Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
The Albanian London 5th of May 2012

The Albanian London 5th of May 2012

Ratings: (0)|Views: 617 |Likes:
Published by shefdomi
Join us on Facebook: www.facebook.com/thealbanian.co.uk
Join us on twitter: https://twitter.com/#!/shefdomi

Ne Numrin e ri te gazetes The Albanian ne Londer do te mund te Lexoni!

1 - Topi (S)mundet Nga The Albanian

2 - A ËSHTË GJALLË DEMOKRACIA? nga NOEL MALCOLM

3 - SFIDA PERBALLE ISH-TE BURGOSURVE... PRTOJEKT I FINANCUAR NGA LB OF HOUNSLOW nga Greta Jata

4 - FLAKADANËT E LIRISË,TRE DËSHMORËT NGA LONDRA nga Talat Pllana

5 - BLAIR RIKTHEHET NË POLITIKË nga Arben Manaj

6 - ARINALDO RRAPAJ 10 VJEÇARI VLONJAT QË VESHI BLUZËN E TOTTENHAMIT nga The Albanian

7 - ARLIND MALAJ, TALENTI I VOGEL SHQIPTAR NE LONDER nga Laurena Murato

8 - Encounters with Civilizations: From Alexander the Great to Mother Teresa, By Gëzim Alpion

9 - edhe shume e shume te tjere per me shume na vizitoni duke klikuar ne www.thealbanian.co.uk


Join us on Facebook: www.facebook.com/theal...
Join us on twitter: https://twitter.com/#!/shefdomi

The Albanian is a newspaper in London, United Kingdom covering race & ethnic society and culture.

The Albanian is published twice every month.

The web site is presented in English and Albanian language, if some of the content is not in one of the languages please do feel free to email us on info@thealbanian.co.uk or admin@shefdomi.com and we will be happy to translate it for you, or assist you in anyway that we can.

THE STAFF OF
The Albanian

Drejtor: PETRIT KUÇANA
email: p.kucana@thealbanian.co.u k

Kryeredaktor: BASHKIM METALIA
email: b.metalia@thealbanian.co. uk


REDAKSIA

Akil Koci
email: a.koci@thealbanian.co.uk

Daut Dauti
Email: d.dauti@thealbanian.co.uk

Brixhilda Ndini
Email: b.ndini@thealbanian.co.uk

Pranvera Smith
Email: p.smith@thealbanian.co.uk

Blerim Ciroka
Email: b.ciroka@thealbanian.co.u k

Emanuel Bajra
Email: e.bajra@thealbanian.co.uk

Majlind Goge
Email: m.goge@thealbanian.co.uk

Naim Hasani
Email: n.hasani@thealbanian.co.u k

Flori Slatina
Email: f.slatina@thealbanian.co. uk

Kastriot Dervishi
Email: k.dervishi@thealbaian.co. uk

Enkeleid Omi
Email: e.omi@thealbanian.co.uk

Jeni Myftari
Email: j.myftari@thealbaian.co.u k

Agim Shabani
Email: a.shabani@thealbanian.co. uk

Anila Hoxha
Email: a.hoxha@thealbanian.co.uk

Shefit Domi
Email: sh.domi@thealbanian.co.uk or admin@thealbanian.co.uk or Admin@shefdomi.com
Join us on Facebook: www.facebook.com/thealbanian.co.uk
Join us on twitter: https://twitter.com/#!/shefdomi

Ne Numrin e ri te gazetes The Albanian ne Londer do te mund te Lexoni!

1 - Topi (S)mundet Nga The Albanian

2 - A ËSHTË GJALLË DEMOKRACIA? nga NOEL MALCOLM

3 - SFIDA PERBALLE ISH-TE BURGOSURVE... PRTOJEKT I FINANCUAR NGA LB OF HOUNSLOW nga Greta Jata

4 - FLAKADANËT E LIRISË,TRE DËSHMORËT NGA LONDRA nga Talat Pllana

5 - BLAIR RIKTHEHET NË POLITIKË nga Arben Manaj

6 - ARINALDO RRAPAJ 10 VJEÇARI VLONJAT QË VESHI BLUZËN E TOTTENHAMIT nga The Albanian

7 - ARLIND MALAJ, TALENTI I VOGEL SHQIPTAR NE LONDER nga Laurena Murato

8 - Encounters with Civilizations: From Alexander the Great to Mother Teresa, By Gëzim Alpion

9 - edhe shume e shume te tjere per me shume na vizitoni duke klikuar ne www.thealbanian.co.uk


Join us on Facebook: www.facebook.com/theal...
Join us on twitter: https://twitter.com/#!/shefdomi

The Albanian is a newspaper in London, United Kingdom covering race & ethnic society and culture.

The Albanian is published twice every month.

The web site is presented in English and Albanian language, if some of the content is not in one of the languages please do feel free to email us on info@thealbanian.co.uk or admin@shefdomi.com and we will be happy to translate it for you, or assist you in anyway that we can.

THE STAFF OF
The Albanian

Drejtor: PETRIT KUÇANA
email: p.kucana@thealbanian.co.u k

Kryeredaktor: BASHKIM METALIA
email: b.metalia@thealbanian.co. uk


REDAKSIA

Akil Koci
email: a.koci@thealbanian.co.uk

Daut Dauti
Email: d.dauti@thealbanian.co.uk

Brixhilda Ndini
Email: b.ndini@thealbanian.co.uk

Pranvera Smith
Email: p.smith@thealbanian.co.uk

Blerim Ciroka
Email: b.ciroka@thealbanian.co.u k

Emanuel Bajra
Email: e.bajra@thealbanian.co.uk

Majlind Goge
Email: m.goge@thealbanian.co.uk

Naim Hasani
Email: n.hasani@thealbanian.co.u k

Flori Slatina
Email: f.slatina@thealbanian.co. uk

Kastriot Dervishi
Email: k.dervishi@thealbaian.co. uk

Enkeleid Omi
Email: e.omi@thealbanian.co.uk

Jeni Myftari
Email: j.myftari@thealbaian.co.u k

Agim Shabani
Email: a.shabani@thealbanian.co. uk

Anila Hoxha
Email: a.hoxha@thealbanian.co.uk

Shefit Domi
Email: sh.domi@thealbanian.co.uk or admin@thealbanian.co.uk or Admin@shefdomi.com

More info:

Published by: shefdomi on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2012

pdf

text

original

 
E\% 4#>>
ttt%zoinklne`ne%bc%yg
`eacHzoinklne`ne%bc%yg 
Zik6 8<8?<>109<4
KCEJCE
9 MNF
RXIB@NKI
Z|nerxc|zcfmç mng`en joimnkk|n xç| eç Ro~`xi|` joiGcrcqç
Zik6
84408098018
I%Y% AY\E@ZY\I KZJCa|ce myejir` aneznrz`gi xi| l`veirmi G`eie joi Q`izenm`eEi gim` vp|nz zcen ei gizc qieji joi ca|cfmimyejir` xi| onxfie i l`veiriqi zi |ifn ~i ednz|idiz` mnkki|nro+ gceaigr`cei+ ikig|ce`gi izf%En gcezngzce` joi ei fy ej`omcfmiI%Y% AY\E@ZY\I KZJ%Ye`z <+ Zoi B|cmtikk Biez|i+<:-28 M`ei|qn \cnj Kcejce ET>8 1OFZik6 8<8? 01> ?419
EDN ECIK MNKBCKM
an~i :
ENZ@CENK ZOINZ\I CA NKLNE@N XI\AC\MRRONGIRXIN\I‐ROIE\P Q@
Zcx` /R)myejiz
RA@JN XI\LNKKI@RO-ZI LY\DCRY\QI%%%
AKNGNJNEÇZ I K@\@RÇ+Z\I JÇROMC\ÇZ EDN KCEJ\N M|% @eo% Kyza` Myr`~`+@ej|`z Bn|n joi K`mne \ign
 N ÇRODFNKKÇJIMCG\NB@N3
an~i 4an~i 1xndi <2
 
 Ngzynk`ziz ttt%anbilccg%bcm#zoinklne`ne%bc%yg an~i <
J\IFZC\6 XIZ\@Z GYÄNENG|pi|ijngzc|6 LNROG@M MIZNK@N\IJNGR@NNg`k Gcb`+ Jnyz Jnyz`+X|neqi|n Rm`zo+L|`o`kjn Ej`e`+Lki|`m B`|cgn+ Mnfk`ej Dcdi+Bkn`|i Akizboi|+Akc|` Rknz`en+Gnrz|`cz Ji|q`ro`+Iegiki`j Cm`+N|zne Vieik`+Fie` Mpazn|`+Nd`m Ronlne`+Ne`kn Ocon+Roia`z Jcm`+Til-jir`de Roiajcm`%bcmttt%zoinklne`ne%bc%yg nklne`n4Hdmn`k%bcm
Zik#an68<8?<>109<4
ZOI NKLNE@NE
J
ygif ri `rozi ` xiejyn| zigrn op|` eç nml`ieziz inmlnrnjçr ro~`xzn|i eçMl|izç|`eç i Lnrogyn|% Mlnri eçejç|dfidfi ` |çejcezi `efc|`m` ~ç `g`rozi lç|ç gcmye`ziz`z zç gç-zyroçm ro~`xzn| dfnzç jp q`v`znqizç z`f eç Kcejç|% Xç|an~çryir` `ye`ziz`z zç gcml`z+ ml|cfzçr` `gyrozizyzçr rç Ro~`xç|`rç eyg ig`rozi xn|ç zç n|rpiromi zç roxie-vcezi ~cazç ijoi 28 m`eyzn edngcon i z`f zixç| i ämyn| eç Kcejç|+~ç zç zngcezi xç|an~çryir`z i ro~`x-zn|çqi zç gçzyroçm%Xc| gçrnf oi|i gçro`kkzn|çzjygiz ri eyg i kneç ~ç zç dnlcoif xç|rç|`% Zç xngzçe eç gçzç q`v`zç+ iayej`z eç gn||`i|çe i z`f r` x|ir`-jiez` ` |ixylk`gçr rç Ro~`xç|`rç%Mnjfi mi roymç edyz y jç|dyneazirnz mi |nrz`e i n|jofir rç x|ir`-jiez`z Zcx`+ r` ` xn|` ` kkcf`z zç z`f% Eçzç qç|zizç çrozç xç| z$y qki|çryn| gcoçdfizfn i Rogçk~ir`rç rç Z`f+ xnr` Kcej|n gn lygy|` ||nkkn%%%joi eyg myej zç ro`fcoie eç jpq`v`zn+ jp nxc z|i j`zc|i ~caro`enzc+ n~ mç zixç| gy| jik ijoi fnrozçKcej|i%%%Df`zorir` x|ir`jiez` y gyrozc` xkczz|`jofizç i bn m`eyzn mç|d`mzn|çqizç gçzyroçm% Eç afnkçe i z`f ack` xç| jigc|`m`e i ‛Bnzr Bckkidi”+ xç| afnk`m`e i mlnfzy| nzfi+ xç| ryg-ririz i rzyjiezçqi ro~`xzn|ç eçxç| rogckknz l|`zne`gi%Mlnri gçro`kkzn|çz ` gneçz|idyn| ~ç x|if ||izo jp q`ziro nm- lnrnjn i \ixylk`gçr rç Ro~`xç|`rçeç efç edn qiejiz mç zç ay~`romizç dkcl`z+ ,gn on||yn|, zç x|ivnezc-oiz e`qik nmlnrnjc|`% Ayeg-r`cece mi zç edn|gyn| mi xyeç%%%Y xpiz ri gy| jc zç gizçRo~`xç|`n efç nmlnrnjc| eç L|`-zne`% Y fyrz`a`gyn ri eyg ` gn n|j-oy| nrefç x|cxcv`m joi ri n` `rozi` dnzroçm ~ç zn a`|mcrzi%%% Eyg zon nrdfç eyg g`rozimyejy| ~ç zç dfiezi xng gcoç xç| mç|d`mzn|çz i gçzyroçm%Zoigrcfmç ri ` edn|gyn|`mi xyeç eç ML çrozç j`xkcmnz` eçgn||`i|ç v%Mnk Li|`ron% Xn|n jpq`ziro Zcx` eyg i jig|izc` r` nm- lnrnjc| eç Dfi|mne`%%% joi ri çrozçefç k`rzç i dfnzç im|nro nm- lnrnjc|çro Rogçk~ir`n i Z`f+X|ir`jiez` Zcx`+ ` gn gzopi| ml|nx-roz%%%Midf`zonzç knfm` çrozç riX|ir`jiez` Zcx` jigc|c` ‛Bn$r Bck-kidi”% Nzp xc rzyj`cgne ijoiroymç ro~`xzn|ç% Knfm ` m`|ç%Äan|ç myej zç ejcjozi eçri jc zçgç|gcoif ~ç zç jigc|coif edn X|ir-`jiez` ` \ixylk`gçr rç Ro~`xç|`rçäjc gckidf gy rzyj`cfeç ro~`xzn|çzeç L|`zne`3 Eyg jc zç mfnazcezi qnk-`ofn mç i mnjoi j`xkcmnz`gi xç| z$` joçeç gçzc jigc|nzn+ i jc zçjyoif j`rn j`zç xç| z$` roxç|ejn|ç+ xc| Zcx` jc|çvc` xn|çe joi qizmie jigc|nzç eç `roykk`e L|`-zne`g+ jygi e`zy| enzp|roçm efç-an|ç oikcv`i ejç| ro~`xzn|çz igçzyroçm+ ~ç r‐fneç gyfzyn| mç xn|ç xç| zç x|cxcvyn| ~ç gckidf` gygneç rzyj`yn| z‐` fixif ejcefç jigc-|nzç%%%Xc rn l|`zne`gç nxcro~`xzn|c-l|`zne`gç i mi|`zce`e efçm`|çefcofi edn roziz` ro~`xzn|3Rn edn nzn ~ç gneç gce-z|`lyn| xç| Ro~`xç|`eç joi äçrozfiegcmlçzn|i fneç qki|çryn| edn X|ir-`jiez`3Gy||rir` eyg jynm zçednbmcfmç mimc|`ie i nzp|i ~ç igyfzcfeç Zcx`e zig qn| jigc|nzneçxç| ongizn zç |ifn nxc zç qfiz|n~caro`e%%%Qkie xç| z‐y zoigryn| rinr ijoi efç jigc|nzç zç qizmi eyg gn joçeç Rogçk~ir`n i Z`f xç| l|`-zne`gçz%Çrozç qç|ziz ` mnjo eym|` ` nzp|i l|`zne`gçqi joi ` roz|`|ç eç gcoç+/~cazç ijoi nzn ~ç fneç dfnkkç)+ ~çedn kyazn i jpzç lczç|c|i+ ~ç ednnzn ~ç ej`omyne ~ç Ro~`xç|`n zçmcr `rozi eçe gcmye`vçm+ i ji|`zig nzn ~ç y lçeç m`~ zç xç|fizroçmzç ro~`xzn|çqi+ gy| eç Kcejç| eyg g`ro`m nrefç `erz`zyb`ce ro~`xzn|+gy| gcer`ji|coiro`e n|m`~+ gy| äçrozfn fceç gcmlçzn|i gç|gceziej`omçe i zp|i+ i ji|` zig l|`-zne`gçz ~ç kyazyne xç|g|no jfimqizç YÄG-rç%Xc| gçzn eyg gneç ~ieçeç qçmiejfie i X|ir`jiez`z+ ` b`k`eyg gn xç|zyn| zç mn||ç nq`ce`eedn Ro~`xç|`n qizçm ~ç zç rocoçefç ejirofi eç rznj`ymizKcej`eivi%%%% No r`gy| gçzn zçg`ro`e ~ieç ayzlckk`rzç%%%Jygiz ri xç| ro~`xzn|çz igçzyroçm Zcx` jc zç mlnoiz miejr` x|ir`jiez` ~ç eyg myej` zç |ink-`vcfç m`r`ce`e i z`f r` ml|cfzçr `gyrozizyzçr+ r` xç|an~çryir `ye`ziz`z gcmlçzn|% N` zofiroz eyg myej`+ cri mlnri n` myej zç lçfçdfç|n zç zfi|n roymç mç m`|ç+ nzp|i~ç `n gn e`ry| znromç%%%
Zcx` /R)myejiz
 
 QIEJ@ GY JC ZI DFIE@ DF@ZOÄGN XI\ GYVO@EIE ZYNF
EÇ RYXI\MN\GIZ@E ZCEÇ JC ZÇ DFIE@ DFF@ZOÄGN ÄAN\I FY JYOIZ XI\ GYVO@EIE ZYNF+^Ç EDN RY_OYGY @ GCRCQÇR I JI\@ ZIG X\CJO@MIZ I ZFI\N RO^@XZN\I ZÇ GCRCQÇR%ÄM@MIZ MÇ ZÇ N\RPIROMI ^Ç MYEJ Z‐@ DFIE@ EÇ Z\ID% YKFI ÄM@MIRO JOI CAI\ZN ZÇ ZFI\N RXIB@NKIXÇ\ RO^@XZN\ÇZ% IFNE@ JOI L@EJYE@ RI JC ZÇ DFIE@ DF@ZOÄGN ^Ç FY JÇRO@\CE@
   Z  y  |   g   `  r   o   !   N    k   l  n  e   `  n  e   A  c  c  j   R  x  i  b   `  n   k   `  r  z
QIDIZN >GD
@rozi ¢9%00Zne` ¢2%00
 
RY_OYG GCRCQI
@rozi ¢9%00Zne` ¢:%00
 
GNAI
@rozi ¢9%:0Zne` ¢2%00
 
ENXCK@ZNEGI
@rozi ¢>%00Zne` ¢>%:0
 
GIKMIEJ@ NFQN\
@rozi ¢<%40Zne` ¢>%00
 
N\DIZN
@rozi 00xZne` 10x
 
RYXI‏XYKI
@rozi 90xZne` 2 xi| ¢>
 
L@RGCZN
@rozi ¢<%:0Zne` ¢>%10
 
M@IKK
@rozi ¢2%:0Zne` ¢<%:0
 
Jfnzo
@rozi ¢9%:0Zne` ¢2%00
 
Q`roki X|`v|ie`
@rozi ¢:%:0Zne` ¢2%00

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
shefdomi liked this
shefdomi liked this
shefdomi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->