Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPSS_II

SPSS_II

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by Sava Alice

More info:

Published by: Sava Alice on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
 111
II. ALTE PROCEDURI PENTRUREPREZENT
Ă
RI GRAFICE ÎN SPSS
S
ă
presupunem c
ă
vrem s
ă
facem histograma variabilei
loc4
[Care este suprafa
ţ
atotal
ă
(în metri p
ă
tra
ţ
i) a camerelor (f 
ă
r
ă
baie, buc
ă
t
ă
rie, hol) pe care le ocup
ă
gospo-d
ă
ria dumneavoastr
ă
?].Vom trece variabila din stânga în dreapta, putem seta op
ţ
iunea
Display normalcurve,
de asemenea putem s
ă
c
ă
ut
ă
m un titlu adecvat graficului:
Care este suprafaþa totalã (în metri pãtraþi) a camerelor (fãrã baie, bu
4   0   0   0   3   6   0   0   3   2   0   0   2   8   0   0   2   4   0   0   2   0   0   0   1   6   0   0   1   2   0   0   8   0   0   4   0   0   0   0   
Suprafata totala
8006004002000Std. Dev = 32.24Mean = 53.0N= 2100.00
 
Comenzile pentru diverse alte grafice le putem g
ă
si înmeniul
Graphs
. Din acest meniu vom detalia câtevaop
ţ
iuni care sunt mai uzuale. Vom g
ă
si
ş
i aici de exempluop
ţ
iunea
Histogram
dar cu o fereastr
ă
u
ş
or diferit
ă
:
 
112
Ultima ºcoalã absolvitã (respondent)
N   R   s  t   u  d   i   i     p  o  s  t   u  n  i   v  e  r  s  i   t   u  n  i   v  e  r  s  i   t   a  r   d   e   l   u  n   g  ã   u  n  i   v  e  r  s  i   t   a  r  d   e   s  c  u  r  t   º   c  o  a  l   ã    p  o  s  t   l   i   c  e  a  l   ã   l   i   c  e  u   (   9   1  2   c  l   a  s  e   )  t   r  e  a   p  t   a   I   d   e   l   i   c  e  u   (   º   c  o  a  l   a    p  r  o  f   e  s  i   o  n  a  l   ã    g  i   m  n  a  z  i   a  l    (   5   8   c  l   a   p  r  i   m  a  r  (   1   4   c  l   a  s  e   )  f   ã   r  ã    º   c  o  a  l   ã   
   M   e   a   n   D   a   r   v   e   n   t   u   l   d   v   s .   p   e   r   s   o   n   a   l   î   n   l   u   n   a   t   r
7654321014634312111
 
 
Din acela
ş
i meniu
Graphs
putem ob
ţ
ine pentrugraficele de tip
Bar Charts
o serie dereprezent
ă
ri mai sugestive. Vom încerca s
ă
 reprezent
ă
m grafic alt
ă
variabil
ă
 
scoala0
[Ultimascoala absolvit
ă
?] din baza
BOP_mai-2003_Gallup
 
FINAL
.sav. Ne propunem s
ă
 reprezent
ă
m aceast
ă
variabil
ă
 
ţ
inând cont devenitul responden
ţ
ilor. Vom deschide fereastranecesar
ă
dup
ă
comenzile
Graphs
Bar
. Dinaceast
ă
fereastr
ă
vom p
ă
stra op
ţ
iunea
Simple
 care este potrivit
ă
situa
ţ
iei noastre deoareceexist
ă
o singur
ă
variabil
ă
independent
ă
 
scoala0
.Din partea de jos vom l
ă
sa setarea
Summariesfor groups of cases
(barele reprezint
ă
grupuri decazuri). Clic pe butonul
Define
:Se observ
ă
în aceast
ă
fereastr
ă
c
ă
amdeplasat variabila
scoala0
în rubrica
Category Axis
(este variabilaindependent
ă
care va defini axa OX)iar în rubrica
Variable
am trecutvariabila
vensub
iar pentru aceasta îngrafic vor apare pe axa OY mediileveniturilor. De altfel aceast
ă
op
ţ
iunea fost aleas
ă
de program în modautomat dar ea poate fi schimbat
ă
dinbutonul
Change Sumary.
Pentruexemplul nostru vom l
ă
sa acesteset
ă
ri
ş
i vom continua cu
OK
!Obs: Dac
ă
variabila independent
ă
are„valori lips
ă
” atunci din butonul
Options
se va dezactiva comanda
Display groups defined by missingvalues!
Valorile de pe axa OY reprezint
ă
 mediile veniturilor în milioanelei în luna aprilie 2003. Se obser-v
ă
din grafic modul cum influen-
ţ
eaz
ă
variabila independent
ă
 „studii” variabila dependent
ă
 „venit”. Pentru studii postuni-versitare se manifest
ă
o sc
ă
derea mediei veniturilor!
 
 113
S
ă
presupunem c
ă
dorim s
ă
reprezent
ă
m grafic variabila
ven
(venitul familiei)
ş
ivariabila
vensub
(venitul respondentului la chestionar). Reprezentarea se alege de dataaceasta dup
ă
op
ţ
iunea
Summarise of separate variables.
Dup
ă
ac
ţ
ionarea butonului
 Define
va apare fereastra urm
ă
toare apoi graficul:
Dar venitul dvs. perÎn luna trecutã (apr
   M  e  a  n
5.55.04.54.03.53.02.52.01.5
 Obs:
scala folosit
ă
pe axa OY poate crea impresia unei dispropor
ţ
ii prea mari întremediile celor dou
ă
variabile. Respectiva scal
ă
poate fi modificat
ă
dup
ă
ce am dat dubluclic pe grafic
ş
i am intrat în fereastra Graph1 vom urma comenzile
Chart
Axis
Scale
dup
ă
care vom modifica în op
ţ
iunea
Range
limitele axei OY. Iat
ă
cum arat
ă
dup
ă
oastfel de modificare acela
ş
i grafic:
Dar venitul dvs. perÎn luna trecutã (apr
   M  e   d   i  a  v  e  n   i   t  u  r   i   l  o  r
3.02.52.01.5
 
114
O alt
ă
variant
ă
de reprezentare grafic
ă
 
ş
i care este foarte des uzitat
ă
este dat
ă
deop
ţ
iunea reprezent
ă
rii de tip cluster (apar grupuri de bare care se pot compara mai u
ş
or).De exemplu ne-ar interesa reparti
ţ
ia din e
ş
antionul folosit în aceea
ş
i cercetare dup
ă
 variabila
scoala0
dar în func
ţ
ie de sexul responden
ţ
ilor. Vom alege de data aceastacomenzile
Charts
Bar Charts
Clustered
iar op
ţ
iunea
Summaries for groups of cases
r
ă
mâne neschimbat
ă
.
Dup
ă
Define
apare fereastra
:
Ultima ºcoalã absolvitã (respondent)
N   R   s   t   u   d   i   i     p   o   s   t   u   n   i   v   e  r   s   i   t   u   n   i   v   e  r   s   i   t   a   r    d   e   l   u   n    g   ã   u   n   i   v   e  r   s   i   t   a   r    d   e   s   c  u   r   t   º    c  o   a   l   ã     p   o   s   t   -  l   i   c  e  a   l   ã   l   i   c  e  u     (    9    1   2    c  l   a   s   e   )   t   r   e  a    p   t   a    I    d   e   l   i   c  e  u     (    º    c  o   a   l   a     p   r   o   f    e  s   i   o   n   a   l   ã    g   i   m   n   a   z   i   a   l     (    5    -   8    c  l   a    p   r   i   m   a   r     (    1   -   4    c  l   a   s   e   )   f    ã   r   ã    º    c  o   a   l   ã   
      C    o    u    n     t
4003002001000
Genul (respondent)
masculinfeminin
 
Revenind la primul exemplu care se referea la variabilele
scoala0
 
ş
i
vensub
levom reprezenta un nou grafic cu linii dup
ă
ce vom urma comenzile
Graphs
Line.
 Procedurile sun asem
ă
n
ă
toare cu cele dinainte
ş
i vom ob
ţ
ine urm
ă
torul grafic(înfapt un poligon al frecven
ţ
elor!):Observ
ă
m c
ă
pentru axa OX amales aceea
ş
i variabil
ă
iar varia-bila care dicteaz
ă
dispunereacluster este varibila sex. Frecven-
ţ
ele vor reprezenta efectivnum
ă
rul de subiec
ţ
i (
N of cases
).Din
Option
am deselectat op
ţ
iu-nea
Display groups defined bymissing values!
Graficul este urm
ă
torul:
 
 115
Ultima ºcoalã absolvitã (respondent)
N   R   s  t   u  d   i   i     p  o  s  t   u  n  i   v  e  r  s  i   t   u  n  i   v  e  r  s  i   t   a  r   d   e   l   u  n   g  ã   u  n  i   v  e  r  s  i   t   a  r   d   e   s  c  u  r  t   º   c  o  a  l   ã     p  o  s  t   l   i   c  e  a  l   ã   l   i   c  e  u  (   9   1  2   c  l   a  s  e   )  t   r  e  a   p  t   a   I    d   e   l   i   c  e  u   (   º   c  o  a  l   a    p  r  o  f   e  s  i   o  n  a  l   ã    g  i   m  n  a  z  i   a  l    (   5    8    c  l   a   p  r  i   m  a  r   (   1   4   c  l   a  s  e   )  f   ã   r  ã   º   c  o  a  l   ã   
   M  e  a  n   D  a  r  v  e  n   i   t  u   l   d  v  s .  p  e  r  s  o  n  a   l   î  n   l  u  n  a   t  r  e
76543210
 
Un alt tip de graphic este cel numit „box-plot”
ş
i care este foarte util în a depistadistribu
ţ
ia valorilor seriei dar
ş
i dispunerea valorilor (scorurilor) extreme ale variabilei.Acest tip de graphic se mai nume
ş
te cutia cu must
ăţ
i
ş
i are urm
ă
toarea conforma
ţ
ie:În cazul acestui grafic 50% din date sunt în interiorul cutiei (care are bazele la25%
ş
i la 75% din date adic
ă
la quartilele 1
ş
i 3). Must
ăţ
ile pot avea o lungime de pân
ă
 la 1,5 l
ăţ
imi ale cutiei. Valorile care cad înafara limitelor (desemnate prin drepteorizontale la cap
ă
tul „must
ăţ
ilor”
ş
i numite uneori valori adiacente) se numesc valoriextreme. Valorile adiacente se ob
ţ
in sc
ă
zând din Q1 lungimea cutiei înmul
ţ
it
ă
cu 1,5
ş
iadunînd la Q3 aceea
ş
i distan
ţă
. Dac
ă
o valoare extrem
ă
este mai îndep
ă
rtat
ă
de treilungimi de cutie atunci este reprezentat
ă
printr-o stelu
ţă
marcat
ă
 
ş
i cu num
ă
rul cazuluirespectiv. Dac
ă
must
ăţ
ile sunt egale distribu
ţ
ia tinde la una normal
ă
. Dac
ă
musta
ţă
 superioar
ă
este mai mic
ă
distribu
ş
ia este alungit
ă
spre stânga.S
ă
reprezent
ă
m grafic variabila
babymort
din baza de date
word95.
Vom urmacomenzile
Graphs
Boxplot:
 
 
Must
ăţ
iMedianaLungimeacutieiQuartila 1Quartila3116
109N =
Infant mortality (de2001000-100
Afghanistan
 
Obs1:
dac
ă
cutia este situat
ă
mai jos distribu
ţ
ia este alungit
ă
spre dreapta
ş
i exist
ă
o concentrarea valorilor mici în partea stâng
ă
.
Obs2:
daca linia medianei este exact în mijlocul cutiei atunci distribu
ţ
ia este normal
ă
.
O alt
ă
analiz
ă
grafic
ă
important
ă
se poate face cu ajutorul comenzilor
Analyze
Descriptive Statistics
Explore:
În aceast
ă
fereastr
ă
vom seta op
ţ
iunile
Simple
 
ş
i
Summaries of separatevariables
. Apoi vom ac
ţ
iona butonul
Define
.În noua fereastr
ă
am selectat
ş
i mutatvariabila
babymort
 
ş
i de asemenea amconsiderat variabila
country
prin intermediulc
ă
reia se pot eticheta cazurile speciale(extreme). Din butonul
Option
putem alegeo variant
ă
referitoare la valorile lips
ă
.În cazul graficului ob
ţ
inut seobserv
ă
o singur
ă
valoare extre-m
ă
: mortalitatea infantil
ă
ceamai ridicat
ă
este în
Afganistan
.De altfel se pot compara repe-rele grafice cu principalelevalori statistice ob
ţ
inute din
Analyze
DescriptiveStatistics
Frequencies:
Statistics
Infant mortality (deaths per 1000 l109042.31327.70038.07921.090.231.365.459164.09.25027.70064.500NMeanMedian
 
Std. DeviationSkewnessStd. Error of SkewneKurtosisStd. Error of KurtosisRange Percentiles
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->