Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sức trẻ 26 - 50 năm FTU

Sức trẻ 26 - 50 năm FTU

Ratings: (0)|Views: 113|Likes:
Số báo Sức trẻ 26 được ra mắt sinh viên ftu vào dịp kỷ niệm Ngoại Thương vừa tròn 20 năm, đồng thời đây cũng là món quà mà ymc gửi đến những thầy cô đáng mến của ftu nhân 20/11.
Số báo Sức trẻ 26 được ra mắt sinh viên ftu vào dịp kỷ niệm Ngoại Thương vừa tròn 20 năm, đồng thời đây cũng là món quà mà ymc gửi đến những thầy cô đáng mến của ftu nhân 20/11.

More info:

Published by: Clb Truyền Thông Ymc on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2012

pdf

text

original

 
56cHAoMUNG50NAM
FlU
vANGAvNHAGIAO20-11-2010
 
1984-2010
 
Cac
ben
Doanvien,sinhvientrLJ'6rng
D~i
hC}c
Ngo~i
thll'O'Tlgthan
ment
L<;Jimotthang
11
mJa
as
t&i,chungtaaangheoh[rcchaaqinhiYnghO<;JtaongJancuangtwkinilftm
50
nem
thanhI~ptlU'&ngD<;JihocNgo<;J;ThU'O'ng.NhinI?ich(lngaoongpMt
trilm
trangsudt
50
nem
qua,chung
fa
khongtMkhOngtV'haov~nhCmggia§a?talFQ'c.Songphiatruocvanconnhi~ukh6khan,thLfthachcanvuo:qua.Toi
vacac
ben,
chungfahaycungcdg§ngaexaydvngmotNgo?iThuungngaycangIanment:vahi~na,#.DayconJathanga(lcbi~tvofngayIehir§nchuungnhagiaoVit?tNam20111,ladipaechUngtathehfenlongkinntrQng,
biet
anad;voi
esc
fhaycog;ao,nhungngooiaad?ydo,yEWthU'O'ngvananga&chungtaoTrangnhiYngngaythangalw
y
nghTanay,chilcMinmoisinh
vien
Ngo?iThuunga~uconhiYng
cecn
thi!hiencuariengminn,aecotheIU'LIgiLi'khoangthcYigianaangnhonaytrangtamtrioChucNgo?iThU'O'ng
se
a?taur;rcnhCmgboocngo(ltIanhanniPa
tren
buocau&ngpMttriensaunay!
Chilo
than
aiva
quy6t
thang!
Banch§p
hanh
£)oantrU'cYng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->