Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
A Basic Introduction to Photography

A Basic Introduction to Photography

Ratings: (0)|Views: 164 |Likes:
A Guide to Photography, aimed at beginners and intermediates alike.
A Guide to Photography, aimed at beginners and intermediates alike.

More info:

Published by: Detlev Conrad Mielczarek on May 05, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

 
J Gj~cn Cftw`oqntc`f t` ]i`t`lwj}is
Xaw~c`f :&?&:
Oatbax N`fwjo DcabnujwakHagwqjws :9" 7=:7
 
]baj~a f`ta tijt jbb `h tia h`bb`|cfl c~ n`}swclit djtawcjb&S`q jwa lwjftao j hwaa bcnafna t` ~t`wa tic~ aG``k oclctjbbs gs jfs dajf~ s`q oaad~qctjgba" tic~ cfnbqoa~ dqbtc}ba n`}ca~ ch s`q q~a dcww`wao owcxa~gjnkq} owcxa~&S`q jwa hqwtiaw jbb`|ao t` ~ijwa tic~ aG``k" }w`xcoao tia o`nqdaft ij~ f`t gad`oc﬊ao cf jfs |js&S`q jwa f`t jbb`|ao t` }wcft tic~ aG``k cf }jwt `h hqbb&Ch s`q ijxa j wazqcwadaft t` }wcft tic~ aG``k" }baj~a n`ftjnt da |cti j wazqa~t|icni cfnbqoa~ tia waj~`f |is s`q wazqcwa }awdc~~c`f t` }wcft" j~ |abb j~ tiaxaw~c`f fqdgaw jfo ojta ~i`|f `f tia tctba }jla&Ch s`q ijxa jfs zqa~tc`f~" ~qlla~tc`f~ h`w jooctc`fjbbs t`}cn~ `w ~}`ttao jf aww`w"}baj~a n`ftjnt da gs adjcb jt5oatbaxnd}i`t`lwj}isMbcxa&oaJ~ tic~ g``k oaxab`}~" q}ojta~ |cbb ga djoa jxjcbjgba jt5itt}5oatbaxnd&|`wo}wa~~&n`d_ia xaw~c`f `h tia o`nqdaft |cbb ga ~i`|f gs tia ojta jfo xaw~c`f fqdgaw" }baj~aniank s`q ijxa tia bjta~t xaw~c`f jttia oc~twcgqtc`f ~ctagah`wa ~qgdcttcfl jhajtqwa wazqa~t `w ch s`q ~}`ttao jf aww`w" j~ ct dclit ijxa gaaf n`wwantao jbwajos&N`}swclitn
7=:: $ Oatbax N`fwjo Dcabnujwak& Jbb Wclit~ Wa~awxao&
 
N`ftaft~
:&: Ay}bjcfcfl tia _awd O^BW& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ::&7 ^`da gj~cn Wqba~ t` H`bb`|& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 7:&> ^`da cfctcjb ^qlla~tc`f~& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 7:&? Njdawj D`oa~& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?:&?&: Jqt`djtcn& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?:&?&7 ] $ ]w`lwjd& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?:&?&> _x $ ^iqttaw ]wc`wcts& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1:&?&? Jx $ J}awtqwa ]wc`wcts& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1:&?&1 D $ Djfqjb& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1:&?&8 G $ Gqbg& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 8:&1 ^i``tcfl WJ\& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & <:&1&: WJ\ x~& E]AL& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & <:&1&7 Njdawj ^af~`w~ xaw~q~ tia Iqdjf Asa $ Osfjdcn Wjfla& & <:&1&> Njdawj ^af~`w~ xaw~q~ tia Iqdjf Asa $ N`b`qw~& & & & & & & :=:&1&? ^ijw}fa~~ jfo ^jtqwjtc`f cf WJ\& & & & & & & & & & & & & & & :>
7&: Ay}`~qwa& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & :17&:&: Nwajtcfl D`tc`f Gbqw& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & :87&:&7 Fclit ]i`t`lwj}is& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & :87&:&> N`fnbq~c`f $ Ay}`~qwa& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & :97&7 J}awtqwa& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & :37&7&: J Zqcnk lafawjb Ay}bjfjtc`f& & & & & & & & & & & & & & & & & & :37&7&7 Djtiadjtcn~ `h ^t`}~ |cti J}awtqwa& & & & & & & & & & & & & & 7=7&7&> Baf~a~ jfo tiacw J}awtqwa& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 7=7&7&? Gjnklw`qfo Gbqw $ G`kai& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 7:ccc

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->