouc ucl elnovlqy. qlu|qk bq eovlqpobk bf ucl kbk
$
`bkfbqdokm F|ln
pcjnn al abqkl ay ucl P|wwnolq+
Qomcu ub @bvlq
 
Ok ucl lvlku ucju P|wwnolq fjonp ub wqbvoel `bkfbqdokm F|ln }oucok < }bqiokm ejyp bf ucl kbuo`l bf 
qlhl`uobk. W|q`cjplq djy. a|u pcjnn kbu al qlz|oqle ub w|q`cjpl jk lz|ovjnlku jdb|ku fqbd jkbuclqp|wwnolq+ Jky F|ln w|q`cjple w|qp|jku ub ucop wjqjmqjwc pcjnn al p|auqj`ule fqbd ucl Jkk|jnZ|jkuouy jp djy al jeh|pule ok j``bqejk`l }ouc ucop Jmqlldlku+
P|pwlkpobk bf Wlqfbqdjk`l fbq Kbk
$@bkfbqdokm F|ln
 
Of ucl F|ln elnovlqle clql|kelq jvlqjmlp. bvlq j uodl wlqobe. ucl W|q`cjplq pcjnn cjvl ucl qomcu ubp|pwlke elnovlqolp |kelq ucop Jmqlldlku |kuon ucl P|wwnolq eldbkpuqjulp ub ucl qljpbkjanl
pjuopfj`uobk bf ucl W|q`cjplq ok }qouokm ucju ucl elvojuobkp fqbd pwl`ofo`juobkp+
¯ Ucop op jQb`iluNj}ylq+`bdNlmjn Eb`|dlku ¯

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->