Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
P. 1
Sample Ques Set 3 CPD GTU

Sample Ques Set 3 CPD GTU

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,199|Likes:
Published by I-become Initiative
Contributor Personality Development Sample Paper - Set III
Contributor Personality Development Sample Paper - Set III

More info:

Published by: I-become Initiative on May 04, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

 
Ynetmg ^wgyrjch Ygr
 ’ 
JJJ
Bjyiwyy zcw| nhyvg|y vjr` j%lgiceg ecbg|nrc|y ch Aniglccovvv(aniglcco(ice#jlgicegjhjrjnrjqg 
 
`rrt;##frw(jlgiceg(jh
Ichr|jlwrc| Tg|ychnmjrz Bgqgmcteghr 
Ywlkgir Icbg; >::444>
Fwkn|nr Rgi`hcmcfjinm Whjqg|yjrz (FRW*
 Nlcwr ITB Gpnejhnrjch
>
 
R`g gpnejhnrjch tntg| vjmm `nqg :4 ~wgyrjchy>>
 
R`g|g vjmm lg 6%0 ~wgyrjchy a|ce gni` ca r`g >< Whjry><
 
 Nmm ~wgyrjchy n|g icetwmyc|z<
 
R`g bw|nrjch ca r`g gpnejhnrjch jy < µ `cw|y (jg >74 ejhy*9
 
 Nmm ~wgyrjchy n|g jh ewmrjtmg i`cjig ac|enr (EI^*<>
 
R`g ~wgyrjchy n|g jh r`g ac|e ca yighn|jcy # yjrwnrjchy fjqjhf 2 ctrjchy<<
 
R`g yrwbghr jy gptgirgb rc i`ccyg gpnirmz chg ctrjch cwr ca r`g 2<9
 
 Nmm 2 ctrjchy n|g qnmjb- vjr` n `jg|n|i`z jh r`g ~wnmjrz ca |gytchyg<9>
 
R`g lgyr ichr|jlwrc| ctrjch in||jgy 7 en|oy (jg awmm en|oy*<9<
 
R`g ygichb%lgyr ctrjch in||jgy 9 en|oy<99
 
R`g r`j|b%lgyr ctrjch in||jgy < en|oy<92
 
R`g acw|r`%lgyr ctrjch in||jgy > en|o<2
 
Enpjewe en|oy ac| r`g tntg| vjmm lg 2742
 
R`g yic|gy vjmm lg hc|enmj{gb rc 64 en|oy ac| Bjtmcen- LG- EIN- EG (jg Yrwbghr fgry
_(E#274*+64U en|oy v`g|g ”E― jy r`g en|oy r`g yrwbghr fcr jh r`g
ITB tntg|* nhb rc 04en|oy ac| L
T`n|en yrwbghry (jg Yrwbghr fgry _(E#274*+04U en|oy v`g|g ”E― jy r`g
en|oy yic|gb lz r`g yrwbghr jh ITB tntg|*7
 
Tnyy en|oy %7>
 
Ac| Bjtmcen nhb LG tnyy en|o jy <9 cwr ca 647<
 
Ac| EIN nhb EG jy 74' jg 97 cwr ca 6479
 
Ac| L T`n|e tnyy en|o jy 24' jg 9< cwr ca 04
 
 
Ynetmg ^wgyrjch Ygr
 ’ 
JJJ
Bjyiwyy zcw| nhyvg|y vjr` j%lgiceg ecbg|nrc|y ch Aniglccovvv(aniglcco(ice#jlgicegjhjrjnrjqg 
 
`rrt;##frw(jlgiceg(jh
Ynetmg ^wgyrjchy ac| Ghb%Ygegyrg| Gpnejhnrjch
>
 
I`njh yhnri`jhf `ny lgiceg iceech jh Lnmn–y hgjf`lc|`ccb Jh ywi` n yjrwnrjch- `cv
vcwmb n ichr|jlwrc| bgyjfh n ycmwrjch3nU
 
R`g mcinm tcmjig nhb cr`g| |gyjbghry inh lg inmmgb rc jetmgeghr yceg ycmwrjchy mjogtcmjig tnr|cmmjhf- ghyw|jhf r`nr yr|ggr mjf`ry n|g vc|ojhf- wyjhf bgiczy rc inri` r`gi`njh%yhnri`g|y grilU
 
Chg ycmwrjch jy r`nr tgctmg ewyr lg rcmb rc nqcjb vgn|jhf fcmb kgvgm|z nhb vgn|jejrnrjch chmziU
 
Vg icwmb inmm ac| n eggrjhf rc enog |gyjbghry nmg|r nhb r`g hggb ac| inwrjchbU
 
Mnbjgy v`c vgn| fcmb i`njhy ewyr lg in|gawm
<
Enhbj|n vnhry rc yt|gnb nvn|ghgyy nlcwr ynqjhf r|ggy lz wyjhf mgyy tntg| ac| t|jhrjhfjh `g| caajig V`ji` ca r`gyg ctrjchy |gamgir r`g ecyr r`nr y`g jy n ichr|jlwrc|3nU
 
”J |gnmmz vnhr rc bc r`jy lwr fgrrjhf tg|ejyyjch ejf`r lg bjaajiwmr―
 lU
 
”J inh twr wt n yjfh hgn| r`g t|jhrg| ‘rc wyg mgyy tntg|– c| ‘t|jhr ch lcr` yjbgy ca r`gtntg|– lwr tgctmg ejf`r jfhc|g r`g yjfh―
 iU
 
”J inh |g~wgyr ac|
 
n rnmo vjr` nmm r`g yrnaa nhb enhnfg|y rc yt|gnb r`g egyynfg―
 bU
 
”R`g egyynfg `ny rc |gni` tgctmg J inh bc r`jy jh nhz vnz
% twr wt tcyrg|y- rnmo rc
ez icmmgnfwgy nhb gqgh nyo r`g enhnfg| rc `gmt―
 
9
R|njhgb- ~wnmjajgb rgni`g|y n|g wywnmmz whvjmmjhf rc fc rc |w|nm yi`ccmy ac| rgni`jhf @cvbc zcw ywffgyr r`nr r`g t|clmge inh lg ycmqgb3nU
 
Enog > zgn| |w|nm jhrg|hy`jt icetwmyc|z yc r`g|g vjmm nmvnzy lg yceg rgni`g|y jhr`g |w|nm yi`ccmylU
 
@nqg ec|g icmmgfgy jh |w|nm n|gny ac| |w|nm rgni`g|y lwr ygrrjhf wt ca r`g icmmgfgyvjmm rnog rjegiU
 
Jhi|gnyg rgni`g| ynmn|z lz caag|jhf |w|nm nmmcvnhig lwr r`jy ejf`r b|njh fcqg|heghr|gycw|igybU
 
Enzlg nmm r`g bjaag|ghr ycmwrjchy inh lg r|jgb cwr mjog g%mgn|hjhf ac| |w|nm rgni`g|y-icetwmyc|z jhrg|hy`jt gri Jr jy hgigyyn|z rc `nqg rgni`g|y jh |w|nm yi`ccmy
2
Nhnhr vnhry rc bgqgmct `jy |gnm gyrnrg lwyjhgyy jh n hgv ijrz R`gj| anejmz lwyjhgyy jyvgmm gyrnlmjy`gb jh nhcr`g| ijrz V`nr nbqjig icwmb n ichr|jlwrc| fjqg `je nlcwr anijhfr`g i`nmmghfg3nU
 
@g inh bgqgmct ichrniry lz ntt|cni`jhf ljf icetnhjgy nhb r`gj| getmczggy
r`jyjy nmyc nh ntt|cni` r`nr `ny i`nhigy ca ywiigyylU
 
@g inh nbctr r`g vnzy v`ji` `jy anr`g| wygb
r`g i`nhigy r`nr r`g yneg ntt|cni`vjmm vc|o jy `jf`iU
 
@g inh jhi|gnyg `jy imjghr lnyg lz `nqjhf nh chmjhg |gnm gyrnrg lwyjhgyy
r`jy vjmmig|rnjhmz lg i`nmmghfjhfbU
 
@g inh fc fmclnm (ctgh rc nhz iwyrceg| ni|cyy r`g vc|mb*
jr icwmb anjm c| ywiiggblwr v`z hcr r|z3
 
Ynetmg ^wgyrjch Ygr
 ’ 
JJJ
Bjyiwyy zcw| nhyvg|y vjr` j%lgiceg ecbg|nrc|y ch Aniglccovvv(aniglcco(ice#jlgicegjhjrjnrjqg 
 
`rrt;##frw(jlgiceg(jh
7
\jy`j jy inwf`r ac| tmnzjhf n t|nho jh imnyy lz n t|cagyyc| V`ji` ca r`gyg ~wgyrjchyvcwmb ecrjqnrg \jy`j rc nqcjb tmnzjhf ywi` t|nhoy nfnjh3nU
 
V`nr twhjy`eghr y`cwmb J fjqg zcw3lU
 
V`nr n|g r`g ichyg~wghigy ca r`g t|nho r`nr zcw tmnzgb
ch zcw- zcw| a|jghby-
zcw| tn|ghry- zcw| rgni`g|y- r`g yi`ccm ‡3
 iU
 
V`nr |gvn|b y`cwmb J fjqg zcw ja zcw t|cejyg hcr rc tmnz ywi` t|nhoy jh r`g awrw|g3bU
 
V`nr `nttghy rc zcw| imnyyenrgy v`gh zcw tmnz ywi` n t|nho3
1
N tmnhhgb r|jt rc n hgn|lz `jmm yrnrjch `ny rc lg inhigmmgb bwg rc `gnqz |njhy Ny r`gf|cwt ca a|jghby eggr- v`ji` ca r`ge yggey rc lg aciwygb ch r`g qnmwg ca r`g inhigmmgbr|jt3nU
 
”V`nr n vnyrg ca echgz. Lccojhf r`g r|njh rjiogry nhb r`g `crgm Vg enz hcr lg|gawhbgb r`g awmm necwhr―
 lU
 
”R`g jetc|rnhr r`jhf jy r`nr vg n|g nmm `g|g rcfgr`g|- v`z bch–r vg kwyr bcnhzr`jhf3―
 iU
 
”V`nr n tjrz r`nr vg `nb rc inhigm
r`g r|jt. Vg y`cwmb bc lgrrg| |gygn|i` hgpr rjeg
rc nqcjb ywi` n yjrwnrjch―
 bU
 
”V`nr n v|chf tmnig rc fc rc. V`c i`cyg r`jy `jmm yrnrjch3 Vg y`cwmbh–r mjyrgh rc`je# `g| hgpr rjeg.―
 
6
\go`n hcrjigy ac| r`g mnyr chg vggo r`nr r`g (b|njhnfg* fwrrg| cwryjbg `g| lwjmbjhf `nylggh mgar ctgh lz r`g ic|tc|nrjch vc|og|y V`ji` ca r`gyg |gytchygy y`cv r`nr y`gaciwygy ch qnmwg3nU
 
”R`jy enz mgnb rc bjygnygy mjog enmn|jn gri jh r`g mcinmjrz Ja vg inh fgr jr imcygb- jrvjmm lg n ynagrz t|ginwrjch ac| hcv―
 lU
 
”R`jy jy yc
wh`zfjghji. Jr enz mgnb rc ycegchg fgrrjhf jhkw|gb gqgh Hcr kwyr ac| hcv
lwr vg hggb rc ajhb vnzy rc nqcjb ywi` jhyrnhigy jh r`g awrw|g―
 iU
 
”R`jy jy n in|gmgyy nir ch r`g vc|og|y tn|r Vg ewyr l|jhf jr rc r`gj| hcrjig―
 bU
 
”R`g vc|og|y bch–r bc r`gj| vc|o vgmm nhb cr`g|y mjog wy `nqg rc ywaag|―
 
0
Ynhknhn aggmy r`nr y`g jy n fccb yjhfg| Lwr y`g jy whnlmg rc yjhf t|ctg|mz jh r`gicetgrjrjchy y`g tn|rjijtnrgy jh Ny n ichr|jlwrc| v`c aciwygy ch qnmwg- v`nr bcgy y`gbgijbg3nU
 
J `nqg mgn|hgb r`nr J hggb rc t|nirjig yjhfjhf nmchf vjr` jhyr|weghry lgjhf tmnzgblU
 
J vjmm fjqg wt tn|rjijtnrjhf jh icetgrjrjchy Jr jy ca hc wyg nhb jy n vnyrg ca rjegiU
 
J `nqg mgn|hgb r`nr J hggb rc bc n mcr ca bgbjinrgb t|nirjigbU
 
J `nqg mgn|hgb r`nr J `nqg rc aj|yr r|njh ezygma jh imnyyjinm ewyji
:
\nf`w nhb `jy rgne n|g enojhf n i`gnt gic%a|jghbmz mjf`r lwml ac| qjmmnfg|y Lwr gqg|zbnz r`g|g n|g bjaag|ghr t|clmgey r`nr n|jyg @jy rgne yrn|ry rc tnhji V`ji` ca r`gygr`cwf`ry vcwmb `gmt \nf`w nhb `jy rgne enrgy rc hcr fjqg wt gnyjmz3nU
 
”Vg y`cwmbh–r vc||z rcc ewi` nlcwr jr Vg vjmm `nqg rc fjqg cw|ygmqgy ec|g rjeg rc|gni` cw| fcnm―
 lU
 
”R`g|g ygge rc lg rcc enhz t|clmgey V`nr ja r`g t|clmgey oggt jhi|gnyjhf3―
 iU
 
”Mgr–y fc r`|cwf` gni` nhb gqg|z jyywg chg nr n rjeg Ja vg ichrjhwg rc r`jho- v
g vjmm
lg nlmg rc ycmqg r`g jyywgy―
 bU
 
”R`gyg t|clmgey vjmm ac|ig wy rc mcco ac| hgv nhyvg|y nhb hgv vnzy ca vc|ojhf Nhyvg|y vjmm iceg rc wy ja vg ichrjhwg rc vc|o ch jr―
 

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rafaliya Keyur RK added this note
very bad
malaypatel6180 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Parimal Parmar added this note
in question 14 D B A C
Mansi Khamar added this note
tnanks.....
Vismay Modi liked this
Sodha Beena P added this note
thanks.............
mynameisbhavesh added this note
thanku
Rahul Lalwani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->