Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Germana Intermediari

Lectie Demo Germana Intermediari

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

 
Lec 
ţ 
ie demonstrativ 
ă
1
INTRODUCERE
Zi de zi, cu to
ţ
ii suntem martorii permanentelor schimb
ă
ri care au loc în
ţ
ara noastr 
ă
în domeniileeconomic, social
ş
i politic. Astfel, noi posibilit
ăţ
i de a
rmare apar mereu, iar buna cunoa
ş
tere a uneilimbi de circula
ţ
ie interna
ţ
ional
ă
este esen
ţ
ial
ă
pentru consolidarea succesului profesional
ş
i pentru ocomunicare cât mai e
cient
ă
în condi
ţ
iile unei deschideri culturale tot mai mari.Interesul pentru cunoa
ş
terea limbii germane este actualmente din ce în ce mai mare, lucru delocsurprinz
ă
tor dac
ă
avem în vedere importan
ţ
a economic
ă
 
ş
i cultural
ă
a Germaniei, dar 
ş
i a celorlalte
ţă
ri din spa
ţ
iul germanofon. În
ţ
ara noastr 
ă
, noile posibilit
ăţ
i de afaceri au f 
ă
cut ca Germania s
ă
 
etot mai prezent
ă
pe plan economic
ş
i cultural, iar rela
ţ
iile din celelalte domenii s
ă
se înmul
ţ
easc
ă
 
ş
i ele sim
ţ
itor.Dumneavoastr 
ă
sunte
ţ
i deja familiarizat cu aceast
ă
limb
ă
, având un bagaj important de cuno
ş
tin
ţ
eîn domeniu. Pe parcursul celor 32 de lec
ţ
ii, cursul de
Limba german
ă
pentru nivelul intermediar
 v
ă
va ajuta s
ă
st
ă
 pâni
ţ
i mai bine gramatica acestei limbi
ş
i s
ă
v
ă
extinde
ţ
i aria de cuprindere avocabularului.Metoda de studiu gradat propus
ă
de EUROCOR 
ş
i-a veri
cat deja viabilitatea în Statele Unite aleAmericii
ş
i în numeroase
ţă
ri europene. Peste trei milioane de cursan
ţ
i
ş
i-au însu
ş
it limbile str 
ă
inefolosind-o.Iat
ă
de ce suntem convin
ş
i c
ă
acest curs v
ă
va convinge
ş
i pe dumneavoastr 
ă
de posibilitatea real
ă
aunui progres remarcabil prin folosirea consecvent
ă
a acestei metode.Fiecare lec
ţ
ie trateaz
ă
un anumit domeniu de interes, tematica abordat
ă
acoperind o multitudine deaspecte ce pot
întâlnite în via
ţ
a cotidian
ă
. O lec
ţ
ie cuprinde dou
ă
p
ă
ţ
i; la începutul
ec
ă
rei p
ă
ţ
ise a
ă
câteva
exerci
ţ
ii de recapitulare
a materiei înv
ăţ
ate în lec
ţ
iile corespondente din cursul deLimba german
ă
pentru încep
ă
tori, apoi este prezentat noul
vocabular
pentru domeniul pe care îlvizeaz
ă
lec
ţ
ia
ş
i v
ă
sunt propuse o serie de exerci
ţ
ii care v
ă
ajut
ă
s
ă
îl re
ţ
ine
ţ
i mai u
ş
or. Pentru o mai bun
ă
 
xare, cuvintele
ş
i expresiile noi sunt introduse în
scurte texte
sau
dialoguri
. Lec
ţ
ia cuprinde,de asemenea,
sec
ţ
iuni de prezentare teoretic
ă
a unor importante aspecte gramaticale
 
ş
i
exerci
ţ
ii
 corespunz
ă
toare. A doua parte din cea de-a doua lec
ţ
ie a caietului nu introduce elemente noi degramatic
ă
sau vocabular, ci este dedicat
ă
veri
c
ă
rii cuno
ş
tin
ţ
elor însu
ş
ite în caietul respectiv. Lasfâr 
ş
itul
ec
ă
rei lec
ţ
ii se a
ă
o
recapitulare
 
ş
i o
tem
ă
pentru acas
ă
, pe care o pute
ţ
i rezolva pe unformular special ata
ş
at, trimi
ţ
ând-o apoi spre corectare profesorului personal. Faptul c
ă
a fost acordat
ă
 o aten
ţ
ie deosebit
ă
îmbog
ăţ
irii vocabularului se re
ect
ă
în existen
ţ
a la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui caiet a unui
vocabular sintetic al cuvintelor
ş
i expresiilor nou introduse
.De asemenea, de-a lungul cursului sunt plasate, sistematic,
ş
i
patru caiete de exerci
ţ
ii
, carerecapituleaz
ă
materia prezentat
ă
de-a lungul lec
ţ
iilor propriu-zise. Aceste exerci
ţ
ii sunt foarte e
ciente pentru
xarea cuno
ş
tin
ţ
elor dobândite.
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
 
Lec 
ţ 
ie demonstrativ 
ă
2
Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizeze cu materialele destudiu EUROCOR. Pentru a v
ă
forma o imagine cât mai clar 
ă
asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr 
ă
câteva fragmente din lec
ţ
iile acestui curs, con
ţ
inând sec
ţ
iuni teoretice,exemple
ş
i exerci
ţ
ii, precum
ş
i un model de recapitulare
ş
i o tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul de vedereal num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu.Pentru a v
ă
u
ş
ura înv
ăţ
area, pe marginea
ec
ă
rei pagini sau în interiorul acestora au fost plasateanumite
simboluri
, care vor prezenta exerci
ţ
iile sau no
ţ
iunile de gramatic
ă
ori vocabular introduse, pentru a v
ă
 
mai u
ş
or s
ă
le recapitula
ţ
i:
Textul scris cursiv con
 ţ 
ine noi reguli gramaticale sau informa
 ţ 
ii referitoare lacaracteristicile
 ş
i pronun
 ţ 
ia limbii
 ş
i la regulile de pronun
 ţ 
ie
Semnaleaz
ă
exerci
ţ
iile de control, pe baza vocabularului
ş
i a gramaticii prezentateSemnaleaz
ă
cuvintele noi care sunt prezentate în cursul lec
ţ
iilor Problematica supus
ă
aten
ţ
iei se reg
ă
se
ş
te în compendiul de gramatic
ă
la punctul 5.2.Informa
ţ
iile importante, referitoare la regulile gramaticale sau lafonetic
ă
, vor 
prezentate în chenare speciale.Unele exerci
ţ
ii solicit
ă
folosirea
ltrului ro
ş
u pentru veri
care. Textul scris 
cu caractere ro
ş
ii
,  precedat de semnul „>”, dispare atunci când este acoperit cu acest
ltru.
 În completarea cursului prin coresponden
 ţă
pute
 ţ 
i opta pentru un scurt program de consulta
 ţ 
ii fa
 ţă
în fa
 ţă
 ,la sfâr 
ş
itul c
ă
ruia ve
 ţ 
i ob
 ţ 
ine în plus un certi 
  fi
cat de absolvire,emis împreun
ă
cu Ministerul Muncii 
ş
i Ministerul Educa
 ţ 
iei.
5.2.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Chiba Nicolae Florin added this note
te cred
Cerasela Sztoica added this note
citesc si nu inteleg nimic f. grea limba germana

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->