Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reglementarea pascaliei ortodoxe la Moscova 1948

Reglementarea pascaliei ortodoxe la Moscova 1948

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by hexaimeron_ro
de pr. Dan Bădulescu. Vezi: http://www.hexaimeron.ro/Calendar/Hotarire.html
de pr. Dan Bădulescu. Vezi: http://www.hexaimeron.ro/Calendar/Hotarire.html

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: hexaimeron_ro on May 07, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
(pr. Dan Bădulescu)
 Întrucât tulburările legate de reforma calendaristică din 1924 zguduiau deja întreaga BisericăOrtodoxă, s-a ivit de urgenţă necesitatea rezolvării aceste probleme în cadru sobornicesc. Întrucât, dinmai multe motive, nu s-a putut întruni ca în vechime un Sinod Ecumenic, a avut loc după cel de-aldoilea război mondial Conferinţa de la Moscova din 1948. Aici s-a analizat şi problema sărbătoriiPaştelui în Bisericile Ortodoxe surori. În ciuda unei oarecare influenţe staliniste conjuncturale, vomspune Duhul Sfânt a lucrat pentru rugăciunile adevăraţilor oameni duhovniceşti, iar unitatealiturgică atât de ameninţată s-a salvat, ce-i drept cu preţul unui compromis. Cu regretele că nu s-aputut face mai mult, credem că s-a salvat ce se mai putea, şi s-a ales răul cel mai mic. Hotărârea de laMoscova cu privire asupra problemei calendarului bisericesc sună aşa:Rezoluţia cu privire la problema „calendarului bisericesc”1. În dorinţa de a menţine unitatea bisericească, Consfătuirea întâistătătorilor şi a reprezentanţilor Bisericilor autocefale adunaţi la Moscova, a procedat la cercetarea problemei calendaruluiajungând la concluzia că valoarea calendarului pentru Biserica Ortodoxă se determină mai întâide toate prin poziţia acestuia faţă de data serbării Sfintelor Paşti; întrucât această sărbătoaretrebuie se fape bade temeiuri biblice şi în conformitate cu hotărârile soborniceşti(Sinoade Ecumenice) pretutindenea în acelaşi timp, într-o zi de duminică, şi nu la aceiaşi dată cupaştele iudaic.
Pascalia alexandrină satisface complet această exigenţă bisericească.
2. Pentru ca să fie evitate diferenţele în ceeace priveşte sărbătorirea Sfintelor Paşti, din cauzamultiplelor sisteme calendaristice ce există în uzul Bisericilor autocefale,
Consfătuirea consideră căeste obligatoriu pentru întreaga lume ortodoxă de a sărbători Sfintele Paşti, numai după stilul vechi (iulian), în conformitate cu pascalia alexandrină.
3. Până la elaborarea şi ratificarea celui mai perfecţionat calendar, Consfătuirea socoteşte că, înceea ce priveşte sărbătorile fixe, fiecare Biserică autocefală poate să se folosească de calendarulce a intrat în uzul Bisericii respective.4. Consfătuirea socoteşte că, clericii şi mirenii au obligaţii de a urma stilul acelei biserici locale, îngraniţele căreia ei locuiesc, primindu-l ca unul din obiceiurile acelei biserici, respectarea căruia neporuncesc Sfintele Canoane în numele unirii şi al dragostei.† Smeritul Alexei, din mila lui Dumnezeu Patriarh al Moscovei şi întregei Rusii.† Smeritul Calistrat, Catolicos-Patriarh al Georgiei.† Smeritul Patriarh al Serbiei Gavriil.
† Smeritul Justinian, din mila lui Dumnezeu Patriarh al României.
† Smeritul Ştefan Exarhul Bulgariei.† Mitropolitul Ilie al Libanului.Din partea Bisericii Antiohiei † Mitropolitul Ilie al Libanului, † Mitropolitul Alexandru al Emesiei.
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->