Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fekete tűzzel fehér tűzre; A selection from Midrash Tanhuma, in Hungarian.

Fekete tűzzel fehér tűzre; A selection from Midrash Tanhuma, in Hungarian.

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by Uri Asaf
A selection from the Midrash Tanhuma, 5th century, translated from Hebrew to Hungarian.
A selection from the Midrash Tanhuma, 5th century, translated from Hebrew to Hungarian.

More info:

Published by: Uri Asaf on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
1
FEKETE T
Ű
ZZEL FEHÉR T
Ű
ZRE
MIDRÁS TÁNHUMÁ
Válogatta és héber nyelvb
ő 
l fordította Uri Asaf 
 
2 
Kezdetben (
héb. Beresit 
)
 A „Kezdetben”midrás
1
nyitánya plátoni hangzású: Isten, a teremtés m
ű 
velete el
ő 
tt a „Tórávaltanácskozik”. A Tóra eszmei léte megel
ő 
 zi a teremtett világot. Ezután a midrás azt kérdi,hogyan íródott az örökkévaló Tóra, és felel: „fekete t 
ű 
 zzel, fehér t 
ű 
 zre”. Elképzelni is nehéz. A
ű 
 z elpusztítja az anyagot, a bet 
ű 
ket mégis belerótták. Íme a héber bet 
ű 
k misztikája.Továbbiakban szó esik a lélek erejér 
ő 
l, a midrási kozmológiáról, a Teremt 
ő 
 , az angyalok ésaz ember világának arányairól.
Kezdetben teremté az Isten. Így mondta az Írás, „cádik fején áldás, a gonoszak szájáner
ő
szak” (Példa 10, 6). Miért kezdte a világ teremtését b-vel [
héb. bét 
] és nem az els
ő
bet
ű
vel,az a-val [
héb.álef 
]? Azért, mert az „álef” az „átkozottra” [
héb. árur 
] vonatkozik, míg a „bét”az „áldottra” [
héb. baruch
]. Így szólt a Szent, áldott legyen,
2
„a világot áldással teremtem”.De még így is, hogy a világot áldással teremti, az emberek megharagítják a Teremt
ő
t. [Ha avilág] az „átok” jegyében [foganna], még inkább megharagítanák!Még egy oka van annak, hogy a világot „bét”-tel teremtette: hogy megtudják a teremtmények,hogy két világ létezik [a „bét” számértéke kett
ő
], az evilág, és az eljövend
ő
világ. Aki jótcselekedett az evilágban, gyümölcsét [a jót], most és a jöv
ő
ben fogyasztja. A cádokiak(szadduceusok) ezt tagadják,
3
és így vélekednek, „ahogy a felh
ő
jön és elt
ű
nik, úgy száll [azember] a sírba, és nem jön fel többé” (Jób 7, 9). [Róluk] mondta a Szent, áldott legyen, hogy„gonoszak száján er
ő
szak”.Hadrianus megkérdezte Ákilászt,
4
mi az, amin a világ nyugszik? A lélek. Ha tudni [érteni]akarod, hozass egy tevét. Hozott és terhet rakott rá. Felszólította, állj fel, felállt. Ülj le,mondta neki és az leült. Még több terhet rakott rá, a nyakára kötelet, mondván [Ákilász acsászárnak], húzd. Húzta egyikük egyfel
ő
l, a másik másfel
ő
l és megfojtották a tevét. Ekkorazt mondta; mondd a tevének; álljon fel. Hadrianus azt válaszolta; hiszen megfojtottad, hogyálljon fel? Megfojtottam, vagy talán valami hiányzik a testéb
ő
l? Azt mondta [a császár],kiölted bel
ő
le a lelket. Így szólt [Ákilász], mi van akkor, ha nem a teve cipeli a terhet, hanem
1
Kezdetben/ 5
2
a Szent, áldott legyen (héb. há Kádos, báruch hu): Isten neve helyett
3
a szadduceusok tagadják az eljövend
ő
világ létét
4
Ákilász feltehet
ő
en Onkelosz, aki a Tórát arámi nyelvre fordította
 
3a benne lev
ő
lélek, hát nem a Szent, áldott legyen, a Királyok Királya lelke az, mely az egészvilág [terhét] hordja? Hadrianus hallgatott.Lásd, a Szent, áldott legyen, dics
ő
ségét, a földt
ő
l az égig. Az ember termet épít, melynekmagassága a hosszúság és a szélesség fele. Az égi magasság a Mennyek hosszúságának ésszélességének fele, ahogy írva van, „hisz Isten égi magasság, lásd, a csillagok feje meddig ér”(Jób 22, 12). A Nap egy óra alatt a Föld fölé emelkedik, és nincs egyetlen ember a világon,aki ne látná a feje felett, pedig az égen kisujjnyinak látszik, mert az ég magas. Széles a Nap,mikor felkel. Ugyanígy, mikor lenyugszik. Amikor az égbolt tetején van, kisujjnyinak látod,az ég magassága miatt, mégsem mondanád, hogy a Nap nagyobb a Földnél. Csillag, mely azalatta lév
ő
knek [fényt] ad. [Ha] a csillag félreáll, jön a másik, mely az alatta lév
ő
knek fénytad. Amint a fejed felett látod, ugyanúgy látja minden létez
ő
a feje felett. És akkora, mint egygyertya, hiszen „Isten égi magasság” (Jób 22, 12). A Menny vastagságát, a földt
ő
l az égiglemérheted azokból a csillagokból, melyek lejöttek Siserával
5
hadakozni. Elszabadultak amennyb
ő
l és lejöttek a földre háborúzni, [vagy akár] az ajtóba vert szegb
ő
l, melyet hakihúznak, megtudod bel
ő
le az ajtó vastagságát. Így, az égre rögzített csillag, ha lejön a földreháborúzni, megtudod, milyen vastag a Menny, a földt
ő
l az égig. Ha ilyenek a teremtményei,milyen lehet
Ő
, a Szent, áldott legyen! Így mondja, „hatalmas az Úr és nagy a dics
ő
sége”(Zsolt 145, 3), nagyobb a teremtményeinél.Hús-vér király ül a trónján, a lába alig éri el az alant lév
ő
deszkát. A Szent, áldott legyen,„széke az ég, zsámolya a föld” (Ésa 66, 1). Hús-vér király ül a padon, mások a jobbján és abalján. A Szent, áldott legyen, királyként ül a trónján, betölti azt és a világ a lábai el
ő
tt hever.Ahogy az Írás mondja, „vajon nem töltöm be az eget és a földet, mondja az Úr” (Jer 23, 24).Hús-vér király, a jobbján és a balján ülnek a vele egyenl
ő
k, a Szent, áldott legyen, a trónjánül, és mindenki el
ő
tte áll. „Láttam az Örökkévalót, ahogy a trónján ül, az égi nagyságok jobbján és balján mellette állnak” (1Kir 22, 19). Másutt, „tízezerszer tízezer áll el
ő
tte” (Dán 7,10). „És felette szeráfok álltak” (Ésa 6, 2), „az egyikhez közelítettem, aki el
ő
tte állt” (Dán 7,16). Magas termet
ű
, hús-vér király, szolgái között akad hozzá hasonlóan magas. De nagy azIsten, „dics
ő
sége mértékét nem tudhatjuk” (Zsolt 145, 3). Hús-vér király szolgái között akadh
ő
s és bölcs, de ki olyan, mint a Szent, áldott legyen? „Nagy vagy és nagy a neved a
5
ellenséges hadvezér, Bírák, 4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->