Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CRNA KNIGA ZA MAKEDONSKITE (NE) UMNI RABOTI

CRNA KNIGA ZA MAKEDONSKITE (NE) UMNI RABOTI

Ratings:
(0)
|Views: 560|Likes:
CRNA KNIGA ZA MAKEDONSKITE (NE) UMNI RABOTI
CRNA KNIGA ZA MAKEDONSKITE (NE) UMNI RABOTI

More info:

Published by: Balkanbezgranici Bbg Balkanbezgranici on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
CRNA KNIGA
ZA MAKEDONSKITE(NE) UMNI RABOTI
Makedonija ima svoi interesi i svoja politika,taa im pripa|a na site Makedonci.Onoj {to kopnee,{to raboti da ja prisoedini kon Bugarija ili Grcija toj ne mo`eda se misli za dobar Bugarin,ili za dobar Grk,i ne mo`e da se smeta za dobarMakedonec.Takviot Bugarin,ili Grk za tu|i interesi go podr`uva i ve~niot razdorme|u balkanskite narodi koi treba da `iveat vo bratska dru`ba za da bidatposre}ni.Makedonija im pripa|a na Makedoncite,bez ogled nareligijata,nacijata i jazicite.Vo utre{na slobodna Makedonija i preku nea }e sezdru`at site balkanski narodi.Da raboti{ za prisoedinuvawe na Makedonija konkne`evstvoto Bugarija,toa zna~i da si neprijatel i na Bugarija i naMakedonija.Protiv takvoto soedinuvawe }e se dignat site balkanski narodi.”
225
 Goce Del~ev
 
PREDGOVOR
Mojot predgovor moram da go zapo~nam vo stilot na Karl Poper ida se poslu`am so negovite zborovi od predgovorot na negovotodelo “Otvoreno op{testvo i negovite neprijateli”
1
,deka vo ovakniga se izgovoreni ostri zborovi posebno za nekoi najzna~ajniintelektualni i politi~ki voda~i vo Makedonija,no mojata namerane e da gi omalova`uvam i ismejuvam.Toa poteknuva pred se odmoeto dlaboko uveruvawe deka,ako sakame da napravime ne{todobro za sebe,za na{ata dr`ava,za na{eto op{testvo ili kako {tobi rekol Poper ako sakame da opstaneme kako civilizirano iotvoreno op{testvo ,toga{ morame da prestaneme so lo{atanavika da im se pokoruvame na takanare~enite golemi lu|e,namesijanskite politi~ari i umislenite intelektualci. Golemite lu|emo`at da napravat golemi gre{ki.Vo toj kontekst ovaa kniga davaosvrt na dene{nite makedonski politi~ari i politi~kilideri,intelektualci i misliteli, koi direktno ili indirektnopridonesuvale i pridonesuvaat,vlijaele i vlijaat pred se naosakatuvawe i ograni~uvawe na na{ata sloboda i na na{iotrazum i toa so edinstvena cel da staneme novite plemenskiborci,novite klero-nacionalisti~ki fanatici koi zaslepeni odiracionalnata me|usebna omraza i ksenofobija neuviduvaat dekase poni{tuvaat samite sebe kako lu|e i individuii, koi ja uni{tuvaati raspar~uvaat sopstvenata dr`ava i koi produciraat ednorazdrobeno iracionalno kastinsko i versko-plemensko op{testvo.Ova delo su{tinski analizira nekoi op{testveni dubiozi iantagonizmi koi se pojavija vo Makedonija vo po~etokot na 90-tite godini od minatiot vek i koi opstojuvaat so seta svoja `estinado den dene{en.Soglasno kriti~kiot stav kon takvite op{testveninelogi~nosti mo`e da se ka`e deka ova delo pretstavuva edenspecifi~en prodol`etok na moite predhodni knigi “Patot nazabludite” i “Patricentri~na politika”.Bidej}i i vo ovie predhodnidve knigi se obiduvam da ja poka`am seta ~ove~ka iluzija zakone~noto dosegawe na golemata demokratija,za carstvoto naslobodata i kone~noto ispolnuvawe na ~ovekoviot son za `ivotnasre}a, a vsu{nost ne se sogleduva deka uporno se gradatnehumani totalitarni sistemi koi surovo go prinuduvaat ~ovekot
 
da gi `ivee zabludite na golemite totalitarni ideologii, da bide`ivotno pot~inet na plemeto i plemenskata dr`ava,na rasata irasnata superiornost,na klasata i klasnoto vladeewe,na golemiotvo`d i vizionerskiot pater-lider.Vo ova kniga sakam da poka`am kako na makedonskiot gra|aninmu se prodade golemata iluzija za novata politi~ka sloboda,zanovite horizonti na liberalizmot i demokratijata, suverenatasloboda na individuata i negovoto suvereno pravo, i kako seto toaniz ~udniot miks od filozofijata na plemenskiot tribalizam idoktrinata na neokorporativizmot se izrodi vo negova nesloboda inegova negacija, kako povtorno stana rob, ovoj pat na edni novikolektivisti~ki zabludi neprimerno sozdavani i toa od edna stranaod novite plemenski stratezi i novite plemenski spasiteli ivizioneri, i od druga strana od novite makedonski korporativniklovnovi i imperijalni slugi na golemiot hegemon SAD i negoviteevropski ideolo{ki sateliti. Tokmu zatoa, so ova kniga sakam da gi razotkrijam golemiteiluzii so koi opsesivno se obzemeni novite makedonski plemenskifilozofi i novite makedonski korporativni slugi. Bidej}i 18 godiniuporno go trujat makedonskiot um deka samo tie “novite filozofi”na plemeto, samo tie novi intelektualni poltroni nakorporativizmot se povikani i predodredeni da gi odreduvaatmakedonskite smernici,samo tie se povikani da gi davaatvistinskite odgovri na makedonskite esencijalni pra{awa: Kade iZo{to?Samo nivnoto “`ezlo na mudrosta”dosega do ve~nite horizonti koigo odreduvaat makedonskoto bitie na ona {to bilo i {to vistinskie, i samo nivnata “nad intelektualna” i politi~ka kreativnost mo`eda ja definira su{tinata na seto ona {to }e bide Makedonija.Samotie go poseduvaat “smisolot za makedonskata istorija,zamakedonskata vistina,za makedonskiot ~ovek”; smisol, koj samoniv im ovozmo`uva vistinski da ja odgatnat hierarhijata navrednosti nasproti ~ove~kiot `ivot na Makedonecot. Toj narcisoiden sofizam kako na korporativniot klovn taka i naplemenskiot filozof kako li~en profil jasno se otslikuva kaj mnogudene{ni makedonski (psevdo) intelektualci i (kvazi) politi~ari,koiporadi svojata politi~ka neumnost i `ivotna nerazumnost odMakedonecot napravija rob na 21 vek i toa bez svoj li~en i

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ann Von T liked this
Balkanbezgranici Bbg Balkanbezgranici liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->