Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Contabilitate Asistata PC (CIEL)

Lectie Demo Contabilitate Asistata PC (CIEL)

Ratings:
(0)
|Views: 367|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

 
Contabilitateasistat
ă de PC
Contabilitateasistat
ă de PC
 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Cursul
Contabilitate asistat
ă
de PC (Ciel)
este destinat persoanelor care lucreaz
ă
încompartimentele de contabilitate sau sunt interesate de acest domeniu, având cuno
ş
tin
ţ
ede baz
ă
privind utilizarea calculatorului. Scopul cursului este de a v
ă
oferi posibilitateade a dobândi abilit
ăţ
i în domeniul contabil, al prelucr 
ă
rii
ş
i analizei documentelor 
nan-ciare, pe baza unui pachet ales de programe contabile.În prezentarea sistemului contabilit
ăţ
ii
nanciare se discut
ă
de multe ori subiectulînregistr 
ă
rii manuale a opera
ţ
iilor economico-
nanciare, înregistrarea acestora în jurnale,registre sau
ş
e de cont. Acest tip de înregistrare necesit
ă
totu
ş
i un timp îndelungat
ş
i oînalt
ă
precizie. Progresul tehnologic a rezolvat îns
ă
aceste probleme. În aproape toate
rmele a fost introdus sistemul computerizat de înregistrare a datelor 
nanciare, careofer 
ă
posibilitatea de a procesa datele într-un mod precis
ş
i e
cient. Îns
ă
, pentru a ob
ţ
ineorice informa
ţ
ie pe baza datelor introduse, calculatorul trebuie s
ă
primeasc
ă
instruc
ţ
iunide la utilizator.Pentru a formula corect aceste instruc
ţ
iuni
ş
i pentru a v
ă
u
ş
ura considerabil munca, Insti-tutul Eurocor v
ă
propune cursul
Contabilitate asistat
ă
de PC (Ciel)
, care cuprinde
32de lec
ţ
ii
ş
i
versiunea demonstrativ
ă
Ciel
, pe care o ve
ţ
i primi gratuit pe CD. Lec
ţ
ia defa
ţă
este o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
. Parcurgând întregul material de curs ve
ţ
i g
ă
si informa
ţ
iiactualizate despre cele mai importante instrumente de eviden
ţă
contabil
ă
, care v
ă
vor  permite listarea situa
ţ
iilor 
nanciare lunare
ş
i a celor anuale, a altor rapoarte
ş
i statistici.Ve
ţ
i înv
ăţ
a despre diferitele tipuri de jurnale
ş
i
ţ
inerea lor, despre registrul de cas
ă
 
ş
i jurnalul opera
ţ
iunilor bancare, despre amortizarea mijloacelor de produc
ţ
ie
ş
i controlulstocurilor, despre balan
ţ
ele de veri
care, bilan
ţ
ul contabil, precum
ş
i despre gestionareasalariilor în Ciel.Cursul nostru se va desf 
ăş
ura pe baza unui pachet de programe
nanciar-contabile Ciel:Contabilitate, Salarii, Gestiune comercial
ă
 
ş
i Imobiliz
ă
ri, a c
ă
ror versiune demonstrativ
ă
ove
ţ
i primi pe CD. Pentru utilizarea acestor versiuni nu ave
ţ
i nevoie de cuno
ş
tin
ţ
e avansateîn domeniul calculatoarelor sau de cuno
ş
tin
ţ
e anterioare de Ciel. Ele pot
instalate pe uncalculator cu urm
ă
toarea con
gura
ţ
ie minim
ă
: procesor Pentium III 800 MHz cu 256 MBRAM
ş
i 1 GB spa
ţ
iu liber pe disc, sistem de operare MS Windows 98 SE, 2000, 2003,XP. Con
gura
ţ
ia recomandat
ă
este: sistem de operare Windows XP, procesor Pentium 42.4 GHz cu 512 MB RAM, imprimant
ă
compatibil
ă
Windows, unitate CD-ROM.Pentru cei interesa
ţ
i exist
ă
posibilitatea de a ob
ţ
ine la
nalul cursului prin coresponden
ţă
 
ş
i un
certi 
  fi
cat recunoscut de Ministerul Muncii 
ş
i Ministerul Educa
 ţ 
iei 
, în cadrulunui program de perfec
ţ
ionare fa
ţă
-n fa
ţă
. De asemenea, pute
ţ
i opta
ş
i pentru evaluareacuno
ş
tin
ţ
elor dumneavoastr 
ă
în domeniul contabilit
ăţ
ii solicitând direct o evaluare acompeten
ţ
elor în cadrul Centrului de evaluare EUROCOR. La
nalul acestei evalu
ă
rive
ţ
i ob
ţ
ine un
certi 
  fi
cat de competen
 ţ 
e profesionale recunoscut o
  fi
cial 
.
 
lec
ţ
ie demonstrativ
ă
2
Contabilitate asistat
ă
de PC (Ciel)
Modul de organizare a cursului
Contabilitate asistat 
ă
de PC (Ciel)
Materialul cursului se compune din
32 de lec
ţ
ii
ş
i o
versiune demonstrativ
ă
deCiel
.Dorim s
ă
v
ă
atragem aten
ţ
ia asupra
modalit
ăţ
ii speciale de concepere
ş
i prezentare alec
ţ
iilor
, care v
ă
va permite parcurgerea cu maxim
ă
u
ş
urin
ţă
a materialului de curs.
Fiecare lec
ţ
ie are o anumit
ă
 
structur
ă
didactic
ă
, care se va p
ă
stra de-a lungulîntregului curs.
Pentru a avea foarte clar în minte
obiectivele
pe care trebuie s
ă
le atinge
ţ
i prin parcurgerea
ec
ă
rei lec
ţ
ii, la începutul acesteia v
ă
vor 
prezentate suc-cint principalele cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderi pe care trebuie s
ă
le dobândi
ţ
i, prin parcurgerea cu aten
ţ
ie a informa
ţ
iilor prezentate, la sfâr 
ş
itul studiului.
Pentru valori
carea în mod curent a cuno
ş
tin
ţ
elor dobândite
ş
i pentru asigura-rea unei interactivit
ăţ
i sporite, lec
ţ
iile cuprind numeroase
exemple, exerci
ţ
ii
,al
ă
turi de care ve
ţ
i întâlni numeroase
print-screen-uri
, care v
ă
pot ajuta s
ă
v
ă
 familiariza
ţ
i cu programul de contabilitate Ciel. Pentru veri
care, la sfâr 
ş
itullec
ţ
iilor v
ă
prezent
ă
m
ş
i câteva sugestii de
rezolvare a exerci
ţ
iilor
.
În plus, pentru a v
ă
consolida cuno
ş
tin
ţ
ele, la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rei lec
ţ
ii ve
ţ
i g
ă
siun
rezumat
, care prezint
ă
cele mai importante aspecte analizate în cadrulacesteia.
Fiecare lec
ţ
ie se încheie cu o
tem
ă
pentru acas
ă
, ce constituie o modali-tate e
cient
ă
de veri
care a gradului de însu
ş
ire a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate;indica
ţ
iile referitoare la rezolvarea temelor pentru acas
ă
 
ş
i la colaborareacu profesorul dumneavoastr 
ă
sunt men
ţ
ionate la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui caiet, pecopert
ă
.
Acolo unde va
cazul, vor 
prev
ă
zute sec
ţ
iuni de
vocabular
pentru termeniifolosi
ţ
i sau
liste de surse bibliogra
ce
.
Folosim
reprezent
ă
ri gra
ce
pentru înlesnirea însu
ş
irii cuno
ş
tin
ţ
elor (deexemplu, tiparul îngro
ş
at – 
bold
– este folosit pentru eviden
ţ
ierea no
ţ
iunilor importante).
Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal.
Temele propuse în
ecare modul vor 
expediate pe adresa Institutului EURO-COR, urmând ca profesorul personal s
ă
aprecieze corectitudinea r 
ă
spunsurilor 
ş
is
ă
v
ă
transmit
ă
comentariile sale pe marginea acestora, precum
ş
i s
ă
formulezerecomand
ă
ri de continuare a studiului. V
ă
sf 
ă
tuim s
ă
rezolva
ţ
i tema doar dup
ă
  parcurgerea integral
ă
 
ş
i atent
ă
a materialului prezentat.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
oana2004andrei liked this
Adriana Nicolescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->