Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Andrei Marga_ Ministrul de Externe USL

Andrei Marga_ Ministrul de Externe USL

Ratings: (0)|Views: 56 |Likes:
Published by mamaruza

More info:

Published by: mamaruza on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2012

pdf

text

original

 
CA_D PDVPEb`zda Nezke# nabaxpztc yzlytx ydbpzt ylzplolcatc dvpdzbdclz#dxpd et`aep ab hlnaxaacd Yezcendbp7
Ytpab d tb ln olezpd hlnydpdbp# ez oa jabd he ca`dzaa `ab Dtzlye xa `d ce bla xe oad ce odc `d hlnydpdbpa 
FlpBd{x"zl
Ctba# ; nea :95:# 55741
 
Eb`zda Nezke# nabaxpztc yzlytx ydbpzt ylzplolcatc dvpdzbdclz# dxpd et`aep ab hlnaxaacd `d ylcapahedvpdzbe xa ydbpzt zlnebaa `ab eoeze kzebapdclz `ab Yezcendbp `d ce lze 5:"99"Flpbd{x"zl pzebxnapd cad pdvp `d ce et`adza"
5:"95
7 Eb`zda Nezke dxpd ab xece xa `axhtpe ht E`zaeb Bexpexbdxht# Paptx Hlzcepdeb xa HzaxpaebPlydxht# abhlbgtzepa `d olplkzeoa"5:"967 Et`adzde e abhdytp ht abpezwadzd# htebptc abpzl`thpa oaab` zlxpap `d Paptx Hlzcepdeb#yzdxd`abpdcd hlnaxada `d ylcapahe dvpdzbe `ab Xdbep" Ehdxpe cd.e ntcptnap hlcdkaclz yezcendbpezaydbpzt hlcejlzezde `ab ehdxpa pzda eba `d neb`ep"5:"597 Eb`zda Nezke xa.e abhdytp `axhtzxtc7 Zdxanp abpecbazde `d expewa he yd tb dvendb# ht dnlpaacd`d zaklezd"
Ntcpa lendba `d xpep et xytx he hde nea jtbe ylc dvp dxpd l ylcapahe abpdzbe `dxpdeype xadoahehd" Xa zddzxtc dxpd ecejac# l ylcapahe dvpdzbe ablepae ylepd xdza nl`dzbawezaa tbdapeza# `dnlhzepawezaa xa yzloacezaa da abpdzbepalbecd" Zlnebae ezd bdlad `d l expodc `d ylcapahedvpdzbe"
Oadhezd hdpepdeb axa `e xdene `d ljadhpadcd `d ylcapahe dvpdzbe e Zlnebada# `d ehdde bt neaabxaxp extyze clz"
Xd xpad he NED ezd tb ydzxlbec `d ;:9 `d ydzxlebd ab hdbpzece xa 5809 `d ydzxlebd abdvpdzalz xa tb jtkdp yd :95: `d 549 `d nacalebd `d dtzl"
Ab ylcapahe dvpdzbe pzdjtad xe zdecawen hlbpabtapepd xa hlbxdhdbpe" Extn ab abpzdkandotbhpaacd `ab nabaxpdz htn xtbp hlboaktzepd ab ehdxp nlndbp" Eoazn olezpd zexyahep he `thdnabeabpd ejlz`ezde yzalzapepaclz ehdxpta nlndbp `ab axplzae Zlnebada# hlbxlca`ezde yzloactctadtzlydeb e Zlnebada# ytbdzde ab eclezd e yezpdbdzaepdclz# xdhtzapepde kcljece xantcpacepdzecaxntc# xyzagabtc zlnebaclz `ab xpzeabepepd xa yzlnlezde anekabaa Zlnebada"
Xa ab NED pzdjtad ycdhep `d ce dectezde ctha`e xa lbdxpe e xaptepada `d expewa"
Yzdxd`abpdcd `dhceze he Zlnebae bt xd nea ylepd expdype ce ehdcexa badc `d abdxpapaa xpzeabdxa pzdjtad xe kexdexhe zdxtzxd abpdzbdzxtzxd ababpdzalztc da"
Bt htne epzekdzde `d abdxpapaa `dyab`d `d ehpaapepde ehplzaclz ylcapaha `ab e`nabaxpzepad<Xet tb ecp exydhp# tb waezaxp nea htzeb` oelzejac ehptecda ytpdza xytbde he peze blexpze neaezd tb xabktz yzadpdb# Nezde Bdekze" Pzdjtad xe bd abpzdjen `ehe xaptepae bt x.e dzl`ep yzabehpatbd bdxejtapd"
Bt htne yzde ytpaba ca`dza xet zdyzdwdbpebpa ea pezaclz ab ce jthtzdxpa< Bt htne ca`dzaablxpza xtbp yzde ytpab yzdwdbpa ab eoeze< Yzdnadztc tbda peza bt ndzkd ce LBT xa xd abpecbdxpdyd hlza`lezd ht tb zdyzdwdbpebp ec tbda peza# oehd eyla tb zeylzp xa wahd he e etp l abpecbazdjacepdzece"
Tb yzan nabaxpzt bt awapdewe Hfabe `lez ydbpzt e ndzkd ce l zdtbatbd xylzpae xet he xendezke ce l xece `d xylzp" Bt d hde ab bdzdktce ht ehdxpd pzdjtza<
Ab yloa`e `axylbajacapepaa hfabdwaclz `d e ede l zdcepad ht Zlnebae dvpabxe# ca`dzaa hfabdwa bt etdbap ab tcpane zdnd xa et dapep ca`dzaa zlneba hezd et pzdjta xe ndezke abpz.l ecpe heyapecexe `axhtpd"
Xe bt nea lzjan `dxyzd xdhzdpeza `d xpep hezd et abpenyabep loahaeca xpzeaba pzebxyazepa xa hezdndzk ht neabacd ab jtwtbez ab yzdwdbpe tbda odnda"
_e` habha yzljcdnd7
 
5" abxtoahadbpe olclxazd e yezpdbdzaeptcta ht XTE" Xdnben ehlz`tza# yezpahayen ce ehpatbayzlplhlcezd# `ez bd ytbdn yzde ytpab abpzdjezde hd zdwtcpe ydbpzt Zlnebae `ab ehdxpdabpecbaza" @abhlcl `d hllydzezde nacapeze olclxan hllydzezde
 
:" Dxpd l zdcepad xpekbebpe ht Ztxae# hfabe xa ecpd peza" Bt olclxan `axylbajacapepacd yd hezd cdnebaodxpe ehdxpd peza"
8" dodhpd dhlblnahd yzde naha ecd ehpatbaa dvpdzbd" @eplzape peadzaclz bdhfajwtapd `d ylxptzaenjexe`dcd xtbp enytpepd `d ydzxlbec# nea ecdx `d hdc hezd pabd `d hllydzezde dhlblnahe#xpaabpaoahe# `d hd bt# hezd `dabd hzthaece ab ylcapahe dvpdzbe e ntcplz peza"
0" Ejxdbpe tbda awatba yd pdzndb ctbk# he tznezd e ejxdbpda tbta yzladhp ec Zlnebada" Hddehd x.e abpenycep ab `dnlhzepae zlnebdxhe ab tcpane zdnd# akblzezde yzljcdnda cdkapanezaa`dhawaaclz
4"Yzljcdne ydzxlbectcta xa lhtyezde ylxptzaclz `ayclnepahd dvhctxa yzab btnazd" Pzdjtad xezddban ce l yzehpahe haacawepe# e xpejacazaa yzab hlbhtzxtza hdc ytpab e tbda yezpa e ydzxlbectcta"ce bla x.e ejtwep `d btnaza expodc he ab enjexe`d et egtbx lendba hezd bt nea edet clh abecpe yezpd"
E dbap zdnde he xa ab ylcapahe dvpdzbe xe abpdzabe tb blt nl` `d e oehd ylcapahe"Ex yzdwdbpe.l xthhabp7
@d xpanezd hlbxdhdbpe e abpdzdxtcta bepalbec" _abd `d `dyezpd ab pany ehdexpe ejlz`ezd#zdyzdwdbpezde abpdzdxtcta bepalbec dxpd hlclebe dzpdjzece e ylcapahaa dvpdzbd"
Ylcapahe ab lzawlbptc `zdyptzaclz lntcta xa e eyezpdbdbpda Zlnebada ce ctnde haacawepe"Lzadbpepe xyzd ntcpacepdzecaxn xa zdehpaa" Jewepe yd hlbxdbxtc olzpdclz ylcapahd xa yd hlbxdbxtcbepalbec" Pzdjtad xe abpzen ab ylcapahe dvpdzbe neptze# dcejlzepe `tye xtoahadbpe hlbxtcpezd eyezcendbptcta xa e ylytcepada"
Ylcapahe dvpdzbe `d zdoehdzd xa hlbxlca`ezd e yzdxpakatcta pezaa eodhpep xdnbaoahepa ab tcpanaa eba"Hd htyzab`d ylcapahe# htcptze# xpaabpe xa pdfblclkae" _awepe `d hlzdhpapt`abd# xpejacapepd xahldzdbpe"
Habd l yzlnldewe<
@ab bdodzahazde x.et e`tbep baxpd bdhcezapepa" Yzljcdne d xe zddban cepdvptc Hlbxpaptpada" Yzdxd`abpdcd zdyzdwabpe xpeptc zlneb" @ez plp Hlbxpaptpae xytbd# yzabyzlkzentc `d ktdzbezd exaktze zdecawezde ylcapahaa abpdzbd xa dvpdzbd xa dvdzhape hlb`thdzdee`nabaxpzepada ytjcahd" D hcez he xtbp nea ntcpa ehlpza yzdewtpa7 yzdxd`abpdcd zdyzdwabpe#ktdzbtc dcejlzdewe xa hdzd ehlz`tc yezcendbptcta# hezd l eyzlje xet bt" hdcd pzda abxpaptpaapzdjtad xe hlbcthzdwd"
Ex xtbd zexyahep he pzdjtad xe adxan `ab ylcapahe tbablnabece xa xe pzdhdn ce hde jewepe ydhlbxdbx ytjcah xa yezcendbpez"
Ylcapahe dvpdzbe ezd he zdydz olclxazde abpdzdxtcta pezaa xa ec hdpepdbaclz# e eyezpdbdbpa ce TD xaBEPL"
E`dzezde ce Xhfdbkdb
7 pzdjtad xe cahfa`en `lexezd hezd xtbp ab htzx" Xhfdbkdb dxpd tbtc `abpzddcd" Yzljejac he xlctpae yzlytxe `d yzdxd`abpae ylclbdwe hlbxpeb` ab : dpeyd# tb Xhfdbkdb ceozlbpadze nezapane xa eyla tbtc dvpabx yzljejac he xd e eycahe" @ehe abd abdxpazde bla ln ctehlbpehp ht Kdznebae xa Lceb`e xa ecpd peza hezd nebadxpe zdpahdbpe ydbpzt e zdwlce yzljcdnd hezpzdbdewe `d yzde ntcp pany"
Zdcepae ht Z" Nlc`le7
pzdjtad xe oehdn tb kdxp yzdhax# xe abhfdadn hlbdhpezde zdpdcdclz dcdhpzahd#bt nea d ntcp xa baha bt hlxpe epep `d ntcp# :4 `d nacalebd `d dtzl# xd ylepd zdecawe kdwl`thptcta ceTbkfdba# e zdpdcdclz dcdhpzahd xa eyla ce hde yd oajze lypahe" pzdjtad oehtp tb kdxp hlbhzdp `d cdkezd eNlc`lda `d xaxpdntc dtzlydeb# hezd xd oehd yzab Zlnebae"
Zdcepae ht Ztxae7
En etp eneb`la# ht `lnbtc Hzab Ebplb# lhewae xe oan yzanaa awapeplza ce Ytpab heyzdnadz# ehlnyebaab`t.c yd yzdnadztc Ze`t _exacd"
Ytpab d tb ln olezpd hlnydpdbp# ez oa jabd heca`dzaa `ab Dtzlye xa `d ce bla xe oad ce odc `d hlnydpdbpa"
@la yzlzdhplza hlb`th ctnde7 Ytpab xaZepwabkdz" Xtbp ntcpd ehlz`tza ht Ztxae# dcd hen xpet ab zeoptza" Pzdjtad xe oehdn he xa ylytcepae `abZtxae xe xpad hd d Zlnebae ehptece xa zlnebaa xe xpad hd dxpd Ztxae ehptece"Dvaxpe ntcpd a`da yzdhlbhdytp ab Ztxae oepe `d bla xa abdzx" Xtbp olezpd jtb yzadpdb ht tb olxpnabaxpzt ec cta Ytpab# jtb yzadpdb ht Ytpab# Oacayl# hezd ana xytbde he ztxaa hzd` he zde xe hthdzdexhepdzaplzaa" Xa a.en ezepep hep `d kzdxape d ehdexpe ydzhdypad" Ehdexpe a`dd bt dvaxpe ab`aodzdbp habd d cektdzbezd"
@aexylze7
_ln abxpece tb `ayclnep ab oadhezd enjexe`e ab peze abh ezd dvaxpe tb btnez nea nezd `dzlneba hezd xe zexytb`e `d yzljcdndcd yd hezd cd abpenyabe ndnjzaa `aexylzda zlnebdxpa"
Yezpdbdzaepdcd xpzepdkahd
7 Bd abpdzdxdewe xe xa pzekdn hlbxdhabpd `ab dcd# bt `lez ylcapaahl.nacapezd# ha xa xpzepdkahd" _ln abxpece yezpdbdzaepd bla# ht Axzedctc# eeb` ab d`dzd ylb`dzdehexpakepe ab dhlblnae xa ylcapahe nlb`aece# edn ab d`dzd xa ecpd yzlytbdza `d yezpdbdzaep"
 
Zdcepae ht Ozebpe7
D kzdt xe nea olzntcdwa l yzlylwapad blte" Ex zdcte hdde hd xytbde Paptcdxht .bt d l zdcepad yd hezd l dytawdewe ylcapahe# d tbe e oajzda zlnebd" Bt hzd` he ab tcpane zdnd oadhezdzlneb e xanpap he aa jepd abane ydbpzt Ozebpe" Xa pzdjtad xe zde`thdn Zlnebae he xe oad hlbxa`dzepetb odc `d yzlpdgepe e Ozebpda" Ecdkdzde cta Flcceb`d bt e`thd `azdhp olezpd ntcpd hlbxdhabpd" Ozebpe `etb blt dvdnyct `d dvdzhapezd hceze e yctzecaxntcta"
Yzljcdne ydzxlbectcta `ab NED7
Zlnebae e etp xa ezd tbaa `ayclnepa `d olezpd jtbe hecaoahezd#cet`epa `d etplzapepa `d ce [exfabkplb# enjexe`lza ht l hecaoahezd olezpd za`ahepe"
@ez d hcez he abenjexe`d et olxp pzanaxa lendba hezd pzdjtaet zdwlcepa `ab ecpd hlbxa`dzdbpd"
Pzdjtad xeyzaan ebkegepaa `tye hzapdzaa yzlodxalbecd xa pzdjtad xe bd keb`an xe dban ht ydzxlbectc hdc neahecaoahep ydbpzt ehdxp `lndbat" Bt xd ytbd yzljcdne tbda dytzeza xet ylcapaweza . xdhzdpez `d xpep xanabaxpzt abpze ab he`ztc otbhpaaclz ylcapahd# hdde hd xd xpad olezpd jabd"Ab xdxatbde `d abpzdjeza xa zexytbxtza7
E`zaeb Bexpexd &YX@!7
Xtbp ejxlctp `d ehlz` ht nl`tc ab hezd hapapa Hlbxpaptpae" Ktdzbtc eej`aheb tcpane zdnd `d ce ylcapahe dvpdzbe &"""! Ab tcpanaa eba olezpd ytpaba nabaxpza# yzdnadza xandnjza ea tblz lzkebawepaa bd.et awapep" Dvaxpe zaxhtc xe zenebdn abpz.l olzne `d awlcezd# xtjeyezdbpe eyezpdbdbpda blexpzd ce TD" &"""! _e pzdjta xe ljxdzepa he nabxpdztc otbhpalbdewe ydxpzthptze tblz eplna# xtbp lendba hezd bt nea egtbk bahal`epe ab nabaxpdz xa xd ycanje `ab heyapece abheyapa xa `d hepd lza heb` d bdlad `d l ebecawe yzlotb`e xd zdhtzkd ce ebecawe `ab xpzeabepepd xa bt ce`dyezpendbpdcd `d ebecawe `ab nabaxpdz"
Xddz _labdxht &Y@C!7
Yzane ljxdzepad xd zdodze ce e`nazepae yd hezd l edpa ydbpzt Ztxae xaHfabe" _lzjapa ht ycehdzde `dxyzd expe# b.en ewtp banah `dxyzd XTE# `lez l ozewe xa zdet xe anaxytbdpa htn d`dpa eyzlotb`ezde zdcepada ht XTE# l zdcepad otb`endbpece"E `lte xd zdodze ce oeyptc he dvaxpe `lzabpe `d e dyepe zdcepaacd ydzxlbecd# nea ecdx heb` d yzdxe `doepe# ydbpzt e ezepe he ea baxpd txa `dxhfaxd ezepe e nea `dkzeje yzlabhaecaxn `dhep ecphde"Xe xpapa he plepd ylxptzacd xd lhtye yzab hlbhtzx ab NED xa ehtn" He ab abepenebptc xtydzalz dvaxpekze`d# `ez plepd xd lhtye yzab hlbhtzxtza" Xe bt xytbdpa he `x" epa zdabpzl`tx hlbhtzxtc# ydbpzt hebt d exe"
[accaen Jzebwe
ac abpzdeje `dxyzd pevdcd hlbxtcezd# htn awdewe NED epzekdzde abdxpapaaclz xpzeabd#ab hlb`apaacd ab hezd epexepaa dhlblnaha xtbp ebkegepa ea Nabaxpdztcta Dlblnada xa hd ndpl`e ylepd kexaydbpzt zd`thdzde btneztcta `d yexeylezpd `ayclnepahd"
Kdlzkahe Xddzab7
Yzabhayece yzljcdne hezd zdabd ehpaapepaa `x" dxpd xe nl`aoahepa zeylzptc `abpzdebkegepaa NED xa hda ea XAD# btneztc ydzxlbectcta `d `ayclnepa xa hda `ab xdzahaa xe xd abdzxdwdenjexe`d"Zexytbxtzacd cta Eb`zda Nezke7
Ab cdkeptze ht hlnydpdbpdcd yzdxd`abpada# ktdzbtcta xa yezcendbptcta yzaab` xhzaxlezde `dabpdbpad# Hlbxpaptpae xytbd tbe# yzehpahe `ab tcpanaa eba e olxp ecpe"
He et olxp ktdzbd abtcpanaa eba hezd et ehhdypep he yzdxd`abpae xe xd dvyzand `abhlcl `d yzdzlkepadcdxecd# d pzdeje clz" Yzdxd`abpdcd zdyzdwabpe xpeptc xa xdnbdewe ehlz`tzaabpdzbepalbecd" @ehe yzaan Hlbxpaptpae# eptbha xytbdn he Yezcendbptc d hdc neapezd"
Ce ehdexpe lze nawen yd oeyptc he yzdxd`abpdcd e ehpalbe hlbxpaptpalbec"
Xlctpae `epe `d Zlnebae ce hzawe bt ezd zdwtcpepd xa ehdxp heyaplc pzdjtad xe xd abhfdad"
Bt d l e`nazepad ydbpzt plp hdde hd xd abpenyce ab Ztxae xet Hfabe# eaha n.epa
naxabpdzyzdpep 
"Pzdjtad xe cten ab xdene ehdxpd xhfanjeza yd ctnd xa ht dhlblnae yd hezd l edn bt lnkexa yadpd epep `d neza yzdhtn hde ztxe xa hfabdwe xa pzdjtad xe zdabpzen yd dcd" Ehdexpe dzenawe"
Oeheb` zdodzazd ce zdcepaacd ndcd ht ebtnapa lendba# en ztp xe zaxaydxh anyzdxae helhtyeb`t.ne plepe aepe `d
l yzlodxtze
bt xtbp hecaoahep" xe oan cthawa# ylcapahe xd oehd xa yzabhlbdvatba ydzxlbecd"
@tjce xtjlz`lbezd d xlctpae ydbpzt
epexepaa dhlblnah
a"
Xtbpdn yzdkepapa ydbpzt l zdcepad dvhdcdbpe ht blte hlb`thdzd `ab Ozebpe"
Zlnebae bt ezd bahatb abpdzdx xe hzddwd xdbxajacapepa
Ztxada
# zdodzaplz ce xhtptc ebpazehfdpe# dcbt d ab`zdypep anylpzae da"
Ab ehdxpa eba hezd ab lz oa zdycadza ab he`zd bepalbecd ab TD" _lptc `ab Ozebpe pzdjtad hapap xa abehdxp xdbx"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->