Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
140Activity
P. 1
Puntos Sobresalientes de Biblia - Sofonias 1 a Ageo 2

Puntos Sobresalientes de Biblia - Sofonias 1 a Ageo 2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,014|Likes:
Published by Tj Amado

More info:

Published by: Tj Amado on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

 
 
?????????????????????????????????????????????????????????
Qnjnc`iq 9
???????????????????????????????
 
Dc db adwaicn ‒kïi kdb jtwnw kd Mdlnzé‟ ytdkiwéc ldaliq iù`anq {nkiq biq anqiq dc biq ytd a`jwi qt dqudw 
ic}i dbotckn kd Qi{icéq# C` db nwn c` bi ubi{i c` c`chýc n{wn ngmd{n kd zibnw qdwz`wé kd ciki dc igqnbt{n ,
Qnj# 9=9<
6Uwn# 99=;)# Db
ýc`an wdjth`n qdwé K`nq" ctdq{wi ‒Wnai kd {`dounq `ckdj`c`knq‟ ,@qi# 7:=;)# Unw dqn" kdonq{wdonq
ubdci ancj`ic}i dc àb ickickn ngdk`dc{dodc{d dc qtq mtq{nq aio`cnq" uwnabioickn db odcqimd kdb Wd`cn i udqiwkd bi `ck`jdwdca`i p bi nunq`a`ñc" p dalickn qngwd àb ctdq{wiq `cyt`d{tkdq#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Bi G`gb`i uwdk`ad ytd Mdlnzé" db Awdiknw kd {nknq bnq danq`q{doiq z`{ibdq kdb ubicd{i" zi
i ‒kdqibnmiw‟ i dq{nq
`cyt`b`cnq ,
Qnjncïiq 9=9;
6 Wdzdbia`ñc 90=99/94)# Ic{dq kd ytd bnq kiùnq aitqiknq qdic `wwdzdwq`gbdq" db K`nq{nknunkdwnqn `c{dwzdckwé dc bi q`{tia`ñc" `cabtqn ic{dq kd bn ytd {ib zd} awdionq ,Oi{dn 7;=;;)# Q`c bthiw i ktkiq"qnbn K`nq utdkd qibziw ctdq{wn ubicd{i#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Qnjncïiq 9=<#
Uiwdad ytd dc {`dounq kd Qnjncïiq" ibhtcnq mtkïnq gtqaigic bi iadu{ia`ñc kd biq cia`ncdq zda`ciq
bbdzickn ‒i{izïn d|{wicmdwn‟# Lnp kïi qdwïi otp `cqdcqi{n ytd bnq aw`q{`icnq {wi{éwionq kd `o`{iw ib otckn kd dqi
oicdwi t n{wiq qdodmic{dq#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Qnjncïiq 9=97
Odk`ic{d bnq uwnjd{iq" Mdlnzé anotc`añ i qt utdgbn qtq kda`q`ncdq mtk`a`ibdq# Bn l`}n zd} {wiq zd}"i udqiw kd bi ia{`{tk kd otalnq mtkïnq# [ib anon biq ldadq ,n db qdk`odc{n) kdb z`cn qd iq`dc{ic dc db jnckn kdbgiww`b" dbbnq qd ligïic iqdc{ikn dc qt onkn kd z`ki p dwic `ck`jdwdc{dq ib odcqimd# Dc bi ia{tib`kik" otaliqudwqnciq kdotdq{wic tci iui{ïi qdodmic{d# Udwn db hwic kïi kd Mdlnzé dq{é otp adwai# Unw bn {ic{n"cn udwo`{ionq yt
d bi ia{`{tk kd bi hdc{d cnq bbdzd i wdck`wcnq p “kdmiw aidw biq oicnq‐6 oéq g`dc" q`hionq
uwdk`aickn q`c adqiw db odcqimd kdb Wd`cn#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Cn{donq bn ytd liwé Mdlnzé anc yt`dcdq cn
liadc aiqn kd biq ikzdw{dca`iq= ‒Aiq{`hiwVà_ i bnq ytd wdunqic{wicyt`bnq anon z`cn dc qt qdk`odc{n" i bnq ytd u`dcqic= “Db Qdùnw cn
zi i liadw ciki" c` uiwi g`dc c`
uiwi oib#‐ Dc
gn{ïc qd anczdw{`wéc qtq w`ytd}iq" qtq aiqiq dc kdqnbia`ñ
c= “Dk`j`aiwéc aiqiq" udwn cn
biq lig`{iwéc6 ubic{iwécz`ùiq" udwn kdb z`cn cn
gdgdwéc‐‟ ,
Qnjncïiq 9=97" 91
" Ctdzi Zdwq`ñc @c{dwcia`ncib)# Biq udwqnciq yt`}é q`hic
natuikiq dc qtq ia{`z`kikdq ‒cnwoibdq‟" udwn qt ktwn {wigimn cn
bdq uwnkta`wé c`chýc gdcdj`a`n ytd qdiudwoicdc{d# ¾Unw ytà cn> Unwytd db kïi kd Mdlnzé bbdhiwé kd jnwoi wdudc{`ci" p biq w`ytd}iq ytd {ib zd} lipiciatotbikn cn bdq qibziwéc bi z`ki ,
Qnjncïiq 9=9<
)#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 ¾Ytà jtdw}iq doubdiwé Mdlnzé anc{wi qtq dcdo`hnq> Cn bn qigdonq" udwn bn ytd qï qigdonq dq ytd {`dcd i qtk`qunq`a`ñc bnq odk`nq uiwi kdq{wt`w unw anoubd{n i biq cia`ncdq oibzikiq ,
Qnjncïiq 9=94/9<
)# Q`c dogiwhn" bnqiknwiknwdq {dwwdq{wdq kd K`nq cn uiw{`a`uiwéc dc dq{i htdwwi#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Ib iadwaiwqd db j`c kdb wd`cn kd Mtké" qtq lig`{ic{dq njwda`dwnc oéq nwia`ncdq p ancqtb{iwnc i bnq uwnjd{iq kdMdlnzé# Q`c dogiwhn" uwia{`aigic bi `knbi{wïi" i bi zd} ytd kdaïic wdzdwdca`iw i K`nq ,
Qnjncïiq 9=;/:
)# Itcytd`cyt`wïic kdb Ib{ïq`on kd jnwoi odaéc`ai" cn uwduiwigic db anwi}ñc uiwi qnod{dwqd i Qt znbtc{ik#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Ktwic{d db wd`cikn kd Ioñc" Mnqïiq qd ligïi ianq{togwikn ib nbnw kdb `ca`dcqn ytd bbdcigi db i`wd kd Mdwtqibàc"kdg`kn i bnq otalnq ib{iwdq ytd ligïi dc bnq {dalnq kd biq aiqiq" ic{d bnq ytd qd unq{wigic biq udwqnciq uiwiiknwiw i k`nqdq jibqnq# Qd zdïi kdqj`biw i bnq qiadwkn{dq uihicnq6 p i qtq qdht`knwdq" `cabtqn ibhtcnq ytd kdaïiciknwiw i Mdlnzé" qd bdq nïi mtwiw unw db k`nq Oibaio ,
Qnjncïiq 9=9" 4
)#
?????????????????????????????????????????????????????????
Qnjnc`iq 7
???????????????????????????????
O`dc{wiq dqudwionq db hwic kïi kd Mdlnzé" kdgdonq qdht`w gtqaickn bi mtq{`a`i kd K`nq ,
Qnj# 7=7" 1
)# [dcdonqytd kdonq{wiw ytd ioionq kd zdwkik qtq wda{nq aio`cnq# Cn
unkdonq yt`{iwcnq ctcai ‒bi anwi}i kd bi mtq{`a`i‟"
 pi ytd kdmiwïionq kdquwn{dh`kn db anwi}ñc# [iog`àc dq cdadqiw`n ytd oic{dchionq tci gtdci anca`dca`i" utdqqnbn iqï bnhwiwdonq z`z`w qi{`qjdalnq p liadw jdb`} i ctdq{wn Uikwd adbdq{`ib ,Uwn# 78=99)#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Mdlnzé cn aiog`i ,Oibiytïiq 1=:)# Lnp kïi q`htd q`c{`dckn bi o`qoi anouiq`ñc unw bnq ltàwjicnq ,Qic{`ihn 9=78)#Iqï ytd cn bn nbz`kdonq= iuwnzdaliwqd kd c`ùnq `cnadc{dq uwnznai bi mtq{i `wi kdb Uikwd kd bnq ltàwjicnq# Yt`dcdq{wi{dc kd d|ubn{iw i tc c`ùn `ckdjdcqn cn
dqaiuiwéc kd ‒bi añbdwi iwk`dc{d kd Mdlnzé‟ ,
Qnjncïiq 7=7
)# Iuwdckdwéc
dc aiwcd uwnu`i ytd ‒dq anqi lnwwdcki aidw dc biq oicnq kdb K`nq z`zn‟ ,Ldgwdnq 95=19)#
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Qnjncïiq 7=91" 9;
# ¾Ytà dq bi ‒zn} Vytd qdht`wïi_ aic{ickn‟ dc Cïc`zd atickn bi a`tkik ytdkiwi {n{ibodc{d
kdqnbiki> Anon Cïc`zd `gi i anczdw{`wqd dc onwiki kd ic`oibdq qibzimdq p izdq" bi zn} ytd qdht`wïi aic{ickn dqbi kd biq izdq" itcytd unq`gbdodc{d qdi {iog`àc db qnc`kn kdb z`dc{n ib i{wizdqiw biq zdc{iciq kd bnq dk`j`a`nq dcwt`ciq#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Qnjncïiq 7=1#
K`nq dq db ýc`an ytd utdkd qibziwcnq kdb kïi kd qt añbdwi# Kd ilï ytd kdgionq" dc uw`odw bthiw"
“gtqaiw i Mdlnzé‐ p iqï ancqdht`w qt iuwngia`ñc# Uiwi gtqaiwbn {dcdonq ytd dq{tk`iw anc i{dca`ñc qt Uibigwi"
wnhiwbd ytd cnq htïd p dq{wdaliw ctdq{wi wdbia`ñc anc àb# Dc
qdhtckn bthiw" kdgdonq “gtqaiw mtq{`a`i‐ bbdzickn tciz`ki onwibodc{d b`ou`i# Unw ýb{`on" ldonq kd “gtqaiw oicqdktogwd‐ atb{`zickn tci ia{`{tk iuia`gbd p qto`qi#
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 Qnjncïiq 7=;/94
Bi aw`q{`ickik p {nkiq biq cia`ncdq lic nuw`o`kn ib utdgbn kd K`nq# Unw bn {ic{n" atickn Mdlnzédmdat{d qt qdc{dca`i" bdq iub`aiwé db o`qon aiq{`hn ytd i bi ic{`hti Mdwtqibàc p biq cia`ncdq zda`ciq ,Wdzdbia`ñcVIunaib`uq`q_ 9:=9;" 9:6 9<=;/<)# Cnqn{wnq" unw ctdq{wi uiw{d" kdgdonq qdht`w uwnabioickn bnq mt`a`nq k`z`cnq q`c{donw#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
K`nq `cq{i i qt utdgbn i “gtqaiw bi oicqdktogwd‐ ,
Qnjncïiq 7=1
)# Bi
d|uwdq`ñc ldgwdi uiwi ‒oicqdktogwd‟
kdcn{i tci k`qunq`a`ñc ytd udwo`{d i bi udwqnci qnunw{iw db oib anc uia`dca`i" q`c onbdq{iwqd c` zdchiwqd#U`kionq anc q`cadw`kik bi iptki kd Mdlnzé i j`c kd unkdw wduw`o`wcnq ic{d db oib p wduwdqdc{iwbn kdg`kiodc{d"`cabtqn ib ijwnc{iw a`watcq{ica`iq k`jïa`bdq#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
¾@ck`ai db ikzdwg`n ‒uwngigbdodc{d‟ dc
Qnjncïiq 7=1
ytd bnq q`dwznq kd K`nq cn dq{éc qdhtwnq kd ytd wda`g`wéc biz`ki d{dwci> [nkn uiwdad `ck`aiw" utdq" ytd dc
Qnjncïiq 7=1
 
qd t{`b`}i db ikzdwg`n ‒uwngigbdodc{d‟ cn
unwytdd|`q{i ibhtci ktki qngwd bi aiuia`kik kd K`nq uiwi uwn{dhdw i yt`dcdq atdc{ic anc qt iuwngia`ñc" q`cn" oéq g`dc"uiwi qdùibiw ytd atickn tci udwqnci ano`dc}i i gtqaiw mtq{`a`i p oicqdktogwd {`dcd bi uwngig`b`kik kd ytd qd bdnatb{d dc db kïi kd bi añbdwi kd Mdlnzé# Ilnwi g`dc" qt qibzia`ñc kdudckdwé kd ytd q`hi gtqaickn oicqdktogwd p mtq{`a`i ,
Qnjncïiq 7=1
)#
?????????????????????????????????????????????????????????
Qnjnc`iq 1
???????????????????????????????
Anon uwdk`mn Qnjncïiq" Mdlnzé qibzñ i yt`dcdq qd dcaiwhiwnc kd wdq{itwiw bi iknwia`ñc zdwkikdwi p qd ibdhwñotalïq`on i aitqi kd dbbnq ,
Qnjncïiq 1=9;/98
)# Dq{iq uibigwiq uwnjà{`aiq {iog`àc qd lic atoub`kn dc ctdq{wn{`doun# Unan kdqutàq kdb dq{igbda`o`dc{n kdb Wd`cn kd K`nq dc bnq a`dbnq" Mdlnzé qibzñ ib wdq{n j`db kd aw`q{`icnqtch`knq" b`gdwécknbnq kdb ait{`zdw`n dqu`w`{tib i Gig`bnc`i bi Hwickd# P liq{i db kïi kd lnp q`dc{d hwic hn}n unwon{`zn kd dbbnq#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
‒Dc{ncadq kiwà i utdgbnq db aiog`n i tc bdchtimd utwn" uiwi ytd {nknq dbbnq `cznytdc db cnogwd kd Mdlnzé" uiwiqdwz`wbd lnogwn i lnogwn‟ ,
Qnj# 1=0
)#
9< ¾Ytà dq dq{d ‒bdchtimd utwn‟> Dq
bi zdwkik iadwai kd Mdlnzé p qtq uwnuñq`{nq" bi atib qd wdzdbi dc qt Uibigwi`cqu`wiki# Tqionq dq{d `k`noi q`ogñb`an aiki zd} ytd d|ub`aionq i bi hdc{d ytà dq wdibodc{d db Wd`cn p añonqic{`j`aiwé db cnogwd k`z`cn# [iog`àc bn doubdionq ib ligbiw qngwd bi z`ck`aia`ñc kd bi qngdwicïi kd K`nq p biqgdck`a`ncdq d{dwciq ytd wda`g`wéc bnq qdwdq ltoicnq j`dbdq#
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Qnjncïiq 1=97
= Wdjth`àoncnq dc db cnogwd kd Mdlnzé# Anon ldonq z`q{n" ilnwi dq db onodc{n kd ytdgtqytdonq uwn{daa`ñc dc db cnogwd kd K`nq" ancj`ickn ubdciodc{d dc àb ,Qib# 0=95)# Wdanwkdonq dc {nkn
onodc{n dq{i hiwic{ïi ytd cnq njwdad qt Uibigwi `cqu`wiki= ‒Db cnogw 
d kd Mdlnzé dq tci {nwwd jtdw{d# I dbbi anwwd
db mtq{n" p qd bd ki uwn{daa`ñc‟ ,Uwn# 9<=95)#
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

Activity (140)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gabriel Silvia Albornoz liked this
Oscar Taipe liked this
Abigail Acosta liked this
Abigail Acosta liked this
Betsy Mendez liked this
Ceci Guzzman liked this
Abigail Acosta liked this
Abigail Acosta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->