Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nastavna priprema iz predmeta Likovna kultura

Nastavna priprema iz predmeta Likovna kultura

Ratings: (0)|Views: 856 |Likes:
Published by Jorgovanka Orleanka
Ovo je primer dela pripreme za tok časa iz Metodike likovne kulture. Nedostaje prvi deo : datum, razred,čas, n.t., n.j. ali snaći ćete se i sami za toliko.
Ovo je primer dela pripreme za tok časa iz Metodike likovne kulture. Nedostaje prvi deo : datum, razred,čas, n.t., n.j. ali snaći ćete se i sami za toliko.

More info:

Published by: Jorgovanka Orleanka on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
UVODNI DEO :Predstavljam se i pozdravljam učenike.Da li ste raspoloženi da rešavamo zagonetke?-Da!Super! Prva zagonetka glasi:“Po zidu može trčati; voda je ne može odneti.“Razmislite šta to može biti. Ako znate odgovor dignite dva prsta.-To je senka!Tako je. To je senka. Sledeća zagonetka glasi:„Gorom ide, ne šuška, vodom ide, ne brčka.“Šta je to?-To je isto senka!Tako je. Kako se javlja senka?-Pomoću svetla.Tako je. Koji su prirodni izvori svetlosti?-Sunce,mesec,zvezde i munja.Tako je. A koji su veštački izvori svetlosti?
Veštački izvori svetlosti su plamen sveće, sijali-ca ...Bravo. Sada ćete pogledati jednu sliku, paćemo malo pričati o njoj. Obratite pažnju nasenke, gde se nalaze i kako izgledaju.(Pokrećem preko kompjutera slajd na komese nalazi slika „ Čežnja za beskonačnim“Đorđa de Kirika).
 
-Učenici posmatraju sliku.Ako znamo da je sopstvena senka senkakoja se nalazi na predmetu,a bačena senkaona koju predmet baca na površinu ispred i pored sebe, koliko prvih, a koliko drugihsenki ima na ovoj slici?-Na slici je jedna senka na tornju i to je sopstvena senka,druga sopstvena senka je na stubu sa leve strane.Postoje jos dve sopstvene senke na kockiu donjem desnom uglu slike, je li tako?-Da!-Bačene senke su: pored tornja,od ljudi, stuba sa desnestrane, kao i predmeta sa desne strane koji nije na slici,ali se vidi senka.Tako je. Recite mi, sa koje strane dolazisvetlost na slici?-Svetlost na slici dolazi sa desne strane.Zato senke predmeta i bića se nalaze sa sup-rotne strane,jer predstavljaju prepreku za
 
 prolaz svetlosti i na taj način se stvara senka.Sada hoću da pogledate ovu činiju što samdonela. Kakvog je ona oblika?-Činija je udubljena.Tako je. Sa koje strane nama dolazi svetlost uovom trenutku?-Svetlost dolazi sa leve strane.A sa koje je strane onda senka?-Senka se nalazi sa desne strane.Pošto smo rekli da je činija udubljena, kolikosenki se nalazi na našoj činiji i kakve su tosenke?(Okrećem činiju tako da učenici mogu videtii deo unutrašnjeg dela činije i deo senke kojase unutra nalazi).- Na činiji se nalaze dve sopstvene senke činije.Gde se one nalaze u odnosu na izvor svetlosti?-Spoljašnja sopstvena senka se nalazi sa suprotne stra-ne od izvora svetlosti,a unutrašnja sopstvena senka senalazi na strani gde je izvor svetlosti.Zašto se nalazi sa iste strane kao i izvor svetlosti?-Zato što činija predstavlja prepreku da svetlost obasjaunutrašnji deo, jer je udubljena.Tako je. Šta se dešava sa posudom ako jeokrenemo drugačije i spustimo na sto? Kakavje njen oblik sada i kakve su senke?-Sada je činija ispupčena i pored sopstvene senke imai bačenu senku na podlogu.Tako je. Sada pogledajte kako je Pol Sezanna slici „Mrtva priroda sa jabukama“ predsta-vio ispupčene i udubljene oblike u prirodi,kao i senke i boje koje je koristio.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sandra Ilić liked this
Pece Mitevski liked this
Tamara Topic liked this
Sumea Efendic liked this
darkothenew liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->